А. П. Солтус icon

А. П. Солтус
НазваА. П. Солтус
Сторінка1/16
Дата04.06.2012
Розмір2.22 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


міністерство освіти і науки україни

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


А.П.Солтус
теорія

експлуатаційних властивостей


автомобіля


навчальний посібник
4-те видання, перероблене та доповнене


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів


Київ

2010


УДК 629.113.07(075.8)

ББК 39.33-08я73

С60


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №14/18.2-1143 від 01.06.2004 )


Рецензенти:

Маслов О.Г., завідувач кафедри КМТО КДПУ, доктор технічних наук, професор;

Єлізаров О.І., завідувач кафедри фізики КДПУ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор.


^ Солтус А.П.

С60 Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Арістей, 2010. –155.

ISBN 966-8458-38-9


Розглядаються механіка руху автомобіля, його взаємодія з дорогою і повітрям, експлуатаційні властивості автомобіля.

Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки «Автомобільний транспорт» та «Машинобудування» спеціальностей – «Автомобілі та автомобільне господарство», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Підіймально-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та устаткування», «Двигуни внутрішнього згоряння», а також може бути корисний для інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту та аспірантів.


УДК 629.33.016(075.8)


ЗМІСТ

Вступ…………..……………….……………………………………………….….6 1 Загальні відомості про теорію автомобіля ………………………………...7

  1. Історія розвитку автомобіля………………………………………………….7

1.2 Предмет теорії автомобіля…………………………………………………....9 2 Експлуатаційні властивості автомобіля...………………..………….…….11

  1. Класифікація автотранспортних засобів………………………….....……...11

  2. Умови експлуатації АТЗ …………………………………………………….11

  3. Експлуатаційні властивості автомобіля ………………… ………….…...13

3 Основи теорії кочення колеса……………...…………………….….…...….15

3.1 Радіуси еластичного колеса……………………………..……………...........15

3.2 Момент опору коченню колеса у веденому режимі під час

прямолінійного руху…………………….………………………………………..17

3.3 Рівняння руху колеса по твердій поверхні під час прямолінійного рух 19

4 Характеристика джерела енергії…………….....……………………………22 5 Тягово-швидкісні властивості автомобіля ……………….... ……….…… 26

5.1 Сили, що діють на автомобіль, під час прямолінійного руху

на підйомі……………………………….……………………...………….……....26

5.2 Сили опору рухові…………………………………..…….…………..………28

5.3 Рушійна сила автомобіля………….……………………………………….....31 5.4 Нормальні реакції опорної поверхні ………………….. ……….……..……33

 1. 5.5 Тяговий баланс автомобіля …………………...……..……….…..………..…34

5.6 Потужнісний баланс автомобіля…………………..………..…… ……….....36

5.7 Динамічний фактор, динамічна характеристика і паспорт автомобіля……………………………………………………………..…………..37

5.8. Час і шлях розгону ……………………….……….……………….. ………..40

6 Тяговий розрахунок автомобіля …….……….………….… ……….........…44

6.1 Основні вихідні дані……………………………… .……….…………….….44

6.2 Визначення повної маси ………….…………………………….…...…........45

6.3 Вибір шин …………………………………..………………………………....45

6.4 Визначення потужності двигуна, побудова зовнішньої швидкісної

характеристики двигуна………………..………………………………….…...46

6.5 Визначення передаточних чисел трансмісії ……….……….……………….49

6.6 Тяговий і потужнісний баланси автомобіля……..…………….…..…….….52

6.7 Динамічна характеристика і динамічний паспорт автомобіля ……..…......54

6.8 Час і шлях розгону автомобіля ……………..……………………….……….55

6. 9. Особливості тягового розрахунку за наявності гідромеханічної передачі………………………………………………………………………….…58

6.9.1 Безрозмірні характеристики гідромуфти і гідротрансформатора.….........58

6.9.2 Розрахунок тягової сили автомобіля з гідропередачею……….…...…….60

6.9.3 Способи підвищення ККД гідропередачі………………………..…......….63

7 Паливна економічність автомобіля …………………………….….……....64

7.1 Визначення паливної економічності автомобіля……………………………64 7.2 Вплив конструтивних чинників, технічного стану і водіння на паливну економічність автомобіля……………………………………………….……..…67

7.3 Визначення витрати палива в АТП ………………….…….………….....….70

8 Гальмівні властивості автомобіля …………………….………………......72


8.1 Гальмівна діаграма автомобіля…….…………………………………..……72

8.2 Уповільнення під час гальмування автомобіля…………...……..……….…73

8.3 Перерозподіл нормальних реакцій під час гальмування………….…...…...75

8.4 Стійкість автомобіля під час гальмування.……….………………..…......…76

8.5 Шлях гальмування, гальмівний шлях і шлях зупинки………………….....79

9 Керованість і стійкість автомобіля ……….…………………………….....82

9.1 Загальні положення ………………………………….……..…………….......82

9.2 Кінематика повороту керованих коліс……………………….……..…..…...82

9.3 Момент опору повороту шини на місці ……………………….…………..83

9.4. Ваговий стабілізуючий момент .………………….……… .. …….….....….92

9.4.1 Ваговий стабілізуючий момент при поперечному нахилі шворня…... ...92

9.4.2 Визначення впливу комбінованого нахилу шворня на ваговий стабілізуючий момент…………………………………………….………….…...95

9.5 Моменти тертя в шворневих вузлах автомобілів ………….…..…….…....100

9.6. Кочення колеса з відведенням …………………………...………………...102

9.6. Чинники, що викликають кочення колеса з відведенням..…………..…..102

9.6.2 Визначення кутів відведень керованих колес……………………….…...103 9.6.3 Стабілізуючий момент шини і бічна сила …………..………..….…..…..105 9.7 Момент опору повороту колеса під час руху ………… ….……...……….107 9.7.1 Момент опору повороту шини під час руху………...…..……..……..….107

9.7.2 Момент опору повороту колеса під час руху……...…………....….……109

9.8 Стійкість керованих коліс проти коливань ….…. ……………………….. 110

9.8.1 Загальні положения……………………………………..…………..…….110

9.8.2 Диференціальне рівняння коливань керованого колеса………………...111

9.9. Стабілізація керованих колес…………………… ……………..………...119

9.10 Стійкість автомобіля проти бічного перекидання………………….……120

9.11 Оптимальне сходження керованих коліс….. ………………….………....122

10 Прохідність автомобіля………………………………..………..……....….125 10.1 Класифікація автомобілів за прохідністю………………...…………...…125 10.2 Характеристики поверхні руху………….……..……………..……..…….126

10.3 Взаємодія колеса з поверхнею, що деформується……….….……....…...129

10.3.1 Форма поверхні контакту……………………...……………………..….129 10.3.2 Характеристики автомобільної шини ………………………….….……130

10.3.3 Динаміка колеса під час руху по поверхні, що деформується………...131 10.3.4 Опір коченню колеса по поверхні, що деформується…….…….….… 133

10.4 Зчеплення колеса з опорною поверхнею. ………..……………….………135

10.5 Подолання автомобілем перешкод….…………….…………..….…...…..136

10.6. Оцінні показники прохідності ……………..…………….……..... …..… 138

10.6.1 Критерії опорної прохідності……………………….……..…………….138

10.6.2 Критерії профільної прохідності……….………………………… .……140

10.6.3 Вплив конструкції автомобіля на його прохідність ……….……..…....142 11 Плавність руху ………………………………..……………...…….…….…144

11.1 Характеристики пружних елементів, амортизаторів, шин .…..…….…..144

11.2 Характеристики дорожніх нерівностей ………………………..………...145

11.3 Критерії оцінювання плавності руху ………..……………….…………..146

11.4 Оцінні показники плавності руху…………………………………..……..147

11.5 Розрахункові схеми автомобіля під час дослідження коливань ……...150

11.5.1 Коливання одномасової системи за наявності жорсткості………….…150

11.5.2 Розрахункові схеми коливань автомобіля під час аналізу плавності…152


Список літератури……………………………………………………..……….156


вступ


Науково-обгрунтовані проектування та експлуатація автомобілів неможливі без знання закономірностей, що описують механіку його руху, взаємодію з дорогою і повітрям, експлуатаційні властивості. Знання цих закономірностей дозволяє проаналізувати вплив дорожньо-кліматичних умов, особливостей конструкції автомобіля на його експлуатаційні властивості, визначити такий тип автомобілів, який би найбільш повно задовольняв вимоги, що забезпечують оптимальність перевезень.

Вирішення питань, пов'язаних зі створенням автотранспортних засобів, що задовольняють за конкретних умов оптимальні вимоги, вимагає знань, перш за все, фізичних процесів, що відбуваються під час руху автомобіля, і зрештою формуючих експлуатаційні властивості автомобілів.

У навчальних посібниках з «Теорії автомобіля» розглядаються, як правило, окремі випадки, а саме: прямолінійний рух автомобіля на підйом, поворот керованих коліс на місці. В одночас загальним випадком є рух автомобіля по криволінійній траєкторії, а також поворот керованих коліс під час руху. Автором зроблена спроба подати матеріал з «Теорії автомобіля» з урахуванням процесів, що відбуваються з автомобілем під час руху за реальних умов експлуатації.

Під час складання посібника використовувалися дані наукових робіт, підручників і навчальних посібників, а також матеріали, отримані автором при дослідженні керованості автомобілів на Камському та Кременчуцькому автомобільних заводах за період 1972….1990 рр. Зокрема використовувалися результати досліджень складових моменту опору повороту керованих коліс під час руху та стійкості керованих коліс проти коливань, викликаних дисбалансом.

Необхідна література для вивчення окремих розділів наводиться в кінці розділів, а основна використана література для поглибленого вивчення – в кінці посібника.

Поданий матеріал охоплює обсяг дисципліни з «Теорії автомобіля», розрахований на студентів автомобільного профілю, а також може бути корисний для науковців і аспірантів, що займаються дослідженням експлуатаційних властивостей автомобілів.

Автор буде вдячний усім за зауваження щодо вдосконалення посібника, які потрібно надсилати за адресою: 39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра «Автомобілі та трактори».


^ 1 Загальні відомості про теорію автомобіля


 1. 1.1 Історія розвитку автомобіля


Слово «автомобіль» з'явилося в кінці 90-х років XIX століття і походить від грецького autos – caм і латинського mobilis – рухається та означає самохідну машину з двигуном, на якій перевозять вантажі, пасажирів і спеціальне устаткування.

Поняття автотранспортні засоби (АТЗ) означає автомобіль і причіпні пристрої до нього (причепи і напівпричепи). Отже, АТЗ є комплексною системою, що складається з декількох модулів, які об'єднані загальною розв'язуваною задачею – перевезення вантажів, пасажирів, спеціального устаткування. Основним модулем АТЗ є автомобіль, оскільки він забезпечує цілеспрямований рух.

Важливу роль у житті будь-якої держави відіграє транспорт. Це підтверджується висловами англійського філософа-матеріаліста Ф. Бекона, який зазначав, що три чинники роблять державу багатою і процвітаючою: родюча земля, розвинена промисловість і легкість переміщення людей і товарів.

Серед існуючих видів транспортних засобів (автомобільного, залізничного, водного, повітряного, трубопровідного) особливе місце посідає автомобільний. Особливостями автомобільного транспорту є те, що він може існувати самостійно і рухатися, як по дорогах, так і по бездоріжжю. Жодний з перерахованих видів транспорту цими властивостями не володіє.

Історію розвитку автомобіля можна умовно розділити на шість етапів:

1.Створення самохідного візка, оснащеного основними функціональними системами, властивими автомобілю, який приводиться в рух мускульною силою людини (період до кінця ХYIII ст.).

2. Створення двигуна внутрішнього згоряння (період до кінця ХIХ ст.).

3. Об'єднання колісного шасі з джерелом енергії (кінець ХIХ ст.).

4. Масові винаходи раціональних конструкцій основних елементів функціональних систем автомобіля (кінець ХIХ – початок ХХ ст.).

5. Науково-обгрунтоване вдосконалення і початок автоматизації функціональних систем автомобіля (початок і середина ХХ ст.).

6. Автоматизація, комп'ютеризація і роботизація автомобіля (сучасний етап).

Початком розвитку автомобіля вважається 1741 рік, коли кріпосний Л.Л. Шамшуренков створює самохідний візок, що приводиться в рух мускульною силою двох людей. У 1784-1791 рр. механік І.П. Кулібін удосконалив схожий візок коробкою зміни передач і муфтою вільного ходу.

Відсутність самостійного джерела енергії не дозволяла візку розвивати необхідну швидкість, проте він став у подальшому прообразом сучасного автомобіля. Для конкуренції з кінським і залізничним транспортами потрібне було ефективне джерело енергії.

Парові двигуни І.І. Ползунова (1763 р.) і Дж. Уатта (1765 р.) мали малу енергоємність і великі габарити, а тому проблему не розв'язували. Француз І.Кюньє (1869 р.) створив перший паровий дорожній екіпаж, вантажопідйомністю 3т, потужність двигуна – 2 к.с., швидкість – 5 км /год.

Двигунами внутрішнього згоряння займаються француз Ж. Ленуар (1860 р.), німці М. Отто і Е. Ланген (1867-1876 рр.), наш співвітчизник О.С. Кострович (1889 р.). Двигун Ж. Ленуара працював на світильному газі та мав низький ККД – 0,046. М. Отто і Е. Ланген підвищили ККД до 0,15 при потужності 8,8 кВт. Двигун Р.Даймлера працював на рідкому паливі. Двигун О. Костровича – бензиновий, восьмициліндровий потужністю 58 кВт і масою 240 кг. 29 серпня 1885 року Р. Даймлер уперше реєструє патент візка для верхової їзди з газовим двигуном. Датчанин А. Хаммель створює автомобіль з двоциліндровим двигуном потужністю 2,2 кВт. У 1889 р. у Німеччині Р. Даймлер створює першу автомобільну фірму. У 1884 р. німецький інженер Г. Дизель створює дизельний двигун. Француз Е.Мишлен у 1874 р. оснащує візок еластичними колесами і доводить їх перевагу.

У 1895-1890 рр. завод «Панар-Левассар» (Франція) приступає до випуску автомобілів із чотирициліндровим двигуном, німець Г. Бош розробив систему електромагнітного запалювання, француз Л. Рено застосовує карданну передачу. У Німеччині на заводі «Даймлер» було створено перший вантажний автомобіль. Заводи «Рено» (Франція), «Опель» (Німеччина), «Фіат» (Італія) починають масовий випуск автомобілів.

У 1900 – 1905 рр. у США встановлено перший спідометр, уводиться пневматичний привод гальм. Інженер Ф. Ланчестер розробляє дисковий гальмівний механізм. Заводи «Форд» і «Бьюїк» починають масовий випуск автомобілів; в Англії компанія «Данлоп» створює шину з рисунком протектора. У Франції на електромобілі Ф. Порше застосовує мотор-колесо. З'являються броньовики із восьмициліндровими двигунами. Кількість марок автомобілів досягає 1000. На той час Росія відставала. Тільки Петербургський завод «Лесснер» випускає невелику партію автомобілів інженера Б.Г. Луцького.

У 1905-1910 рр. починається боротьба за металоємність, якість, безпеку руху автомобіля. У США на заводі «Форд» упроваджуються конвеєр збірки автомобілів, створюють автомобілі з колісною формулою 4х4 з міжосьовим диференціалом, що блокується. У Бельгії створюють двигун з алюмінійовим блоком. У Парижі у 1909 році відбулася міжнародна конференція щодо регулювання безпеки руху. У 1911-1920 рр. автомобілі вдосконалюються. У США створюють гідравлічний гальмівний привод, розробляють гідравлічний амортизатор. У Детройті встановлюють перший трикольорний світлофор. У Франції створюють V-подібний двигун, фірма «Ситроен» вводить конвейєр. Починає випуск автомобілів фірма «Міцубіси».

У 1921-1930 рр. починається п'ятий період, формується теорія автомобіля як наука. З'являються гідромуфти, шарніри рівних кутових швидкостей, синхронізатори, триплекс, змінюється форма кузова, носійний кузов установлюється на автомобілях, з'являються телескопічні амортизатори, шини низького тиску. Розпочався випуск автомобілів «Бенц» з дизелем, у Швейцарії упроваджується двигунний гальмо-сповільнювач. Фірма «Вольво» (Швеція) починає випуск автомобілів. Максимальна швидкість руху автомобіля досягає 327,89 км/год (Англія). У Росії у 1917 року було до 10 тис. автомобілів переважно закордонних. У листопаді 1924 року завод у Москві АМО складає перші 10 автомобілів. У 1931-1940рр. автомобілі розвиваються під впливом теорії автомобіля як науки. З'являються торсійні пружні елементи підвісок, широкопрофільні шини, передньоприводні автомобілі з поперечним розташуванням двигуна, автомобілі зі всіма керованими колесами, автомобілі амфібії.

У 1941-1950 рр. відбувається мілітаризація автомобільної техніки. Створюються автомобілі з централізованою підкачкою повітря, безкамерні шини. У Франції розробляють роторно-поршневий двигун. Створюють підвіску Макферсона (Англія). Виробництво автомобілів перевищило 10 млн. на рік. Максимальна швидкість руху автомобілів досягла 634,26 км/год.

У 1951-1960 рр. США застосовує бесшворневі підвіски коліс, створюються вузли, які не вимагають змащування, електронні системи запалювання, шини з радіальним кордом. Фірма «Ситроен» застосовує гідропневматичну підвіску. Почалися дослідження автомобілів на активну і пасивну безпеку руху.

У 1961-1970 рр. США упроваджують пояси безпеки. Максимальна швидкість досягає 1014,28 км/год. Розроблений місяцехід з дистанційним управлінням, галогенові фари (Франція – Голландія). У Німеччині створюється роторно-поршневий двигун Ванкеля, упроваджується система впорскування палива з електронним керуванням, застосовуються антиблокувальні системи гальм.

1970-1990 рр. вирізняються бурхливим розвитком електроніки та робототехніки. Автомобільне виробництво разом з електротехнікою стає динамічним. Перебудовують автозаводи. Вартість перебудови деяких автомобільних компаній досягає сотні мільярдів доларів, створюються вузли, що не вимагають технічного обслуговування, упроваджуються нейтралізатори відпрацьованих газів, пластмасові ресори, радари для контролю безпечної швидкості руху.


^ 1.2 Предмет теорії автомобіля


Теорія автомобіля – наука, яка вивчає механіку руху автомобіля, його взаємодію з опорною поверхнею і повітрям, експлуатаційні властивості автомобіля.

Об'єктом теорії автомобіля є колісна машина – автомобіль.

Предметом теорії автомобіля є закономірності, які описують механіку руху автомобіля, його взаємодію з дорогою і повітрям, експлуатаційні властивості автомобіля.

На сучасному етапі розвитку теорії автомобіля її задачею є описати за допомогою математики (розробити математичні моделі) механіку руху автомобіля як складної механічної системи, функціонування його механізмів і систем, що формують його експлуатаційні властивості.

Росія відстала з виробництва автомобілів від західних фірм. Для усунення цього відставання 1918 року було створено наукову автомобільну лабораторію (НАЛ), якою керував М.Р. Брилінг. У 1921 році вона перетворилася в науковий автомоторний інститут (НАМІ).

Як наука теорія автомобіля сформувалася тільки в третьому десятиріччі ХХ століття. Великий внесок в її формування зробили російські вчені: Жуковський М.Е., Чудаков Є.О., Брилінг М.Г., Яковлєв М.О. Перші фундаментальні роботи належать М.Е. Жуковському «Питання теорії повороту і динаміки». 1931 року Є.О. Чудаков публікує роботу «Тяговий розрахунок автомобіля», а 1935 року виходить його закінчена робота «Теорія автомобіля».

Заслуга Є.О. Чудакова полягає в тому, що він узагальнив результати раніше проведених досліджень з теорії автомобіля, представив їх як закінчену наукову працю, а тому вважається, що основоположником теорії автомобіля як науки є академік Є.О. Чудаков.

Розробкою методів розрахунку тягово-швидкісних і паливно-економічних властивостей автомобіля займалися Зімелєв Г.В., Фалькевич Б.С., Яковлєв М.О., питання керованості та стійкості руху автомобіля розглядалися в працях Літвінова А.С., Певзнера Я.М., Іларіонова В.О., Фаробіна Я.Е., плавністю руху займалися Ротенберг Р.В., Певзнер Я.М., гальмівною динамікою автомобіля – Бухарін І.О., Фрумкін А.К. та ін.

Зі зростанням потреб у науково-обгрунтованих розробках автомобілів, його систем і вузлів, які б найбільш повно задовольняли експлуатаційні вимоги, теорія автомобіля стає самостійною наукою. Виникають її такі самостійні наукові напрями, як: механіка кочення колеса, керованість, стійкість, прохідність, плавність руху, гальмівна динаміка, економічність автомобіля та ін.

Література

1. Кошарний М.Ф. Основи механіки та енергетики автомобіля. – К.:Вища шк.,1992. – 200с. – С.3–12.

2. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств. – М.: Машиностроение,1984. – 272 с. – С. 5–7.

Контрольні питання

1. Які питання вивчає теорія автомобіля?

2. Що означає поняття АТЗ?

3. Які основні етапи розвитку конструкції та теорії автомобіля?

4. Хто є основоположником теорії автомобіля як науки?

5. Що є предметом теорії автомобіля?


^ 2 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ


2.1 Класифікація автотранспортних засобів


Як кожна наука «Теорія автомобіля» грунтується на класифікації. Нині не існує універсальної класифікації. З точки зору механіки руху автомобіля розглянемо класифікацію, виходячи з наступного:

 1. Функціональних властивостей, що визначають призначення АТЗ.

 2. Пристосованості до дорожніх умов.

 3. Типу рушія.

 4. Кількості автономних модулів.

Під рушієм розуміють механізм, який забезпечує контакт автомобіля з опорною поверхнею.

Класифікація рухомого складу, згідно з вищенаведеним, подана в табл.2.1.

^ Таблиця 2.1

Класифікація АТЗВластивості АТЗ

Тип АТЗ

Підтип АТЗ

1. Функціональні

Вантажний

Загального призначення, спеціалізовані

Пасажирський

Автобус і легковий

Спеціальний

Класифікація за призначенням

2. Пристосованість до дорожніх умов

Дорожній

Колісний з навантаженням на вісь до 10 т

Колісний з навантаженням на вісь більше 10 т

Бездорожній

Всюдиходи

3. Тип рушія

Колісний

Повноприводні та неповноприводні

Гусеничний

Металогусеничний, гумометалогусеничний, пневмогусеничний

Спеціальний

рушій

Колісно-гусеничний, котковий, планетарно-котковий, крокуючий, роторно-гвинтовий та ін.

4. Кількість

автономних

модулів

Автомобіль

Одиночний

Автопотяг

Сідельний, причіпний


^ 2.2 Умови експлуатації АТЗ


Умови експлуатації – це незалежні чинники, що визначають конструктивні особливості, механіку та енергетику АТЗ, його транспортні властивості.

Їх розділяють на п'ять груп:

 1. транспортні;

 2. дорожні;

 3. природно-кліматичні;

 4. соціально-економічні;

 5. екологічні.

Група транспортних умов характеризує механічні, фізичні, геометричні характеристики об'єктів, що транспортуються, дальність маршрутів, спосіб завантаження, режим транспортних робіт, умови технічного обслуговування та ін. Вплив цих чинників на ефективність АТЗ істотний, і вони вивчаються в спеціальних курсах технологій, організацій і управління автомобільного транспорту.

Група дорожніх умов характеризує параметри опорної поверхні та місцевості, міцність мостів, стан доріг, інтенсивність, організацію і безпеку руху.

У загальному випадку всі дороги розділяються на дороги з твердим покриттям і дороги без твердого покриття. Дороги з твердим покриттям, у свою чергу, ділять на п'ять категорій залежно від ширини дороги, пропускної спроможності, якості опорної поверхні. Якість дороги характеризується геометричними параметрами (параметрами профілю дороги і нерівностями) та фізико-механічними характеристиками.

Фізико-механічні характеристики характеризують зв'язок дороги безпосередньо з шинами. Цей зв'язок характеризується коефіцієнтом опору коченню – f і коефіцієнтом зчеплення - . Зазначимо, що коефіцієнт зчеплення між шиною і дорогою, що не деформується, буде коефіцієнтом тертя між виступами рисунка протектора та опорною поверхнею. На опорній поверхні, що деформується, коефіцієнт зчеплення буде залежати не тільки від коефіцієнта тертя між виступами рисунка протектора і дорогою, але і від опору зсуву грунту, що знаходиться між грунтозачіпами.

Профіль дороги визначає геометричну її форму в поздовжньому і поперечному напрямах. Основними розрахунковими геометричними параметрами опорної поверхні, які використовуються в теорії автомобіля, є кути підйому, спуску, узгір'їв, радіуси кривизни, висота нерівностей, довжина хвилі нерівностей.

Щодо деформаційних властивостей доріг без твердого покриття, то вони характеризуються залежностями опорів стисненню і зсуву опорної поверхні відповідно від глибини занурення і величини зсуву.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

А. П. Солтус iconА. П. Солтус
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
А. П. Солтус iconУмови виникнення коливань керованих коліс автомобіля від гідравлічного підсилювача кермового керування солтус А. П., Черненко С. М., Черниш А. А
Умови виникнення коливань керованих коліс автомобіля від гідравлічного підсилювача кермового керування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи