Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 451.8 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/2
Дата07.06.2012
Розмір451.8 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КУРСУ


ПРОГНОЗУВАННЯ”


(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання

бакалаврів за спеціальністю 6.050 100 “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Прогнозування” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.050 100 “Економіка підприємства”). Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 27 с.
Укладач: Т.І.Світлична


Рецензент: к.е.н., доц. В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 1 від 30. 08. 2005 року


Вступ

Економічне прогнозування – невід`ємна частина системи управління економічним розвитком підприємства на всіх рівнях прийняття рішень. Ринкова економіка потребує урахування імовірнісних факторів розвитку, складання альтернативних програм розвитку підприємства і т.ін. Все це визначає підвищену роль прогнозних розрахунків у всіх сферах: інвестиційній, виробничій, соціальній і т.ін. Крім того, підвищується роль економічного прогнозування як інструменту контролю за ходом реалізації планів діяльності підприємств.

Прогнозування сьогодні входить практично в усі галузі науки, господарської і політичної діяльності. Але основним є економічне прогнозування, тому що розвиток економіки визначає темпи росту інших елементів суспільної системи. Разом з тим економіка є однією з найбільш важливих і складних для прогнозу областей.

Робота підприємств в умовах ринкових відносин усе більше має потребу в науково обґрунтованому прогнозуванні їхньої діяльності. Пов'язано це насамперед з тим, що процес вироблення й ухвалення рішення містить у собі визначення безлічі альтернативних рішень, їхню оцінку і вибір єдиного, оптимального рішення. Результати прогнозування при цьому мають сенс немовби "матеріалу для міркування", на основі якого можна істотно підвищити наукову обґрунтованість економічних рішень.

Вивчення курсу "Прогнозування" спрямовано на оволодіння студентами необхідним інструментарієм економічного прогнозування. Уміння правильно вибирати і застосовувати методи прогнозування безсумнівно впливає на якість рішень, прийнятих у виробничо-господарській діяльності підприємств.

Курс "Прогнозування" пов'язаний з такими дисциплінами: математика, статистика, економетрія, філософія, планування, аналіз господарської діяльності та ін.

Предметом курсу є вивчення методів прогнозування ймовірних ситуацій результату подій у майбутньому для прийняття оптимальних рішень.

^ 1. Загальні положення

Метою практичних занять з курсу “Прогнозування” є закріплення теоретичних знань і придбання практичних навиків з розробки економічних прогнозів.

Практичні заняття проводяться для студентів денної і заочної форм навчання. При цьому студентам заочної форми навчання на лекційних заняттях викладаються окремі вузлові питання найбільшої складності, а на практичних заняттях розбираються і вирішуються задачі та питання, що викликають труднощі при виконанні контрольної роботи.

Розподіл занять для денної і заочної форм навчання по темах, зміст яких наведено в робочій програмі курсу, показано в табл.1.

Таблиця 1 – Розподіл робочого часу для проведення аудиторних практичних занять

Найменування теми

Номер заняття

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1. Зміст прогнозування як науки

1

2

-

2. Зміст і призначення економічного прогнозування

2

2

2

3. Послідовність розробки економічних прогнозів

3

2

-

4. Методи експертних оцінок в розробці економічних прогнозів.

Контрольна робота №1

4,5

4

2

5. Характеристика методів екстраполяції та використання їх в розробці короткострокових прогнозів

Контрольна робота №2

6,7

4

2

6. Застосування методів моделювання в прогнозуванні.

8

2

-

7. Оцінка якості економічних прогнозів

9

2

2

Всього годин

х

18

8


У порядку контролю успішності на заняттях №5 і 7 денної форми навчання проводяться контрольні роботи тривалістю 45 хвилин кожна. Контрольна робота вміщує в себе практичні розрахункові завдання і тести (або теоретичні запитання).

Контроль знань здійснюється також опитуванням студентів з тем кожного заняття. Практичні заняття з курсу “Прогнозування” вміщують:

  • виявлення через опитування основних теоретичних положень з теми практичного заняття;

  • ознайомлення з умовами задач;

  • виконання аналізу ситуації, наведеної у завданні;

  • виконання кількісних розрахунків;

  • підведення результатів розв`язання задачі.


^ 2. Зміст практичних занять
  1   2

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи