Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" icon

Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"
Скачати 156.46 Kb.
НазваГ. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"
Дата22.06.2012
Розмір156.46 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В. Стадник


Програма дисципліни і комплексна контрольна робота


з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"


(для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.092.100)


Харків - ХДАМГ - 2001


Програма дисципліни і комплексна контрольна робота

З курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря".

(для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.092. 100). Укл. Євсєєва Т.О.- Харків: ХДАМГ, 2001 - 15 с.


Укладач: Євсєєва Т.О.


Рецензент: к.т.н., доц. Ромашко О.В.


Рекомендовано кафедрою експлуатації газових та теплових систем,

протокол № 11 від 26. 06. 2001 р.

I Програма дисципліни


 1. Загальні вказівкиМетою цього курсу є придбання студентами теоретичних знань і практичних навиків у галузі вентиляції та кондиціювання. Завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань про системи вентиляції та кондиціювання, про прилади і устаткування вентиляційних систем, про способи очистки повітря, експлуатацію і ремонт устаткування вентиляційних установок.

Основне призначення систем вентиляції та кондиціювання - підтримання внутрішніх параметрів повітря у приміщеннях відповідно до діючіх норм. Системи вентиляції здійснюють розбавлення шкідливих речовин у приміщенні. До шкідливих речовин належать гази, пил, надлишки теплоти і вологи. Розрізняють системи вентиляції припливні й витяжні, загальні, місцеві й змішані. Системи кондиціювання подають чисте повітря у приміщення.

Для засвоювання курсу студентам необхідні знання у галузі механіки рідини і газів, санітарно-гігієнічних основ спеціальності.

При розробці програми дисципліни враховані рекомендації та побажання АТ "Харківтеплоенерго".


Список літератури


Основна

1. Тихомиров Н.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 1991. - 479 с.

 1. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985. - 336 с.

 2. Харланов С.А., Степанов В.А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М.: Высш. шк., 1986. - -224 с.

 3. Справочник сантехника. / И.А.Бережнов, В.Д. Кузнецов, В.В. Медведев и др. - Харьков: Прапор, 1987. - 205 с.


Додаткова

 1. Говоров В.П., Зарецкий Е.Н., Рабкин Г.М. Производство вентиляционных работ . - М.: Стройиздат, 1982. - 312 с.

 2. Егиазаров А.Г. Устройство и изготовление вентиляционных систем. - М.: Высшая школа, 1987. - 304 с.

 3. Журавлев Б.А., Загальский Г.Я. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М. Стройиздат, 1980. - 447 с.

 4. Хазанов И.С. Эксплуатация , обслуживание и ремонт вентиляционных установок машиностроительных предприятий. - М. Машиностроение.- 1976.- 294 с.

2. Програма дисципліни "Вентиляція та кондиціювання повітря"


Тема 1. Параметри повітря і процеси зміни їх стану. Вимоги до систем вентиляції та кондиціювання (2 години).

Тема 2. Розрахункові параметри повітряного середовища. Шкідливі виділення. Види систем вентиляції. Повітряний обмін у приміщенні. Кратність повітряного обміну. Розрахунок кратностей повітряних обмінів приміщень (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 3. Природні системи вентиляції. Аеродинамічний розрахунок систем природної вентиляції. Канальні системи вентиляції. Дефлектори і зонти. Розрахунок дефлекторів і зонтів (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 4. Способи розрахунку систем природної вентиляції. Аерація будов. Застосування аерації. Конструкції незадуваємих ліхтарів. Визначення повітряного обміну в приміщеннях. Засоби подачі повітря (6 годин).

Тема 5. Механічна вентиляція. Припливні й витяжні системи. Припливні камери, їх конструкція. Кондиціонери, їх конструкція. Аеродинамічний розрахунок систем механічної вентиляції (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 6. Фільтри для очистки повітря. Види фільтрів, їх конструкції. Пилоуловлювачі. Експлуатація фільтрів. Розрахунок фільтрів і пилоуловлювачів (6 годин, включаючи 4 лекції).

Тема 7. Калорифери. Види калориферів, їх розрахунок. Експлуатація калориферів різних конструкцій. Захист калориферів від замерзання. Підбір калориферних настанов. (6 годин, включаючи 4 лекції).

Тема 8. Вентилятори. Класифікація і призначення. Підбір і експлуатація вентиляторів. Шум і вібрація. Характеристики вентиляторів

(6 годин).

Тема 9. Аеродинамічні розрахунки систем вентиляції . Шумоглушники, їх конструкції і розрахунок. Підбір шумоглушників (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 10. Місцева витяжна вентиляція. Місцеві відсмастувачі, витяжні шафи , витяжні зонти. Конструкції і експлуатація основних видів витяжного обладнання. Підбір витяжного обладнання (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 11. Місцева припливна вентиляція. Повітряні душі. Конструкція і експлуатація. Підбір і розрахунок повітряних душів (4години, включаючи 2 лекції).

Тема 12. Пневматичний транспорт. Системи аспірації. Обладнання для систем аспірації. Циклони. Розрахунок систем аспірації. Підбір циклонів (4 години, включаючи 2 лекції).

Тема 13. Повітряне опалення. Обладнання систем повітряного опалення. Особливості конструкцій і експлуатація систем повітряного опалення (2 години).

Тема 14. I-D діаграма вологого повітря. Обробка повітря у кондиціонерах.Обладнання основних типів кондиціонерів (2 години).

Тема 15. Сучасне обладнання систем вентиляції та кондиціювання. Енергосберігаючі технології систем вентиляції та кондиціювання (2 години).


3. Контрольні запитання.


 1. Класифікація систем вентиляції. Вимоги до систем вентиляції.

 2. Класифікація систем кондиціювання. Вимоги до систем кондиціювання.

 3. Розрахункові параметри повітряного середовища. Шкідливі виділення.

 4. Кратність повітряного обміну. Розрахунок кратності обміну.

 5. Природні системи вентиляції. Канальні системи.

 6. Дефлектори й зонти. Призначення і розрахунок.

 7. Засоби розрахунку систем канальної вентиляції.

 8. Аерація будівель. Застосування і розрахунок аерації.

 9. Основні конструкції аераційних ліхтарів.

 10. Обладнання припливних і витяжних систем вентиляції.

 11. Конструкції припливних камер. Експлуатація камер.

 12. Обладнання систем кондиціювання. Експлуатація кондиціонерів.

 13. Фільтри для очистки повітря. Класифікація і експлуатація фільтрів.

 14. Класифікація калориферів, їх розрахунок. Захист від замерзання.

 15. Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції та кондиціювання.

 16. Шум і вібрація систем вентиляції та кондиціювання.

 17. Шумоглушники, їх конструкція і розрахунок.

 18. Місцева витяжна вентиляція. Витяжні шафи й зонти.

 19. Місцеві кондиціонери. Призначення і склад кондиціонерів.

 20. Місцева припливна вентиляція. Конструкція і експлуатація.

 21. I-D діаграма вологого повітря. Обробка повітря у I-D діаграмі.

 22. Експлуатація основного обладнання систем вентиляції та кондиціювання.

 23. Пневматичній транспорт. Системи аспірації, їх конструкція і розрахунок.

 24. Обладнання для систем аспірації. Циклони.

 25. Автоматика і контроль систем вентиляції та кондиціювання.

 26. Економія енергії при експлуатації систем вентиляції та кондиціювання.4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни.


До програми дисципліни "Вентиляція та кондиціювання" включені теми, за якими будуть читатися лекції. Для опанування теоретичного матеріалу в програмі передбачені практичні заняття. При самостійній роботі студенти виконують курсовий проект. У методичних вказівках наведений перелік літературних джерел. Для поглибленого вивчання матеріалу дисципліни виконується комплексна контрольна робота.

^ II Комплексна контрольна робота


Контрольна робота № 1


 1. Дати оцінку основним видам вентиляторів. Визначити позитивні риси осьових і радіальних вентиляторів.
 1. Запропонувати й обгрунтувати заходи щодо зниження рівня шуму і вібрацій при експлуатації систем вентиляції та кондиціювання.
 1. Вибрати варіант розміщення обладнання аварійної протидимної вентиляції, запропонувати своє рішення:

Варіант 1. Витяжний вентилятор розташований на даху будинку.

Варіант 2. Вентилятор розташований у загальній витяжній камері.


Контрольна робота № 2


 1. Дати оцінку гравітаційним та інерційним пиловловлювачам. Провести класифікацію пиловловлювачів.
 1. Накреслити принципову схему циклона. Визначити пропускну спроможність і аеродинамічний опір циклона.


3. Визначити послідовність технічних випробувань при експлуатації вентиляційних систем. Проаналізувати утримання звіту по випробуваннях.


Контрольна робота № 3


 1. Накреслити принципову схему припливної вентиляційної системи. Визначити основні способи регулювання систем вентиляції.
 1. Обгрунтувати основні вимоги до систем місцевої витяжної вентиляції. Будова витяжних шаф.


3. Визначити площу робочого прорізу витяжної лабораторної шафи при таких умовах: витрата повітря 1500 м3/год; швидкість повітря в робочому прорізі 0,4 м/с.


Контрольна робота № 4


 1. Визначити основні показники роботи пиловловлювачів. Навести класифікацію пиловловлювачів.
 1. Накреслити схему аерації будинку . Визначити внутрішній надлишковий тиск і нейтральну зону будинку.


3. Дати оцінку різним видам калориферів. Класифікація калориферів. Будова ребристих калориферів.


Контрольна робота № 5


1.Проаналізувати основні вимоги до сучасних систем вентиляції та кондиціювання повітря. Визначити джерела утворення шкідливих виділень.


2. Обгрунтувати застосування місцевої витяжної вентиляції. Дати оцінку її основним видам.


3. Визначити витрату повітря, що видаляється витяжним кухонним зонтом. Накреслити принципову схему витяжного зонта. Вихідні дані: площа робочого перерізу зонта 0,8 м2 ; швидкість повітря в робочому перерізі зонта 0,2 м/с.


^ Контрольна робота № 6


 1. Дати оцінку основним видам шкідливих газів, парів і аерозолів у повітряному середовищі. Сформулювати поняття ПДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
 1. Накреслити принципову схему витяжної системи вентиляції. Які прилади необхідні для технічного контролю при експлуатації витяжної вентиляційної системи?


3. Знайти кількість припливного повітря та його температуру в приміщені кафе з надлишками тепла Q = 7600 кДж/кг; е = 15000 кДж/кг при застосуванні для охолодження повітря підземних каналів з охолоджувальною здатністю 6 0С, за таких умов: температура зовнішнього повітря t = 28 0C; ентальпія повітря I = 53 кДж/кг; температура внутрішнього повітря t = 25 0C ; вологість повітря = 60%. Накреслити на I-D діаграмі процес обробки повітря.


^ Контрольна робота № 7


 1. Визначити область застосування основних видів систем вентиляції та кондиціювання повітря.
 1. Дати оцінку основним видам систем повітряного опалення. Визначити витрату повітря для системи повітряного опалення з повною рециркуляцією при таких умовах: Q = 45000 Bт; t = 70 0С; t = 18 0С;


3. Накреслити принципову схему припливної камери. Яке призначення та основні функції обладнання припливної камери?


^ Контрольна робота № 8


 1. Визначити розрахункові параметри внутрішнього і зовнішнього повітря для систем вентиляції та кондиціювання в холодний, теплий і перехідний періоди року.
 1. Обгрунтувати застосування систем пневматичного транспорту. Накреслити принципову схему циклона і пояснити принцип його дії. Як здійснюється підбір циклонів?


3. Визначити послідовність випробування і наладки вентиляційного агрегату при його прийманні в експлуатацію.


^ Контрольна робота № 9


 1. Визначити поняття повітрообміну і кратності повітрообміну в приміщенні. Дати приклад розрахунку об'єму припливного повітря по кратності повітрообміну.
 1. Обгрунтувати застосування прямоточних і рециркуляційних систем повітряного опалення. Визначити витрату повітря для прямоточної системи повітряного опалення при таких умовах: тепловтрати приміщення 23000 Вт; температури припливного і зовнішнього повітря 450С і - 230С.
 1. Накреслити принципову схему радіального вентагрегату. Назвати заходи щодо зниження рівня шуму і вібрацій вентагрегату.^ Контрольна робота № 10


 1. Обгрунтувати застосування природних систем вентиляції, визначити позитивні риси систем. Накреслити принципову схему канальної системи природної вентиляції. Основні види й розміри витяжних каналів.
 1. Проаналізувати можливість застосування різних видів місцевої витяжної вентиляції в гальванічних цехах. Визначити основні вимоги до монтажу й експлуатації цих систем.


3. Визначити витрату повітря в системі пневмотранспорта при таких умовах: витрата матеріалу, що транспортується 2000 кг/год; густина повітря 1,21 кг/м3 ; концентрація суміші 1,1 .


Контрольна робота № 11


 1. Проаналізувати переваги і недоліки основних видів вентиляторів. Характеристики вентиляторів систем кондиціювання та вентиляції, їх підбір.
 1. Визначити область застосування місцевої вентиляції. Дати оцінку основним видам повітряних завес. Розрахунок повітряних завес.


3. Порівняти ефективність роботи двох припливних фільтрів при таких умовах: коефіцієнт очищення першого фільтра К1= 92%; коефіцієнт очищення другого фільтра К2 = 70 %.


Контрольна робота № 12


 1. Накреслити розрахункову схему системи природної витяжної вентиляції. Визначення гравітаційного тиску . Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції.
 1. Визначити джерела шуму і вібрацій при експлуатації вентиляційного обладнання. Як знизити рівень шуму і вібрацій?


3. Проаналізуйте можливість застосування фільтрів із матеріалом ФП (фільтр Петрянова).

^ Контрольна робота № 13


 1. Визначити область застосування аерації будинків. Аерація будинків за рахунок теплового гравітаційного тиску. Поняття нейтральної зони. Проаналізувати конструктивні особливості будинків при аерації.
 1. Визначити повітрообмін у приміщенні при виділенні шкідливих газів і парів. Проаналізувати схему подачі й видалення повітря при виділенні в приміщенні легких і важких газів та парів.


3. Дати оцінку різним видам повітроводів, обгрунтувати їхнє застосування в системах пневмотранспорту.


Контрольна робота № 14


 1. Аерація будинків з використанням вітрового тиску. Накреслити основні конструкції ліхтарів.
 1. Визначити повітрообмін у приміщенні при виділенні надлишкового тепла. Запропонувати схему подачі й видалення повітря при виділенні надлишкового тепла.
 1. Накреслити принципову схему типової припливної камери. Дати оцінку обладнанню припливної камери.Контрольна робота № 15


 1. Накреслити принципову схему системи механічної вентиляції. Дати оцінку основному обладнанню припливної системи.
 1. Визначити повітрообмін у приміщенні при виділенні надлишкової вологи. Запропонувати схему подачі й видалення повітря при виділенні надлишкової вологи.


3. Визначити витрату тепла на нагрів повітря в калориферній установці в зимовий період до температури 18 0С при таких умовах: кількість повітря, що нагрівається 12000 м3/год; густина повітря 1,21 кг/м3.


^ Контрольна робота № 16


 1. Визначити послідовність робіт при монтажі систем вентиляції. Які прилади необхідні для технічного контролю за роботою систем вентиляції?
 1. Накреслити принципову схему витяжної вентиляційної камери. Дати оцінку обладнанню витяжної камери.


3. Порівняти засоби регулювання при експлуатації систем вентиляції та кондиціювання. Визначити послідовність регулювання .


Контрольна робота № 17


 1. Накреслити основні види канальних систем багатоповерхових будинків. Порівняти різні види вентиляційних каналів.
 1. Визначити область застосування протидимної вентиляції. Обладнання припливної і витяжної протидимної вентиляції.


3. Визначити послідовність аеродинамічного розрахунку систем вентиляції та кондиціювання.


Контрольна робота № 18


 1. Визначити основні види шуму у вентиляційних системах і шляхи розповсюдження шуму. Швидкість руху повітря у вентиляційних системах.
 1. Накреслити принципову схему припливної вентиляційної системи, показати на ній джерела і генератори шуму. Визначити заходи щодо зниження рівня шуму.


3. Назвати основні види повітроводів у системах вентиляції. Експлуатаційні умови для застосування різних видів повітроводів.


Контрольна робота № 19


 1. Визначити послідовність робіт при монтажі систем вентиляції та кондиціювання.
 1. Системи пневматичного транспорту. Галузь застосування , класифікація й основне обладнання систем пневмотранспорту.


3. Основні вимоги до систем аварійної вентиляції. Проаналізувати можливість використання для аварійної вентиляції основної витяжної системи.


^ Контрольна робота № 20


 1. Визначити послідовність випробувань вентиляційної установки при прийманні її в експлуатацію. Основні прилади контролю роботи вентиляційної установки.
 1. Виготовлення і з'єднання повітроводів вентиляційних систем. Види фальцевих з'єднань.


3. Накреслити принципову схему повітряно-опалювального агрегату. Визначити необхідну кількість повітряно-опалювальних агрегатів для опалення приміщення при таких умовах: тепловтрати помешкання 67000 Вт; продуктивність одного агрегату типу АПВС - 35000 Вт.


^ Контрольна робота № 21


 1. Визначити послідовність розрахунку систем пневмотранспорту. Основні особливості монтажу й експлуатації повітроводів систем пневмотранспорту.
 1. Основні види шумоглушників вентиляційних систем.


3. Накреслити принципову схему послідовної установки калориферів. Проаналізувати можливість і місце установки обвідного клапана при різних схемах установки калориферів.


Контрольна робота № 22


 1. Дайте класифікацію повітряних фільтрів. Накресліть принципову конструкцію масляного осередкового і самоочисного фільтра.
 1. Визначити ступінь очищення фільтра при таких умовах: витрата пилу до очищення 150 кг/год; витрата пилу після очищення 25 кг/год.


3. Визначити послідовність робіт при монтажі систем вентиляції та кондиціювання повітря.


Контрольна робота № 23


 1. Визначити послідовність випробувань калориферної установки при експлуатації. Сформулювати утримання звіту по іспитах.
 1. Дати оцінку основним конструктивним елементам вентиляційної системи. Накреслити принципову схему припливної вентиляційної системи.
 1. У яких будинках слід передбачати аварійну протидимну вентиляцію? Визначити основні вимоги до обладнання протидимної вентиляції.


Контрольна робота № 24


 1. Визначити послідовність робіт при монтажі вентиляційного обладнання. Дати приклад компонування обладнання кондиціонера.
 1. В яких приміщеннях слід передбачати аварійну вентиляцію? Визначити основні вимоги до її обладнання.


3. Визначити послідовність санітарно-технічних випробувань вентиляційних систем. Які прилади необхідні для проведення цих випробувань?


Контрольна робота № 25


 1. Назвати основні показники дії фільтрів. Дати характеристику основних видів фільтрів.

 1. Накреслити принципові схеми обв'язування калориферів по теплоносію. Порівняти ці схеми.

 2. Визначити послідовність робіт при монтажі систем вентиляції та кондиціювання повітря. Які технічні випробування проводять при прийманні вентиляційних систем в експлуатацію?


Зміст


Стор.


I. Програма дисципліни

1. Загальні вказівки………………………………………………………..

Список літератури……………………………...


3

3

2. Програма дисципліни "Вентиляція та кондиціювання повітря" Теми 1-15…………………………………………………………………..


4

3. Контрольні запитання………………………………………………….

5

4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни………………………...

5

II Комплексна контрольна робота № 1-25………………………...

6

Навчальне видання


Програма дисципліни та комплексна контрольна робота

з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря".

(для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.092. 100)


Укладач: Тетяна Олексіївна Євсєєва

Відповідний за випуск: Костюк В. Є.


Редактор: М.З.Аляб'єв


План 2001, поз. 85


Підп. до друку

Формат 60х90 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі

Обл. - вид арк. 1

Тираж 50 прим.

Зам. №

Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconГ. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"
Завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань про системи вентиляції та кондиціювання, про прилади І устаткування вентиляційних...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «кондиціювання повітря»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconД. О. Шушляков Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни "Вентиляція І кондиціювання повітря"
...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Пранцуз О. С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція»
«Властивості вологого повітря І зображення процесів обробки повітря на i-d-діаграмі» для студентів 4 курсів денної та заочної форм...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconКомплексна контрольна робота
Який вид транспорту є переважною сферою застосування при перевезені крупних партій масових вантажів?
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconВ. В. Гранкіна програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої...
Г. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу \"Вентиляція та кондиціювання повітря\" iconЛабораторна робота №23
Визначити коефіцієнт в’язкості повітря І середню довжину вільного пробігу молекул повітря
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи