Міського господарства icon

Міського господарства
Скачати 137.46 Kb.
НазваМіського господарства
Дата22.06.2012
Розмір137.46 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Методичні вказівки

до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни


Фінансовий ринок

(для студентів заочної форми навчання

спец. 7.050107 “Економіка підприємств”)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до виконання практичних завдать і самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання спец. 7.050107 “Економіка підприємств”). Укл.: Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 15 с.


Укладач: К.А. Мамонов

Рецензент: В.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою ЕУБ і МГ при факультеті післявузівської освіти і заочного навчання,

протокол № 1 від 7. 09. 2005 р.


Зміст

1. Загальні положення………………………………………………………

4

2. Зміст практичних занять…………………………………………………

6

Заняття 1. Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок…………………………………………….………………


6

Заняття 2. Обліковий ринок. Міжбанківський ринок……………….……

6

Заняття 3. Валютний ринок. Ринок капіталів……………………………..

7

Заняття 4. Ринок цінних паперів…………………………………………...

8

3. Питання до самостійного вивчення дисципліни...........................……..

10

Тема 1. Сутність фінансового ринку……………………………………....

10

Тема 2. Структура фінансового ринку……………………………….……

10

Тема 3. Грошовий ринок……………………………………………………

10

Тема 4. Обліковий ринок…………………………………………………...

10

Тема 5. Міжбанківський ринок……………………………………….……

11

Тема 6. Валютний ринок……………….…………………………………..

11

Тема 7. Ринок капіталів……………………………………………….……

11

Тема 8. Ринок цінних паперів..………………………………………….....

11

4. Список літератури………………………………………………………..

13
^ Загальні положення


Сучасні перетворення в економіці України створили передумови для швидкого зростання фінансового ринку. Динамічно розвиваються його елементи: фондовий, валютний, грошовий та інші ринки. Тому важливе значення набуває всебічне вивчення методологічних основ і особливостей розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання.

^ Завдання курсу «Фінансовий ринок» - вивчити механізм перерозподілу капіталу між кредиторами й позичальниками за допомогою посередників на базі попиту і пропозицій. Як капітал виступають грошові кошти й цінні папери. Таким чином, фінансовий ринок розподіляється на дві частини: грошовий ринок і ринок капіталів (ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів).

^ Предметом курсу «Фінансовий ринок» є економічні відносини, пов’язані з придбанням і продажем фінансових фондів, тобто зайвих грошових коштів. Фінансовий ринок – це місце їх купівлі та продажу. Але фінансові фонди не можуть бути продані у великих обсягах. У зв’язку з цим розповсюджена практика перетворення їх у цінні папери. Останні можуть бути реалізовані або передані в заставу. Це товар, що реалізується в обмін на грошові кошти.

^ Мета курсу “Фінансовий ринок” – вивчити специфічні товари, що обертаються на фінансовому ринку, - грошові кошти й цінні папери.

Предметом вивчення курсу є сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб’єкти і функції фінансового ринку, функції його складових.

^ Метою практичних занять і самостійного вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок оцінки стану фінансового ринку та його елементів, особливостей розвитку в сучасних умовах господарювання та вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду управління інструментами і механізмами фінансового ринку.

У процесі виконання практичних завдань і самостійного вивчення студент повинен засвоїти:

 • особливості розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання;

 • практичні результати використання інструментів і механізмів фінансового ринку;

 • особливості операцій з цінними паперами;

 • формування обґрунтованої грошово-кредитної політики.

На практичних заняттях студенти розглядають теоретичні питання дисципліни “Фінансовий ринок”, отримують практичні навички вирішення завдань фінансового ринку.

У процесі вивчення дисципліни студентам треба самостійно засвоїти 8 тем (табл. 1.1) і розглянути питання (розділ 3). У процесі самостійного вивчення дисципліни студенти використовують літературу за списком, наведеним у кінці цих вказівок. По закінченні вивчення дисципліни студенти складають залік.

Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг в годинах наведені в табл. 1.1.
^

Таблиця 1.1 - Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг у годинах


Найменування практичного заняття і тем для самостійної роботи

Обсяг, годин практ. занять

Обсяг, годин для сам. роботи

1

2

3

Заняття 1. Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок

2

6

Заняття 2. Обліковий ринок. Міжбанківський ринок

2

4

Заняття 3. Валютний ринок. Ринок капіталів

2

4

Заняття 4. Ринок цінних паперів

2

6

Всього

8

20
 1. Зміст практичних занять


Заняття 1.Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок.

Запитання для розгляду:

  1. Що є предметом курсу “Фінансовий ринок”?

  2. У чому полягають основні різниці між емітентами, інвесторами і фінансовими інститутами?

  3. У чому різниця між збереженнями і інвестиціями?

  4. Назвіть основні функції фінансового ринку.

  5. Викладіть різноаспектний погляд щодо визначення фінансового ринку.

  6. Перерахуйте ознаки класифікації фінансового ринку.

  7. Назвіть основні складові фінансового ринку?

  8. Як держава пов’язана з фінансовим ринком?

  9. Сформулюйте сутність грошового ринку.

  10. Перерахуйте основні інститути грошового ринку.

  11. Яку роль відіграє грошовий ринок в економіці?

  12. Назвіть елементи грошового ринку.

Література: 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18.


Заняття 2.Обліковий ринок. Міжбанківський ринок.

Питання для розгляду:

  1. Дайте визначення облікового ринку.

  2. Чому облікові ставки облікового ринку визначаються ставкою центрального банку?

  3. Що включається в інституціональну структуру облікового ринку?

  4. Назвіть цінні папери, які обертаються на обліковому ринку.

  5. Яке місце обліковий ринок займає в ринковій економіці?

  6. В якій формі залучаються і розміщуються вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку?

  7. Чому комерційні банки використовують у своїй діяльності міжбанківські депозити?

  8. Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють кошти міжбанківського ринку?

  9. Як пов’язані поточна ставка по міжбанківському кредиту і облікова ставка конкретного банку по представлених позиках?


Задача 2.1: Визначити норму ліквідності банку, коли відомо, що високоліквідні активи в складі коштів складають 200 млн. грн., сума поточний вкладів у складі коштів - 1000 млн. грн., сума термінових вкладів у складі коштів - 500 млн. грн.

Література: 10, 14, 16.


Заняття 3. Валютний ринок. Ринок капіталів.

Запитання для розгляду:

3.1. Чим обумовлена необхідність купівлі-продажу валют?

3.2. Назвіть основні міжнародні валютні ринки.

3.3. Від чого залежить стан міжнародних розрахунків?

3.4. Які форми міжнародних розрахунків найбільш вигодні експортерам і чому?

3.5. Що таке котировка валют?

3.6. Коли і чому з’явились деривативи?

3.7. Дайте визначення ринку капіталів.

3.8. У чому головна різниця ринку капіталів від ринку грошей?

3.9. Яку економічну функцію виконує ринок капіталів?

3.10. Як відсутність ефективного ринку позикових капіталів відображається на становищі в економіці України?

3.11. Сформулюйте значення держави для ринку капіталів на нинішньому етапі розвитку України.


Задача 3.1: Визначити крос-курс гривні до російського рубля, коли відомо, що один долар дорівнює 5,03 грн. і 30,5 руб.

Задача 3.2: Визначити прибуток, який отримає банк, якщо пряма котировка фунтів стерлінгів (Вашингтон на Лондон) – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 – 1,6863 дол., курс покупця – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 дол., а курс продавця – 1 фунт стерлінгів = 1,6863 дол.

Література: 5, 10, 14, 16, 17, 18.

^

Заняття 4. Ринок цінних паперів.

Питання для розгляду:


4.1. Назвіть структурні елементи ринку цінних паперів.

4.2. У чому різниця ринку цінних паперів від інших видів ринку?

4.3. Хто такі брокери, дилери і джоббери? Яка їх роль на ринку цінних паперів.

4.4. Які Ви знаєте принципи функціонування ринку цінних паперів?

4.5. Назвіть види класифікацій цінних паперів.

4.6. Чим визначаються інвестиційні якості цінних паперів?

4.7. Який головний критерій ліквідності фінансових активів?

4.8. Назвіть основних інституціональних посередників фондового ринку і їх відзнаки один від одного.

4.9. Види цінних паперів, їх класифікація і характеристика.


Задача 4.1: Збереження в 10 тис. грошових одиниць інвестовані в короткострокові державні цінні папери, за які наприкінці року держава обіцяє сплатити 7% річних. Відомо, що інфляція за досліджений період склала 12%. Визначити, який прибуток отримає інвестор, обґрунтуйте отримані результати.

Задача 4.2: Акціонерне товариство випустило 100 привілейованих акцій номіналом в 100 грн. Мінімальний річний дивіденд за час емісії був оголошений в розмірі 10% номіналу. Визначити мінімальну суму, яку акціонерне товариство повинно сплатити щорічно по привілейованих акціях.

Задача 4.3: Акціонерне товариство випустило 1 тис. звичайних акцій. Чистий доход по підсумках року склав 100 тис. грн. Дивіденд по всіх привілейованих акціях був виплачений в розмірі 20 тис. грн. Визначити доход на звичайну акцію.

Задача 4.4: Комерційний банк у річному звіті навів такі дані на одну звичайну акцію: доход – 50 грн., оголошений дивіденд – 50 грн. Визначити дивідендний вихід.

Задача 4.5: В оголошенні банку сказано, що дивіденд по привілейованих акціях за квартал буде виплачений в розмірі 24% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 100 грн.

Задача 4.6: У річному звіті банківської корпорації за 2005 р. наведені такі дані на одну акцію (в доларах): ціна по книгах – 17,67; діапазон ринкових цін протягом року – 31, 275 – 8,126; доход на одну акцію – 1,53.

Визначити діапазон змін цінності акції і коефіцієнт котировки.

Задача 4.7: Облігації номіналом в 200 грн. продаються за ціною 195 грн. Визначити курс облігацій.

Задача 4.8: Курс державних короткострокових облігацій номіналом в 50 грн. складає 47,5. Визначити ціну облігації.

Задача 4.9: Облігації номіналом в 100 грн. продаються за курсом 77,5. Визначити суму доходу від придбання 100 облігацій.

Задача 4.10: курс акцій складає 100 грн. Гравець, який розраховує на збільшення курсу акцій, покупає опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 120 грн., заплативши при цьому премію 30 грн. за акцію. Визначити результати згоди, якщо по закінченні терміну опціону акцій склав: а) 200 грн.; б) 110 грн.

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20.
^

3. Питання до самостійного вивчення дисципліни


Тема 1. Сутність фінансового ринку:

  1. Завдання, предмет і мета курсу [10, 14].

  2. Суб’єкти фінансового ринку [10, 14].

  3. Функції фінансового ринку [10].

  4. Поняття і типи фінансової політики [10, 14, 15, 16].

  5. Фінансовий механізм [10, 14, 15, 16].


Тема 2. Структура фінансового ринку:

2.1. Роль, місце і значення фінансового ринку в ринкових відносинах [10].

2.2. Основні складові фінансового ринку [10].

2.3. Особливості ринків, що входять до складових фінансового ринку [10, 14, 15, 16].

^

Тема 3. Грошовий ринок:


3.1. Визначення грошового ринку і джерела фінансування, що використовуються на ньому [7, 8, 10].

3.2. Види відсотків, що використовуються на грошовому ринку [7, 8, 10].

3.3. Фактори, що впливають на грошовий ринок [7, 8, 10, 17, 18].

3.4. Попит і пропозиція на гроші. Особливості їх взаємодії в ринкових умовах [7, 8, 10].

^

Тема 4. Обліковий ринок:


4.1. Визначення облікового ринку та його значення в ринкових умовах [10, 14, 16].

4.2. Основні елементи облікового ринку [10].

4.3. Види цінних паперів, що обертаються на обліковому ринку, їх характеристика [10].


Тема 5. Міжбанківський ринок:

5.1. Значення міжбанківського ринку в сучасних економічних умовах [10].

5.2. Міжбанківські депозити та їх характеристика [10].

5.3. Визначення міжбанківського кредиту, його види та значення в умовах ринкової економіки [10].

5.4. Міжбанківські позики як одна з форм господарської взаємодії кредитних організацій [10].

5.5. Суб’єкти міжбанківського ринку, їх характеристики і значення в сучасних умовах господарювання [10, 14].

^

Тема 6. Валютний ринок:


6.1. Поняття і структура валютного ринку [5, 10].

6.2. Особливості функціонування валютного ринку в сучасних умовах господарювання [5, 10, 14, 16].

6.3. Валютний контроль в умовах трансформаційних процесів України [5].

6.4. Валютні операції [5, 10].

6.5. Курсова політика Центрального банку [5, 10].


Тема 7. Ринок капіталів:

7.1. Поняття ринку капіталу та його учасники [10, 16].

7.2. Кредитні відносини, функції кредиту, види операцій кредитних банків [10, 16, 17, 18].

7.3. Види кредитів та джерела їх формування [10].

^

Тема 8. Ринок цінних паперів:


8.1. Сутність і функції ринку цінних паперів [9, 10, 11, 12, 13, 19, 20].

8.2. Характеристика операцій з цінними паперами [9, 10, 11].

8.3. Види цінних паперів, їх класифікація та характеристика [1, 2, 3, 4, 6, 9].

8.4. Характеристика акції, їх види та вартість [1, 2, 9, 10].

8.5. Види облігацій, їх характеристика і особливості оцінки в умовах ринкових перетворень [1, 2, 9, 10].

8.6. Види векселів, характерні ознаки та їх облік [1, 2, 9, 10].
^

4. Список літератури

 1. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” № 1201-ХІІ від 18. 06. 1991 р. (із змінами і доповненнями).

 2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 3. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Уч. пособие для высших учебных заведений экономического профиля. 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 400 с.

 4. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: УОП ИЛА РАН, 1994.

 5. Валютный рынок и валютное регулирование: Уч. пособие / Т.Р. Антановский, М.Н. Романов, И.Ф. Горина и др. под ред. И.П. Платоновой – М.: БЕК, 1996. – 457 с.

 6. Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.

 7. Денежные средства и расчеты: учет, анализ, аудит: Уч. пособие для вузов / В.А. Пипко, Л.Н. Булавина, М.В. Ганглазов и др. под общ. ред.: В.А. Пипко. – Ростов Н/Д: Феникс, 2002. – 415 с.

 8. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник / М.П. Денисенко. – К.: Антра, 2004. – 477 с.

 9. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: Банки и биржи, 1995.

 10. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 112с.

 11. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 1999. – 480 с.

 12. Рынок ценных бумаг: Уч. пособие / Е.Ф. Жуков, А.В. Печникова, Л.Т. Литвиненко и др. под ред.: Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 399 с.

 13. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Уч. пособие / Под ред. В.С. Торкановского. – Спб.: АО «Комплект», 1994.

 14. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. – К.: Либідь, 1993.

 15. Фінансовий ринок: Навч. посібник / Смолянская А.В. – К.: ЦУЛ, 2004. – 244с.

 16. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.К. Сенагов, А.И. Архипов, Г.Н. Чубаков и др. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – 719 с.

 17. Финансы, денежное обращение, кредит: 100 экзамен. Ответов / О.Ю. Свиридов. – М.: Ростов Н/Д: Март, 2004. – 287 с.

 18. Финансы и кредит. Вопросы и ответы: Уч. пособие / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М.: Юриспруденция, 2004. – 182 с.

 19. Финансы и кредит: Уч. пособие / А.М. Ковалева, Н.П. Баранникова, Л.А. Бурмистрова и др.]; Под ред.: А.М. Ковалева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 511 с.

 20. Фондовий ринок України: Навч. посібник / За ред. В.В. Оскольського. – К.: УФБ “Скарбниця”, 1994.

 21. Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг. – К.: Поліграфкнига, 1992.
^

Навчальне виданняМетодичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання спец. 7.050107 “Економіка підприємств”)


Укладач: Костянтин Анатолійович Мамонов


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2006, поз. 347_______________________________________________________________________

Підп. до друку 09.03.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Обл. – вид. арк. 0,8 Тираж 100 прим.

Зам № _________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Славута, В. В. Княжеченко
Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міського господарства iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії...
Міського господарства iconРобоча група Харківської національної академії міського господарства з напрямку «Реформа житлово-комунального господарства»
...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов картографування шумового режиму центральної частини міста київа харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи