Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Сторінка6/7
Дата22.06.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

4.4.Вказівки для визначення розмірів плати за землю


Відповідно до Земельного кодексу України (ст.36) за використання землі землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначаються залежно від якості й місцеположення місцевої ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель.

Плата за землю здійснюється з метою формування джерела коштів для фінансування заходів з раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях вищої якості, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та інфраструктури населених пунктів.

Розмір земельного податку визначається, виходячи з розміру земельної ділянки, грошової оцінки землі і ставки податку.

Ставка податку – це законодавчо визначений річний розмір плати встановленої вартості одиниці площі оподатковуваної земельної ділянки.

Ставки земельного податку диференціюються залежно від цільового призначення земель. Всі землі України поділяються на:

1) землі сільськогосподарського призначення;

2) землі населених пунктів (міст, селищ міського типу сільських населених пунктів);

3) землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;

4) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

5) землі лісового фонду;

6) землі промислового фонду;

7) землі запасу.

Розрахунок земельного податку проводять за формулою

, (5)

де – площа оподатковуваної ділянки землі ( додаток № 3);

– грошова оцінка землі, грн./га (додаток № 8);

– ставка земельного податку у відсотках від грошової оцінки (додаток №8).

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" від 22.12.99 р. грошова оцінка землі щороку підлягає індексації станом на 1 січня поточного року. Порядок проведення індексації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 783. Коефіцієнт індексації грошової оцінки землі за 2000 рік встановлено в розмірі 1,182, за 2001р. – 1,02, за 2002 і 2003рр. – 1.

Грошова оцінка землі в населених пунктах визначається, виходячи з базової вартості 1 кв. м землі з урахуванням коефіцієнтів. що встановлюються залежно від місцерозташування і функціонального використання ділянки (додаток №4), а також коефіцієнта індексації.

Податок за ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, господарськими будівлями і спорудами визначається у розмірі 3 відсотки від суми земельного податку.

Ставки земельного податку за сільськогосподарські угіддя, що використовуються за призначенням, не змінюються незалежно від того, до якої категорії земель вони належать.

Земельний податок сплачується платниками (крім громадян і виробників сільськогосподарської та рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем останнього місяця.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку. Вони щороку станом на 1 січня подають державній податковій інспекції до 1 лютого розрахунок за встановленою ДПАУ формою.

Для нововведених земельних ділянок розрахунки розмірів податку подаються протягом місяця з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою.

^

4.5.Вказівки до визначення розмірів збору за спеціальне
водокористування


Відповідно до ст.42 Водного кодексу України від 06.06.1995 р. водокористувачами є підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи і особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають в них зворотні води або користуються водними об'єктами.

Збір за спеціальне водокористування здійснюється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об’єктів і за скидання забруднюючих речовин.

Водокористування - це використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання.

Під водним об'єктом розуміється природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

Використання води - це процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції і для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб.

Водокористування може бути двох видів – загальне й спеціальне.

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Не належить до спеціального водокористування:

  • пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

  • подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

  • усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

  • використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

  • вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

  • виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

  • видобування корисних копалин і водних рослин;

  • прокладання трубопроводів і кабелів;

  • проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

  • інші роботи, що проводяться без забору води та скидання зворотних вод.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів не справляється:

а) за воду, що використовується для забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення;

б) за воду, що використовується для протипожежних потреб;

в) за воду, що використовується для зовнішнього благоустрою території міст і населених пунктів;

Для водокористувачів спеціально уповноваженими органами виконавчої влади встановлюється ліміт використання води.

Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється платниками самостійно, виходячи з фактичного об'єму використаної води, затвердженого ліміту та нормативів збору з урахуванням встановлених пільг.

Кількість води, що використовується, визначається водокористувачем на підставі даних первинного обліку за показами вимірювальних приладів. Як виняток, об'єм використаної води може бути обчислений за допомогою непрямих методів розрахунку, виходячи з:

а) нормативів споживання води на одиницю продукції;

б) суми оплати послуг водопостачання;

в) об'єму енергії, що споживається;

г) пропускної спроможності водопровідних труб за одиницю часу тощо.

Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів ( крім потреб гідроенергетики і водного транспорту ) наведені в додатках № 9, 10.

У разі перевищення ліміту використання водних ресурсів плата обчислюється і справляється у п'ятикратному розмірі. Платежі в межах встановленого ліміту відносяться до витрат виробництва, а за понадмірне використання – сплачуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Базовий податковий звітний період для збору за спеціальне використання водних ресурсів дорівнює календарному кварталу.

Розрахунок збору подається платником органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, за місцем податкової реєстрації.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору за місцем податкової реєстрації.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи