Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ“

( для студентів 2 курсу заочної форми навчання спец.

6.100402 “Транспортні системи“ )


Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ / для студентів 2 курсу заочної форми навчання спец. 6.100402 “Транспортні системи“/. Укл.: Шевченко А. О. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 23 с.


Укладач: А.О. Шевченко


Рецензент: проф. Е.І. Карпушин


Рекомендовано кафедрою “Транспортні системи і логістика“, протокол № 16 від 26.04. 06 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал курсу шляхом самостійного виконання запропонованих завдань. Мета виконання курсової роботи – придбати знання, уміння та навички щодо визначення пристосованості пасажирських транспортних засобів до транспортування вантажу; застосування сучасних технологій аналізу експлуатаційних властивостей транспортних засобів міського транспорту та вибору раціональних транспортних засобів для конкретних умов перевезень. Виконання завдань являє собою вирішення завдань, що виникають у реальному транспортному процесі.

Приклад оформлення завдання до курсової роботи наведено у додатку. Курсову роботу виконують згідно з варіантами. Кожен студент отримує тризначний номер варіанта (останні цифри номера залікової книжки) і обирає вихідні дані згідно з правилом: перша цифра варіанта вказує на номер варіанта з табл. 1, друга – на номер варіанта з табл. 2 і третя – з табл. 3.

За результатами розрахунків студент оформлює розрахунково-пояснювальну записку на аркушах паперу формату А4. Обсяг розрахунково-пояснювальної записки повинен складати 20-25 сторінок рукописного тексту.


^ ВИХІДНІ ДАНІ

Таблиця 1 – Кількість пасажирів, які входять і виходять на зупиночних пунктах маршруту руху, пас/ год.

Номер зупиночного пункту

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1000

800

300

2100

500*

100

700

1000

300

700

0

0

0

0

0**

0

0

0

0

0

2

800

1100

500

1300

700

2100

1500

1500

2100

800

200

150

50

100

150

50

400

250

150

350

3

900

2000

1000

1500

800

250

3500

1700

1900

1000

400

200

50

400

400

100

550

450

500

550

4

700

3000

1500

900

1000

480

2000

2300

450

200

200

500

200

500

500

350

1000

250

600

850

5

600

900

2000

700

2100

720

750

400

1000

3000

800

900

500

300

1000

500

2500

780

450

1500

6

550

400

450

700

600

1000

450

500

400

150

700

1500

1000

300

450

950

1850

1250

1560

750

7

450

200

250

600

400

150

300

600

300

200

900

3500

2500

1000

950

1000

1050

2560

2100

890

8

100

100

330

400

350

100

100

200

150

300

1000

500

200

1000

1500

1500

790

1300

850

850

9

200

100

170

200

250

200

100

100

100

150

850

1050

1000

4000

1500

350

260

950

200

450

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

300

1000

800

250

300

1000

510

290

310

Примітки: * – Кількість пасажирів, які входять на зупиночному пункті маршруту руху. ** – Кількість пасажирів, які виходять на зупиночному пункті маршруту руху.


Таблиця 2 – Характеристика траси маршруту руху


Показник

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інтервал руху, хв.

2

2

1,5

2,5

1

2,6

2

1

1,5

2

Довжина маршруту, км

8,0

8,8

9,0

10,0

9,5

12,0

10,0

9,8

9,0

11,0

Кількість технічних зупинок, шт.

2

3

1

0

0

1

2

0

2

3

Кількість світлофорів, шт.

9

8

11

10

8

9

12

8

7

6


Таблиця 3 – Характеристика елементів траси маршруту з обмеженням швидкості руху


Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Повітряних перехресть контактної мережі (Тр-Тр), шт.

5

3

1

4

2

3

4

5

2

3

Повітряних перехресть контактної мережі (Т-Тр), шт.

1

2

3

4

2

3

2

1

4

2

Повітряних стрілкових вузлів контактної мережі, шт.

10

8

7

5

6

9

8

6

9

5

Рейкових перехресть (Т-Т), шт.

1

2

0

3

1

0

2

3

1

2

Рейкових стрілкових відгалужень, шт

3

4

2

6

5

4

6

3

2

4

Перехресть із залізничними шляхами, шт.

0

1

2

1

0

1

0

1

1

2

Сумарна довжина ділянок кривих з радіусом до 25 м, м

40

26

0

29

15

23

42

69

77

35

Сумарна довжина ділянок кривих з радіусом від 25 до 50 м, м

0

23

0

31

20

40

0

56

0

40

Сумарна довжина ділянок кривих з радіусом від 50 до 75 м, м

20

0

29

26

45

80

0

86

108

0

Сумарна довжина ділянок кривих з радіусом від 75 до 100 м, м

0

25

40

0

0

79

150

0

0

89

Сумарна довжина ділянок кривих з радіусом більше 100 м, м

36

0

50

75

0

0

263

0

313

542

Сумарна довжина ділянок зі схилом 30 – 50 о/оо, м

1080

2553

0

2089

5029

1583

3000

0

753

482

Сумарна довжина ділянок зі схилом 50 – 70 о/оо, м

0

0

489

2177

3890

2563

0

789

0

1482

Сумарна довжина ділянок зі схилом 70 – 90 о/оо, м

900

1500

5073

0

1890

0

289

2503

2536

0^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ


Курсову роботу виконують у такій послідовності:

1. Визначити альтернативні транспортні засоби видів транспорту для виконання обсягу перевезень за маршрутом руху.

    1. Розрахувати обсяги перевезень за маршрутом руху.

Маршрутом міського пасажирського транспорту називають шлях руху по транспортній мережі, який обмежено однією або двома кінцевими зупинками, що складається з однієї або декількох ділянок, обладнаних для безпересадочного перевезення пасажирів за встановленим розкладом.

Для визначення обсягу пасажирських перевезень розраховують пасажиропотік перегонів маршруту за формулою


(1.1)


де Ri, Ri-1 – пасажиропотік i-го, (i-1)-го перегонів маршруту, пас/год; RвхJ – пасажири, які входять та виходять на j-му зупиночному пункті маршруту, пас/год; Т– проміжок часу, год.

Перегін маршруту – це лінія транспортної мережі між двома сусідніми (суміжними) зупиночними пунктами.

Пасажиропотік перегону маршруту – це кількість пасажирів, яких перевезено через перетин перегону в одному напрямку в одиницю часу.

У розрахунках приймають Т=1год.

За результатами розрахунків обирають i-й перегін транспортної мережі з максимальним пасажиропотоком Ri = Rmax.

    1. Визначити по одному типу транспортного засобу для кожного з видів транспорту (трамвая, тролейбуса, автобуса), які дозволяють окремо з мінімальними витратами виконати обсяг перевезень за маршрутом руху. Ці типи транспортних засобів створюють групу альтернативних транспортних засобів.

Для цього послідовно обирають різні типи транспортних засобів у межах виду транспорту, встановлюють значення їх пасажиромісткості й порівнюють її із значенням максимального пасажиропотоку. Якщо виконується вимога


(1.2)


і значення функції L(x):


(1.3)


приймає мінімальне значення серед усіх розглянутих типів транспортних засобів виду транспорту, то цей тип транспортного засобу найбільше відповідає обсягу перевезень за маршрутом руху.

Пасажиромісткість типу транспортного засобу (М) – це кількість місць у салоні, які пропонує транспортний засіб для перевезень пасажирів за одну годину.

Пасажиромісткість типу транспортного засобу визначають за формулою

(1.4)

де mp – розрахункова місткість транспортного засобу, пас/маш; ^ I – інтервал руху, хв.

Розрахункова місткістьце максимальна кількість місць у пасажирському приміщенні кузова транспортного засобу, які запропоновані для сидячих та стоячих пасажирів з урахуванням ступеня заповнення площі салону.

Розрахункову місткість визначають за формулою


(1.5)


де ксд – кількість місць для сидячих пасажирів, пас; Д, Ш – габаритні довжина, ширина транспортного засобу, м; – коефіцієнт використання площі; 0,33 – площа, що приходиться на одного сидячого пасажира, м2; - коефіцієнт заповнення площі салону транспортного засобу, пас/м2; пваг– кількість вагонів у поїзді, шт.

При визначенні розрахункової місткості транспортних засобів використати довідкові дані, наведені в табл. 1.1, 1.2 і 1.3.


Таблиця 1.1 – Технічні характеристики тролейбусних транспортних засобів


Показник

ЗІУ-9 (Росія)

9тR

(Чехія)

ДАК-217 (Румунія)

К-12 (Київ, Україна)

ЮМЗ-Т1 (Дн-ськ, Україна)

PER-180 (Рено, Франція)

Довжина, мм

11810

11000

16870

18100

18000

17800

Ширина, мм

2500

2500

2510

2500

2500

2500

Кількість дверей, шт

3

2

4

4

4

3

Кількість місць для сидіння, шт

31

23

39

40

43

46

Середнє пускове прискорення, м/с2

1,50

0,95

1,10

1,30

1,40

1,70

Середнє гальмове сповільнення, м/с2

1,07

0,89

0,98

0,93

1,09

1,21

Коефіцієнт використання габаритів

0,750

0,780

0,658

0,663

0,668

0,650
  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства г. В. Фесенко методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства б. К. Зеленський Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконаня курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» для студентів 4 курсу денної форми...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. Г. Солнцев методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурина графіка»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурна графіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «гідротехнічні споруди»
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи