Тема практичного заняття №1 icon

Тема практичного заняття №1
Скачати 136.46 Kb.
НазваТема практичного заняття №1
Дата28.07.2012
Розмір136.46 Kb.
ТипДокументи

Тема практичного заняття № 1


Поняття, предмет, метод і система права соціального забезпечення

Методичні вказівки до практичних занять


ЗАНЯТТЯ 1.

І. Теоретичні запитання


 1. Соціальне забезпечення: поняття, функції.

 2. Співвідношення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення» та їх законодавче закріплення.

 3. Предмет права соціального забезпечення – комплекс суспільних відносин, що існують у сфері соціального забезпечення.

 4. Соціально-забезпечувальні відносини – основа предмету права соціального забезпечення.

 5. Відносини, які покликані забезпечити існування соціально-забезпечувальних відносин як складова предмету права соціального забезпечення.

 6. Соціально-страхові відносини як елемент предмету права соціального забезпечення.

 7. Процедурні відносини як елемент предмету права соціального забезпечення.

 8. Поняття та особливості методу права соціального забезпечення.

 9. Система права соціального забезпечення: поняття та загальна характеристика.

 10. Загальна частина права соціального забезпечення.

 11. Спеціальна частина права соціального забезпечення.

 12. Система науки права соціального забезпечення та система навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення».

 13. Місце права соціального забезпечення у системі права України.
^

ІІ. Запитання для самоконтролю


 1. Сформулюйте ваше бачення концепції соціальної держави.

 2. Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять “соціальна політика”, “соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, ”соціальне страхування”.

 3. Як, на вашу думку, повинен називатися предмет „Право соціального забезпечення” чи „Право соціального захисту”?

 4. Які критерії, крім предмета та методу юридична наука виділяє для поділу на окремі галузі права. Чи є вони характерними для права соціального забезпечення?

 5. Назвіть основний критерій для визначення сфери соціально-забезпечувальних відносин і відмежування їх від відносин, які складають предмет суміжних галузей права (фінансового, цивільного, трудового).

 6. Які відносини, крім матеріальних, складають предмет права соціального забезпечення? Яка їх правова природа?

 7. Чи є процесуальні відносини у праві соціального забезпечення?

 8. Обґрунтуйте публічний або приватний характер права соціального забезпечення.

 9. Проаналізуйте теорії соціально-забезпечувальних відносин.

 10. Визначте правову природу соціально-страхових відносин.

 11. Визначте співвідношення предмета науки та галузі права соціального забезпечення?


ІІІ. Розв’язати задачі

1. 28 червня 2010 року, перебуваючи у щорічній відпустці громадянин С., втопився. На утриманні громадянки С. (його дружини) залишилося двоє дітей: син Володя – 6 років та дочка Оксана – 1 рік. На цей час громадянка С. перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною до трьох років.

1). Дайте правову оцінку цій ситуації.

2). Хто виступатиме суб’єктом права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника?

3). В який державний орган і кому необхідно звернутися для призначення відповідних видів соціального забезпечення?


2. Полковник К. (50 років) прослужив 30 років у Сухопутних військах. 15 вересня 2010 року він вийшов у відставку.

1). Вкажіть на які види соціального забезпечення матиме право К?

2). В який орган він повинен звернутися за їх призначенням?

3). Вкажіть джерело фінансування соціальних виплат, що надаються військовослужбовцям.


3. Громадянка Л. займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2010 року вона народила дитину.

1). Вкажіть, на які види соціального забезпечення має право громадянка Л.?

2). До якого органу вона повинна звернутися для їх призначення?

3). За рахунок яких джерел фінансуються ці види соціального забезпечення?


4. Інженер В., яка проживає і працює у Львові, на час відпустки поїхала до родичів у Волинську область у гості. Під час відпустки вона отруїлася грибами і звернулася за допомогою у міську клініку м.Луцька за наданням медичної допомоги і видачею листка тимчасової непрацездатності. Завідувач поліклінічним відділенням відмовив у видачі лікарняного листка, оскільки хвора проживає у Львові.

1). Чи законною є відмова?

2). Куди можна оскаржити таку відмову?


5. Інженер заводу Ж., перебуваючи на відпочинку, простудився. Захворювання ускладнилося пневмонією. Лікар встановив для хворого постільний режим. Однак Ж не дотримувався вказівок лікаря, і через два дні поїхав кататися на лижах. Після цього захворювання ускладнилося і він пішов на прийом до лікаря. А оскільки це відбувалося під час Різдвяних свят, то на прийом до лікаря Ж. прийшов в нетверезому стані. Про усі ці факти лікар зробив відмітку в історії хвороби. Комісія по соціальному страхуванню відмовила Ж. в оплаті листка тимчасової непрацездатності.

1). Проаналізуйте ситуацію.

2). Чи правомірне рішення комісії?

3). Куди можна його оскаржити?


ЗАНЯТТЯ 2.

^

І. Теоретичні запитання


 1. Поняття та загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.

 2. Всезагальність права на соціальне забезпечення як принцип права соціального забезпечення.

 3. Принцип залежності права на соціальне забезпечення від соціального ризику.

 4. Принцип соціального страхування.

 5. Гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи як принцип права соціального забезпечення.

 6. Принцип відповідності соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального захисту.

 7. Джерела права соціального забезпечення України: загальна характеристика та особливості.

 8. Конституція України як джерело права соціального забезпечення.

 9. Законодавчі акти як джерела права соціального забезпечення.

 10. Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України як джерела права соціального забезпечення.

 11. Нормативно-правові акти Міністерства праці та соціальної політики України як джерела права соціального забезпечення.

 12. Нормативно-правові акти органів соціального страхування як джерела права соціального забезпечення України.

 13. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення України.

 14. Конвенції МОП як джерела права соціального забезпечення України.

 15. Акти соціального партнерства як джерела права соціального забезпечення.

 16. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення.

 17. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт.^

ІІ. Запитання для самоконтролю


  1. Сформулюйте власні принципи права соціального забезпечення.

  2. Що, на вашу думку, означає термін «гідний рівень життя особи»?

  3. Чи виступатиме Генеральна угода на відповідний рік джерелом права соціального забезпечення?

  4. Проаналізуйте Закон України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Чи виступатиме він джерелом права соціального забезпечення?

  5. В чому проявляється диференціація джерел права соціального забезпечення?

  6. Сформулюйте власні особливості джерел права соціального забезпечення.

  7. Назвіть локальні нормативно-правові акти, які є джерела права соціального забезпечення.

  8. Чи є колективний договір джерелом права соціального забезпечення?

  9. Назвіть, на вашу думку, основні причини відсутності єдиного кодифікованого акту права соціального забезпечення. А може його не потрібно?

  10. Сформулюйте дефініції понять: «прожитковий рівень», «прожитковий мінімум», «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», «межа малозабезпеченості», «мінімальний споживчий бюджет», «межа бідності».

  11. В чому полягає нормативний метод обчислення прожиткового мінімуму в Україні?

  12. Яке значення рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для здійснення соціального забезпечення громадян в Україні?

  13. Чи не є порушенням Конституції України існування гарантованого рівня забезпечення прожиткового мінімуму?


ІІІ. Практичне завдання.

 1. Обчисліть прожитковий мінімум для Вашої соціально-демографічної групи (письмово).


ІV. Розв’язати задачі

 1. Л. є матірю двох дітей віком 3 і 5 років. 1 березня за рішенням міграційних органів їй надано статус біженця. Вона звернулася до місцевих органів соціального захисту про надання допомоги згідно Закону України „Про державні допомоги сім’ям з дітьми”, а також про оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

1). Перелічіть принципи права соціального забезпечення.

2). У чому полягає принцип всезагальності права на соціальне забезпечення?

3). Чи має Л. право на призначення цих видів соціального забезпечення?


 1. Р. займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. За несплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на неї було накладено штрафні санкції.

1). Чи матиме вона право на допомогу по вагітності і пологах і по догляду за дитиною якщо не сплачуватиме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

2). Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?


 1. Пенсіонер П. (громадянин Російської Федерації) переїхав на постійне місце проживання до сина в Севастополь. Він звернувся до районного відділення Пенсійного Фонду із заявою про призначення пенсії.

1). Чи матиме він право на отримання пенсії за віком на території України?

2). Яким актами це регулюється?


 1. Капітан міліції К. загинув при затриманні злочинця. На його утриманні знаходилася 8-річна донька Галя і дружина інвалід другої групи.

1). На які види соціального забезпечення мають право донька і дружина К.?

2). Якими нормативно-правовими актами це регулюється?


 1. Інженер С., який має страхового стажу 7 років, захворів, що підтверджується листком тимчасової непрацездатності. Йому виплатили допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 80% від заробітку. Однак С. не погоджувався з таким розміром допомоги, мотивуючи це тим, що в колективному договорі передбачено виплату інженерно-технічним працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середнього заробітку незалежно від стажу. У комісії з соціального страхування С. пояснили, що розмір такої допомоги визначений законом, а тому ця норма колективного договору незаконна.

1). Назвіть особливості джерел права соціального забезпечення.

2). Чи є колективний договір джерелом права соціального забезпечення?

3). Хто правий в цій ситуації?


Нормативний матеріал до теми:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) // Зб.: Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. – К., 1992.

 3. Європейська соціальна хартія 1996 р.(переглянута) // Офіційний вісник України від 18.10.2006 – 2006 р., № 40, стор. 37, стаття 2660.

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина (ООН, 1966 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1976. - № 17. – Ст.291.

 5. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

 6. Конвенція МОП № 128 «Про допомоги по інвалідності, по старості та у випадку втрати годувальника» 1967 р. // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

 7. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. (в ред. від 13.01.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 121.

 8. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 р. № 1284 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №42. – Ст. 553

 9. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 04.10.1994 р. № 190/94 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 42. – Ст. 385.

 10. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 44. – Ст.1876.

 11. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р. № 966 – ХІV // Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. – Ст. 1702.

 12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058 – ІV // Праця і зарплата. – 2003. - № 32.

 13. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057 -ІV // Праця і зарплата. – 2003. - № 33.

 14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст.310.

 15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст.310.

 16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI // Офіційний вісник України - 2010 р. - № 61 – ст.2108.

 17. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 20. – Ст. 102.

 18. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 09.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399.

 19. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 20. – Ст. 102.

 20. Закон про Державний бюджет на поточний рік.

 21. Указ Президента України «Про стратегію подолання бідності» від 15.08.2001 р. №637/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 33. – Ст.1525.

 22. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство соціальної політики України» від 06.04.2011 № N 389/2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=389%2F2011

 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про науково – громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму» від 24.09. 1999 р. № 1767 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 39. – Ст.1946.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» від 30.05.2007 р. № 790 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 41. – Ст. 1626.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 14.04.2000 р. № 656 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 16. – Ст. 675.

 26. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» від 17.05.2000 р. № 109/95/157 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. – Ст. 1028.

 27. Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Деркомстату, Національної академії наук України «Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності» від 05.04.2002 р. №171/238/100/149 // Офіційний вісник України. –2002. - № 18. – Ст. 952.

 28. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затв. Постановою Правління Пенсійного Фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 // Офіційний вісник України, 2005, № 52, ст.3383.

 29. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 // Офіційний вісник україни, 2001, № 49, ст..2216.


Література до теми:

 1. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР.-М., 1987.

 2. Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність.-1993.- №2.

 3. Болотіна Н. Б. До питання про структуру системи права соціального забезпечення в Україні// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І регіональної наукової конференції .-Львів, 1995.

 4. Болотіна Н. Б. Концепція кодифікації законодавства України про соціальне забезпечення // Право України.-1996-№7.

 5. Болотіна Н. Б. Право соціального забезпечення в Україні : системно-структурний аналіз// Право України.-2001.-№5.

 6. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні : проблеми термінів і понять. // Право України.-2000.- №4.

 7. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні/Н.Б. Болотіна.-К.:Знання, 2010.

 8. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту в Україні: Навчальний посібник.-2-ге видання перероб., доп.-К: Знання, 2008.

 9. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. К: Знання , 2005.

 10. Болотіна Н. Б. Соціальне право України : окремі теоретичні проблеми, формування і розвиток. // Право України.-2000 № 5.

 11. Болотіна Н. Б. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку// Право України.-2000. -№12.

 12. Бурак В.Я До питання по джерела права соціального забезпечення // Вісник Львів. Нац. Ун-ту, Серія юридична- 2003.- №38.

 13. Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення .- Дрогобич : Вид. Фірма «Відродження»., 2002.

 14. Гущин И. В. Советское право социального обеспечения.- М. Наука и техника, 1982.

 15. Иванова Р. Т. , Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения.- М. Наука и техника, 1982.

 16. Козлов А. Е. Социальное обезпечение в СССР.-М., 1981.

 17. Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. ..кандидат.економ.наук.- Львів,1995.

 18. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. — М., 2000.

 19. Мигович І. Історичні корені й традиції благодійництва//Соціальний захист.-1996. №4.

 20. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення у системі соціального права. //Право України – 2004.-№10.

 21. Право соціального забезпечення: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.]/ за ред. П.Д. Пилипенка.-3-тє вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2010.

 22. Прилипко С. Розмежуваня права соціального забезпечення і трудового права //Право України – 1999.-№10.

 23. Синчук С. М. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – вип. 52. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. – С. 234-242

 24. Синчук С. М. Щодо питання про обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних відносин // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – вип. 53. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. – С. 246-254

 25. Синчук С. М. Щодо питання про недержавне соціальне забезпечення за рахунок роботодавця// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. - №2 (38)

 26. Смирнов Д., Суслов Р. Право на достатній життєвій рівень: Конституція і діяльність //Український часопис прав людини.-1997.- №2.

 27. Стаховська Н.М. Соціальне забезпечення чи захист// Предпринимательство , хазяйство и право .-2000.-№8- С.54-57.

 28. Сташків Б. І. Місце права соціального забезпечення: в системі права України // Право України.-2001.-№11.

 29. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення: як наука // Право України.-2002.-№9.

 30. Сташків Б. І. Предмет права соціального забезпечення: погляд на проблему // Право України.-2000.-№9.

 31. Сташків Б. І. Принципи права соціального забезпечення: // Право України.-2002.-№4.

 32. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: //Навч. Посібн..- К.;Знання.- 2005.

 33. Сташків Б. І. Функції права соціального забезпечення :вимоги сьогодення // Право України.-2001.-№7.

 34. Сташків Б. І.Норми права соціального забезпечення: // Право України.-2002.-№9.

 35. Сташків Б.І. Судовий захист - соціальним правам громадян//Право України, 1996.-№ 10.

 36. Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення та розвитку. // Право України.-2002.-№9.

 37. Теренс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки . К. 1996.

 38. Чічкань М. В. Соціальний захист чи соціальне забезпечення? //Південноукраїнський правовий часопис.- № 3.- 2008.

Схожі:

Тема практичного заняття №1 iconРозрахунок вартості основних фондів. Література: 1-7 Тема Розрахунок амортизаційних відрахувань
До практичного заняття необхідно підготуватися згідно теми заняття. Підготовка включає вивчення теоретичних питань з особливою увагою...
Тема практичного заняття №1 iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Тема практичного заняття №1 iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Тема практичного заняття №1 icon” 2008 р. (Протокол № ) Зав кафедри д мед н., професор Т. В. Сорокман методична розробка практичного заняття тема заняття
Науково-методичне обгрунтування теми: Протягом останніх десятиліть у дитячій гастроентерології збільшився інтерес до вивчення функціональної...
Тема практичного заняття №1 iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Тема практичного заняття №1 iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Тема практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему
Методичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему «Аномалії положення плода»/Укладач С. А. Сміян – Суми: Вид-во СумДУ,...
Тема практичного заняття №1 iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Аналіз роботи лікувально-профілактичних закладів по даним річних звітів. Прийняття управлінських рішень
Тема практичного заняття №1 iconТема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття
Правове становище іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством
Тема практичного заняття №1 iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи