Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету icon

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
НазваПравове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету
Сторінка5/5
Дата21.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Модуль

^

І. Поняття охорони праці та її правове забезпечення


 1. Державна політика України з охорони праці.

 2. Поняття охорони праці.

 3. Загальна характеристика та класифікація нормативно-правових актів України з охорони праці.

 4. Правове регулювання охорони праці в Конституції України.

 5. Правове регулювання охорони праці у законах України.

 6. Закон України «Про охорону праці»: загальна характеристика.

 7. Підзаконні нормативно-правові акти України з охорони праці.

 8. Порядок опрацювання, прийняття та скасування державних нормативно-правових актів з охорони праці.

 9. Види локальних нормативно-правових актів з охорони праці.

 10. Порядок опрацювання, прийняття та скасування локальних нормативно-правових актів з охорони праці.

 11. Правове регулювання охорони праці в генеральних угодах.

 12. Правове регулювання охорони праці в колективних договорах.

 13. Загальна характеристика міжнародного законодавства з охорони праці.

 14. Універсальні міжнародні договори й охорона праці.

 15. Конвенції та рекомендації МОП з охорони праці.

 16. Регіональні міжнародні договори й охорона праці.
^

II. Гарантії прав працівників з охорони праці


 1. Юридичні гарантії прав працівників з охорони праці: поняття та класифікація.

 2. Види загальних гарантій прав працівників з охорони праці.

 3. Гарантії прав працівників з охорони праці під час укладення трудового договору.

 4. Гарантії прав працівників з охорони праці під час трудового договору.

 5. Гарантії прав працівників з охорони праці під час припинення трудового договору.

 6. Відповідність умов трудового договору та умов праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 7. Правове регулювання надання інформації з охорони праці.

 8. Обмеження прийняття на роботу протипоказану здоров’ю працівника.

 9. Переведення працівника на іншу роботу, що відповідає стану його здоров’я.

 10. Право працівника відмовитися від виконання роботи, якщо ситуація загрожує його життю і здоров’ю.

 11. Право працівника припинити трудовий договір у разі порушення роботодавцем законодавства про охорону праці.

 12. Правове регулювання загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

 13. Види та особливості гарантій прав з охорони праці працівників, що працюють у важких та шкідливих умовах праці.

 14. Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням.

 15. Забезпечення працівників молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

 16. Забезпечення працівників газованою солоною водою.

 17. Умови та порядок надання працівникам оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення.

 18. Умови та порядок встановлення працівникам скороченого робочого часу.

 19. Умови та порядок надання працівникам щорічної додаткової відпустки, за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

 20. Правове регулювання оплати праці працівників, що працюють у важких та шкідливих умовах праці

 21. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.

 22. Гарантії прав жінок з охорони праці: види та особливості.

 23. Гарантії прав працюючих жінок з охорони праці.

 24. Гарантії прав жінок з охорони праці у зв’язку з материнством.

 25. Гарантії прав неповнолітніх працівників з охорони праці: види та особливості.

 26. Заборона залучення неповнолітніх працівників до окремих видів робіт.

 27. Обмеження підіймання і переміщення неповнолітніми працівниками речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

 28. Особливості робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх працівників.

 29. Гарантії прав інвалідів з охорони праці: види та особливості.

 30. Особливості працевлаштування інвалідів.

 31. Особливості робочого часу і часу відпочинку інвалідів.
^

III. Організація охорони праці


 1. Управління охороною праці на підприємстві.

 2. Обов’язки роботодавця щодо забезпечення управління охороною праці.

 3. Порядок створення та ліквідації служби охорони праці на підприємстві.

 4. Повноваження служби охорони праці на підприємстві.

 5. Порядок організації комісії з питань охорони праці підприємства.

 6. Повноваження комісії з питань охорони праці підприємства.

 7. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, об’єктів та засобів виробництва.

 8. Порядок видачі дозволів у сфері охорони праці.

 9. Загальна характеристика фінансування охорони праці.

 10. Правове забезпечення проведення обов’язкових медичних оглядів.

 11. Види обов’язкових медичних оглядів, їх відмінність.

 12. Правове регулювання проведення попередніх медичних оглядів.

 13. Правове регулювання проведення періодичних медичних оглядів.

 14. Гарантії трудових прав працівників при проходженні обов’язкових медичних оглядів.

 15. Правове забезпечення проведення навчання з питань охорони праці.

 16. Класифікація навчання з питань охорони праці.

 17. Правове регулювання проведення попереднього навчання з питань охорони праці.

 18. Правове регулювання проведення періодичного навчання з питань охорони праці.

 19. Правове регулювання проведення позачергового навчання з питань охорони праці.

 20. Суб’єкти трудового права, які зобов’язані проходити навчання з питань охорони праці.

 21. Суб’єкти права, які проводять навчання з питань охорони праці.

 22. Види інструктажів з питань охорони праці, їх відмінність.

 23. Правове регулювання проведення вступного інструктажу.

 24. Правове регулювання проведення первинного інструктажу.

 25. Правове регулювання проведення повторного інструктажу.

 26. Правове регулювання проведення позапланового інструктажу.

 27. Правове регулювання проведення цільового інструктажу.

 28. Правове регулювання проведення стажування (дублювання) з охорони праці.

 29. Види нещасних випадків, що підлягають розслідуванню та обліку на підприємстві.

 30. Види аварій, що підлягають розслідуванню та обліку на підприємстві.

 31. Порядок повідомлення про настання нещасних випадків.

 32. Порядок повідомлення про професійне захворювання.

 33. Порядок повідомлення про аварії.

 34. Порядок проведення та обліку розслідування нещасних випадків.

 35. Порядок проведення та обліку спеціального розслідування нещасних випадків.

 36. Порядок проведення та обліку розслідування професійних захворювань.

 37. Порядок проведення та обліку розслідування аварій.
^

IV. Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці


 1. Поняття та види нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці

 2. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці:

 3. Система державних органів з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 4. Спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

 5. Спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

 6. Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці та його роль у здійсненні нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці.

 7. Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

 8. Порядок здійснення планових і позапланових перевірок у системі Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 9. Порядок здійснення оперативних перевірок у системі Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 10. Порядок здійснення цільових перевірок у системі Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 11. Порядок здійснення комплексних перевірок у системі Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 12. Поняття та суб’єкти громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 13. Здійснення професійними спілками контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

 14. Здійснення контролю уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

Навчальне видання


^ Козак Зоряна Ярославівна

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, к.ю.н.


Лещух Данило Романович

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, к.ю.н.


Рим Олена Михайлівна

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, к.ю.н.


Правове регулювання

охорони праціЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів юридичного факультету


Відповідальний за випуск — П. Д.Пилипенко

Комп’ютерний набір —

Макетування —


Умовних друкованих аркушів — 1. Тираж — 100

1   2   3   4   5

Схожі:

Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 41-45 (І потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Правове регулювання охорони праці» на І семестр 2012-2013 р р. для юрд 4Б-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з охорони праці у галузі для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Правове регулювання охорони праці завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету iconПублічна служба програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету
Публічна служба. Програма спецкурсу та плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи