Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Скачати 138.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Дата04.06.2012
Розмір138.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Назва факультету

Елекроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра

Інформаційно-управляючих систем

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Петренко Василь Радіславович

Посада

професор

Вчене звання

професор

Вчена ступінь

д.т.н.^

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11СТ

Притчин С.Е., Петренко В.Р., Тербан В.А.

Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией

Прикладная радиоэлектроника – 2012 - Харків,том

2012
Техн.

Прак.

рос.


ТДК

Галушка І.М.

Технології попередньої обробки зображень для забезпечення можливості автоматизації цитогенетичних методів біотестування

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Запоріжжя, 14-16 березня 2012. – С. 224

2012

0,4

Техн.

Прак.

укр.


ТДК

Оксанич А.П., Притчин С.Е.

Автоматизированная система управления процессом выращивания монокристаллов арсенида галлия

Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Запоріжжя, 14-16 березня 2012. – С. 213-214

2012

0,8

Техн.

Прак.

рос.


СТ

Загірняк М.В., Оксанич А.П., Притчин С.Е.,Тербан В.А.

Разработка математической модели и прогнозного регулятора для процесса выращивания монокристал лов полуизолирующего арсенида галлия

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2011. – Вип. 155. – с. 33-42. Фахове видання

2011

2,5

Техн.

Прак.

рос.


СТ

Куделіна К.О.

Узагальнене прогнозування коефіцієнта витягування матеріалу при вирощуванні монокремнію

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. – 2011. – № 5/2011 (70).

2011
Техн.

Практ.

укр.


СТ

Куделіна К.О., Костенко О.П.

Узагальнена математична модель оцінювання ефективності маркетингу на підприємстві

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. - 2011. - № 4/2011 (69), С. 184-188.

2011

0,20

Техн.

Практ.

укр.


ТДК

Оксанич А.П.,

Седин Є.А.

Analysis of deformation and stress in silicon single-layer epitaxial structures

Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної конференції Фізика і технологія тонких плівок та наносистем, Івано-Франківськ 16-21 травня 2011р. - С.113.

2011

0,04

Техн.

Практ.

Англ.
 1. 2

ТДК

Івашкін С.В.

Диагностирование состояния поворотного стола формовочной машины автоматической формовочной линии

Збірник матеріалів І-ї міжнародної науково-практичної конференції, Кременчук 5-7 травня 2011р./Наук.ред.: В.Р. Петренко.- Кременчук, 2011: - С. 164

2011

0,08

Техн.

Прак.

рос.
 1. 1

СТ

Куделіна, К.О.

Інформаційна технологія прогнозування показників виробництва монокристалів кремнію

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. - 2011. - № 2/2011 (67) – С.35-39.

2011

0,20

Техн.

Прак.

укр.


СТ

Джага М.Б.

Интеллектуальный двухэтапный метод диагностирования компьютерных систем

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ. - 2011. - № 1/2011 (66) – Ч.1.- С.21-25.

2011

0,20

Техн.

Прак.

рос.
 1. 1

ТДК

Галушка, І.М.

Автоматизація обробки даних при оцінюванні мутагенності стану довкілля

Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2010) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 04-05 березня 2010 року) / Міністерство освіти і науки України, Класичний приватний університет,Ю Запорізький національний технічний університет, Академія наук вищої школи України. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. - с. 151-152.

2010
Техн.

Прак.

укр.
 1. 2Зінченко, Є.Г.

Планування рекламної компанії в друкованих виданнях за допомогою методів нечіткої логіки

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2010. - № 2(28). – С. 126-130.

2010

0.2083

Техн.

Прак.

укр.
 1. 3

ТДК

Притчин,С.Е.; Івашкін,С.В.

Аналіз рівня якості функціонування автоматичної лінії формовки

Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології : тези доповідей на IV міжнар. наук.-практ. конф. МЕТІТ-4 (м. Кременчук, 19-21 травня 2010 р.) / Мін-во освіти і науки України, Наукова рада НАНУ з проблем фізики напівпровідників, ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Укр. фізичне товариство, Харківський нац. ун-т радіоелектро-ніки, НТК “Ін-т монокристалів” НАНУ, Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – Кременчук : КУЕІТУ, 2010. – С. 186-187

2010

0.0833

Техн.

Прак.

укр.
 1. 4

ТДК

Черниш, Д.П.

Нейромережевий підхід до оцінки кредитоспроможності позичальника

Економіка, нові технології. управління: пошук молодих : тези доповідей на студ. наук. конф. (м. Кременчук, 24 березня 2010 р.) / Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – Кременчук : КУЕІТУ, 2010. – С. 52

2010

0.0416

Техн.

Прак.

укр.
 1. 5

ТДК

Галушка, І.М.

Інтерактивна система обробки даних при оцінюванні мутагенності стану довкілля

Економіка, нові технології. управління: пошук молодих : тези доповідей на студ. наук. конф. (м. Кременчук, 24 березня 2010 р.) / Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і 6управління. – Кременчук : КУЕІТУ, 2010. – С. 56

2010

0.0416

Техн.

Прак.

укр.
 1. 6

ТДК

Арестов, Ю.В.

Прогнозне регулювання роботи насосних агрегатів в системах водопостачання

Економіка, нові технології. управління: пошук молодих : тези доповідей на студ. наук. конф. (м. Кременчук, 24 березня 2010 р.) / Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – Кременчук : КУЕІТУ, 2010. – С. 71

2010

0.0416

Техн.

Прак.

укр.
 1. 7

ТДК

Сидорова, С.В.

Мікроконтролерна система контролю параметрів процесу сушки деревини

Економіка, нові технології. управління: пошук молодих : тези доповідей на студ. наук. конф. (м. Кременчук, 24 березня 2010 р.) / Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. – Кременчук : КУЕІТУ, 2010. – С. 73

2010

0.0416

Техн.

Прак.

укр.
 1. 8

ТДК

Петров, А.Г.

Об’єктно-орієнтований підхід до імітаційного моделювання багатопродуктового багатостадійного дискретного виробництва

Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XI міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24-28 травня 2010 р.) / Мін-во промислової політики України, Мін-во освіти і науки України, Одеський нац. політехнічний ун-т, видавничий центр «Політехперіодика». – Одеса : ВЦ «Політехперіодика», 2010, Т. 1. - С. 192

2010

0.0416

Техн.

Прак.

укр.
 1. 9

ТДК

Черниш, Д.П.

«Інтелектуальна технологія оцінки кредитоспроможності позичальника»СТ

Кременчук : КУЕІТУ, 2010

2010

0,458

Техн.

Прак.

рос.
 1. 10

СТ

Ивашкин, С.В.

«Синтез системы диагностирования поворотного стола формовочной машины автоматической формовочной линии для производства разовых песчаноглинястых полуформ»СТ

Кременчук : КУЕІТУ, 2010

2010

0,291

Техн.

Прак.

рос.
 1. 11

СТ

Оксанич,А.П.; Волохов,В.А.

«Регулирование процесса выращивания обьемных Cz-Si монокристаллов с использованием использованием прогнозного управления» Сборник научных трудов

Харьков 2010

2010

0,166

Техн.

Прак.

рос.
 1. 12

СТ

Петров А.Г.

Розробка структурних елементів імітаційної моделі багатопродуктових багатостадійних дискретних виробництв

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2009. – Вип. 149. – с. 111-117. Фахове видання

2010

0,291

Техн.

Прак.

укр.
 1. 13

СТ

Петров, А.Г.; Бондаренко, Є.С.

Статистичне дослідження та моделювання часових послідовностей коефіцієнтів виходу кондиційних продуктів при виробництві напівпровідникових структур

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2009. - № 4(26). – с. 48-54. Фахове видання

2009

0,291

Техн.

Прак.

укр.
 1. 14

СТ

Шалімов, І.С.

Побудова рейтингу викладачів за результатами їх діяльності на основі використання методу аналізу ієрархій

Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. – 2009. - № 4(26). – с. 71-76. Фахове видання

2009

0,25

Техн.

Прак.

укр.
 1. 15

СТ

Оксанич, А.П.; Волохов, С.А.

Синтез прогнозного регулятора для процесса выращивания обьемных монокристаллов кремния для солнечных ФЭП

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2009. – Вип. 148. – с. 59-70. Фахове видання

2009

0,5

Техн.

Прак.

укр.
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в банківській діяльності
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Національний університет «Львівська політехніка»
Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій)
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Анализ признаков классификации распознаваемых фрагментов цветных растрових изображений
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Математическое обеспечение имитационной модели процесса производства полупроводниковых монокристаллов
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Підсистема моделювання та прогнозування техніко-економічних показників виробництва монокристалічного кремнію
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Сукцессионные смены биоценозов как причина экосистемного разнообразия Среднего Приднепровья
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Материалы 21-й международной конференции «свч-техника и телекоммуникационные технологии», 12-16 сентября 2011 г. Севастополь. Крым,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи