Митрофанов ігор іванович icon

Митрофанов ігор іванович
Скачати 10.64 Mb.
НазваМитрофанов ігор іванович
Сторінка1/44
Дата20.06.2012
Розмір10.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


МИТРОФАНОВ ІГОР ІВАНОВИЧ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Кременчук

Видавництво ПП Щербатих О.В.

2009

УДК 343.01

ББК 67.9(4УКР)308я73

М67


Рекомендовано до друку вченою радою Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

(протокол № 1 від 19 жовтня 2009 року)


Рецензенти:

В. О. Глушков, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,

завідуючий кафедрою кримінального права і кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

О. П. Литвин, доктор юридичних наук, професор,

завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін, декан юридичного факультету Академії муніципального управління.


^ Митрофанов І. І.

М67 Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2009. – 646 с.


У запропонованому навчальному посібнику висвітлюються теоретичні і практичні питання Загальної частини кримінального права України. Використовуючи новітні досягнення юридичної думки, у поєднанні з класичними положеннями науки кримінального права, автор у доступній формі послідовно викладає основні теми навчального курсу із зазначеної дисципліни. При цьому за основу береться сучасне законодавство України про кримінальну відповідальність, а також практика Верховного Суду України останніх років.

Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

ББК 67.9(4УКР)308я73


ISBN 978-966-8931-27-7 © Митрофанов І.І., 2009

© ПП Щербатих О.В., 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………….

7
ПЕРЕДМОВА………………………………………………...

8

ТЕМА 1

Поняття, предмет, завдання та принципи

кримінального права…………………..…………………...


9

1.1.

Поняття кримінального права, його предмет і метод…..….

9

1.2.

Завдання кримінального права……..…..................................

15

1.3.

Принципи кримінального права…..…………….…………...

17

1.4.

Зв’язок кримінального права з іншими галузями права…...

21

1.5.

Наука кримінального права………………….........................

24

1.6.

Інститути кримінального права……………………………..

26

ТЕМА 2

Кримінально-правова політика України………………..

29

2.1.

Поняття та значення кримінально-правової політики

України………………………………………………………..


29

2.2.

Принципи кримінально-правової політики: поняття та

зміст …………………………………………………………..


33

2.3.

Форми реалізації кримінально-правової політики…………

38

ТЕМА 3

Закон України про кримінальну відповідальність…….

43

3.1.

Поняття та значення Закону України про кримінальну

відповідальність…………………………………..………….


43

3.2.

Структура Закону про кримінальну відповідальність……..

47

3.3.

Тлумачення Закону про кримінальну відповідальність..….

56

3.4.

Принципи чинності Закону України про кримінальну

відповідальність у просторі………………………………….


62

3.5.

Чинність Закону про кримінальну відповідальність у часі..

70

ТЕМА 4

Поняття злочину.....................................................................

75

4.1.

Загальне поняття злочину……….…………………………...

75

4.2.

Ознаки злочину……………………………………………….

77

4.3.

Малозначне діяння, що не представляє суспільної

небезпеки…………………………….…………......................


85

4.4.

Поняття і види категорій злочинів……….……………….....

87

4.5.

Злочини та інші правопорушення…….……………………..

90

ТЕМА 5

Склад злочину……….............................................................

93

5.1

Поняття і значення складу злочину…..……………………..

93

5.2.

Ознаки та елементи складу злочину..……………………….

96

5.3.

Види складів злочину……………………………..……….…

100

5.4.

Склад злочину і кваліфікація…………………….……….…

104

ТЕМА 6

Об’єкт злочину………………………………………………

110

6.1.

Поняття і значення об’єкта злочину………………………...

110

6.2.

Види об’єктів злочинів……..………………………………..

115

6.3.

Предмет злочину. Потерпілий від злочину..………………..

117

ТЕМА 7

Об’єктивна сторона злочину................................................

123

7.1.

Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.................

123

7.2.

Суспільно небезпечне діяння. Дія і бездіяльність………….

125

7.3.

Суспільно небезпечні наслідки: поняття та види..…………

128

7.4.

Причинний зв’язок та його кримінально-правове значення

132

7.5.

Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину……...

140

ТЕМА 8

Суб’єкт злочину…..…………………………………………

145

8.1.

Поняття та ознаки суб’єкта злочину…..…………………….

145

8.2.

Вік кримінальної відповідальності…………….…….……...

148

8.3.

Осудність і неосудність…………………...…….…….……..

150

8.4.

Ознаки спеціального суб’єкта злочину……………………..

155

ТЕМА 9

Суб’єктивна сторона злочину……………………………..

159

9.1.

Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину…………

159

9.2.

Поняття і форми вини………………………………………..

162

9.3.

Умисел і його види…………………………………………...

165

9.4.

Необережність та її види……………………………………

174

9.5.

Злочин із двома формами вини……………………………...

178

9.6.

Мотив і мета злочину. Емоційний стан……………………..

180

9.7.

Помилка та її значення……………………………………….

184

9.8.

Невинувате заподіяння шкоди………………………………

187

ТЕМА 10

Поняття та мета кримінальної відповідальності………

191

10.1.

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності………...

191

10.2.

Підстава кримінальної відповідальності……………………

203

10.3.

Мета кримінальної відповідальності…..……………………

205

ТЕМА 11

Реалізація кримінальної відповідальності………………

211

11.1.

Поняття та складові механізму реалізації кримінальної

відповідальності……………………………………………...


211

11.2.

Поняття та система кримінально-правових засобів впливу

на осіб, які вчинили злочини………………………………...


218

11.3.

Форми реалізації кримінальної відповідальності…………..

226

11.4.

Стадії реалізації кримінальної відповідальності…………...

231

ТЕМА 12

Стадії вчинення злочину………………………….………..

238

12.1.

Поняття стадій вчинення злочину та їх значення…….……

238

12.2.

Готування до злочину………………………………………..

241

12.3.

Замах на злочин…………………………………………..…..

244

12.4.

Закінчений злочин……………………………………………

246

12.5.

Добровільна відмова від вчинення злочину………………..

249

ТЕМА 13

Співучасть у злочині………………………………………..

256

13.1.

Поняття та значення співучасті у злочині…………………..

256

13.2.

Ознаки співучасті у злочині…………………………………

260

13.3.

Види співучасників злочину…………………………………

267

13.4.

Відповідальність співучасників злочину…………………...

286

13.5.

Форми співучасті за кримінальним правом…………….…..

302

13.6.

Причетність до злочину……………………………………...

310

Тема 14

Множинність злочинів……………………………………..

315

14.1.

Поняття та ознаки множинності злочинів………………….

315

14.2.

Поняття та ознаки одиничного злочину……………………

317

14.3.

Повторність злочинів………………………………………...

321

14.4.

Сукупність злочинів………………………………………….

324

14.5.

Поняття рецидиву злочинів………………………………….

328

ТЕМА 15

Обставини, що виключають злочинність діяння………

333

15.1.

Поняття та види обставин, що виключають злочинність

діяння………………………………………………………….


333

15.2.

Необхідна оборона…………………………………………...

336

15.3.

Уявна оборона………………………………………………...

344

15.4.

Затримання особи, яка вчинила злочин…………………….

346

15.5.

Крайня необхідність………………………………………….

350

15.6.

Фізичний або психічний примус…………………………….

353

15.7.

Виконання наказу або розпорядження……………………...

355

15.8.

Діяння, пов’язане з ризиком…………………………………

358

15.9.

Виконання спеціального завдання з попередження чи

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи

злочинної організації…………………………………………360

ТЕМА 16

Звільнення від кримінальної відповідальності…………

368

16.1.

Поняття та види звільнення від кримінальної

відповідальності……………………………………………...


368

16.2.

Загальні види звільнення від кримінальної

відповідальності……………………………………………...


374

16.3.

Спеціальні види звільнення від кримінальної

відповідальності……………………………………………...


389

ТЕМА 17

Покарання……………………………………………………

404

17.1.

Поняття і сутність покарання………………………………..

404

17.2.

Мета покарання………………………………………………

410

ТЕМА 18

Система та види покарань…………………………………

423

18.1.

Поняття та ознаки системи покарань……………………….

423

18.2.

Покарання, що виконуються Державною виконавчою

службою Міністерства юстиції України…………………


429

18.3.

Покарання, що виконуються органами чи посадовими

особами, які присвоїли звання, ранг, чин або

кваліфікаційний клас…………………………………………440

18.4.

Покарання, що виконуються кримінально-виконавчими

інспекціями ДДУ ПВП……………………..………………...


446

18.5.

Покарання, що виконуються МО України……………..…...

458

18.6.Покарання, що виконуються УВП Державного

Департаменту з питань виконання покарань……………….


467

ТЕМА 19

Призначення покарання…………………………………...

484

19.1.

Загальні засади призначення покарання……………………

484

19.2.

Обставини, що пом’якшують покарання…………………...

490

19.3.

Обставини, що обтяжують покарання………………………

497

19.4.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за

злочин, вчинений у співучасті………………………………


505

19.5.

Пом’якшення покарання при його призначенні…..………..

507

19.6.

Призначення покарання за сукупністю злочинів…………..

509

19.7.

Призначення покарання за сукупністю вироків……………

512

19.8.

Правила складання покарань та зарахування строку

попереднього ув’язнення…………………………………….


516

19.9.

Обчислення строків покарання……………………………...

518

ТЕМА 20

Звільнення від покарання та його відбування………….

522

20.1.

Поняття та види звільнення від покарання та його

відбування…………………………………………………….


522

20.2.

Загальні види звільнення від покарання та його

відбування…………………………………………………….


528

20.3.

Спеціальні види звільнення від покарання та його

відбування…………………………………………………….


556

ТЕМА 21

Судимість…………………………………………………….

565

21.1.

Поняття судимості……………………………………………

565

21.2.

Наслідки інституту судимості……………………………….

574

21.3.

Погашення судимості. Строки погашення судимості……...

588

21.4.

Зняття судимості……………………………………………...

594

ТЕМА 22

Примусові заходи медичного характеру та примусове

лікування…………………………………………………….


598

22.1.

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

598

22.2.

Види примусових заходів медичного характеру…………...

605

22.3.

Продовження, зміна або припинення застосування

примусових заходів медичного характеру………………….


608

22.4.

Примусове лікування………………………………………...

611

ТЕМА 23

Кримінальна відповідальністьта покарання

неповнолітніх………………………………………………..


617

23.1.

Загальні положення щодо кримінальної відповідальності

неповнолітніх…………………………………………………


617

23.2.

Особливості звільнення від кримінальної відповідальності

неповнолітніх, які вчинили злочини………….……………..


621

23.3.

Особливості покарання неповнолітніх за вчинені злочини.

629

23.4.

Звільнення від покарання та від його відбування………….

636

23.5.

Погашення та зняття судимості……………………………..

642
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

Митрофанов ігор іванович iconПоловинко Ігор Іванович Наук ступінь, вч звання
На конкретному матеріалі розкривається особливе загальнонаукове і практичне значення фундаментальних досліджень у даній області фізики....
Митрофанов ігор іванович iconІгор Іванович Рекуненко к е. н., доцент, доцент кафедри фінансів двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Проблеми розвитку інноваційно-інформаційної підсистеми інфраструктури фондового ринку в регіонах України
Митрофанов ігор іванович iconШкіля миколи Івановича Микола Іванович – вчений, педагог, громадський діяч України. Микола Іванович Шкіль
Микола Іванович Шкіль народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене Семенівського району Полтавської області в селянській родині
Митрофанов ігор іванович iconСпосіб визначення стану гематотестикулярного бар'єру, що включає імуногістохімічне визначення експресії протеїну Сlaudin 11 в біоптаті яєчка у хворих на чоловічу неплідність
Базалицька Світлана Василівна, Персидський Юрій Всеволодович, Романенко Аліна Михайлівна, Горпинченко Ігор Іванович, Нікітін Олег...
Митрофанов ігор іванович iconСпосіб визначення стану гематотестикулярного бар'єру, що включає імуногістохімічне визначення експресії протеїну Сlaudin 11 в біоптаті яєчка у хворих на чоловічу неплідність
Базалицька Світлана Василівна, Персидський Юрій Всеволодович, Романенко Аліна Михайлівна, Горпинченко Ігор Іванович, Нікітін Олег...
Митрофанов ігор іванович icon2 Спрощення мaтричних ігор
Рішення матричних ігор тим складніше, чим більше розмірність платіжної матриці. Тому для ігор з платіжними матрицями великої розмірності...
Митрофанов ігор іванович iconБойчук ігор іванович доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Осмолодського лісокомбінату Івано-Франківського обласного управління лісового господарства. Від 1995 року директор Осмолодського...
Митрофанов ігор іванович iconІмені михайла остроградського «Кримінальне право»
Розробники програми: доцент кафедри кримінального та цивільного права І процесу Митрофанов І. І
Митрофанов ігор іванович iconІсторія. Політика. Політичні діячі
Все медные и серебряные на императорском кону: Екатерина II и бюджет / Н. Митрофанов // Наука и жизнь. 2006. № С. 46-47
Митрофанов ігор іванович iconПамяті Філософа Авенір Іванович Уйомов
На вісімдесят п'ятому році життя, пішов з життя видатний філософ, професор філософського факультету Одеського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи