1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 icon

1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4
Назва1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4
Сторінка3/11
Дата22.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

3.3. Загальні диференціальні рівняння рівноваги рідини


Рівняння Ейлеру. Виберемо всередині спочиваючої рідини паралелепіпед з ребрами, розташованими паралельно координатним осям 0х, 0в і 0z (рис. 7) і рівними відповідно dx, dy і dz. Складемо рівняння рівноваги цього паралелепіпеда у видгляді рівнянь проекцій сил (відповідно до попередніх міркувань рівняння моментів утрачають зміст): ?X=0, ?Y=0, ?Z=0.

Проектуючи сили на вісь 0х, згідно з рис. 7, маємо

?X=dP-d1+d·cos?=0 (35)

Визначимо кожне з доданків. Поверхневі сили рівні: d=pdydz і d1=p’dydz, де р і р' — середні гідростатичні тиски відповідно на площадки ABCDA і A'B'C'D''.
Рис. 7 – До висновку рівнянь рівноваги рідини


Оскільки гідростатичний тиск є функцією координат, середній гідростатичний тиск на площадці A'B'C'D'1 буде дорівнювати:

(36)

тому що при переході від площадки ^ ABCDA до площадки A'B'C'D'' змінюється тільки координата х. Отже, силаОб'ємна сила для маси dm=pdxdydz дорівнює:

d cos ? = dmj cos ? = dm = dx dy dz.

Підставляючи в рівняння (35) значення доданків, запишемо

(37)

Розкриваючи дужки і (після приведення подібних членів) скорочуючи на dx dy dz, одержимо рівняння проекцій сил на вісь 0х у вигляді

. (38)

Аналогічно можна одержати і рівняння проекцій сил на осі Оу й Оz, у результаті чого система трьох рівнянь рівноваги рідини (рівняння Ейлера) запишеться у вигляді

(39)

Це основне диференціальне рівняння гідростатики. Перепишемо рівняння Ейлера в дешо іншому порядку:

. (40)

Помноживши кожне з цих рівнянь відповідно на dx, dy і dz і зробивши додавання правих і лівих частин рівнянь, маємо

. (41)

Оскільки гідростатичний тиск р залежить тільки від трьох незалежних змінних координат х, у и z, ліва частина цієї рівності являє собою повний диференціал функції p=f(х,у,z):

(42)

Зробивши підстановку, остаточно знаходимо

(43)

Рівняння (43) називається основним диференціальним рівнянням гідростатики, тому що його використання дозволяє вирішувати основні задачі гідростатики. Розглянемо це рівняння докладніше. Насамперед, відзначимо, що, оскільки dp є повний диференціал, то вираз в дужках правої частини буде також повним диференціалом деякої функції координат, тобто

. (44)

Отже,

. (45)

Тут величини X, Y і Z, тобто проекції прискорення об'ємної сили можна розглядати як проекції самої об'ємної сили, віднесеної до одиниці маси даної рідини, тому що

. (46)

Тому функція U (x, у, z) є потенціалом сил або так званою "силовою функцією". Таким чином, рівновага рідини можлива, якщо об'ємні сили мають потенціал.

Праву частину рівняння (43) можна розглядати і як рівняння елементарної роботи d, тобто можемо написати

?X dx+?Y dy+?Z dz=d (47)

Дійсно, робота сили (сили, віднесеної до одиниця об'єму) на шляху ds (рис. 8) дорівнює:

, (48)

де ^ А — кут між напрямком дії сили d/d і лінією переміщення ds.

Але з (48) випливає:

(49)

Крім того dx=ds cos a; dy=ds cos b; dz=ds cos c.Рис. 8 – Робота сили d/d на шляху ds.

З урахуванням останнього рівняння складові лівої частини рівняння (47) рівні окремо:

(50)

у сумі

Коли врахувати, що cos ? cos a+cos? cos b+cos ? cos з = cos A, приходимо до рівності

(51)

Це і доводить справедливість рівняння (47).

Звідси виходить, що зміна гідростатичного тиску dp дорівнює роботі зовнішніх об'ємних сил, яка здійснюється на шляху зміни тиску від р1 до p2 (при р2 — p1=dp).

^ Характеристичне рівняння. В основному диференціальному рівнянні гідростатики (42) не відомі дві величини: р і ? (значення X, Y і Z, а також координати крапки звичайно задані.) Таким чином, для визначеності рішення необхідно мати ще одне незалежне рівняння, за яке використовується так зване характеристичне рівняння, що визначає особливості даної рідини. Наприклад, розглядаючи рівновагу краплинної рідини і вважаючи її абсолютно нестисливою, характеристичним рівнянням буде умова

? = const, (52)

а для газу — рівняння Бойля — Маріотта p = RT, або p/=RT

У загальному вигляді умови рівноваги можна записати у вигляді функції, що характеризує особливості стиску даної рідини:

? = ?(Р,t°). (53)

^ Поверхня рівня. Поверхнею рівня називається така поверхня, усі крапки якої мають те саме значення розглянутої функції: наприклад, поверхня рівної температури (ізотермічна поверхня), поверхня рівного потенціалу і т.д.

Для розгляду задач гідравліки особливе значення має поверхня рівного тиску. Маючи на увазі в подальшому викладенні саме поверхню рівного тиску, будемо умовно називати її коротко поверхнею рівня.

^ Рівняння поверхні рівня і її властивості. Оскільки у всіх точках поверхні рівня гідростатичний тиск однаковий, тобто р = const, то dp=0 і з основного диференціального рівняння гідростатики одержимо

?(Xdx+Ydy+Zdz)=0. (54)

Через те що щільність ??0, то

Xdx+Ydy+Zdz=0, (55)

де X, Y і Z — функції координат.

Рівняння (55) являє собою диференціальне рівняння поверхні, для якої р = const, тобто це рівняння поверхні рівня.

Розглянемо властивості поверхні рівня:

  1. Дві поверхні рівня не перетинаються між собою. Справді, допустимо, що поверхня тиску р1 перетинається з поверхнею тиску р2, тоді в точках лінії перетинання цих поверхонь тиск був би одночасно рівним і р1 і р2, що неможливо, тому що р1?р2. Отже, перетинання цих поверхонь неможливе.

  2. Зовнішні об'ємні сили спрямовані нормально до поверхні рівня. Підтвердити це положення можна так. Робота сили F на елементарному шляху ds згідно з (47) дорівнює:

d = ? (Xdx + Ydy + Zdz) . (56)

Але для поверхні рівня тричлен у дужках дорівнює нулю, тому робота сили F на шляху ds уздовж поверхні рівня дорівнює нулю (d=0).

З іншого боку, згідно з рис. 8 робота сили F=dТ=F cos A ds, і оскільки d=0, a f?0 і ds?0, то cos A має дорівнювати нулю, тобто кут A=?/2.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconНа навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності
Значення «Технічної механіки рідини і газу» у народному господарстві. Визначення рідин і газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення»
Значення «Технічної механіки рідини І газу» у народному господарстві. Визначення рідин І газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconРозділ Основи прикладної механіки рідини та газів
При цьому максимальна швидкість руху часток рідини, яка переміщується по осі труби, в два рази більше середньої швидкості їхнього...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconРозділ Основи прикладної механіки рідини та газів
При цьому максимальна швидкість руху часток рідини, яка переміщується по осі труби, в два рази більше середньої швидкості їхнього...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconЧастинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу. Частинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу
Відзначимо, що стисливість рідин на відміну від газів незначна. Рідина, густина якої однакова в будь-якій точці і змінюватися не...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра технічної механіки І сільськогосподарського машинобудування
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра технічної механіки І сільськогосподарського машинобудування
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра технічної механіки І сільськогосподарського машинобудування
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни датчик-сигналізатор паливних газів новизна розробки
Новизна розробки: Датчик-сигналізатор паливних газів моделі “202” є стаціонарним електронним приладом безперервної дії, який призначений...
1. Предмет технічної механіки рідини І газів 4 iconПлан лекційних занять
Механіка рідини. Гемодинаміка. В’язкість рідини, в’язкість крові. Плин в’язких рідин у біологічних системах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи