О. М. Шаповалов icon

О. М. Шаповалов
НазваО. М. Шаповалов
Сторінка1/28
Дата22.06.2012
Розмір2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія

міського господарства


О. М. ШАПОВАЛОВ
ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ


Навчально-методичний посібник

для студентів будівельних спеціальностей


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2005

УДК 624.012.45(075.8)


О.М.Шаповалов. Залізобетонні конструкції: Навч.-метод. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 147 с.


У навчально-методичному посібнику розглянуті питання загальної теорії розрахунку залізобетонних конструкцій, даються рекомендації з конструювання і проектування окремих елементів цивільних і промислових будівель, наведені довідкові матеріали для проектування і розрахунку, приклади розрахунку.

Матеріал навчально-методичного посібника розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в області промислового і цивільного будівництва. а також може бути корисний інженерно-технічним працівникам, які займаються питаннями розрахунку, проектування і технічного контролю залізобетонних конструкцій.


Рис. – 47. Табл. – 11. Бібліогр. – 14 найм.


Рецензенти: Г.А.Молодченко, завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківської національної академії міського господарства, доктор технічних наук, професор;

О.Л.Шагін, завідувач кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій Харківського державного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор.


© Шаповалов О.М., ХНАМГ, 2005

ЗМІСТ

О


. М. ШАПОВАЛОВ 1

ВСТУП 16

Р О З Д І Л 1 19

ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ, 19

АРМАТУРНОЇ СТАЛІ, ЗАЛІЗОБЕТОНУ 19

1.1. Бетон і його основні властивості 19

1.2. Міцнісні й деформативні характеристики бетонів 21

1.3. Арматура та її основні властивості 25

1.4. Застосування арматури в конструкціях 29

1.5. Залізобетон і його різновиди 32

1.6. Зчеплення арматури з бетоном 35

Контрольні запитання для самоперевірки 38

Р О З Д І Л 2
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 38

2.1. Три стадії напруженого стану залізобетонних
елементів при згині 39

2.2. Існуючі методи розрахунку залізобетонних конструкцій 42

2.3. Метод розрахунку за граничними станами 44

Контрольні запитання для самоперевірки 50

Р О З Д І Л 3
ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ 51

3.1. Розрахунок міцності за нормальними перерізами 53

3.1.1. Елементи прямокутного профілю 57

3.1.2. Елементи таврового профілю 60

3.2. Розрахунок міцності за похилими перерізами 64

3.3. Конструктивні особливості елементів, що згинаються 68

Контрольні запитання для самоперевірки 69

Р О З Д І Л 4
СТИСНУТІ ЕЛЕМЕНТИ 70

4.1. Розрахунок умовно центрально стиснутих елементів 71

4.2. Розрахунок позацентрово стиснутих елементів
прямокутного перерізу 73

4.3. Конструктивні особливості стиснутих елементів 78

Контрольні запитання для самоперевірки 80

Р О З Д І Л 5
ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 81

5.1. Тріщиноутворення та методика визначення ширини 81

розкриття тріщин 81

5.2. Визначення прогинів залізобетонних елементів,
що згинаються 87

Контрольні запитання для самоперевірки 94

Р О З Д І Л 6
ПЛОСКІ ПЕРЕКРИТТЯ 95

6.1. Балкові ребристі перекриття 97

6.2. Безбалкові перекриття 117

Контрольні запитання для самоперевірки 124

Р О ЗД І Л 7
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ, 125

ЦИВІЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ БУДИНКІВ 125

7.1. Забезпечення просторової жорсткості будинків 127

7.2. Вибір розрахункової схеми будинків і спосіб її реалізації
в розрахунках 131

Р О З Д І Л 8
ФУНДАМЕНТИ ПІД БУДИНКИ І СПОРУДИ
140

8.1. Розрахунок центрально стиснутих фундаментів 143

8.2. Розрахунок позацентрово стиснутих фундаментів 146

Контрольні запитання для самоперевірки 150

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 151

ДОДАТКИ 152

Додаток І 153

Розрахункові опори бетону при осьовому стиску та розтягу; 154

модуль пружності 154

Клас бетону за міцністю на стиск 154

Розрахунковий 154

опір бетону при розрахунку по 154

І групі граничних станів, МПа 154

Розрахунковий опір 154

бетону при розрахунку 154

по ІІ групі граничних 154

станів, МПа 154

Початковий 154

модуль пружності 154

при стиску Еb103, 154

МПа 154

Примітка 154

стиск 154

Rb 154

154

розтяг 154

Rbt 154

стиск 154

Rb, ser 154

154

розтяг 154

Rbt, ser 154

природне твердіння 154

підданий тепловій обробці при атмосферному тиску 154

А. ВАЖКИЙ ТА ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ (А) БЕТОНИ 154

В3,5 154

2,1 154

0,26 154

2,7 154

0,39 154

9,5/7,0 154

8,5/6,5 154

У знаменнику подані значення модуля пружності для дрібно-зернистих бе-тонів групи А 154

В5,0 154

2,8 154

0,37 154

3,5 154

0,55 154

13,0/10,0 154

11,5/9,0 154

В7,5 154

4,5 154

0,48 154

5,5 154

0,70 154

16,0/13,5 154

14,5/12,5 154

В10 154

6,0 154

0,57 154

7,5 154

0,85 154

18,0/15,5 154

16,0/14,0 154

В12,5 154

7,5 154

0,66 154

9,5 154

1,00 154

21,0/17,5 154

19,0/15,5 154

В15 154

8,5 154

0,75 154

11,0 154

1,15 154

23,0/19,5 154

20,5/17,0 154

В20 154

11,5 154

0,90 154

15,0 154

1,40 154

27,0/22,0 154

24,5/20,0 154

В25 154

14,5 154

1,05 154

18,5 154

1,60 154

30,0/24,0 154

27,0/21,5 154

В30 154

17,0 154

1,20 154

22,0 154

1,80 154

32,5/26,0 154

29,0/23,0 154

В35 154

19,5 154

1,30 154

25,5 154

1,95 154

34,5/27,5 154

31,0/24,0 154

В40 154

22,0 154

1,40 154

29.0 154

2,10 154

36,0/28,5 154

32,5/24,5 154

В45 154

25,0 154

1,45 154

32,0 154

2,20 154

37,5/– 154

34,0/– 154

В50 154

27,5 154

1,55 154

36,0 154

2,30 154

39,0/– 154

35,0/– 154

В55 154

30,0 154

1,60 154

39,5 154

2,40 154

39,5/– 154

35,5/– 154

В60 154

33,0 154

1,65 154

43,0 154

2,50 154

40,0/– 154

36,0/– 154

Б. ЛЕГКИЙ БЕТОН щільний / пористий заповнювачі 154

В2,5 154

1,5 154

0,20/0,20 154

1,9 154

0,29/0,29 154

4,0/7,0/– 154

В3,5 154

2,1 154

0,26/0,26 154

2,7 154

0,39/0,39 154

4,5/7,8/– 154

В5,0 154

2,8 154

0,37/0,37 154

3,5 154

0,55/0,55 154

5,0/8,8/11,2 154

В7,5 154

4,5 154

0,48/0,48 154

5,5 154

0,70/0,70 154

5,5/10,0/13,0 154

В10 154

6,0 154

0,57/0,57 154

7,5 154

0,85/0,85 154

–/11,0/14,0 154

В12,5 154

7,5 154

0,66/0,66 154

9,5 154

1,0/1,0 154

–/11,7/14,7 154

В15 154

8,5 154

0,75/0,74 154

11,0 154

1,15/1,10 154

–/12,5/15,5 154

В20 154

11,5 154

0,90/0,80 154

15,0 154

1,40/1,20 154

–/13,5/17,0 154

В25 154

14,5 154

1,05/0,90 154

18,5 154

1,60/1,35 154

–/14,5/18,5 154

В30 154

17,0 154

1,20/1,0 154

22,0 154

1,80/1,50 154

–/15,5/19,5 154

В35 154

19,5 154

1,30/1,10 154

25,5 154

1,95/1,65 154

–/–/20,5 154

В40 154

22,0 154

1,40/1,20 154

29,0 154

2,10/1,80 154

–/–/21,0 154

Додаток ІІ 155

Механічні характеристики стержньової, дротової та канатної арматури 156

Клас 156

арматури 156

Діаметр, мм 156

Нормативний опір при розрахунку по 156

ІІ групі граничних станів Rs,ser, МПа 156

Розрахунковий опір арматури при розрахунку по І групі граничних станів, МПа 156

Модуль пружності 156

при розтязі 156

у поздовжньому напрямку Rs 156

в поперечному напрямку при розрахунку похилих перерізів Rsw 156

Стержньова 156

А240С(АІ) 156

5,5; 6...40 156

240 (235) 156

225 (225) 156

175 (175) 156

225 (225) 156

21 156

А300С(АІІ) 156

10...40 156

290 (295) 156

280 (280) 156

225 (225) 156

280 (280) 156

21 156

гарячекат. 156

6...8 156

400 (390) 156

365 (355) 156

290 (285) 156

365 (355) 156

20 156

А400С(АІІІ) 156

10...40 156

400 (390) 156

375 (365) 156

290 (290) 156

375 (365) 156

20 156

термомех. 156

зміцнена 156

А400С(АІІІ) 156

8...32 156

400 (390) 156

365 (365) 156

290 (290) 156

365 (365) 156

20 156

термомех. 156

зміцнена 156

А500С(АтІІІ) 156

8...22 156

500 (390) 156

450 (365) 156

290 (290) 156

450 (365) 156

19 156

25...32 156

500 (390) 156

435 (365) 156

290 (290) 156

435 (365) 156

19 156

А600(АІV) 156

10...40 156

700 (590) 156

520 (510) 156

415 (405) 156

450 (390) 156

19 156

Дротова 156

Вр І 156

3 156

410 156

375 156

270 156

375 156

17 156

4 156

405 156

370 156

265 156

370 156

17 156

5 156

395 156

360 156

260 156

360 156

17 156

3 156

1490 156

1240 156

990 156

390 156

20 156

4 156

1410 156

1180 156

940 156

390 156

20 156

5 156

1330 156

1100 156

890 156

390 156

20 156

6 156

1250 156

1050 156

835 156

390 156

20 156

7 156

1180 156

980 156

785 156

390 156

20 156

8 156

1100 156

915 156

730 156

390 156

20 156

3 156

1460 156

1200 156

970 156

- 156

20 156

4 156

1370 156

1140 156

910 156

- 156

20 156

5 156

1250 156

1050 156

830 156

- 156

20 156

6 156

1180 156

980 156

785 156

- 156

20 156

7 156

1100 156

915 156

735 156

- 156

20 156

8 156

1020 156

850 156

675 156

- 156

20 156

Канатна 156

К-7 156

6 156

1450 156

1200 156

970 156

- 156

18 156

9 156

1370 156

1140 156

910 156

- 156

18 156

12 156

1330 156

1100 156

890 156

- 156

18 156

15 156

1290 156

1080 156

865 156

- 156

18 156

К-19 156

14 156

1410 156

1180 156

940 156

- 156

18 156

Додаток ІІІ 142

Додаток ІV 144

Сортамент арматурних канатів класу К-7 144

Примітка: При ручному зварюванні стержнів без флюсу діаметр арматури повинен 144

бути не менше 10 мм. 144

Додаток V 145

Продовження додатку V 146

Продовження додатку V 147
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

О. М. Шаповалов iconА. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи І технології в туризмі”
Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с
О. М. Шаповалов iconА. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни „Інформаційні системи І технології в туризмі”
Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с
О. М. Шаповалов iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, К. В
«Туризм», 020107 – «Туризм» / Шаповалов А. Л., Гринчак М. В., Кузьмичова К. В. Харків: хнамг, 2010. – 30 с
О. М. Шаповалов iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, К. В
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні технології проектування» (для студентів 5 курсу денної...
О. М. Шаповалов iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, К. В
«Інформаційні технології в проектуванні» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 060101 – ”Будівництво”,...
О. М. Шаповалов iconО. Б. Костенко А. Л. Шаповалов інформатика І комп’ютерна техніка
Костенко О. Б., Шаповалов А. Л інформатика І комп’ютерна техніка. Конспект лекцій. (для студентів денної та заочної форм навчання...
О. М. Шаповалов iconШаповалов О. М. Мазур В. А. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
О. М. Шаповалов iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, К. В. Кузьмичова методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві І бази даних»
«Інформаційні технології в будівництві І бази даних» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки...
О. М. Шаповалов iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, Кузмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 092101 – «Промислове І цивільне будівництво»
Шаповалов А. Л., Гринчак М. В.,Кузьмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні. Конспект лекцій. (для студентів 5 курсу спеціальності...
О. М. Шаповалов iconПара 6/11/2013
Очищення повітря від пилу та газу, корп. 4, ауд лб. Ра, Шаповалов В. А., Екзамен
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи