Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Скачати 40.01 Kb.
НазваМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Дата07.06.2012
Розмір40.01 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра інженерної екології міст


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З «ГІДРОЛОГІЇ» та «ГІДРОЛОГІЇ І ГІДРОМЕТРІЇ»


(для студентів ІІІ курсу спеціальності 6. 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» напряму 0708 «Екологія» та спеціальності

6. 092600 – «Водопостачання та водовідведення»

денної та заочної форм навчання)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія (для студентів ІІІ курсу спеціальності 6. 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» напряму 0708 «Екологія» та спеціальності , 6. 092600 – «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання) Укл.: Саратов І.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Укладач: Іван Юхимович Саратов


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол №1 від 30.08.07

^ ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

З ГІДРОЛОГІЇ І ГІДРОМЕТРІЇ


Самостійна робота студентів з гідрології передбачає використання навчальної, наукової і довідкової літератури та вивчення наступних питань:


 1. Влаштування водних постів, їх типи та вимірювання горизонтів води на них

 2. Вимірювання ширини водних потоків і методика вимірювання, необхідне обладнання

 3. Вимірювання глибини водних потоків: методики вимірювання, обладнання

 4. Відбір проб води батометрами миттєвого, сумарного та інтегрального типів

 5. Вимірювання швидкості водного потоку гідрометричними вертушками

 6. Вимірювання швидкості водного потоку поплавками

 7. Вимірювання витрат мірними водозливами Томсона і ЧіпотеттіВикористав наведену в завданні літературу студент повинен підготувати реферат на одну із наведених тем в об’ємі 5-10 сторінок машинописного тексту формату А4 і захистити його.

Література із загальної гідрології

 1. Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. М.:
  "Мысль", 1987, 325 с.

 2. Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л..: Гидрометеоиздат, 1970, 413 с.

 3. Богословский Б.Б. Озероведение. М.: Изд-во МГУ, 1960, 335 с.

 4. Богословский Б.Б., Самохин А.А., Иванов К.Е., Соколов Д.П. Общая
  гидрология (гидрология суши). Л.: Гидрометеоиздат, 1984, 356 с.

 5. Важнов А.Н. Гидрология рек. М.: Изд-во МГУ, 1976, 239 с.

 6. Великанов М.А. Гидрология суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 455 с.

 7. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976, 247 с.

 8. Давыдов Л.К., Дмитриева А.П., Конкина Н.Г. Общая гидрология. Л.:
  Гидрометеоиздат, 1973, 462 с.

 9. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: "Мысль", 1989, 447 с.
  Ю.Егоров Н.И. Физическая океанография. Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 455 с.

 10. .Жуков Л.А. Общая океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1988, 240 с.

 11. Иванов К.Е. Гидрология болот. Л.: Гидрометеоиздат, 1953, 238 с.

 12. Львович М.И. Вода и жизнь. М.: "Мысль", 1986, 254 с.

 13. 14.Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. М.: Изд-во МГУ, 1986,264с.

 14. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. Л.:Гидрометеоиздат, 1974,638с.

 15. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. М.: "Высшая

школа", 1991,368с.

17.Михайлов В.Н.Гидрология устьев рек. М.: Изд-во МГУ, 1998, 176 с. 18.Михайлов Л.Е. Гидрогеология. Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 263 с. 19.Практикум по гидрологии. Под редакцией В.Н.Михайлова. М.: Изд-во МГУ, 1991,30с.

20. Степанов В.Н. Океаносфера. М.: "Мысль", 1983, 270 с.

21.Чеботарев А.И. Общая гидрология. Л.: Гидрометеоиздат, 1975, 544 с.


22.Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток.

Л.: Гидрометеоиздат, 1989, 334 с.

23.Шикломанов И.А. Исследование водных ресурсов суши: итоги,

перспективы, проблемы. Л.: Гидрометеоиздат, 1986, 152 с.


Навчальне видання.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія (для студентів ІІІ курсу спеціальності 6. 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» напряму 0708 «Екологія» та спеціальності , 6. 092600 – «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання)


Укладач: Іван Юхимович Саратов


Редактор: З. М. Москаленко


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. додаткова

Підп. до друку 8.11.07

Формат 60х80 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. – вид. арк. 0, 6

Ум.-др. арк. 0,8

Тираж 100 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconЗ організації самостійної роботи студентів з дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з «гідрології» та «гідрології І гідрометрії» для студентів ІІІ курсу спеціальності 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи