Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» icon

Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Скачати 39.87 Kb.
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Дата04.06.2012
Розмір39.87 Kb.
ТипКонспект

Конспект лекцій

З дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»


Лекція №1

 1. Вступ

Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн, художнє проектування. Роль та значення ергономіки та дизайну в створені автомобілів та тракторів.


Лекція №2

 1. Основи композиції

Види композицій: фронтальна, об’ємна, глибинна. Засоби композиції: ритм, рівновага, симетрія, асиметрія, динаміка, статика, масштаб та масштабність, пропорції, контраст та ін. Поняття системи «системи-людина-машина». Поняття «інженерна психологія».


Лекція №3

 1. Основні знання про антропометричні характеристики

Основні поняття про антропометричні характеристики. Робочий рух людини оператора. Характеристики керуючих рухів. Межі досяжності. Зорове поле. Межі зорового слідкування. Необхідність знання антропометричних характеристик під час компонування робочого місця водія автомобіля (трактора) та міста пасажира. Статичні та динамічні характеристики, методи їх вимірювання. Перцентіль, рівень репрезентативності. Посадочний манекен ГОСТ 20304-85.


Лекція №4

 1. Компонування робочого місця водія

Проектування органів керування. Класифікація та загальні інженерно - психологічні вимоги до окремих органів керування. Фактори робочого середовища. Необхідні дані для компонування робочого місця водія: технічне завдання, загальне компонування автомобіля та трактора. Органи керування легкового автомобіля. ОСТ 37,001,017, ГОСТ 24350-80, ОСТ 37.001.413-86 «Кабина, рабочее место водителя. Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов». Ергономічні вимоги щодо зусиль та переміщень органів керування.


Лекція №5

 1. Розробка зовнішніх форм автомобіля

Загальне компонування автомобіля. Послідовність компонування та розміщення основних агрегатів трансмісії, ходової частини з метою виконання вимог ТЗ Забезпечення нормативних вимог огляду через вітрове скло, зони огляду дороги. ГОСТ 28070-89. Типи автомобільних кузовів. Методи розробки форм кузова та кабіни. Розробка художніх зразків машини, її стадії. Технічний рисунок. Види макетів, їх значення. Графічна розробка поверхонь, поняття про плазові роботи.


Лекція №6

 1. Аеродинаміка автомобіля

Аеродинамічна властивості автомобіля. Компоненти аеродинамічного опору: опір форми, індуктивний, поверховий, інтерфераційний опори, опір внутрішніх потоків. Зв'язок дизайну та аеродинаміки автомобіля. Методи аеродинамічних випробувань. Вплив форми кузова та його елементів на експлуатаційні властивості автомобіля: економічність, шум, стійкість.


Лекція № 7

 1. Інтер’єр кузова та кабіни

Загальне компонування внутрішнього простору кабіни вантажного автомобіля, кузова легкового автомобіля. Стандарти та правила. Вплив класа машини на компонування внутрішнього простору, її призначення, особливостей зовнішнього середовища. Загальні вимоги до матеріалу покриття інтер’єру автомобілів та тракторів, матеріали, які використовуються, їх технологічні особливості. Розробка салону легкового автомобіля. Освітлення приладів, способи боротьби з паразитними відображенням та світловими відблисками.


Лекція №8

 1. Комфортність

Фактори комфортності. Поняття про кліматичну комфортність, характеристики мікроклімату та запиленості повітря у кабіні автомобіля та трактора. Термоізоляція кабіни, вплив факторів зовнішнього середовища. Опалення та вентиляція, організація регулювання мікроклімату. Забезпечення повітрям, види фільтрів. Поняття про вібраційну та акустичну комфортність. Вплив на людину вібрації, шуму у автомобілі та тракторі, віброізоляція та шумоізоляція.


Лекція №9

 1. Користування безпека автомобіля та трактора

Активна та пасивна безпека. Правила ЕЄК ООН щодо виконання вимог активної та пасивної безпеки. Випробування автомобілів на пасивну безпеку. Елементи пасивної безпеки. Сертифікація автомобілів за правилами ЕЄК ООН. Правила ЕЄК ООН, що впливають на зовнішню форму, активну та пасивну безпеку автомобіля (№1,3,6,7,11,12,13,14,17,23,25,26,29,32,33,35,42,46,58,73,79).


Лекція №10

 1. Загальні відомості про колір

Загальні відомості про колір: світло, колір, яскравість. Характеристика кольору. Зір та кольорове сприйняття. Основні принципи використання кольору в художньому конструюванні.


Перелік навчально - методичної літератури

Основна

 1. Штробель В. Современный автомобильный кузов. Пер. с нем. Н.А.Юниковой. –М. :Машиностроение, 1984.-264 с.

 2. Шпара П.Е. Техническая эстетика - К, Вища школа, 1989

 3. ОСТ 37.001.413-86. Кабина. Рабочее место водителя. Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов.

 4. Барталевич А.А. Основы художественного конструирования. Минск, 1984.

Додаткова

 1. Шнур Г.Ф., Краузе Л. Автоматизированное проектирование в машиностроении. Пер. с нем. Г.Д. Волковой. М.: Машиностроение, 1988.- 548с.

 2. Гухо В.Г. Аэродинамика автомобиля (пр. с нем. Н.А. Юниковой). М.: Машиностроение, 1987.424 с.

 3. ГОСТ 18070-89. Автомобили легковые и грузовые , автобусы. Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы испытаний.

 4. ГОСТ 20304-85. Трёхмерный и двухмерный манекены. Типы. Основные параметры и технические требования.

 5. ОСТ 37.001.017-76 Органы управления легковых автомобилей. Безопасность конструкции и расположения . Технические требования

 6. Павловський Я. Автомобильные кузова Пер. С польського Г.В. Корнушова – М.: Машиностроение, 1977.-544 с.

 7. Методические указания по выполнению контрольной работы по курсу «Основы эргономики и дизайна автомобіля» студентами заочной формы обучения. Полтава.: Крыныця. 1993, 8с.

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальноїдисципліни "основи ергономіки та дизайну автомобілів" для студентів денної та
У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля,...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни „Основи свілового дизайну” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 050701 „Електротехніка...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Зі спеціальності 090211-“колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» icon«Основи ергономіки та дизайну автомобіля»
Зі спеціальності 090211 “колісні та гусеничні транспортні засоби” денної та заочної форм навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconО. О. Ковальова конспект лекцій з дисципліни “основи екології”
Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 060103...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи планування І благоустрою» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи»
Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи