Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» icon

Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством»
Скачати 67.92 Kb.
НазваПитання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством»
Дата21.06.2012
Розмір67.92 Kb.
ТипЗакон

Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за ОРД, дізнанням та досудовим слідством» 1. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1722 – 1864 роки).

 2. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили до складу Російської імперії (1864 – 1917 роки).

 3. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили до складу Австро – угорської імперії (1849-1918 роки).

 4. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили до складу Польщі ( 1920 – 1939 роки).

 5. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство в період становлення і розвитку радянської прокуратури (1917 - поч. 1930-х рр.).

 6. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство в умовах радянської адміністративно-командної системи (поч. 1930-х - поч. 1991-х рр.).

 7. Становлення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство період в часи незалежної України (поч. 1991 – наш час).

 8. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство в сучасних умовах функціонування прокуратури України.

 9. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство в законодавстві зарубіжних держав.

 10. Суть та завдання прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

 11. Основні напрями, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

 12. Прокурорський нагляд та процесуальна самостійність слідчого.

 13. Співвідношення прокурорського нагляду та процесуального керівництва розслідуванням.

 14. Форми прокурорського реагування спрямовані на виявлення порушень закону в процесі здійснення дізнання та досудового слідства.

 15. Форми прокурорського реагування спрямовані на усунення порушень закону в процесі здійснення дізнання та досудового слідства.

 16. Форми прокурорського реагування спрямовані на попередження порушень закону в процесі здійснення дізнання та досудового слідства.

 17. Суть та завдання прокурорського нагляду за законністю при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв та повідомлень про злочини.

 18. Повноваження прокурора щодо здійсненню нагляду за законністю реагування на заяви та повідомлення про злочини, форми прокурорського реагування на виявлені порушення.

 19. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю порушення та відмови в порушенні кримінальних справ.

 20. Перевірка законності та обґрунтованості відмови порушення кримінальної справи.

 21. Перевірка законності порушення та закриття кримінальної справи, дотримання строків розгляду заяв та повідомлень про злочини.

 22. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за законністю і обґрунтованістю порушення та відмови в порушенні кримінальних справ.

 23. Джерела з яких прокурор отримує інформацію про порушення закону при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв та повідомлень про злочини.

 24. Поняття оперативно-розшукової діяльності, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх повноваження.

 25. Види оперативно – розшукових заходів.

 26. Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно розшукову діяльність.

 27. Суб’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно розшукову діяльність.

 28. Нагляд прокурора за законністю заведення та строками провадження оперативно-розшукових справ.

 29. Нагляд прокурора за наявністю підстав і законністю застосування оперативно-технічиих засобів.

 30. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно розшукову діяльність.

 31. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів при проведенні оперативно – розшукової діяльності.

 32. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. Співвідношення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.

 33. Завдання та принципи оперативно – розшукової діяльності.

 34. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх повноваження.

 35. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.

 36. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - опитування громадян.

 37. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - використання конфіденційної допомоги громадян.

 38. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - візуальне спостереження.

 39. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з каналів зв’язку.

 40. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - накладення арешту на телеграфно-поштові відправлення.

 41. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи.

 42. Загальна характеристика оперативно-розшукового заходу - контрольна і оперативна закупівля та постачання товарів.

 43. Оперативно-технічні заходи: поняття, зміст, види.

 44. Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукових заходів.

 45. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві.

 46. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

 47. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів органами Державної прикордонної служби України при проведені оперативно-розшукової діяльності.

 48. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України при провадженні оперативно — розшукової діяльності.

 49. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності.

 50. Методика проведення перевірок додержання законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності.

 51. Об’єкт та правові основи прокурорського нагляду за забезпеченням прав обвинуваченого на досудовому слідстві.

 52. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органами досудового слідства.

 53. Співвідношення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням прав обвинуваченого на досудовому слідстві.

 54. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого при затриманні та взятті особи під варту.

 55. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого.

 56. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого на захист;

 57. Методика прокурорського нагляду за додержанням прав обвинуваченого на етапі закінчення досудового слідства.

 58. Форми прокурорського реагування на виявленні порушення прав обвинуваченого в ході досудового слідства.

 59. Суть та завдання прокурорського нагляду за виконанням вимог закону при розшуку обвинувачених та інших осіб.

 60. Поняття розшуку, підставність оголошення розшуку. Організація прокурорського нагляду за законністю розшуку.

 61. Особливості перевірки законності здійснення розшуку (слідчими, органами дізнання) та припиненням розшуку.

 62. Форми та методи усунення та попередження порушень закону при оголошенні, проведенні, припиненні розшуку та реагування на виявленні порушення.

 63. Нагляд прокурора за додержанням законів під час розслідування злочинів неповнолітніх: сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів неповнолітніх.

 64. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи щодо неповнолітніх.

 65. Нагляд прокурора за додержанням законів при провадженні слідчих дій у справах про злочини неповнолітніх.

 66. Нагляд прокурора за законністю звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності й застосування примусових заходів виховного характеру.

 67. Нагляд прокурора за виявленням і усуненням причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів неповнолітніми.

 68. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час розслідування умисних вбивств.

 69. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час розслідування злочинів проти власності.

 70. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля.

 71. Нагляд військового прокурора за розслідуванням злочинів.

 72. Суть, значення та завдання прокурорського нагляду за законністю і обґрунтованістю обрання, зміни та скасування заходів процесуального примусу.

 73. Форми прокурорського нагляду за виконанням законів при застосуванні заходів процесуального примусу, їх зміни, скасування.

 74. Прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

 75. Прокурорський нагляд за додержанням строків тримання під вартою та порядку їх продовження.

Схожі:

Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconДокументи
1. /Прокурорський нагляд в Украхн_ - тести.doc
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconПрокурорський нагляд в Україні
Рекомендовано до друку кафедрою кримінального процесу І криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка....
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconЗміст дисципліни
...
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Змістовий модуль 19. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних...
Питання на модуль з спеціального курсу «Прокурорський нагляд за орд, дізнанням та досудовим слідством» iconДля студентів І курсу 2,4,6 груп
Змістовий модуль Основні питання забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. Таро-пакувальний матеріал
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи