Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 icon

Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання", 090605 „Світлотехніка та джерела світла", 6
Скачати 194.96 Kb.
НазваСтуденти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання", 090605 „Світлотехніка та джерела світла", 6
Дата28.07.2012
Розмір194.96 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Студенти усіх форм навчання спеціальностей 6.090603 – „Електричні системи електроспоживання”, 6.090605 – „Світлотехніка та джерела світла”, 6.092204 – „Електричний транспорт” вивчають курс „Теоретичні основи електротехніки” (ТОЕ) протягом двох семестрів. Перший семестр, коли викладаються теми „Постійний струм” і „Змінний струм” і треба засвоїти основні положення дисципліни, закони та методи розрахунку електричних кіл, є дуже важливим. У цей час отримуються знання, які потім використовують у другому семестрі при вивченні тем „Несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола”.

Метою проведення лабораторних робіт, які відіграють значну роль при вивченні предмета, є набуття навичок практичних досліджень електричних кіл і отримання під час виконання розрахункової частини підтвердження положень теорії. Разом з тим, слід зауважити, що розрахункова частина робіт є найбільш трудомісткою і складною для студентів. Тому для проведення усіх необхідних розрахунків доцільним є використання ЕОМ, що, по-перше, зменшить час обчислювальних операцій і, по-друге, дасть можливість їх швидкої перевірки.

Ці методичні вказівки складені відповідно до програми курсу „Теоретичні основи електротехніки” для вищевказаних спеціальностей. Але при проведенні робіт треба враховувати деякі особливості, пов’язані з різницею навчальних програм цих спеціальностей стосовно часів, що відведені для даного типу занять.

Усі лабораторні роботу студенти виконують на універсальних навчально-дослідницьких лабораторних стендах УДЛС-1. Робота має кілька етапів: підготовка, виконання експерименту, обробка даних і оформлення звіту, складання заліку. У розділі “Загальні відомості” студенти знайдуть необхідні знання з теорії електричних кіл за відповідною тематикою роботи.

Під час виконання лабораторних робіт використовують елементи набірного поля стенду, порядкові номери і зразкові параметри яких наведені в табл.1.

^ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ЛАБОРАТОРІЇ ТОЕ

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти після інструктажу з правил техніки електричної і протипожежної безпеки з наступним записом про це в спеціальному журналі. Значення напруг, з якими студент має справу при аналізі кіл на стендах УДЛС-1, не становлять небезпеки для життя людини. Усі джерела живлення забезпечені захистом від перевантажень. Тому збирання, перевірку і включення електричних кіл студенти проводять самостійно. Однак з огляду на те, що живлення обладнання лабораторії і вимірювальних приладів здійснюється від мережі 220 В напруги змінного струму при виконанні робіт забороняється доторкатися одночасно до двох одиниць обладнання або приладів, до труб центрального опалювання, використовувати в якості указок струмопровідні предмети. Під час роботи в лабораторії забороняється самостійно включати вимірювальні прилади в мережу, відключати заземлення вимірювальних приладів, виймати блоки стенду, залишати без нагляду включений стенд і вимірювальні прилади, розміщувати на робочих місцях одяг, валізи.

У разі пошкодження блоків стенда, елементів або вимірювальних приладів слід негайно відключити їх від мережі живлення і повідомити про це викладачеві.

По закінченні роботи на стенді треба виключити живлення всіх активних блоків стенда і вимірювальних приладів.

ПОРЯДОК виконання ЛАБОРАТОРНих РОБіТ

Роботу в лабораторії проводять відповідно до планів аудиторних занять. Звичайно робота триває 4 або 6 аудиторних годин. За цей час студент повинен виконати роботу, оформити звіт про неї і скласти залік за темою роботи.

Під час першого, ввідного заняття, студенти формують бригади в кількості 3-4 чоловік. За бригадою до кінця навчального року закріплюється робочий стенд, номер якого і є номером комплекту елементів набірного стенду і номером варіанта за даними методичними вказівками.

Перед тим як приступити до виконання роботи студент отримує допуск, який свідчить про те, що він підготовлений до занять (вивчив теоретичний матеріал, підготував чернетку, зробив необхідні попередні розрахунки). Під час роботи за стендом забороняється голосно розмовляти, ходити по лабораторії, залишати лабораторію без дозволу викладача. Експериментальні дані, занесені в чернетку, наприкінці кожного досліду подають викладачеві. У разі невірних результатів досліди повторюють.

До захисту роботи допускається студент, який виконав і оформив звіт про лабораторну роботу. Під час захисту студент повинен вирішити задачу за темою лабораторної роботи і відповісти на запитання викладача (перелік теоретичних запитань, які треба знати, наведений в кінці кожної роботи).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ про ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Звіти виконують в учнівських зошитах.

Текст повинен бути написаний чітко й акуратно; графічну частину робіт, до якої входять електричні схеми й графіки залежностей, що є результатами дослідів або обчислень, необхідно виконувати згідно з вимогами державних стандартів і із застосуванням креслярського знаряддя. Зразок титульного аркуша зошита, що містить всі звіти лабораторних робіт, наведений нижче. Після захисту останньої роботи студент повинен здати зошит викладачеві.

Звіт про лабораторну роботу повинен містити:

- назву роботи;

- мету роботи;

- перелік приладів і елементів;

- назву першого досліду та принципову схему досліджуваного кола;

- результати дослідження за першим дослідом (таблиці, графіки, розрахункові формули й обчислення);

- назву другого досліду і т. д. (див. попередні пункти);

- висновки.

Оформлення кожної роботи повинне починатися з нової сторінки.

Літерні позначення основних електричних величин і їхніх одиниць наведені в табл. 2. Позначення дані в російському алфавіті.


^ Зразок титульного аркуша:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти І науки України

Харківська Національна Академія Міського Господарства


Кафедра електротехніки


Звіти

про лабораторні роботи
з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки"

студента групи ЕТ-2 2 курсу

Окунєва Д.


Харків - ХНАМГ – 2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
^

Таблиця 1 - Порядкові номери і зразкові параметри елементів набірного поля


Номер

елемента

Вид

елемента

Тип

R,

Ом

L,

мГн

C,

мкФ

Uном,

В

I ном,

мА

Pном,

Вт

1

Резистор


МЛТ-2(2+2)

504

2

Резистор

МЛТ-2(2+2)

754

3

Резистор

МЛТ-2

100


4

Резистор

МЛТ-2

150
5

Резистор

МЛТ-2

200
6

Резистор

МЛТ-2

300
7

Резистор

МЛТ-2

510
8

Резистор

МЛТ-2

750
9

Резистор

МЛТ-2

820
10

Резистор

МЛТ-2

10002

11

Конденсатор


МБМ

0,1

16012

Конденсатор

МБМ

0,25

16013

Конденсатор

МБМ

0,5

16014

Конденсатор

МБМ

0,75

16015

Конденсатор

МБМ

1,0

16016

Конденсатор

МБМ

1,25

16017

Конденсатор

МБМ

1,5

16018

Конденсатор

МБМ

1,75

16019

Конденсатор

МБМ

2,0

16020

Індуктивність

2

225
21

Індуктивність

3

190
22

Індуктивність

5

150
23

Індуктивність

7

125
24

Індуктивність

10

100
25

Індуктивність

15

85
26

Індуктивність

20

75
27

Індуктивність

30

60
28

Індуктивність

50

50
29

Індуктивність

70

40
Таблиця 2 - Літерні позначення основних електричних величин і їхніх одиниць

Найменування

фізичної величини

Позначення

Найменування

фізичної величини

Позначення

величина

одиниця

величина

одиниця
Ємність

C

Ф

Частота:

 • коливань

 • кутова


f

ω


Гц

рад/с

Заряд

Q

Кл

Струм

I, i

А

Індукція

B

Тл

Потенціал

V,

В

Індуктивність

 • власна

 • взаємна


L

M


Гн

Гн

Потокозчеплення

ψ

Вб


Коефіцієнт

потужності в

синусоїдальному режимі

cosφПроникливість

(діелектрична)

 • вакууму

 • абсолютна

 • відноснаεo

εa

εф

ф


Коефіцієнт

трансформації

nПроникливість

(магнітна)

 • порожності

 • абсолютна

 • відноснаμo

μa

μГн/м

Гн/м


Магнітний потік

Ф

Вб

Провідність:

 • повна

 • активна

 • реактивна


Y

G

X


См

См

См

Потужність:

 • повна

 • активна

 • реактивна


S

P

Q


ВА

Вт

ВАР

Сила

електрорушійна

E, e

В

Напруга

u, U

В

Зсув фаз між

напругою і струмом

φ

рад(◦)

Напруженість поля:

 • електричного

 • магнітного


E

H


В/М

А/М

Опір

 • повний

 • активний

 • реактивний


Z

R

X


Ом

Ом


Ом

Початкова фаза

ψ

рад(◦)

Число фаз багатофазної системи

mПостійна часу

τ

с

Енергія електромагнітна

W

Дж

Період

T

с

Число витків


n

Схожі:

Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМетодичні вказівки
«Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 090603 «Електричні системи електроспоживання», 090605 «Світлотехніка...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconСтуденти прискореної форми навчання спеціальностей 090603 "Електричні системи електроспоживання", 090605 "Світлотехніка та джерела світла", 6
Тое) протягом одного семестру, що створює деяку специфіку викладання цієї дисципліни. З одного боку, за короткий час треба закріпити...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «бізнес-планування в умовах ринку»
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальностей 090603 “Електротехнічні системи...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко методичні вказівки
Електротехніка” спеціальностей 090603   „Електротехнічні системи електроспоживання”, 090605   „Світлотехніка І джерела світла” /...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Бізнес-планування в умовах ринку” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМіського господарства к. О. Великих програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Електротехніка та електротехнології», спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 090605 – «Світлотехніка...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 icon«бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 05070105 «Світлотехніка І джерела світла»
«Світлотехніка І джерела світла», 05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)») /Авт.: Грецька Г. М., Великих...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconМетодичні вказівки
«Електротехнічні системи електроспоживання», 090605 «Світлотехніка та джерела світла», 099202 «Електричний транспорт», 100402 «Транспортні...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «бізнес-планування в умовах ринку»
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчанняспеціальностей 090603 “Електротехнічні системи...
Студенти усіх форм навчання спеціальностей 090603 „Електричні системи електроспоживання\", 090605 „Світлотехніка та джерела світла\", 6 iconЛ. Д. Гуракова
Теплові джерела світла: Конспект лекцій з курсу “Джерела світла” / для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи