Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Сторінка4/7
Дата22.06.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

Рекомендована література


 1. Основна

 1. Закон України «Про систему оподаткування» // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 100. – С. 61–65.

 2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 100. – С. 3–11.

 3. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами і державними цільовими фондами» // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 93. – С. 3 – 33.

 4. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 7. – С. 3 – 9.

 5. Закон України «Про податок на додану вартість» // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 53. – С. 3 – 23.

 6. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 8. – С. 4 – 50.

 7. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 7. – С. 7 – 10.

 8. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» // Урядовий кур’єр. - 2003. - 22 січня.

 9. Земельний кодекс України // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №23. – С. 2 – 38.

 10. Закон України «Про плату за землю» // Урядовий кур’єр, 1996, 17 жовтня, № 196. – С. 5 – 6.; Все про бухгалтерський облік. - 2003. - №7.– С. 19 – 24.

 11. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №21.–С. 3–8.

 12. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» // Все про бухгалтерський облік. - 1998. - № 75. – С. 11 – 12.

 13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» // Все про бухгалтерський облік. - 1998. - № 105. – С. 18.

 14. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 78. – С. 15 – 16.

 15. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 32. – С. 7 – 9.

 16. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 65. – С. 3 – 12.

 17. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 32. – С. 9 – 11.
 1. Додаткова

 1. Буряковский В.В. и др. Налоги: Уч. пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 642с.

 2. Бобоев М. Налоговые системы зарубежных стран. – М.: Гелиос, 2002. – 624с.

 3. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 123с.

 4. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2003. – 639с.

 5. Ляшенко Ю. Оподаткування в Україні (практикум): // Навч. посібник. – Ірпінь. Академія ДПС, 2003. – 272с.

 6. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов // Под ред. проф. В.Г. Князева, проф. Д.Г. Черника – М.: Закон и право. ЮНИТИ, 1997. – 191с.^

4.Методичні вказівки до виконання

розрахункової роботи

4.1.Загальні положення


Розрахункову роботу з дисципліни „Оподаткування підприємств” на тему „Визначення сум платежів за використання природних ресурсів” студенти виконують з метою набуття теоретичних знань щодо порядку визначення сум платежів за використання природних ресурсів, а також практичних навичок із складання податкової звітності (розрахунків) з цих платежів.

Розрахункова робота складається з п’яти розділів:

 1. Загальна характеристика природних ресурсів, які використовує підприємство.

 2. Визначення розмірів збору за забруднення навколишнього середовища.

 3. Визначення розмірів плати за землю.

 4. Визначення розмірів збору за спеціальне використання водних ресурсів.

 5. Визначення розмірів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Виконання кожного розділу закінчується складанням відповідного розрахунку за встановленою формою, що подається до податкового органу.

Варіанти завдання з розрахункової роботи студенти визначають самостійно відповідно до останньої цифри залікової книжки ( додатки № 1-6).

Розрахункову роботу слід оформляти, дотримуючись встановленої послідовності та правил викладання матеріалу:

 1. Титульний аркуш, на якому треба вказати назву кафедри, назву дисципліни, тему розрахункової роботи, шифр групи, номер залікової книжки, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю, прізвище і посаду викладача.

 2. Зміст, у якому викласти назву розділів роботи.

 3. Вступ (1-2 стор.), у якому розкрити актуальність теми, проблеми використання і відтворення природних ресурсів в Україні, законодавче регулювання цих проблем.

 4. Розділи роботи. У кінці кожного розділу навести податковий розрахунок відповідного платежу за формою, встановленою ДПАУ.

 5. Список використаної літератури.

Текст роботи необхідно викладати чітко, без скорочення слів. У кінці роботи вказати дату її закінчення і поставити підпис.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи