Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Сторінка7/7
Дата22.06.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

4.6.Вказівки до визначення розміру збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету


Відповідно до Кодексу України про надра (ст.28) користування надрами є платним.

Надра можуть надаватись у користування для:

1) геологічного дослідження, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

2) видобування корисних копалин;

3) будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у т.ч. споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидів стічних вод;

4) створення геологічних територій, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятники природи, лікувальні, оздоровчі установи тощо);

5) задоволення інших потреб.

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи і громадяни.

Плата за користування надрами може справлятись у вигляді:

1) платежів за користування надрами;

2) відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3) збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій);

4)акцизного збору.

Відповідно до ст. 33 Кодексу про надра відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, справляються з користувачів надр, які здійснюють видобування корисних копалин (у т.ч. підземних, мінеральних і термальних вод) на раніше розвіданих родовищах, і повністю зараховуються до державного бюджету.

Відрахування (збір) за геологорозвідувальні роботи є формою реалізації економічного механізму відшкодування витрат на пошуки і розвідку родовищ корисних копалин, виконаних за рахунок державного бюджету, і створення джерела коштів для фінансування подальших робіт по відтворенню та розвитку мінерально-сировинної бази України.

Розміри збору за геологорозвідувальні роботи визначаються користувачами надр самостійно, виходячи з об'ємів видобутку корисних копалин (у т.ч. підземних прісних, мінеральних і термальних вод), а також з об'ємів погашених у надрах запасів деяких корисних копалин.

Об'єм видобутих корисних копалин визначається за макшейдерськими обмірами, а підземних вод - на підставі даних первинного обліку за показниками вимірювальних приладів або розрахунків за непрямими методами. Об'єм погашених запасів корисних копалин визначається як сума об'ємів видобутих корисних копалин і фактичних втрат копалин у надрах під час видобування, за винятком втрат, передбачених технічними проектами за умови погодження їх об'ємів з органами державного гірничого нагляду. Студенти визначають об'єми видобутих корисних копалин на основі додатків № 5 і 6.

Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, встановлені окремо для кожного виду корисних копалин або групи близьких за призначенню корисних копалин у гривнях на одиницю видобутку чи погашення запасів корисних копалин. Витяг з нормативів наведений у додатку № 11. Нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого й опублікованого індексу інфляції за останній місяць звітного кварталу.

У разі розробки надрокористувачами більше одного виду корисних копалин, що залягають окремо, збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за кожний вид копалини окремо. Якщо корисні копалини залягають попутно в одному родовищі, то збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за основний вид корисних копалин у повному обсязі, а за попутні - із застосуванням коефіцієнта 0,2.

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, органам державної податкової служби за місцем знаходження користувача надрами. Надрокористувач, зареєстрований в органах Державної податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження користування надрами, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, додатково подає до органу Державної податкової служби, в якому він зареєстрований, копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою органу Державної податкової служби, яка прийняла розрахунок. Збір сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку.

Протягом звітного кварталу платники збору сплачують до бюджету за перший і другий місяці такого кварталу авансові внески збору за геологорозвідувальні роботи до 20 числа другого й третього місяця такого кварталу відповідно.

Авансові внески розраховуються платником самостійно в розмірі однієї третини величини збору, нарахованої за попередній квартал.

Остаточна плата збору за звітний квартал здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, з урахуванням сплачених авансових внесків.

Додаток 1

^ Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джереламип/п

Назва забруднюючих речовин

Фактичні обсяги викидів за звітний квартал, т

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

^ В атмосферу

1

Азоту оксиди

47,7

100,5

50,5

52,1

60,2

65,3

70,1

75,8

81,1

95,88

2

Вуглецю окис

10,8

16,1

16,8

17

17,5

18

12,5

13,2

14,1

10,5

3

Ангідрид сірчистий

16,1

10,8

11,3

11,8

12,3

13,1

13,9

14,5

15

15,8

4

Хром металічний

0,10,08

0,050,09

0,070,11

0,15

5

Газоподібні фтористі сполуки

0,7

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3

0,7

0,8

0,2

0,4

6

Сполуки марганцю

0,080,03

0,04

0,06

0,05

0,07

0,06

0,087

Сірковуглець

0,03

0,01

0,020,038

Пил цементний

0,5

0,6

0,70,4

0,5

0,6

0,7

0,4

0,3

9

Пил рослинного походження

0,4

0,5

0,1

0,3-0,2

10

Аміак

0,03

0,040,050,060,03

0,04

0,05

11

Бутилацетат

0,002

0,001

0,00112

Ацетон

0,005

0,002

0,001

0,003

0,004

0,0010,001

13

Сполуки кадмію

0,001

0,0020,001

0,002

0,001

У воду

14

Нітроген амонійний

0,11

0,15

0,14

0,11

0,1515

Нафтопродукти

0,14

0,21

0,16

0,15

0,16

0,17

16

Нітрати

0,005

0,006

0,001

0,0040,005

17

Завислі речовини

0,04

0,09

0,01

0,02

^ Розміщення у навколишньому середовищі

18

Побутові відходи

44,5

40,2

35,6

30,5

28,5

25,5

28,1

35,3

38,2

20,8

19

Будівельне сміття

10

1211,5

10,512,513
п/п

Назва забруднюючих речовин

Викиди в атмосферу пересувними джерелами забруднення

(об'єм використання пального за квартал)

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

20

Дизельне пальне

21,4

20,8

42,5

23,2

25,4

28

30,1

30,5

25,1

35,4

21

Бензин неетилований

58,4

50,5

91

60,5

62,4

63

62,5

58,8

60,3

70

22

Вид транспорту

Автом.

Залізн.

Автом.

Залізн

Річк. судн.

Автом.

Річк. судн.

Залізн.

Автом.

Річк. судн.

23

Коефіцієнт перевищення ліміту для викидів у воду і розміщення відходів у навкол. середовищі

1,01

1,02

1,05

1,03

1,04

1,01

1,02

1,03

1,01

1,05

Додаток 2

^ Характеристики населених пунктів і місць розміщення відходів

№ п/п

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Коефіцієнти народнгосподарського значення населеного пункту Кф

1,25

1,25

1,25

1,25

1,65

1,65

1,25

1,0

1,0

1,65

2

Місце розміщення відходів:

а) адміністративних межах;

+

+

+

+

+

+

+

+

б) за межами населених пунктів

+

+

3

Місце розміщення у навколишньому середовищі:

а) спеціально створені місця складування;

+

+

+

+

+

+

б) звалища

+

+

+

+

4

Чисельність населення, тис. чол.

1000

1600

1600

1600

1500

600

800

280

490

450


Додаток 3

^ Площа земельної ділянки у власності (користуванні) підприємства

№ п/п

Показники

Площа земельної ділянки, кв.м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Призначення землі за межами населеного пункту:а) для промисловості;

10008001300

1000

1700

1400

1500

2000

б) для житлових будинків на землях лісового фонду;800400800700

400в) для виробничих будівель на землях водного фонду400

700

500

7006002

Землі сільськогосподарського призначення:а) рілля;

1500

10002000

3000

40005000

б) пасовища.

2000

3000

400050003

Призначення землі в межах населеного пункту:а) для виробничих і адміністративних будівель;

500

650

700

800

350

350

400

500

950

250

б) для житлового фонду;

400

500500300

в) для сільськогосподарського виробництва

1000

1800

2000

2500

500800
Додаток 4

^ Характеристики ділянок землі в населених пунктах

№ п/п

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Базова вартість 1 кв.м землі, грн. на 1.01.2001

85,16

69,21

85,16

78,15

85,16

57,12

59,14

47,18

49,17

48,25

2

Зональний коефіцієнт

3,62

2,55

2,80

3,50

1,55

1,50

1,0

1,0

1,50

1,0

3

Інтегральний локальний коефіцієнт

1,228

1,312

1,352

1,194

1,552

1,145

1,05

1,04

1,18

1,1

4

Коефіцієнт функціонального використання ділянки

0,70

0,65

1,21

0,75

0,65

1,50

2,5

2,61

1,15

3,0


Додаток 5

^ Кількісні показники використання водних ресурсів за квартал, куб. м

№ п/п

Показники цільового використання водних ресурсів

Варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Для виробничих потреб:

а) з поверхневих водних об’єктів:


–басейну Сіверського

Дінця;

ліміт

600

700

800

600

700

500

1000

900

800

700

факт

800

700

1000

600

1000

800

1000

1000

900

1000

–басейну інших річок

ліміт

500

600

700

800

факт

600

700

800

900

б) підземних вод

ліміт

1000

80050015001500

факт

1000

100070015001500

2

Для забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб:

від підприємств житлово-комунального господарства.

ліміт

200

300

400

500

250

350

450

550

600

650

факт

250

200

300

450

250

400

350

600

600

650


Додаток 6

^ Обсяги видобування корисних копалин

№ п/п

Назва корисної копалини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Вапняк, т

100

200

300

250

35050

40

2

Крейда, т40

503

Гіпс, т

20

50

50

40

30

50

35

45

4

Глина легкоплавка, т

9080

100

150

200

5

Пісок будівельний, м. куб.

100

250

200

100

150

200

300

250

300

350


Додаток 7

^ Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища

Таблиця 7.1 - Нормативи збору, що справляється за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн./т

Азоту оксиди

80

Аміак

15

Ангідрид сірчистий

80

Ацетон

30

Бенз(о)пірен

101807

Бутилацетат

18

Ванадію п’ятиокис

300

Водень хлористий

3

Вуглецю окис

3

Вуглеводні

4,5

Газоподібні фтористі сполуки

198

Тверді речовини

3

Кадмію сполуки

633

Марганець та його сполуки

633

Нікель та його сполуки

3225

Озон

80

Ртуть та її сполуки

3390

Свинець та його сполуки

3390

Сірководень

257

Сірковуглець

167

Спирт n-бутиловий

80

Стирол

584

Фенол

363

Формальдегід

198

Хром та його сполуки

2147


Таблиця 7.2 – Нормативи збору, що справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

Клас небезпечності

Норматив збору, грн./т

I

572

II

131

III

19,5

IV

4,5


Таблиця 7.3 – Нормативи збору, що справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Орієнтовно безпечні рівні впливу сполук, мг/м 3

Нормативи збору, грн./т

Менше 0,0001

24078

0,0001-0,001 (включно)

2063

0,001-0,01 (включно)

285

0,01-0,1 (включно)

80

0,1-більше 10

3

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до табл. 7.1 нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності забруднюючої речовини згідно з табл. 7.2.

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до табл. 7.1 та на які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу згідно з табл. 7.3.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності.


Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Таблиця 7.4 – Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автомобільним транспортом

Вид пального

Норматив збору, грн./т

Дизельне пальне

4,5

Бензин:

етилований

неетилований


6

4,5

Зріджений нафтовий газ

6

Стиснений природний газ

3


Таблиця 7.5 – Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами

Вид пального

Норматив збору, грн./т

Бензин

9

Дизельне пальне

6

Мазут

4,5


Таблиця 7.6 – Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

Вид пального

Норматив збору, грн./т.

Дизельне пальне

4,5


Таблиця 7.7 – Нормативи збору, що справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти, в тому числі в морські води

Назва забруднюючої речовини

Норматив збору, грн./т

Азот амоній

52,5

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

21

Завислі речовини

1,5

Нафтопродукти

309

Нітрати

4,5

Нітрити

258

Сульфати

1,5

Фосфати

42

Хлориди

1,5


Таблиця 7.8 - Нормативи збору, що справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти залежно від їх концентрації

Концентрація забруднюючих речовин

Норматив збору, грн./т

Забруднюючі речовини з гранично допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм, мг/л:

до 0,001

0,001-0,09

0,1-1 (включно)

1-10

вище 104128

2993

516

52,5

10,5


Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до табл. 7.7, за нормативи збору беруться нормативи, наведені в табл. 7.8.

За скидання забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустимих концентрацій або орієнтовно небезпечених рівнів впливу, за гранично допустимі концентрації беруть найменшу величину гранично допустимих концентрацій, наведених в табл. 7.8.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об’єкти норматив збору, що справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об’єкти, збільшується у 1,5 разів.

Норматив збору, що справляється за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, беруть відповідно до табл. 7.7 чи 7.8 з коефіцієнтом 10.

Таблиця 7.9 – Нормативи збору, що справляється за розміщення відходів

Клас небезпечності відходів

Ступінь небезпечності відходів

Норматив збору, грн./т

I

Надзвичайно небезпечні

82,5

II

Високонебезпечні

3

III

Помірно небезпечні

0,75

VI

Малонебезпечні, в тому числі нетоксичні відходи гірничобудівної промисловості

0,3


Додаток 8

^ Ставки земельного податку

№ п/п

Категорії землі

Грошова оцінка землі на 1.01.2000

Ставки земельного податку, %

1

Землі сільськогосподарського призначення:

– рілля

– сіножаті

– пасовища

– багаторічні насадження


7577

2310

1810

36445


0,1

0,1

0,1

0,03

2

Землі за межами населених пунктів:

– промисловості, транспорту і зв’язку;

– залізничного транспорту, Збройних сил України та інших військових формувань;

– водного і лісового фонду, що зайняті виробничими, культурно–побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями й спорудами


7754

7715


7577


5

0,02


0,3


3

Землі населених пунктів

Додаток 4

1Додаток 9

НОРМАТИВИ

За спеціальне використання водних ресурсів з поверхневих водних об’єктів

Басейни річок, включаючи протоки

Нормативи плати, коп./м3

Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті й Десни)

5,04

Дніпра на південь від м. Києва (за винятком Інгульця)

4,79

Інгульця

7,31

Сіверського Дінця

9,83

Південного Бугу (без Інгульця)

5,54

Інгулу

6,80

Дністра

3,02

Вісли й Західного Бугу

3,02

Пруту й Сірету

2,27

Тиси

2,27

Дунаю

2,02

Річок Криму

10,08

Річок Приазов’я

12,10

Інших річок

5,54Додаток 10
Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 травня 1999р. № 836 (в редакції Кабінету

Міністрів України від 23 липня 1999р №1341)

^ НОРМАТИВИ ЗБОРУ

за спеціальне використання підземних вод

Найменування регіону

Нормативи збору, коп./м3

1

2

Автономна Республіка Крим

9,32

Області:
Вінницька

8,06

Волинська

8,32

Дніпропетровська

7,06

Донецька

9,58

Житомирська

8,06

Закарпатська

5,29

Запорізька:

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

решта районів області


8,06

7,31

Івано-Франківська:

Богородчаський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надрівнянський, Рожнятівський райони

решта районів області


12,6


7,06

Київська:

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

решта районів області4,03

5,29

Кіровоградська

9,32

Львівська

7,31

Луганська

10,58

Миколаївська

10,58

Одеська

8,82

Полтавська:

Великобагачанський, Галицький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

решта районів області4,54

5,29

Рівненська:

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський,

Сарненський, Острозький райони

решта районів області5,8

7,06

Сумська:

Глухівський, Сумський, Роменський, Шостенський райони

решта районів області


5,29

6,3

Тернопільська

9,83

Харківська

7,56

Херсонська

7,56

Хмельницька:

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

решта районів області6,3

9,58

Черкаська

4,54

Чернівецька

8,82

Чернігівська:

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

решта районів області7,56

5,54


Примітка: Нормативи збору за спеціальне використання підземних водних ресурсів обчислені без урахування ставок на відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи.

Додаток № 11

^ Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок

Державного бюджету (витяг)

Вид корисної копалини

Одиниця виміру

На одиницю видобутку

На одиницю погашених запасів, грн.

Сировина будівельна:

Крейда біла, вапняк

т
0,1

Гіпс

т
0,19

Керамзитова сировина

куб. м
0,16

Цегельно-черепична сировина

куб. м
0,18

Камінь будівельний

куб. м
0,12

Глина тугоплавка

т
0,22

Піщано-гравійна сировина

куб. м
0,06

Води: промислові підземні

куб. м

0,1
Прісні води

100 куб. м

1,68^


Список літератури до розрахункової роботи


 1. Закон України „Про охорону навколишнього середовища” від 25.06.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 15, 41.

 2. Закон України Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21.09.2000 р. // Урядовий кур’єр, 8 листопада 2000 р.

 3. Земельний кодекс України від 13.08.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25.

 4. Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р. // Голос України , 17 жовтня 1996 р.

 5. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24.

 6. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Голос України, 31 серпня 1994 р.

 7. Закон України „Про внесення змін до Водного кодексу України” від 29.09.2000р. // Голос України, 25 жовтня 2000 р.

 8. Витяг із Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” // Вісник податкової служби України, 2000, № 10.

 9. Витяг із Кодексу України про надра. // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 10.

 10. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2003 р. № 402. // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 14.

 11. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету і його справляння. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 15 // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 14.

 12. Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 р. № 1494. // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 14-15.

 13. Нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05..1999 р. № 836. // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 10.Навчальне видання.

Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит»


Укладач: Кизилова Людмила Олександрівна


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор З.І. Зайцева


План 2005, поз. 320
Підп. до друку 18.01.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 2,8 Облік – вид. арк. 3,5

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи