Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу icon

Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу
НазваТема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу
Сторінка1/18
Дата04.06.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Кафедра кримінального процесу і криміналістики


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ


Тестові завдання


Тема 1: Суть, завдання і основні поняття кримінального процесу.


1

В Україні на даний час існує така форма (модель) кримінального процесу:

 1. змішаний (континентальний) процес;

 2. інквізиційний процес;

 3. публічний процес;

 4. змагальний процес;

 5. обвинувальний процес.


2

Кримінально-процесуальна функція це:

 1. основна мета кримінального процесу;

 2. одно із завдань кримінального процесу;

 3. швидке і повне розкриття злочинів;

 4. основний напрямок кримінального-процесуальної діяльності;

 5. викриття винної у вчиненні злочину особи.


3

Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:

 1. доказування у кримінальній справі;

 2. провадження з цивільного позову у кримінальній справі;

 3. здійснення (відправлення) правосуддя;

 4. перегляд вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

 5. захист прав і законних інтересів суб’єктів процесу.


4

У якій відповіді правильно вказано, що вважається кримінально-процесуальною формою:

 1. передбачена законом система стадії кримінального процесу;

 2. передбачений законом порядок провадження у кримінальній справі в цілому, порядок і послідовність виконання необхідних процесуальних дій та прийняття відповідних рішень;

 3. передбачені законом засоби контролю за законністю та обґрунтованістю всіх процесуальних дій і рішень;

 4. зміст процесуальних дій і прийнятих рішень та їх форма;

 5. передбачені законом процесуальні засоби і способи викриття винних у вчиненні злочину осіб;


5

У якій відповіді правильно вказано, що є кримінально-процесуальною формою:

 1. передбачена законом система стадії кримінального процесу;

 2. передбачені законом засоби контролю за законністю та обґрунтованістю всіх процесуальних дій і рішень;

 3. передбачений законом порядок провадження у кримінальній справі в цілому, порядок і послідовність виконання необхідних процесуальних дій та прийняття відповідних рішень;

 4. передбачені законом процесуальні засоби і способи викриття винних у вчиненні злочину осіб;

 5. зміст процесуальних дій і прийнятих рішень та їх форма.


6

Кримінально-процесуальне право це:

 1. система правових поглядів щодо провадження у кримінальних справах;

 2. порядок і послідовність порушення кримінальних справ, їх досудове розслідування та вирішення судом;

 3. форма реалізації норм кримінального та кримінально-виконавчого права;

 4. система правових норм, що регулюють діяльність органів дізнання, слідства, прокурора і суду, пов’язану з провадженням у кримінальних справах;

 5. система врегульованих законом дій і рішень у кримінальній справі.


7

У яких відповідях неправильно вказано історичну форму (модель) кримінального процесу:

 1. інквізиційний (розшукний, слідчий) процес;

 2. реституційний процес;

 3. публічний процес;

 4. змагальний процес;

 5. обвинувальний процес;

 6. класичний процес;

 7. змішаний (континентальний) процес.


8

У яких відповідях неправильно вказано стадію кримінального процесу:

1) постановлення вироку у кримінальній справі;

2) порушення кримінальної справи;

3) досудовий розгляд кримінальної справи;

4) перегляд судових рішень Верховним Судом України;

5) перегляд вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

6) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у виключному порядку;

7) виконання вироку, ухвали чи постанови суду.


9

У яких відповідях неправильно вказано стадію кримінального процесу:

 1. порушення кримінальної справи;

 2. попередній розгляд кримінальної справи суддею;

 3. судовий розгляд і вирішення справи;

 4. перегляд вироків, ухвал, постанов судів в касаційному порядку;

 5. судове слідство у кримінальній справі;

 6. дізнання у кримінальній справі;

 7. виконання вироку, ухвали чи постанови.


10

У яких відповідях правильно вказано факультативну стадію кримінального процесу:

1) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у касаційному порядку.

2) досудове розслідування у справах публічного обвинувачення;

3) перегляд судового рішення Верховним Судом України;

4) попередній розгляд справи суддею;

5) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у апеляційному порядку;

6) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у виключному порядку.

7) виконання вироку, ухвали і постанови суду;


11

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 1. здійснення законного представництва у кримінальному процесі;

 2. представлення інтересів юридичних осіб у кримінальному процесі;

 3. врахування органами, що ведуть кримінальний процес, обставин, що обтяжують і пом’якшують вину обвинуваченого;

 4. захист обвинуваченого;

 5. обвинувачення особи, яка вчинила злочин;

 6. розгляд і вирішення кримінальної справи (правосуддя);

 7. повне, всебічне і об’єктивне дослідження обставин справи.


12

У яких відповідях правильно вказано факультативну стадію кримінального процесу:

1) порушення кримінальної справи;

2) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у апеляційному порядку;

3) розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

4) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у касаційному порядку.

5) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у порядку нагляду;

6) перегляд судових рішень за нововиявленими обставин;

7) досудове розслідування у справах публічного обвинувачення;


13

У яких відповідях правильно вказано стадію кримінального процесу:

 1. розгляд клопотань учасників процесу;

 2. віддання обвинуваченого до суду;

 3. винесення судового рішення;

 4. попередній розгляд справи суддею;

 5. складання обвинувального висновку;

 6. досудове розслідування кримінальної справи;

 7. досудовий розгляд справи по суті.


14

У яких відповідях правильно вказано завдання кримінального процесу як вони закріплені у ст.2 КПК:

 1. порушення кримінальної справи у випадку виявлення ознак злочину;

 2. забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жоден невинний не був покараний;

 3. застосування норм підзаконних нормативних актів;

 4. застосування покарання до осіб, залучених у сферу кримінального судочинства;

 5. застосування до обвинувачених у вчиненні злочину засобів процесуального примусу;

 6. охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

 7. відправлення правосуддя у кримінальних справах.


15

Які з перелічених положень є завданням кримінального процесу у відповідності до ст. 2 КПК:

 1. швидке і повне розкриття злочину;

 2. притягнення підозрюваних у вчиненні злочину до кримінальної відповідальності;

 3. охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у судочинстві.

 4. призначення покарання винним;

 5. дотримання законності при провадженні кримінальних справ;

 6. охорона законних інтересів особи, яка здійснює провадження у справі;

 7. забезпечення правильного застосування закону з тим щоб кожен невинний був покараний;


16

Які з перелічених положень у відповідності з ст. 2 КПК не є завданням кримінального процесу:

 1. швидке і повне розкриття злочину;

 2. розслідування злочину у порядку кримінального судочинства;

 3. забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жоден невинний не був покараний;

 4. охорона прав і законних соціальних інтересів державних службовців;

 5. порушення кримінальних справ у випадку виявлення ознак злочину;

 6. викриття винних;

 7. охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.


17

Які з перелічених положень не є ознаками стадії кримінального процесу:

 1. відносна самостійність певного етапу (частини) кримінального процесу;

 2. наявність власних завдань;

 3. наявність певного кола учасників процесу і специфічних процесуальних засобів діяльності;

 4. самостійність процесуального статусу учасників процесу;

 5. підпорядкованість учасників процесу на цій частині процесу особі, яка його веде;

 6. наявність власних засобів процесуального примусу;

 7. завершення частини (етапу) процесу прийняттям відповідного рішення, у якому підводиться її підсумок і визначається подальша перспектива процесу.


18

У яких відповідях правильно вказано, які види діяльності належать до кримінально-процесуальних функцій:

 1. обвинувачення особи, яка вчинила злочин;

 2. швидке і повне розкриття злочинів;

 3. розгляд і вирішення кримінальної справи (правосуддя);

 4. забезпечення виконання вироку;

 5. розслідуваня злочинів (визнається не всіма);

 6. виховання громадян в дусі поваги до закону і правил соціального співжиття;

 7. скасування незаконних і необґрунтованих рішень у кримінальній справі.


19

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальну функцію:

 1. забезпечення правильного виконання закону;

 2. виховання громадян в дусі поваги до закону і правил соціального співжиття;

 3. захист обвинуваченого;

 4. доказування у кримінальній справі;

 5. обвинувачення у вчиненні злочину;

 6. розгляд і вирішення кримінальної справи (правосуддя);

 7. з’ясування як тих обставин, що обтяжують вину, так і тих, що її пом’якшують.


20

Які з перелічених положень не є ознаками стадії кримінального процесу:

 1. забезпеченість процесуального контролю за діяльністю суб’єктів процесу;

 2. наявність особливих процесуальних правовідносин між учасниками процесу;

 3. відносна самостійність певного етапу (частини) кримінального процесу;

 4. спрямованість на досягнення єдиної мети – встановлення вини особи;

 5. наявність власних завдань;

 6. завершення частини (етапу) процесу прийняттям відповідного рішення, у якому підводиться її підсумок і визначається подальша перспектива процесу.

 7. наявність свого кола учасників процесу і специфічних процесуальних засобів діяльності.


21

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

  1. захист обвинувачених у вчиненні злочинів;

  2. розгляд і вирішення кримінальних справ;

  3. обвинувачення винних у вчиненні злочинів;

  4. боротьба із злочинами;

  5. порушення кримінальних справ у випадку виявлення ознак злочину;

  6. віддання до суду винних у вчиненні злочину;

  7. здійснення судового контролю за законністю постановлених рішень у кримінальній справі.


22

До системи кримінально-процесуальних гарантій ефективного функціонування кримінального процесу належать:

 1. кримінально-процесуальна форма;

 2. контроль громадськості за ходом кримінального процесу;

 3. право на оскарження дій і рішень органів, які ведуть процес;

 4. висвітлення ходу кримінального процесу у засобах масової інформації;

 5. участь державного обвинувача у судовому розгляді кримінальної справи;

 6. судовий контроль за діями і рішеннями органів досудового розслідування;

 7. участь обвинуваченого у кримінальному процесі.


23

У яких відповідях неправильно названо стадії кримінального процесу:

 1. порушення кримінальної справи;

 2. дізнання у кримінальній справі;

 3. попередній розгляд справи суддею;

 4. постановлення і проголошення вироку;

 5. перегляд рішення суду (вироку, ухвали, постанови) в апеляційному порядку;

 6. досудова перевірка заяв;

 7. виконання вироку, ухвали, постанови суду.


24

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні акти органів досудового розслідування, прокурора і суду:

 1. протокол слідчої дії;

 2. розпорядження слідчого про привід свідка;

 3. обвинувальний висновок;

 4. вердикт суду;

 5. обвинувальний акт;

 6. висновок суду;

 7. постанова прокурора про обшук.


25

У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення у кримінальному процесі України:

 1. приватне;

 2. групове;

 3. обов’язкове;

 4. приватно-публічне;

 5. громадське;

 6. обвинувальне;

 7. одноособове.


26

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 1. обвинувачення осіб, винних у вчиненні злочинів;

 2. перегляд вироку, ухвали чи постанови суду в апеляційному порядку.

 3. віддання до суду винних у вчиненні злочинів;

 4. порушення кримінальної справи;

 5. захист обвинуваченого у вчиненні злочину;

 6. розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

 7. здійснення нагляду прокурором за законністю дій і рішень суду;


27

У яких відповідях правильно вказано основні завдання кримінального судочинства згідно ст. 2 КПК України:

 1. дотримання кримінально-процесуальної форми;

 2. виховання громадян у дусі поваги до закону;

 3. викриття винних у вчиненні злочинів;

 4. попередження злочинів;

 5. забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;

 6. швидке і повне розкриття злочинів;

 7. боротьба із злочинністю та іншими правопорушеннями.


28

У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 1. розслідування злочинів (визнається не всіма);

 2. порушення кримінальних справ у випадку виявлення ознак злочину;

 3. віддання до суду винних у вчиненні злочину;

 4. вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

 5. обвинувачення винних у вчиненні злочинів;

 6. захист обвинувачених у вчиненні злочинів;

 7. розгляд і вирішення кримінальних справ;


29

У яких відповідях правильно зазначено кримінально-процесуальні гарантії ефективного функціонування кримінального процесу:

  1. кримінально-процесуальна форма;

  2. контроль громадськості за ходом кримінального процесу;

  3. висвітлення ходу кримінального процесу у засобах масової інформації;

  4. участь державного обвинувача у судовому розгляді кримінальної справи;

  5. судовий контроль за діями і рішеннями органів досудового розслідування;

  6. участь захисника обвинуваченого у кримінальному процесі.

  7. право на оскарження дій і рішень органів, які ведуть процес;


30

У яких відповідях неправильно названо стадії кримінального процесу:

1) виконання вироку, ухвали, постанови суду;

2) порушення кримінальної справи;

3) судовий розгляд справи;

4) попередній розгляд справи суддею;

5) постановлення і проголошення вироку;

6) дізнання у кримінальній справі;

7) перегляд судового рішення у виключному порядку.


31

Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

1) апеляційне провадження;

2) перегляд судових рішень у кримінальній справі в порядку спеціального провадження;

3) перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

4) досудове розслідування кримінальної справи;

5) перегляд судового рішення Верховним Судом України;

6) виконання вироку, ухвали і постанови суду;

7) перегляд судових рішень у кримінальній справі в порядку виключного провадження.


32

У яких відповідях правильно вказано види обвинувачення у кримінальному процесі України:

 1. громадське;

 2. приватне;

 3. публічно-змагальне;

 4. обов’язкове;

 5. приватно-публічне;

 6. публічне;

 7. одноособове.


33

У яких відповідях правильно наведено кримінально-процесуальні акти органів досудового розслідування, прокурора і суду:

 1. постанова слідчого;

 2. розпорядження слідчого про привід свідка;

 3. обвинувальний висновок;

 4. вердикт суду;

 5. обвинувальний акт;

 6. вирок суду;

 7. розпорядження прокурора про обшук.


34

У яких відповідях правильно вказано основні завдання кримінального судочинства у відповідності до ст. 2 КПК:

 1. швидке і повне розкриття злочинів;

 2. забезпечення окремої і загальної превенції (попередження) злочинів;

 3. боротьба із злочинністю;

 4. порушення кримінальних справ у випадку вчинення злочинів;

 5. відправлення правосуддя у кримінальних справах і покарання притягнутих до кримінальної відповідальності обвинувачених;

 6. викриття винних у вчиненні злочинів;

 7. охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть у ньому участь;


35

У яких відповідях неправильно наведено стадії кримінального процесу:

 1. порушення кримінальної справи;

 2. пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого;

 3. прийняття і перевірка заяв і повідомлень про вчинені злочини;

 4. розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

 5. оскарження вироку чи іншого рішення суду і прийняття апеляцій судом;

 6. виконання вироку, ухвали чи постанови суду;

 7. перегляд вироків, ухвал і постанов суду у касаційному провадженні.


36

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні акти органів досудового розслідування, прокурора і суду:

 1. подання слідчого про обрання запобіжного заходу тримання під вартою;

 2. обвинувальна промова;

 3. вердикт суду;

 4. вирок суду;

 5. обвинувальний висновок;

 6. протокол про накладення стягнення за вчинене правопорушення;

 7. ухвала прокурора про звільнення особи з посади.


37

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні функції:

 1. порушення кримінальної справи;

 2. віддання до суду винних у вчиненні злочинів;

 3. захист обвинуваченого у вчиненні злочину;

 4. розгляд і вирішення кримінальної справи судом (правосуддя);

 5. здійснення нагляду прокурором за законністю дій і рішень суду;

 6. обвинувачення осіб, винних у вчиненні злочинів;

 7. перегляд вироку, ухвали чи постанови суду в апеляційному порядку.


38

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні гарантії ефективного функціонування кримінального процесу:

 1. контроль громадськості за ходом кримінального процесу;

 2. право на оскарження дій і рішень органів, які ведуть процес;

 3. принципи кримінального процесу;

 4. висвітлення ходу кримінального процесу у засобах масової інформації;

 5. кримінально-процесуальні дії;

 6. судовий контроль за діями і рішеннями органів досудового розслідування;

 7. участь захисника обвинуваченого у кримінальному процесі.


39

У яких відповідях правильно вказано основні завдання кримінального судочинства у відповідності до ст. 2 КПК:

 1. боротьба із злочинністю;

 2. швидке і повне розкриття злочинів;

 3. порушення кримінальних справ у випадку вчинення злочинів;

 4. забезпечення правильного застосування закону з тим, що кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;

 5. відправлення правосуддя у кримінальних справах і покарання притягнутих до кримінальної відповідальності обвинувачених;

 6. викриття винних у вчиненні злочинів;

 7. забезпечення окремої і загальної превенції (попередження) злочинів.


40

Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

1) касаційне провадження;

2) наглядове провадження;

3) апеляційне провадження;

4) перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

5) виключне провадження;

6) розгляд і вирішення справи судом;

7) виконання вироку, ухвали і постанови суду;


41

У яких відповідях правильно вказано стадії кримінального процесу:

1) дізнання у кримінальній справі;

2) перегляд вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

3) пред’явлення обвинувачення особі, вина якої доведена;

4) складання обвинувального висновку;

5) попередній розгляд справи суддею;

6) розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

7) ознайомлення учасників судового розгляду з протоколом судового засідання.


42

У яких відповідях правильно вказано кримінально-процесуальні акти:

 1. висновок спеціаліста;

 2. обвинувальний висновок;

 3. протест прокурора на незаконне рішення суду;

 4. обвинувальний акт;

 5. протокол судового засідання;

 6. судовий виклик.

 7. обвинувальний вирок суду;


43

У яких відповідях неправильно вказано стадії кримінального процесу:

1) пред’явлення обвинувачення особі, вина якої доведена;

2) порушення кримінальної справи;

3) перевірка вироків, ухвал і постанов суду в касаційному порядку;

4) повернення кримінальної справи судом на додаткове розслідування;

5) перегляд вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

6) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у виключному порядку;

7) досудове розслідування кримінальної справи.


44

У яких відповідях неправильно вказано кримінально-процесуальні акти:

 1. постанови особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора;

 2. постанова судді;

 3. вердикт суду;

 4. розпорядження прокурора;

 5. ухвала судді;

 6. обвинувальний висновок;

 7. протокол слідчої дії (обшуку, допиту тощо).


45

У яких відповідях вказано етапи діяльності, що не належать до системи стадій кримінального процесу:

 1. розгляд прокурором справ з постановами слідчого про закриття кримінальної справи;

 2. досудове розслідування у кримінальній справі;

 3. перевірка вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

 4. повернення кримінальної справи судом на додаткове розслідування;

 5. перевірка вироків, ухвал і постанов суду в касаційному порядку;

 6. судовий розгляд кримінальної справи;

 7. перегляд вироків, ухвал і постанов суду у виключному порядку.


46

У яких відповідях вказано етапи діяльності, що не належать до системи стадій кримінального процесу:

1) перевірка вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

2) судовий розгляд кримінальної справи;

3) досудове розслідування у кримінальній справі;

4) попередній розгляд справи апеляційним судом;

5) пред’явлення обвинувачення особі, вина якої доведена;

6) перевірка вироків, ухвал і постанов суду в касаційному порядку;

7) перегляд вироків, ухвал і постанов суду у порядку судового нагляду Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.


47

У яких відповідях вказано етапи діяльності, що не належать до системи стадій кримінального процесу:

 1. досудове розслідування у кримінальній справі;

 2. перевірка вироків, ухвал і постанов суду в апеляційному порядку;

 3. перевірка кримінальної справи прокурором і затвердження обвинувального висновку;

 4. попередній розгляд справи судею;

 5. розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

 6. застосування примусових заходів виховного характеру;

 7. перегляд вироків, ухвал і постанов суду у виключному порядку.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconЛекція №1. Поняття І сутність кримінального процесу. Поняття, завдання І зміст кримінального процесу
Конституція України є Основним Законом нашої держави. Останнім часом Верховна Рада України прийняла багато нових законів з різних...
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу icon1. Поняття, завдання І система кримінального процесу
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу icon№ Поняття І суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу
Тема № Поняття І суть кримінально-процесуального права та кримінального процессу
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconПоняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема Поняття, предмет, завдання, принципи І система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconПитання на іспит з кримінального процесу україни для студентів 3-го курсу
Завдання кримінального процесу, його роль в державному механізмі контролю над злочинністю
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconЛекція №2. Принципи кримінального процесу поняття, значення І система принципів кримінального процесу згідно з твердженнями В. Даля принцип наукова чи моральна засада, підвалина, правило, основа
В українській мові під засадою розуміють основне вихідне положення якої-небудь системи. В сучасній російській мові під принципом...
Тема 1: Суть, завдання І основні поняття кримінального процесу iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи