1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України icon

1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України
Назва1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України
Сторінка1/3
Дата20.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Соціальні допомоги за законодавством України


спецкурс для студентів юридичного факультету


завдання для практичних занять
Львів 2010Тема 1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України.


Теоретичні запитання:

 1. Поняття та ознаки соціальних допомог.

 2. Види соціальних допомог. Страхові та нестрахові (державні) соціальні допомоги.

 3. Принципи соціальних допомог в Україні.

 4. Порядок фінансування соціальних допомог.

 5. Загальні підстави призначення, надання та відмови у виплаті страхових допомог.

 6. Загальні підстави призначення, надання та відмови у виплаті нестрахових (державних) допомог.


Додаткові контрольні запитання:

 1. Назвіть ознаки, що відрізняють соціальну допомогу від інших соціальних виплат.

 2. Вкажіть приклади: щомісячних, періодичних, одноразових соціальних допомог.

 3. Назвіть ознаки, за якими державні соціальні допомоги відрізняються від страхових.

 4. Чи вправі органи праці та соціального захисту призначити соціальну допомогу особі (сім’ї), яка відповідно до положень законодавства не має права на такий вид допомоги?

 5. Які загальні умови призначення страхових (нестрахових) соціальних допомог?

 6. Ваші пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавства про соціальні допомоги.

 7. Назвіть приклади соціальних допомог, які можуть бути:

  • страховими і нестраховими;

  • лише страховими;

  • лише нестраховими.


Законодавство.

 1. Про прожитковий мінімум. - Закон України від 15.07.99. - №966 - XIV.

 2. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням , - Закон України від 18.01.2001 р. - № 2240 – III, із змін. і доп.

 3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики Закон України від 01.07.2010. - №2411 –VI.

 4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. – Закон України від 08.07. 2010. № 2464 -17 - Офіційний вісник України вiд 20.08.2010 - 2010 р., № 61, стор. 13,

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. – Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. - Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням , - Закон України від 18.01.2001 р. - № 2240 – III, із змін. і доп.

 8. Про державну допомогу сім’ям з дітьми. - Закон України від 22.03. 2001 р. № 2334 – ІІІ, із змін. і доп.

 9. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. - Закон України від 16 листопада 2000року.

 10. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. — Закон України від 1 червня 2000року.

 11. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива. - затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. №848, в ред. Постанови Кабінету Міністрів України від 22.90.1997р. №1050.

 12. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затв. Наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім’ямолоді від 15.11.2001 р №486/202/524/455/3370. Зареєстрований в Мінюсті 07.02.2002 р.

 13. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового деревного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви тратами, зумовленими народженням та похованням. – затв. Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. – від 09.07.2001 р. №21.

 14. Положення про соціального інспектора. – затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р

 15. Порядок здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах Затв. Наказ Мінсім'ямолодьспорту 27.05.2010 N 1480 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 р.за N 569/17864

 16. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, - затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256

 17. По науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму. – затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.99р.

 18. Положення про визначення вартості непродовольчих товарів і послуг та вартості утримання житла при формуванні межі малозабезпеченості. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000року.

 19. Інструкція про порядок організації, оформлення, фінансування і виплати пенсій, грошової допомоги підприємствами поштового зв’язку України, - затв. спільним наказом Держкомзв’язку, Мінпраці та Пенсійного фонду від 02.07.1998 р. №101/123/67

 20. Порядок відмови в наданні державної соціальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної соціальної допомоги., - затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2000 р. Зареєстровано в Мінюсті 16.01.2001 р. № 28/5219Тема 2. Страхова допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.


Теоретичні запитання:

1. Поняття допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

2. Суб’єкти права на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

3. Правові підстави, умови та порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі настання:

 1. тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

 2. необхідності догляду за хворою дитиною;

 3. необхідності догляду за хворим членом сім’ї;

 4. догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка оглядає за цією дитиною;

 5. карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

 6. тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу:

 7. протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

 8. санаторно-курортного лікування.

4. Підстави відмови у призначенні та виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

5. Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

6.Страхова допомога на поховання.

7. Правовий статус комісії (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.


Додаткові контрольні запитання:

 1. Хто має оплатити листок тимчасової непрацездатності, якщо працівника було звільнено з роботи, оскільки тимчасова непрацездатність тривала понад чотири місяці, але й після звільнення особа продовжує хворіти?

 2. Працівники, крім своє основної роботи, у вільний від основної роботи час на тому самому підприємстві працюють за сумісництвом. Чи враховується заробітна плата за роботу за сумісництвом для розрахунку допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?

 3. Чи надається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за період відсторонення працівника від роботи?

 4. В який термін працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про те, що йому видано листок непрацездатності?

 5. Чи враховується в загальному трудовому стажі для призначення допомоги в разі тимчасової непрацездатності навчання у вищих навчальних закладах освіти, закладах професійно-технічної освіти та служба в Збройних Силах України?

 6. Чи надається допомога в разі тимчасової непрацездатності матері, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює на умовах неповного робочого часу, якщо вона захворіла або захворіла дитина?

 7. Чи має право комісія із загальнообов’язкового державного соціального страхування установи ухвалити рішення про видавання санаторно-курортної путівки для лікування дитини в супроводі дорослого працюючій особі, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку?

 8. Чи враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням виплати за цивільно-правовою угодою?

 9. Чи призначається допомога в разі тимчасової непрацездатності на період санаторно-курортного лікування, якщо щорічну (основну і додаткову) відпустку вже використано?

 10. Як обчислюється середня заробітна плата для виплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності, якщо страховий випадок тривав з 1 лютого до 12 лютого 2009 року, при цьому в серпні 2008 р. працівник відпрацював три дні, а інший час перебував у відпустці і, крім основних виплат, одержав дві матеріальні допомоги: 625 грн. та 100 грн.

 11. Громадянка І. навчається на 4 курсі юридичного факультету в університеті. У квітні 2008 року вона піде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи має вона право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та при народженні дитини? Згідно якого законодавства їй буде призначатися така допомога?


Задачі:

 1. Громадянин В. з 01.01.1998 року працює водієм за трудовим договором у громадянина К., який є суб’єктом малого підприємництва та сплачує єдиний податок. 25.06.2008 р. громадянин В. захворів і перебував на листку у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності до 20.07.2008 року. 21.07.2008 р. він звернувся до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності із проханням оплатити йому весь період перебування на листку в разі тимчасової втрати працездатності. Однак, йому було відмовлено у виплаті такої допомоги, оскільки громадянин В. перебуває у трудових відносинах з громадянином К., який сплачує єдиний податок, а тому звільнений від сплати страхових внесків у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Відповідно у бюджеті Фонду не акумульовані кошти для оплати громадянину В. соціальних страхових допомог. Виконавча дирекція Фонду запропонувала громадянину В. звернутися до відділу праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Проаналізуйте вказану ситуацію та дайте відповідь на наступні запитання:

  • Чи правильні дії Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

  • Які документи необхідні для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?

  • Який порядок видачі листка у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?

  • Який порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?
 1. Громадянин Шахов працює на шахті. З 01.02. 2009 р по 05.06.2009 р він хворів, що підтверджувалось листком тимчасової непрацездатності. При оплаті періоду хвороби Шахову оплатили лише один день, мотивуючи тим, що відповідно до графіків змінності, на період його тимчасової непрацездатності припало чотири вихідні дні (01.06.-04.06), а отже оплаті підлягає лише один робочий день. Чи вірні дії адміністрації шахти? Дайте мотивовану відповідь.
 1. Громадянин Т. працює водієм на ВАТ “Лотос”. Він також на цьому ж підприємстві виконує роботу сторожа за сумісництвом. З 20 до 30 березня 2009 р. він перебував на листку тимчасової непрацездатності. 31 березня громадянин Т. звернувся в бухгалтерію ВАТ “Лотос” з проханням оплатити йому весь період перебування на листку в разі тимчасової непрацездатності. Йому відмовили, мотивуючи тим, що таку допомогу виплачує не підприємство, а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Відповідно звертатись необхідно саме туди. Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь на наступні запитання: Чи правильні дії адміністрації ВАТ “Лотос”? Як обчислюється середній заробіток для оплати листка тимчасової непрацездатності?
 1. Колективним договором підприємства, який було укладено на 2009 р. передбачено, що через економічні труднощі за ініціативою роботодавця для деяких категорій працівників може бути запроваджено неповний робочий час терміном не більш як на три місяці протягом календарного року. Працівники цього підприємства звернулись до юриста із запитанням: як потрібно оплачувати листок в разі тимчасової непрацездатності працівникові, якому згідно з наказом установлено неповний робочий тиждень (відповідно до умов колективного договору)?
 1. Вівдич – працівниця Львівської міської лікарні №5. Їй було виплачено допомогу в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною віком 16 років. Під час перевірки було виявлено, що така допомога була надана з порушенням чинного законодавства, а також запропоновано провести взаєморозрахунок між Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та лікарнею. Головним лікарем лікарні був винесений наказ про стягнення суми незаконно призначеної допомоги із заробітної плати Вівдич? Проаналізуйте ситуацію та вкажіть, чи правомірні дії головного лікаря Львівської міської лікарні?
 1. Громадянка Т. навчається на заочному відділенні педагогічного університету і працює за контрактом керівником танцювального гуртка в Будинку дитячої творчості. Чи буде їй надано допомогу в разі вагітності та пологів, якщо її контракт закінчується 31 травня 2008 р., а у відповідну соціальну відпустку вона йде в кінці квітня?
 1. Терпак був прийнятий на роботу 1 червня 2007 року на термін 6 місяців на сезонні сільськогосподарські роботи у фермерське господарство. 30 листопада 2007 року Терпак звернувся із заявою до голови фермерського господарства про надання йому щорічної відпустки, яку просив надати у зв’язку із закінченням трудового договору. Така відпустка була йому надана тривалістю 14 календарних днів із наступним припиненням трудового договору 14 грудня. 10 грудня, Терпак, ідучи з магазину додому був збитий легковою автомашиною, у зв’язку з чим лікувався у лікарні 12 днів. Голова фермерського господарства відмовився виплачувати допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, мотивуючи це тим, що Терпак перебував у відпустці, а строк трудового договору сплив 30 листопада. У відділі праці та соціального захисту населення Терпаку пояснили, що вони можуть виплатити допомогу лише за два дні з 12 по 14 грудня, оскільки 14 грудня є днем звільнення. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповідь на наступні запитання: Як призначається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю сезонним працівникам? Чи матиме Терпак право на допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
 1. Громадянка П. перебувала у щорічній основній відпустці з 01 по 28 травня 2009 року. 14 травня у неї захворіла двохрічна дочка у зв’язку з чим їй був виданий листок тимчасової непрацездатності з 14 до 21 травня. Директор ВАТ “Хліб” (де працює громадянка П.) відмовився оплатити листок тимчасової непрацездатності та продовжити щорічну відпустку громадянці П. Чи законні дії директора? Назвіть випадки відмови у призначенні та виплаті допомоги в разі тимчасової непрацездатності.
 1. К. працює бухгалтером на приватному підприємстві і одночасно навчається у Львівському національному університеті на заочному відділенні. ЇЇ середній заробіток становить 625 гривень. Загальний стаж в неї 6 років, з них 4 роки на даному підприємстві. Оскільки з 1 вересня у К. починалася чергова заліково-екзаменаційна сесія, вона написала заяву про надання їй відпустки у зв'язку з навчанням з 1 вересня по 21 вересня. 10 вересня в неї захворіла дитина. Дитині 11 років. К. звернулася за оформленням листка тимчасової непрацездатності, однак в цьому їй відмовили. Через 10 днів за висновком лікаря дитину було переведено на лікування до стаціонарного лікувального закладу, де вона перебувала на лікуванні 18 днів. К. звернулася до директора підприємства із заявою про виплату допомоги в разі тимчасової непрацездатності. Директор пояснив, що допомога їй буде виплачуватись не за весь період, оскільки закон передбачає виплату допомоги лише за 14 днів. Які умови призначення допомоги в разі тимчасової непрацездатності? В яких випадках така допомога не виплачується? Обчисліть розмір допомоги, який повинен бути виплачений К.
 1. У травні 2009р. в Р народилася дитина. Вона знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, отримує допомогу і ще працює на пів ставки. В липні 2009 року Р. захворіла . Лікар відмовився видавати листок тимчасової непрацездатності, мотивуючи це тим, що Р. і без цього не ходить на роботу. Тоді за листком тимчасової непрацездатності звернувся чоловік Р., який на час хвороби матері доглядав дитину. Чи правильно поступив лікар, відмовивши Р. у видачі листка тимчасової непрацездатності? Які умови призначення допомоги в разі тимчасової непрацездатності чоловікові Р.?
 1. Продавщиця м'ясного відділу магазину С. перебуваючи на санаторно-курортному лікуванні, захворіла дизентерією. Після повернення з санаторію її не допустили до роботи, на підставі висновку санітарно-карантинної служби, оскільки вона є носієм збудника хвороби. Роботу, не пов'язану з продуктами, їй надали лише через 5 днів. У оплаті листка тимчасової непрацездатності в магазині їй відмовили. Які умови призначення допомоги у зв'язку з не допуском до роботи за висновком карантинної служби? Чи правильно відмовили С. у виплаті допомоги в разі тимчасової непрацездатності?
 1. Робітник В., загальний стаж якого 4 роки, а середній заробіток становить 630 грн., отримав побутову травму. Після стаціонарного лікування його перевели на 4 місяці на легшу, але нижче оплачувану роботу, а через місяць він був поміщений в стаціонар протезно-ортопедичного заводу, де знаходився 15 днів. Чи має право В. на допомогу в разі тимчасової непрацездатності? Обчисліть розмір допомоги.
 1. Після закінчення ЛНУ імені Івана Франка Зайко два роки пропрацював юрисконсультом в приватному підприємстві "Земля". Згодом через 2 місяця він влаштувався на роботу в суд. Через тиждень після виходу на роботу він захворів. В якому розмірі йому буде виплачена допомога в разі тимчасової непрацездатності?
 1. Після закінчення школи Олексій був призваний на строкову військову службу (листопад 2000 р.). Прослуживши 18 місяців, він демобілізувався і через 2,5 місяців поступив в інститут на очне відділення. Через 2 роки навчання він був відрахований за неуспішність. Через місяць після відрахування він влаштувався на роботу охоронцем в ТзОВ "Дельфін" і в перший день роботи захворів. Чи матиме він право на допомогу в разі тимчасової непрацездатності?
 1. М. звільнили з роботи у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував ці обов'язки. У цей же день у неї був гіпертонічний криз, через що була викликана "швидка допомога", яка госпіталізувала працівницю. Курс стаціонарного лікування тривав 21 день; після цього вона ще лікувалася амбулаторно 7 днів. Після закінчення лікування М. звернулася до адміністрації підприємства про оплату листків тимчасової непрацездатності. У такій оплаті їй було відмовлено, через те, що коли вона захворіла був вже виданий наказ на звільнення, з яким М. була ознайомлена. Який порядок виплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності? Чи правомірні дії адміністрації?
 1. Ф., який працює на приватному підприємстві 1,5 року захворів і перебував на амбулаторному лікуванні 12 календарних днів. Допомога в разі тимчасової непрацездатності йому була обчислена виходячи із страхового стажу 1,5 року. Ф. заперечував проти цього, вважаючи що розмір допомоги повинен бути більшим через те, що він раніше 8 років і 3 місяці працював на інших приватних підприємствах, а також вважав, що до розміру середньої заробітної плати для розрахунку цієї допомоги повинні були включити суми одноразових виплат, що надавалися йому за рахунок прибутку підприємства, зокрема 13 зарплата і матеріальна допомога. Однак, як виявилося приватні підприємства, де раніше Ф. працював, припинили свою діяльність і взяти довідку про сплату страхових внесків неможливо. За консультацією Ф. звернувся до адвоката. Як підтверджується страховий стаж для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності? Які види виплат зараховуються до середньої заробітної плати для розрахунку допомоги в разі тимчасової непрацездатності? Дайте кваліфіковану консультацію.
 1. Громадянин Петров займається підприємницькою діяльністю та сплачує єдиний податок у розмірі 200 грн. на місяць. З 10 серпня 2008 р. до 12 квітня 2009 р. він був тимчасово непрацездатним внаслідок загального захворювання. Страховий (трудовий) стаж його становить 30 років. Обчисліть розмір допомоги в разі тимчасової непрацездатності, який виплачуватиметься Петрову. З якого доходу розраховується допомога в разі тимчасової непрацездатності суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі, яка обрала спрощену систему оподаткування та сплачує єдиний податок?
 1. Громадянин Іваненко працював в автобусному парку шофером-кондуктором в автоколоні №2, яка обслуговувала міські перевезення. 30 грудня 2008 р. його було звільнено за власним бажанням, а 31 грудня він захворів на запалення нирок та був непрацездатним два місяці. 20 лютого 2009 р. Іваненко звернувся в комісію із загальнообов’язкового державного соціального страхування автобусного парку з приводу оплати йому листка тимчасової непрацездатності. Чи підлягатиме оплаті такий листок тимчасової непрацездатності? В якому випадку листок непрацездатності підлягав би оплаті?
 1. Громадянка Копєйкіна проживає у м. Києві та працює вахтовим методом у м. Чорнобилі. Згідно з графіком змінності робота виконується в другій половині місяця (з 15 числа включаючи останній день відповідного календарного місяця).У період перебування в щорічній відпустці з 15 січня до 28 лютого 2008 р. вона захворіла. Листок непрацездатності, виданий з 26 січня до 8 лютого, оплатили лише за 6 днів – з 26 до 31 січня. Копєйкіна, вважаючи, що дії комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування були неправомірними, звернулася за роз’ясненням до інспектора відділу соціальних виплат Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Виступіть в ролі інспектора та дайте роз’яснення вказаної ситуації.
 1. Громадянин Ігоренко лікувався в туберкульозному санаторії з 27 серпня до 27 вересня 2008 р. Путівку в санаторій, одержану в обласному фтізіопульманологічному центрі, було оплачено за рахунок МОЗ України. Листок непрацездатності видали відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Комісія із соціального страхування відмовила йому в наданні допомоги в разі тимчасової непрацездатності, посилаючись на п.10 ст. 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

Проаналізуйте фабулу задача ті відповідні нормативні акти та дайте відповідь на наступні питання:

Чи правомірними є дії комісії із соціального страхування?

Який порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність особи?


 1. Соснов працює на одному підприємстві м. Павлограда. 22 серпня 2008 р., коли він повертався з роботи, його побили невідомі особи. З 23 серпня по 23 вересня він був тимчасово не працездатним і одержав допомогу в разі тимчасової непрацездатності за рахунок коштів соціального страхування. До міліції з приводу побиття не звертався. У виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності м. Павлограда представнику підприємства, було пояснено, що сума, виплачена Соснову, не буде прийнята до заліку, оскільки підприємство не вживало заходів до встановлення особи, яка завдала побоїв працівникові. Проаналізуйте дану ситуацію з посиланням на законодавство.
 1. Громадянка Алексійчук працює у Будівельно-монтажному управлінні. Її страховий стаж становить 4 роки 5 місяців. 25 липня 2009 р. їй було видано листок тимчасової непрацездатності з діагнозом: вагітність 16 тижнів, загроза переривання вагітності, анемія. Розмір допомоги в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю становив 60 % середнього заробітку. Алексійчук з цим не погоджується, вважаючи, що листок непрацездатності, пов’язаний вагітністю, має оплачуватись в розмірі 100 % заробітку. Вона звернулась за роз’ясненням до адвоката. Виступіть в ролі адвоката і дайте кваліфіковану консультацію.


Практичні завдання

Придумайте фабулу задачі та підготуйте документи, які необхідні подати для призначення відповідних страхових соціальних виплат (за вказівкою викладача) на підставі Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, - від 18.01.2001 р. - № 2240 – III, із змін. і доп. (індивідуально, оформити у вигляді реферату).


Законодавство.

 1. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням , - Закон України від 18.01.2001 р. - № 2240 – III, із змін. і доп.

 2. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, - Закон України від 11.01.2001 р. №2213- ІІІ, із змін і доп.

 3. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації , - затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439

 4. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. – затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266

 5. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, - затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. № 225 із змін і доп, передбаченими Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №605 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. №225”

 6. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, - затв. Наказом МОЗ України від 13.11.2002 р. №445; Зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.12.2001 р. за № 1005 / 6196

 7. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового деревного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви тратами, зумовленими народженням та похованням. – затв. Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. – від 09.07.2001 р. №21.

 8. Інструкція зі статистики заробітної плати. – затв. Наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995 р. №323, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1995 №465 / 1001

 9. Про розміри допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - затв. Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.09.2002 N 45

 10. Про оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. – Лист Фонду соціального страхування в разі тимчасової втрати працездатності від 10.05.2002 р. № 01-29-690Тема 3. Страхові виплати у випадку нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.


Теоретичні запитання:

 1. Поняття допомоги в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 2. Суб’єкти права на допомогу в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 3. Поняття нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання.

 4. Загальний та спеціальний порядки розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 5. Порядок визначення ступеня втрати працездатності потерпілим.

 6. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності: а) настання права застрахованої особи на допомогу; б) виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 7. Призначення щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати професійної працездатності (щомісячна страхова виплата).

 8. Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на легшу роботу. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації.

 9. Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності.

 10. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого.

 11. Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника.

 12. Моральна (немайнова) шкода.

 13. Страхова допомога дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

 14. Страхові виплати на медичну та соціальну допомогу.

 15. Санаторно-курортне лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві чи від професійного захворювання.

 16. Порядок виплати страхових соціальних сум у разі смерті потерпілого.

 17. Порядок розгляду справ про страхові виплати . Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг.

 18. Порядок і строки проведення страхових виплат.Додаткові контрольні запитання:

 1. Який порядок утворення комісії із розслідування нещасних випадків на виробництві?

 2. Назвіть повноваження комісії із розслідування нещасних випадків на виробництві.

 3. Які нещасні випадки не визнаються пов’язаними з виробництвом?

 4. Який порядок розслідування нещасного випадку з студентами навчальних закладів, які сталися під час проходження виробничої практики?

 5. Назвіть правовий наслідок відмови роботодавця скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок.

 6. Який порядок розслідування причин професійних захворювань на підприємстві?

 7. Визначте поняття стійкої втрати професійної працездатності?

 8. Чи передбачається законом зменшення одноразової допомоги сім’ї та особам, які перебували на утриманні потерпілого, в разі його смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання?

 9. Чи впливає інвалідність на розмір відшкодування шкоди потерпілому від професійного захворювання?

 10. Працівнику встановлено втрату професійної працездатності через професійне захворювання, розвитку якого сприяли умови праці на підприємствах Росії та України. Востаннє у таких умовах він працював на підприємствах України. Вкажіть, хто зобов’язаний відшкодовувати потерпілому шкоду за втрачене здоров’я? Який порядок такого відшкодування?

 11. Назвіть у яких випадках Фонд може відмовити у призначенні (чи припинити виплату) страхових виплат у разі настання нещасного випадку на виробництві.

 12. Чи має право донька, батько якої загинув внаслідок нещасного випадку на виробництві, на страхові виплати, якщо вона під час навчання в медучилищі одружилася, народила дитину і по сьогодні перебуває у відпустці для догляду за нею (медучилище ще не закінчила)?


Задачі.

  1. Громадянин Г. працював на підземних роботах (загальний та спеціальний стаж складають 12 років). 24 березня 2009 року з громадянином Г. трапився нещасний випадок на виробництві. 27 липня 2009 року МСЕК було встановлено 80% втрати працездатності та другу групу інвалідності. Вкажіть на які види допомог матиме право громадянин Г. Як обчислюється середній заробіток для щомісячних виплат та одноразової допомоги, на які претендує громадянин Г.?
  1. Громадянин Ц. 21 квітня 2001 року отримав травму під час надання шефської допомоги школі, після чого лікувався. 30 жовтня 2008 року МСЕК встановила йому другу групу інвалідності. Середній заробіток працівника становив 1 120 грн., стаж - 24 років. Комісією із розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим інструкції з техніки безпеки. На які страхові виплати має право Ц.? Який порядок їх виплати? З якого часу будуть призначені страхові виплати? Чи будуть зменшені розміри виплат у зв’язку з порушенням громадянином Ц. інструкції з техніки безпеки? Якщо так, то який максимальний розмір такого зменшення?
  1. Громадянка П. звернулась за роз’ясненням до виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Моєму чоловікові через професійне захворювання було встановлено втрату професійної працездатності. 3 травня 2009 року він помер. Судово-медичною комісією було встановлено причинний зв’язок смерті з його профзахворюванням. На день смерті чоловіка, хоч мені не виповнилось 55 років, я була вже на пенсії за віком, призначеній за 1,5 року до пенсійного віку через скорочення штатів, тобто фактично була на утриманні чоловіка. Чи матиму я право на відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника після досягнення 55-річного віку?
  1. 26 лютого 2009 р. громадянина Т. під час виконання службових обов’язків, коли він ішов на інший тепло пункт (професія – оператор ТЕЦ), побили двоє юнаків. Було складено акт за формою Н-1. Чоловік лікувався (в цей час йому виплачувалась допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю), але здоров’я не відновив і йому було встановлено інвалідність та 60% втрати працездатності (26 липня 2009 р). Громадянин Т. звернувся до роботодавця з вимогою виплатити йому всі соціальні виплати, які передбачені національним законодавством. Однак адміністрація підприємства відмовилась відшкодувати шкоду, заподіяну його здоров’ю, мотивуючи тим, що шкода була завдана внаслідок випадку, який не пов’язаний з виконанням трудових обов’язків. Громадянин Т. звернувся до адвоката з проханням дати йому консультацію з приводу належних йому соціальних виплат. Виступіть в ролі адвоката. (письмово)
  1. У травні 2009 року з громадянином А. стався нещасний випадок на виробництві, оформлено акт за формою Н-1. Після настання нещасного випадку на виробництві громадянин А перебував на лікарняному 5 днів. Листок непрацездатності відшкодувало підприємство, на якому працював громадянин А. через місяць громадянин А знову пішов на лікарняний через травматичні ускладнення Фонд відмовився оплатити другий листок непрацездатності, мотивуючи тим, що його мають оплатити за рахунок винних особі. Чи правомірними є дії Фонду? Що є підставою для виплати допомоги в разі тимчасової втрати працездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві?
  1. Працівнику встановлено стійку втрату працездатності в розмірі 25% За шість місяців він одержав 3 251 грн. заробітної плати, відпрацював фактично 95 робочих днів, при цьому підприємство має графік роботи з неповним робочим тижнем. На які види допомог працівник матиме право? Як правильно розрахувати щомісячну страхову виплату?
  1. Обчисліть розмір одноразової допомоги, яка повинна бути виплачена потерпілому за поданими фабулами задач:

   1. Громадяни Кравцов – токар п’ятого розряду. При виконанні замовлення отримав травму внаслідок нещасного випадку. 08.10.2008 р. йому встановлено МСЕК стійку втрату професійної працездатності 50%. Середня заробітна плата перед настанням страхового випадку становила 1 300 грн. Комісією з розслідування нещасного випадку було встановлено, що ушкодження здоров’я настало внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці. На підставі цього відділом страхових виплат виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві розмір одноразової допомоги було зменшено на 30%.

   2. Потерпілому було встановлено МСЕК ступінь втрати професійної працездатності 90 % 01.02. 2000 р.. Він звернувся за призначенням одноразової допомоги до відділення Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 10.05.2009 р.

   3. Петришину 24.06.2002 р. було встановлено МСЕК втрату професійної працездатності 50 % в зв’язку з професійним захворюванням. 01.08.2009 року йому було встановлено МСЕК стійку втрату професійної працездатності 15% у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 10.10.1995 року. Повторне ушкодження здоров’я настало з вини одного і того ж роботодавця. Сукупний відсоток стійкої втрати працездатності за двома страховими випадками становить 65% (довідка МСЕК від 01.08.2009 р.). Середня заробітна плата перед настанням першого страхового випадку складала 1 000 грн., перед другим – 1 300 грн. Петришин вперше звернувся з заявою 16. 08.2009 року про нарахування одноразової допомоги за двома страховими випадками. При цьому він вибрав для обчислення для розрахунку одноразової допомоги заробітну плату 1 000 грн.
    1. Жируну було встановлено МСЕК ступінь втрати професійної працездатності 50% та ІІІ групу інвалідності. Він одержує щомісячну страхову виплату в розмірі 205 грн. та пенсію в разі інвалідності в розмірі 540 грн. Працюючи на тому самому підприємстві, він отримав нову травму, внаслідок чого МСЕК додатково встановила 20% втрати професійної працездатності, сукупний відсоток – 70 та ІІ групу інвалідності. У зв’язку з цим призначена пенсія в разі інвалідності 600 грн. Середньомісячний заробіток перед першим ушкодженням здоров’я складав 400 грн., перед другим - 550 грн. Жирун вибрав для розрахунку щомісячної страхової виплати середньомісячний заробіток 550 грн. Обчисліть розмір щомісячної страхової допомоги. В якому випадку Жирун не мав би права вибору, з якого заробітку йому мали б призначити щомісячну страхову допомогу?
    1. Марущак звернувся за роз’ясненням в управління відшкодування шкоди потерпілим виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Під час обчислення середньомісячної заробітної плати для нарахування відшкодування шкоди в 2005 р. підприємство не врахувало йому виплату надбавок, призначених за Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийняло його особову справу з довідкою з підприємства про розмір утраченого заробітку і продовжило виплачувати щомісячну страхову виплат в розмірі, визначеному підприємством. Хто зобов’язаний обчислити новий розмір страхової виплати з урахуванням зазначеної вище надбавки? Які документи подаються для виплати щомісячної страхової допомоги потерпілому?
    1. У 1986 році Береза отримав на виробництві незначну травму пальця. Підприємство призначило йому відшкодування втраченого заробітку. В 2007 році особову справу потерпілого було передано до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. У 2008 році він помер. Однак відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відмовилось відшкодувати витрати на поховання потерпілого. Чи правомірними є дії відділення Фонду? Вкажіть підстави та умови виплати допомоги на поховання потерпілого. Назвіть порядок виплати допомоги на поховання.
     1. Щетиніну у листопаді 2007 р. одночасно із щомісячною страховою виплатою було призначено пенсію в разі інвалідності за одним і тим самим нещасним випадком на виробництві. Сума щомісячної страхової виплати становила 95 грн. 29 коп. 26 лютого 2008 р. йому призначили пенсію за віком замість пенсії в разі інвалідності. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відмовило йому в перерахунку розміру щомісячної страхової виплати без урахування пенсії в разі інвалідності, мотивуючи тим, що на день призначення страхових виплат, він одержував пенсію в разі інвалідності. Чи правомірні в такому разі дії робочих органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?

     2. Громадянин А. працює на підприємстві «Оранда» на посаді бухгалтера і за сумісництвом на підприємстві «Зірка». 12.08.2009 р. з громадянином А стався нещасний випадок на підприємстві «Оранда». У зв’язку з цим громадянину А видали листок непрацездатності. Адміністрація підприємства «Оранда» видала громадянину А допомогу по тимчасовій непрацездатності, беручи до уваги при розрахунку тільки зарплату, яку громадянин А отримував за основним місцем роботи. Чи правомірними є дії адміністрації підприємства «Оранда». Розв’яжіть задачу з посиланням на чинне законодавство.


Практичні завдання:

1. Скласти акт розслідування нещасного випадку на виробництві (ф. Н-5), акт про нещасний випадок на виробництві (ф. Н-1), акт розслідування професійного захворювання (ф. П-4) (письмово, на довільну фабулу).

2. Придумайте фабулу задачі та підготуйте документи, які необхідні для призначення відповідних страхових соціальних виплат на підставі Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. – від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (індивідуально, оформити у вигляді реферату).


Законодавство:

 1. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності від 23.09.1999;

 2. Закон України, Тариф Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пране працездатності від 22.02.2001;

 3. Закон України Про охорону праці від 14.10.1992;

 4. Закон України Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування від 11.01.2001;

 5. Закон України Про страхування від 07.03.1996;

 6. Указ Президента Про Основні напрями вдосконалення системи соціальних виплат населенню № 359 від 10.05.2006;

 7. Постанова Кабінету Міністрів України Про зміни складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях та наглядових радах фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування №488-р від 15.09.2006 р.;

 8. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві № 1112 від 25.08.2004 р.;

 9. Постанова Кабінету Міністрів України (Постанова, Порядок, Форма типового документа, Акт, Протокол, Перелік, Класифікатор).

 10. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (Форми Н-5, Н-1, НПВ, П-5, Н-2, Н-9, П-3, П-4) від 25.08.2004;

 11. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності № 1845 від 22.11.2003 р.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням № 1266 від 26.09.2001 р.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України № 988 від 09.08.2001 р.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання №826 від 11.07.2001 р.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру № 270 від 22.03.2001 р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 1423 від 13.09.2000 р.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання № 752 від 05.05.2000 р.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності №221 від 04.04.1994 р.

 19. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про звіт виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві га професійних захворювань України про роботу виконавчої дирекції Фонду за 2007 рік № 29 від 25.03.2008 р.

 20. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання № 23 від 25.03.2008 р.

 21. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування №49 від 31.10.2007 р.

 22. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про передачу результатів робіт, виконаних у межах реалізації заходів, передбачених Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища № 57 від 31.10.2007 р.

 23. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 36 від 12.07.2007 р.

 24. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про критерій віднесення страхувальників до категорії пільгових при встановленні розмірів страхових тарифів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві № 32 від 27.04.2007 р.

 25. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про пересувну лабораторію з розслідування нещасних випадків на виробництві та здійснення профілактичних заходів № 11 від 06.03.2006 р.

 26. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання № 13 від 06.03.2006 р.

 27. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження граничних розмірів фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати, зубопротезування, очне протезування, окуляри, контактні лінзи, постільну та натільну білизну, постільні речі, перуки № 68 від 22.12.2005 р.

 28. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей) № 83 від 22.12.2005 р.

 29. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про ствердження Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок - нещасною випадку на виробництві та професійного захворювання № 66 від 25.10.2005 р.

 30. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про Порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати платежів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №71 від 14.09.2004 р.

 31. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності № 66 від 14.09.2004 р.

 32. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів № 68 від 17.10.2003 р.

 33. Постанова Фонду соціальною страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Положення про порядок укладання договорів між Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та лікувально-профілактичними закладами на обслуговування потерпілих на виробництві № 52 від 19.06.2003 р.

 34. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та потерпілого з важкою і травмою або професійним захворюванням під час лікування в лікувальному закладі № 54 від 19.06.2003 р

 35. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про надання інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання разової грошової допомоги № 51 від 19.06.2003 р.

 36. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей № 28 від 27.03.2003 р.

 37. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати № 25 від 27.03.2003 р.

 38. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Положення про реєстр страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності № 14 від 04.03.2003 р.

 39. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження форми повідомлення про нещасний випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових № 46 від 01.11.2001 р.

 40. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 4 від 18.04.2000 р.

 41. Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення. - Постанова Правління Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 N 18 ?? Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2010 р. за N 489/17784

 42. Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо відповідності Конституції України положень підпункту «б», «4», пункту «3» ст.7 ЗУ «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійне захворювання, які спричинили втрату працездатності» (справа про страхові виплати) від 08.10.08р.


Тема 4. Страхові соціальні виплати на випадок безробіття.


Теоретичні запитання:

 1. Поняття та ознаки безробіття, часткового безробіття.

 2. Правові підстави та порядок визнання особи безробітною.

 3. Суб’єкти права на допомогу в разі безробіття; в разі часткового безробіття.

 4. Види забезпечення безробітним:

  1. допомога на випадок безробіття, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

  2. допомога в разі часткового безробіття;

  3. матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

  4. матеріальна допомога в разі безробіття, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утримані;

  5. допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

 5. Соціальні послуги безробітним:

  1. професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

  2. пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

  3. інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.


Додаткові контрольні питання:

 1. Чи мають право на допомогу на випадок безробіття незастраховані особи?

 2. Чи впливає на умови призначення допомоги в разі безробіття підстави припинення трудового договору особи?

 3. Чи тотожними на Вашу думку є поняття “безробітний” та “незайнята особа”? Знайдіть підтвердження у законодавстві.

 4. Назвіть підстави відмови у призначенні допомоги в разі безробіття; в разі часткового безробіття.

 5. Назвіть обмеження, які застосовуються при призначенні та виплаті допомоги в разі безробіття; в разі часткового безробіття.

 6. Які особи враховуються (не враховуються) при призначенні матеріальної допомоги в разі безробіття?

 7. Чи матиме особа право на одночасну виплату матеріальної допомоги в разі безробіття та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям?

 8. У яких випадках скорочується чи припиняється виплата матеріальної допомоги в разі безробіття?

 9. Чи зараховується до трудового (страхового) стажу особи період отримання допомог відповідно до Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р.? Чи записується цей період у трудову книжку особи?

 10. Хто має право на допомогу по частковому безробіттю? Які умови її надання?  1   2   3

Схожі:

1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconТема. Соціальні ризики
Поняття та ознаки соціальних ризиків. Система соціальних ризиків за законодавством
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconПротокол №9 юридичний факультет
Поняття та види державного устрою. Унітарні та федеративні держави: поняття та ознаки
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconПротокол №9 юридичний факультет
Поняття та види державного устрою. Унітарні та федеративні держави: поняття та ознаки
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconЗлочин І його види. Поняття та ознаки злочину
В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному. Залежно від того, чому надавалось більшого значення — соціальній...
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconПравове регулювання робочого часу Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
Трудове законодавство не містить визначення поняття робочого часу, його визначено у науковій літературі
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconЮридичні особи Поняття І види юридичних осіб. Ознаки та правосуб’єктність юридичних осіб. Створення та припинення юридичних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 80 Цк україни юридичною особою є організація, створена І зареєстрована у встановленому законом порядку
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconТема 23. Механізм І апарат держави
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація
1. Поняття, ознаки, види соціальних допомог за законодавством України iconС. В. Соколова, аспірант відділу виховних систем у педагогічній теорії іпоод напн україни правова культура: поняття та її види
Стаття присвячена дослідженню й уточненню поняття правової культури. Проаналізовано види правової культури, розкрито взаємозв’язок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи