Міського господарства методичні вказівки icon

Міського господарства методичні вказівки
Скачати 129.05 Kb.
НазваМіського господарства методичні вказівки
Дата22.06.2012
Розмір129.05 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання лабораторних робіт з курсу

«Технологія очищення стічних вод»


(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання

спеціальності «Водопостачання і водовідведення»)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія очищення стічних вод» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092601 „водопостачання і водовідведення”). Укл.: В.М. Лукашенко, С.В. Лукашенко. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 14 с.


Укладачі: В.М. Лукашенко,

С.В. Лукашенко


Рецензент: к.т.н., доц. В.О. Ткачов


Рекомендовано кафедрою ВВ і ОВ, протокол № 10 від 02.06.2005 р.

вступ


Застосування пінополіуретану в якості фільтруючого матеріалу для очищення стічних вод є одним з нових напрямків в області очищення води від масел і нафтопродуктів. Дослідження очищення води з використанням пінополіуретану проводяться як у нас в країні, так і за кордоном. Доцільність очищення нафтомасловмісних стічних вод із застосуванням фільтрів з пінополиуретановим (ППУ) завантаженням відзначається в СНіП 2.04.03-85. Проектування очисних установок із використанням Ппу-фільтрів рекомендується на підставі даних експериментальних досліджень наукових організацій, проведених щодо конкретних умов.

Ці методичні вказівки містять основні положення з проведення експериментальних досліджень і є керівництвом при обслуговуванні та експлуатації пілотних напірних фільтрувальних установок, призначених для проведення експериментів з очищення нафтомасловмісних стічних вод із застосуванням пінополіуретану.

  1. ^ ОПИС ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Для виконання експериментальних робіт з очищення стічних вод від нафтомаслопродуктів і завислих речовин використовують установки, що включають один або два фільтри. В установці з одним фільтром, як правило, подача стічних вод на очищення здійснюється зверху вниз. В установці, що складається з двох фільтрів, подача стічних вод на очищення може проводитися за трьома схемами:

Схема 1. Подача стічних вод і в перший, і в другий фільтр знизу вгору.

Схема ІІ. Подача стічних вод у перший фільтр знизу вгору, а в другий – зверху вниз.

Схема ІІІ. Подача в обидва фільтри зверху вниз.

На рис. 1 наведена схема напірної фільтрувальної установки, що складається з одного фільтра. Установка включає фільтр 1, кран пробовідбірний 2, гідрозатвор 3, перфоровану вставку 4, манометр 5, кран триходовий 6, трубопровід 7 для скидання повітря з фільтра, трубопровід 8 подачі стічних вод на установку, трубопровід 10 надлишку стічних вод від установки, перфорована вставка нижня 11.

На рис. 2 наведена схема напірної фільтрувальної установки, що складається з двох фільтрів, з можливістю подачі стічних вод на очищення в перший фільтр знизу вгору, а в другий – як зверху вниз, так і знизу вгору. Установка включає трубопровід 1 подачі стічних вод, пробовідбірний кран 2, триходовий кран 3, манометр 4, трубопровід 5 для відводу надлишку стічних вод, фільтр 6, перфоровану вставку верхню 7, трубопровід 8 для відводу повітря, трубопровід 9 подачі стічних вод на другий ступінь очищення, трубопровід 10 подачі стічних вод на другий ступінь очищення зверху вниз, трубопровід 11 подачі стічних вод на другий ступінь очищення знизу вгору, трубопровід 12 відводу очищених стічних вод після другого ступеня очищення при подачі знизу вгору, повітревідбірний кран 13, гідрозатвор 14, трубопровід 15 відводу очищених стічних вод після другого ступеня очищення при подачі зверху вниз.


2. будова ФІЛЬТРА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ


Фільтр складається з металевої колони, що включає верхній і нижній фланці з перфорованими вставками, які підводять і відводять патрубки, що забезпечують наскрізне сполучення з трубопроводами, і пробовідбірні крани, що мають спеціальні відводи для зручності відбору проб.
Рис. 1 - Схема напірної фільтрувальної установки з одного фільтра


^ 3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


3.1. Лабораторна робота № 1


3.1.1. Визначення розрахункових параметрів фільтруючого завантаження

Вихідні дані (див. додаток 1).

Як приклад розглянемо один з варіантів, наведених у додатку 1.

Діаметр фільтра (Dф) дорівнює 100 мм, Dф = 100 мм.

Висота шару завантаження – 1 м.

  1. Визначити розрахунковий об’єм завантаження у фільтрі:

Wр = Fр · hз, м3,

де Wр – розрахунковий об’єм завантаження у фільтрі;

Fр – розрахункова площа фільтра:

Fр = , м2,

Fр = м2,

Wр = 0,008 · 1 = 0,008 м3.
Рис. 2 - Схема напірної фільтрувальної установки з двох фільтрів


  1. Визначити необхідну кількість завантаження фільтра.

Вихідні дані: Wр = 0,008 м3; щільність фільтруючого завантаження (Пз) дорівнює 30 кг/м3.

Пз = , кг/м3,

де Рр – розрахункова кількість завантаження:

Рр = Пз · Wз, кг,

Рр = 30 · 0,008 = 0,24 кг.

Таким чином, у фільтр діаметром 100 мм на висоту 1 м необхідно завантажити 0,24 кг.


^ 3.1.2. Підготовка установки до роботи


Після завершення монтажу й опресування фільтра водою в нього завантажують фільтруючий матеріал у вигляді кубиків з розміром грані 20 мм, приготовлений з еластичного пінополіуретану (ППУ) наприклад, на основі простих поліефірів окису пропилену по ТУ 6-05-1688-74 марок 40 або 75 і виконують роботи з підготовки фільтруючого матеріалу до проведення експериментів.

1. Послідовність робіт (установка з одного фільтра):

1.1. Демонтують болти на верхньому фланці фільтра.

1.2. Знімають верхній фланець разом з перфорованою вставкою.

1.3. У колону, залежно від необхідної щільності, завантажують задану кількість попередньо обводненого фільтруючого завантаження.

1.4. Установлюють на місце верхній фланець, здійснюють болтове з'єднання, забезпечуючи герметичність.

1.5. Вентилем (рис. 1) на трубопроводі 9 установлюють максимальну витрату стічних вод, які пропускає фільтр. Виконують фільтрування. У процесі фільтрування здійснюють контроль за якістю стічних вод на вході у фільтр і після нього. При досягненні заданих значень якості очищених стічних вод і його витрати приступають до виконання експериментальних робіт з очищення.

При використанні установки з двома фільтрами заповнення їх фільтруючим матеріалом і підготовка фільтруючого матеріалу до роботи здійснюють за аналогією з описом, наведеним у п. 1 цього розділу.


^ 3.1.3. Обробка результатів роботи


Записують основні положення щодо проведення експериментальних досліджень:

1. Призначення й опис фільтрувальної установки з одного і двох фільтрів;

2. Будова фільтра лабораторної установки;

3. Визначення розрахункових параметрів фільтруючого завантаження;

4. Підготовка установки до роботи.


^ 3.2. Лабораторна робота № 2


3.2.1. Визначення і забезпечення режиму роботи фільтра


Вихідні дані: Швидкість фільтрування (Vф) = 10 м/год.

Визначаємо розрахункову витрату (Qр) води, що очищається, за формулою

Qр = Fр · Vф, м3/год.,

Qр = 0,008 · 10 = 0,08 м3/год = 80 л/год.


Для контролю роботи фільтра із заданою продуктивністю установлюють витратоміри або в лабораторних і польових умовах замірять об'ємним способом, тобто фіксують час наповнення очищеної після фільтра водою ємкості з фіксованим об’ємом, наприклад 10 л. Час фіксують за допомогою секундоміра. При даних параметрах роботи фільтра ємкість обсягом 10 л відповідно до розрахунку повинна заповнюватися за 7,5 хв.

80 л заповнюється за 60 хв.,

10 л - за Х хв.

хв.

Регулювання витрати води після фільтра (збільшення або зменшення) здійснюють за допомогою запірної арматури (кранів, вентилів, засувок і т.п.). При зниженні витрати стічних вод після фільтра (недостатньо напору стічних вод) або погіршенні якості стічних вод (визначається аналізами) фільтрування припиняють і фільтр виводять на регенерацію.

Тривалість фільтрування фіксують в журналі.

Об’єм профільтрованої води (Wв) визначають за формулою


Wв = Qв · Tф,


де Qв – витрата води, що очищається, л/год;

Tф – тривалість фільтрування, год.

При Qв = Qр = 80 л/год і Tф = 1 год.


Wв = 80 · 1 = 80 л.


Брудоємкість фільтра знаходимо за формулою


,


де Б – брудоємкість фільтра, кг/м3;

M – сумарна кількість нафтопродуктів і завислих речовин, затримана завантаженням протягом фільтрування, кг:


m = Wв·[Cн – Сн.оч) + (Cв – Св.оч)]/106,


де Wв – об’єм профільтрованої води, л;

Сн і Св – концентрації нафтопродуктів і завислих речовин у вихідній воді відповідно, мг/л;

Сн.оч і Св.оч – концентрація нафтопродуктів і завислих речовин в очищеній воді відповідно, мг/л.


^ 3.2.2. Регенерація фільтра


Послідовність робіт

1. Випорожняють фільтр.

2. Установлюють ємкість для прийому фільтруючого завантаження.

3. Демонтують болти на нижньому фланці.

4. Знімають нижній фланець.

5. Фільтруюче завантаження з фільтра вивантажують у ємкість.

6. Ємкість з фільтруючим завантаженням заповнюють водою і виконують перемішування.

7. З ємкості фільтруюче завантаження руками (попередньо надягнувши гумові рукавички) вивантажують у відра або інші ємкості об’ємом 5–7 л і засипають у бункер віджимного пристрою (з електромеханічним або ручним приводом). Віджимання виконують дво- або триразовим – до припинення витиснення рідини з фільтруючого завантаження віджимними барабанами.

Схема моделі віджимного пристрою наведена на рис. 3, 4. Пенополіуретанове завантаження насичується нафтопродуктами при фільтруванні нафтовмісних стічних вод з концентрацією домішок, наприклад, від 30 до 200 мг/л. Варіанти наведені в додатку 1. Віджимання здійснюється в такий спосіб. ППУ-завантаження кладуть у прийомний бункер 2, з якого воно надходить на віджимні барабани 4, розташовані похило під кутом 10-150 і, які приводяться в обертання вручну за допомогою рукоятки 5. Віджата крихта через прийомний бункер 6 надходить у ємкість 7, а віджаті маслонафтопродукти в суміші з водою стікають по барабанах і жолобу 8 у прийомну ємкість (на схемі не показана). Прийомний бункер і барабани вміщені в кожух 1. Кожух має кришку 3, через яку ППУ-кришка подається в бункер 2. Регенерація пінополіуретанового завантаження проводиться при температурі не менше 50С. Після завершення регенерації віджиманням (дво- або триразового) фільтруючий матеріал завантажують у фільтр за наступною схемою:

8. Демонтують болти на верхньому фланці.

9. Знімають верхній фланець з перфорованою вставкою.

10. Внутрішність фільтра змивають чистою водою.

11. Виконують ревізію в нижньому фланці.

12. Установлюють на місце нижній фланець і закріплюють болтами.

13. У фільтр завантажують отрегенерований фільтруючий матеріал.

14. Встановлюють на місце верхній фланець і закріплюють болтами.

Після завершення монтажних робіт приступають до фільтрування.

Якщо фільтрувальна установка складається з двох фільтрів, регенерацію фільтруючого завантаження другого фільтра виконують за аналогією з описом, наведеним у п. 1-14.

Рис. 3 – Схема віджимного пристрою (вид спереду)

Рис. 4 – Схема віджимного пристрою (вид збоку)

^ 3.2.3. Обробка результатів роботи


1. Визначають за вихідними даними розрахункову витрату води, що очищається.

2. Описують методику контролю і регулювання витрати води після фільтра.

3. Контролюють і регулюють роботу фільтра заданої продуктивності за допомогою витратомірів або об'ємним способом.

4. Опис схеми регенеруючого пристрою.

5. Опис процесу регенерації фільтруючого завантаження.

6. Дані, отримані при проведенні випробувань, зводять у таблицю.


Тривалість фільтруван-ня, год.

Параметри фільтруючого завантаження

Швидкість фільтрування, м/год.

Об’єм профільтрованої води, м3

Брудо-ємність фільтра, кг/м3

круп-ність, мм

щільність, кг/м3

висота шару, м

1

2

3

4

5

6

77. Отримані дані можуть бути використані для визначення режиму роботи фільтрувальних установок і при складанні інструкцій з експлуатації очисних установок.

Додаток 1


Вихідні дані для розрахунку фільтрувальної установки


Технологічні параметри

Можливі варіанти

Інтервал варіювання

Кількість варіантів

Продуктивність фільтра, м3/год.

Розрахункова

-

-

Діаметр фільтра, мм

50-300

10,0

25

Початкова концентрація нафтопродуктів, мг/л

30-200

10,0

17

Початкова концентрація завислих речовин, Св.в., мг/л

60-190

1,0

10

Висота фільтруючого шару, м

0,5-2,0

0,5

4

Розмір гранул завантаження, мм

10-20

5,0

3

Щільність завантаження, кг/м3

30-50

5,0

5

Швидкість фільтрування, м/год.

10-25

1,0

15

Концентрація нафтопродуктів в очищеній воді, мг/л

10-20

2,0

6

Концентрація завислих речовин в очищеній воді, мг/л

20-50

5,0

7

Тривалість фільтрування, год.

8-72

8

9


ЗМІСТ


Вступ...…………………………..…………………………………..........3

  1. Опис фільтрувальної установки для проведення лабораторних робіт...……………………………………......…......……4

  2. Будова фільтра лабораторної установки.....………………......……......5

  3. Лабораторні роботи...……………………………………......……......…5

3.1. Лабораторна робота № 1...………………………………………….5

3.1.1. Визначення розрахункових параметрів фільтруючого завантаження...……………………………………………….…...…5

3.1.2. Підготовка установки до роботи...………………………......7

3.1.3. Обробка результатів роботи...……………………….........…7

3.2. Лабораторна робота № 2...……………………………….….………7

3.2.1. Визначення і забезпечення режиму роботи фільтра.............7

3.2.2. Регенерація фільтра...…………………………………......….9

3.2.3. Обробка результатів роботи...……………………….............11

Додатки...…….......……………………………………………………...……..12

Навчальне видання


Методичні вказівки

для виконання лабораторних робіт

«Технологія очищення стічних вод»


(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092 601 „Водопостачання і водовідведення”)


Укладачі Віктор Мусійович ЛУКАШЕНКО,

Сергій Вікторович Лукашенко


Редактор М.З. Аляб'єв


Коректор З.І. Зайцева


План 2006, поз. 378

Підп. до друку 28.02.2006 Формат 60Ч84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн. друк. арк. 0,9 Обл..-вид. арк 1,2

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Міського господарства методичні вказівки iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андренко, І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андронко І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Устаткування закладів готельно ресторанного господарства” для студентів 3 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “устаткування закладів готельно ресторанного господарства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи