Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції icon

Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції
Скачати 226.89 Kb.
НазваБібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції
Дата22.06.2012
Розмір226.89 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


Інноваційні технології

та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції

(2000 – 2008)


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Харків

ХНАМГ

2008


УДК 662.6:658.589(01)

ББК 31.3-55я1

І – 66


Укладачі: Н. О. Рибакова,

О. М. Науменко,

Н. Б. Давидова


І – 66 Інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції [Текст]: реком. список літер. (2000-2008) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова, О. М. Науменко, Н. Б. Давидова. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 15 с.

ПЕРЕДМОВА


Одним з основних енергоносіїв є газотранспортна система – великий і складний виробничий комплекс. Україна є найбільшою країною – транзитором газу на континенті. Протягом довготривалої експлуатації системи газопостачання старіють, руйнуються і виходять з ладу. Це призводить до витрат енергоносіїв. Для ефективного вирішення даної проблеми необхідно розробляти цілий комплекс заходів. Насамперед, це повинні бути заходи, спрямовані на організацію і застосування нових підходів: впровадження нової техніки, енергозберігаючих технологій, інформатизацію і автоматизацію процесів керування. Необхідно працювати над розробкою і впровадженням інноваційних програм.

Важливу роль в поліпшенні умов та безпеки праці, забезпечення вимог санітарно-технічних норм, підвищення ефективності роботи промислових підприємств та об’єктів комунального господарства відіграють комунально-технічні засоби для вентиляції та кондиціювання повітря. Сучасні системи вентиляції являють собою складні інженерні споруди, які вимагають для свого створення великих матеріальних витрат, що спричиняє необхідність їх раціонального та економічного інженерного рішення на стадії проектування.

Даний рекомендаційний список літератури допоможе ознайомитися з сучасними інноваційними технологіями та перспективами розвитку систем теплогазопостачання і вентиляції, надасть допомогу викладачам, студентам, співробітникам та всім, хто цікавиться даною темою.

В рекомендаційному списку представлені підручники, навчальні посібники, автореферати, газетні та журнальні статті. Загальна кількість джерел – 137.

Матеріал розташований за розділами. У межах розділів – за абеткою авторів та назв творів.

ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ


1. Про теплохладопостачання [Текст]: закон України від 2 червня 2005 р. № 2633-VI // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – С. 11 – 23.

2. Андреев, С. Ю. Рациональные методы регистрации городских систем теплоснабжения [Текст] / С. Ю. Андреев // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 27. – С. 216 – 221. – (Серия «Технические науки»).

3. Андрийчук, Н. Д. Повышение технологической эффективности структурно-схемных решений по сетям центрального теплоснабжения малой мощности [Текст] / Н. Д. Андрийчук // Коммунальное хозяйство городов: науч. -техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 189 – 190. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3067/

4. Андрийчук, Н. Д. Пути повышения эффективности централизованного теплоснабжения малой мощности [Текст] / Н. Д. Андрийчук, А. В. Савельев // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 172. – 175. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3062/

5. Бобух, А. О. Комбіновані системи автоматичного керування об’єктами теплогазопостачання та опалення [Текст] / А. О. Бобух, О. М. Герасимова // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 33. – С. 192 – 195. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4739/

6. Бобух, А. А. Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения за счет автоматизации и диспетчеризации (на примере г. Харькова) [Текст] / А. А. Бобух, Н. А. Шульга, А. А. Климов // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 109 – 114. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2701/

7. Богданов, А. Тепловой насос плюс теплофикация всей страны [Текст] / А. Богданов // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 30 – 31.

8. Божинский, И. А. Оперативное диспетчерское управление в распределительных системах газоснабжения [Текст] / И. А. Божинский, В. Ф. Ткаченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 367 – 370. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4479/

9. Вісник національного університету „Львівська політехніка” № 561: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація [Текст] / відповід. ред. Є. Пістун. – Львів: нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2006. – 72 с.

10. Владимирский, А. А. Анализ акустической обстановки поиска утечек на трубопроводах теплосетей корреляционными течеискателями [Текст] / А. А. Владимирский, И. А. Владимирский, Д. Н. Семенюк // Моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 36. – С. 103 – 109.

11. Владимирский, А. А. Использование неравномерности пространственного распределения вибросигналов на трубопроводах теплосетей при поиске утечек [Текст] / А. А. Владимирский, И. А. Владимирський, Д. Н. Семенюк // Моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 37. – С. 95 – 102.

12. Власюк, А. В. Розроблення та застосування пальника газового інжекційного для опалювальних котлів [Текст] / А. В. Власюк // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 5. – С. 20 – 21.

13. Вороновский, Г. К. Усовершенствование практики оперативного управления крупными теплофикационными системами в новых экономических условиях [Текст] / Г. К. Вороновский. – Х.: Харьков, 2002. – 240 с.

14. Гапонова, Л. В. Современные методы защиты трубопроводов, находящихся в эксплуатации газовых и тепловых систем [Текст] / Л. В. Гапонова // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 258 – 262. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/772/

15. Гершкович, В. Новое – это хорошо забытое старое! [Текст] / В. Гершкович // Коммунальное хозяйство. – 2008. – № 6. – С. 32 – 35.

16. Гершкович, В. Ф. От простого погодного регулятора до нулевого теплопотребления. Этапы моделирования теплоснабжения жилого дома [Текст] / В. Ф. Гершкович // Будівництво України. – 2007. – № 8. – С. 21 – 23.

17. Говдяк, Р. М. Поставки скрапленого природного газу – важливий чинник диверсифікації джерел газопостачання України [Текст] / Р. М. Говдяк // Нафт. і газ. пром-сть. – 2003. – № 1. – С. 44 – 47.

18. Голубев, А. А. К вопросу разработки международной методики подсчета запасов газа в угольных пластах [Текст] / А. А. Голубев // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 33. – С. 103 – 109.

19. Голубцов, В. М. Исследование влияния параметров теплоносителя на качественные и экономические показатели систем централизованного теплоснабжения [Текст] / В. М. Голубцов, Е. Н. Крючков // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 26 – 30. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2893/

20. Гончарук, М. І. Аналіз причин втрат природного газу [Текст] / М. І. Гончарук // Нафт. і газ. пром-ть. – 2003. – № 1. – С. 51 – 53.

21. Горожанкин, С. А. Тепловые насосы Стирлинга в местных системах теплоснабжения [Текст] / С. А. Горожанкин // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 23. – С. 146 – 149. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5598/

22. Гранкина, В. В. Компьютерное моделирование системы отопления с инфракрасными обогревателями [Текст] / В. В. Гранкина // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 263 – 270. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/773/

23. Гранкина, В. В. Повышение надежности газоснабжения за счет использования информационных технологий на компрессорных станциях [Текст] / В. В. Гранкина // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 100 – 105. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2699/

24. Грановский, В. Л. Как гармонизировать российский и европейский методы испытания отопительных приборов? [Текст] / В. Л. Грановский, С. И. Прижижецкий // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 2. – С. 22 – 34.

25. Грудз, В. Я. Моделювання процесів змішування газів у трубопроводі [Текст] / В. Я. Грудз, О. Т. Мартинюк // Нафт. і газ. пром-сть. – 2000. – № 5. – С. 51 – 52.

26. Губарь, В. Ф. Совершенствование управления газопотреблением города при отсутствии счетчиков газа у населения [Текст] / В. Ф. Губарь, В. И. Шелудченко, В. И. Захаров // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 179 – 181. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5411/

27. Губарь, С. А. Температурный и тепловой режимы в топке жаротрубных теплогенераторов для локального теплоснабжения [Текст] / С. А. Губарь, М. З. Флер // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 121 – 124. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2331/

28. Денисова, А. Е. Комбинированные системы теплоснабжения на базе солнечных установок [Текст] / А. Е. Денисова, А. С. Мазуренко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 6. – С. 14 – 19.

29. Денисова, А. Е. Эффективность гелиоколлекторных приставок типа «дельта-систем» с промежуточным экраном для комбинированных систем теплоснабжения [Текст] / А. Е. Денисова, Е. В. Новаковский, Е. Г. Мазур // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С. 16 – 18.

30. Дешко, В. І. Підвищення ефективності джерел теплопостачання шляхом оптимізації теплових схем / В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, Ю. В. Хоренженко // Энергосбережение. – 2007. – № 11. – С. 31 – 32.

31. Долинский, А. А. Альтернативное теплоснабжение на базе тепловых насосов [Текст]: [критерии оценки] / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов, Т. В. Мордюк // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29. – № 6. – С. 67 – 71.

32. Дорошенко, А. В. Солнечные системы теплоснабжения [Текст] / А. В. Дорошенко // Холодильна техніка і технологія. – 2007. – № 3. – С. 43 – 46.

33. Дорошенко, А. В. Экологический анализ солнечных систем теплоснабжения [Текст] / А. В. Дорошенко, К. А. Шестопалов, А. О. Чулкин // Холодильна техніка і технологія. – 2006. – № 3. – С. 67 – 72.

34. Дудолад, А. С. Комплексный подход в решении вопросов защиты газопроводов от электрохимической коррозии в условиях крупных промышленных городов [Текст] / А. С. Дудолад, В. С. Седак, Л. Н. Пелькина //

Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып.55.– С. 108 – 117. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2586/

35. Дутчак, И. А. Уравнения движения загрязнений в установках очистки газа на линейной части действующих газопроводов [Текст] / И. А. Дутчак // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып.38.– С. 189 – 192 – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3991/

36. Дьяков, Е. Д. Исследование тепловых полей ПРА [Текст] / Е. Д. Дьяков, Ю. П. Кравченко, П. Л. Пахомов // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 198 – 200. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5416/

37.Жуковський, С. Перспективи теплопостачання систем обігрівання житлових будинків масової забудови [Текст] / С. Жуковський // Архіт. вісн. – 2004. – №1-2. – С. 56 – 57.

38. Завидей, В. И. Особенности применения тепловизоров в тепловом контроле зданий и сооружений [Текст] / В. И. Завидей, С. В. Милованов // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 10. – С. 49 – 50.

39. Звягильский, Е. Л. Эффект природного антигазового гидробарьера и его роль в формировании газового баланса лавы и особенностей работы поверхностных дегазационных скважин [Текст] / Е. Л. Звягильский, В. В. Бобрышев // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 37. – С. 162 – 177.

40. Ісаєв, В. Тепло з ... повітря [Текст] / В. Ісаєв // Міське господарство України. – 2008. – № 2. – С. 17.

41. Каминский, А. В. Использование грунтовых вод для отопления и водоснабжения [Текст] / А. В. Каминский, А. С. Мазуренко, А. Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 4. – С. 3 – 8.

42. Карпов, В. Н. О проектировании систем отопления в многоэтажных зданиях жилого и общественного назначения [Текст] / В. Н. Карпов // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 1. – С. 74 – 83.

43. Клименко, Л. П. Модель енергоефективної системи теплохладопостачання будівлі за допомогою вітрогеліоустановки з використанням традиційних джерел енергії як компенсуючих [Текст] / Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 4. – С. 34 – 39.

44. Коваленко, М. В. Предпроцессорная обработка данных для прогнозирования газопотребления в быту [Текст] / М. В. Коваленко, С. А. Сергеев // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 104 – 107. – (Cерия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2328/

45. Козак, В. Опыт Польши в теплоснабжении – урок для Украины [Текст] / В. Козак // Коммунальное хозяйство – 2008. – №. 6. – С. 24 – 28.

46. Коненко, В. В. Формирование стратегии развития систем газоснабжения и газораспределения на региональном уровне [Текст] / В. В. Коненко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 169 – 176. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/571/

47. Кутний, Б. А. Нестаціонарний тепловий режим системи опалення з урахуванням транспортного запізнення [Текст] / Б. А. Кутний // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 23. – С. 153 – 156.– (Серия «Технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5600/

48. Литвина, Т. М. Информационные системы как инструмент совершенствования работы муниципальных органов в сфере теплосбережения

[Текст] / Т. М. Литвина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 37.– С. 112 – 114. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4264/

49. Лысак, Л. В. Выбор рациональных нагрузок пиновых водогрейных котлов теплофикационной системы [Текст] / Л. В. Лысак // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К. Техніка, 2001. – Вып. 33. – С. 178 – 181. – (Серия „Архитектура и технические науки”). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4735/

50. Лисак, Л. В. Раціональні режими відпуску теплоти у централізованих теплофікаційних системах міського типу [Текст]: автореф. дис....канд. тех. наук / Лисак Леонід Володимирович; Харківський держ. техн. університет будівництва та архітектури. – Х., 2003. – 22 с.

51. Лысак, Л. В. Рациональные режимы отпуска теплоты в городской теплофикационной системе [Текст] / Л. В. Лысак, А. Ф. Редько, Ф. А. Стоянов // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2003.– Вып. 49. – С. 31 – 34. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2894/

52. Масловский, В. В. К вопросу научных основ единой системы планово – предупредительного ремонта газового оборудования [Текст] / В. В. Масловский // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 271 – 274. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3177/

53. Математичне моделювання процесу руху інтелектуального поршня на газопроводі [Текст] / В. Я. Грузд, В. В. Бакаєв, Я. В. Грузд, Г. Розен // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 4. – С. 46 – 47.

54. Менайлов, О. М. Розробка технології безфутлярної прокладки теплопроводів закритим способом [Текст]: автореф. дис.... канд. техн. наук / О. М. Менайлов; Харківський держ. техн. університет будівництва і архітектури. – Х., 2002. – 18 с.

55. Метод локальной вертификации карт течения в тепловыделяющих сборках [Текст] / И. Г. Шараевский, Е. Д. Домашев, А. П. Архипов и др. // Промышленная теплотехника. – 2002. – Т. 24, № 2/3. – С. 127 – 134.

56. Методи підвищення ефективності побутового котла на біогазі [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Ю. В. Куріс та ін. / Новини енергетики. – 2007. – № 8. – С. 23 – 29.

57. Мирошниченко, А. А. Мониторинг качества теплоснабжения, основанный на сингулярно – спектральном анализе связанного потребления энергоресурсов [Текст] / А. А. Мирошниченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 232 – 238. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/768/

58. Мирошниченко, А. В. Графо-аналитический способ проектирования каналовых поверхностей в отопительно-вентиляционном оборудовании [Текст] / А. В. Мирошниченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 42. – С. 126 – 129. – (Серия „Технические науки”). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3726/

59. Михайлів, В. І. Захист від корозії магістральних газопроводів [Текст] / В. І. Михайлів, Б. Б. Сохан, Д. Ф. Тимків // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2002. – № 3. – С. 95 – 96.

60. Нагорний, П. Д. Застосування нових конструктивних матеріалів у житловому будівництву – шлях до зменшення тепловтрат [Текст] / П. Д.Нагорний, С. А. Манзій // Новини енергетики. – 2008. – № 2. – С. 44 – 48.

61. Никитин, Е. Е. Оценка технико – экономической эффективности внедрения когенерационных установок в системах теплоснабжения с газовыми водогрейными котлами [Текст] / Е. Е. Никитин // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – № 2. – С. 16 – 22.

62. Нові технології діагностики, ремонту й проектування систем газопостачання [Текст] / В. С. Сідак // Комплексні підходи до керування надійностю систем газопостачання : навч. - посібник / В. С. Сідак, О. С. Дудолад.– Х.: Вид – во ХНАДУ, 2005. – С. 76 – 90.

63. Олексюк, А. А. Комплексная оптимизация параметров водяных систем теплоснабжения [Текст] / А. А. Олексюк // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 189 – 195. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5414/

64. Олексюк, А. А. Обоснование управляемых параметров при выборе схем теплоснабжения [Текст] / А. А. Олексюк // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 27. – С. 214 – 216. – (Серия

«Технические науки»).

65. Оценки эффективности использования солнечной энергии в отопительной системе [Текст] / В. Е. Сиворакша, В. Л. Марков, Б. Е. Петров, К. Е. Золотько // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – № 6. – С. 15 – 18.

66. Пирков, В. В. Системне нормування параметрів мікроклімату будівель як шлях до заощадження енергоспоживання [Текст] / В. В. Пирков, Д. Й. Розинський // Будівництво України. – 2006. – № 1. – С. 17 – 22.

67. Плачков, І. В. Вдосконалення роботи систем централізованого теплопостачання великих міст на прикладі „ Київенерго”[Текст] // І. В. Плачков // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 2. – С. 3 – 7.

68. Подлесная, С. В. Использование фазы регуляторов температуры теплоносителей теплогенерирующих установок [Текст] / С. В. Подлесная // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 55. – С. 106 – 108. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2585/

69. Прейгер, Д. К. Політико – економічні проблеми та очікувані наслідки приватизації газотранспортної системи України [Текст] / Д. К. Прейгер, І. А. Малярчук, В. В. Дутчак // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1.– С. 82 – 89.

70. Применение пластинчатых теплообменников оптимальной компоновки в системах теплоснабжения [Текст] / Л. Л. Товажнянский, Т. Г. Бабак, Г. Л. Хавин, О. П. Арсеньева // Інтеграційні технології та енергозбереження. – 2003. – № 3. – С. 66 – 74.

71. Пуховий, І. І. Спільна робота систем опалення з безпосереднім та теплонасосним використанням природних і техногенних скидних вод [Текст] / І. І. Пуховий // Технічна електродинаміка. – 2004. – № 3. – С. 94 – 96.

72. Пуховой, И. И. Сравнение систем отопления с непосредственным и теплонасосным использованием воды с потенциалом до 30 градусов [Текст] / И. И. Пуховой // Проблемы машиностроения. – 2005. – Т. 8. – № 2. – С.23 – 27.

73. Рабінович, М. Д. Пасивні системи сонячного опалення: основні технічні рішення і розрахунок продуктивності для кліматичних умов України [Текст] / М. Д. Рабінович // Будівництво України. – 2007. – № 5. – С. 19 – 24.

74. Редько, А. Ф. Исследование возможности очистки газопроводов с помощью пен поверхностно-активных веществ на моделирующем стенде [Текст] / А. Ф. Редько, И. И. Капцов // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 265 – 270. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3176/

75. Розинский, Д. Й. Економічний аспект впровадження у житлово-комунальне господарство України електротехнології опалення на базі ЕКСО [Текст] / Д. Й. Розинський, М. П. Тимченко // Будівництво України. – 2006. –

№ 2. – С. 10 – 15.

76. Розрахунок бугельного з’єднання мобільних камер запуску і прийому очисних пристроїв газопроводів [Текст] / В. П. Гончар, Я. В. Дорошенко,

В.І. Холодов та ін. // Розвідка та розробка нафт. і газродовищ. – 2002. – № 3. – С. 56 – 59.

77. Ромашко, О. В. Сучасний погляд на концепцію розвитку систем газопостачання м. Харкова [Текст] / О. В. Ромашко, Л. В. Гапонова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 74 – 77. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1567/

78. Седак, В. С. Факторы сложности обеспечения безопасности систем газоснабжения и методы повышения их надежности [Текст] / В. С. Седак, О. Н. Слатова, Е. С. Кротикова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 164 – 171. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5640/

79. Сідак, В. С. Новітні технології будівництва та реновації інженерних мереж [Текст]: навч. посіб. / В. С. Сідак, О. С. Дудолад; ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 376 с.

80. Сідак, В. С. Інноваційні технології в діагностиці систем газопостачання [Текст]: навч. посіб. / В. С. Сідак. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 227с.

81. Селихов, Ю. А. Оценка эффективности теплоэнергетического преобразования солнечных коллекторов [Текст] / Ю. А. Селихов, В. А. Коцаренко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 1. – С. 8 – 12.

82. Селихов, Ю. А. Повышение эффективности работы систем солнечного горячего водоснабжения [Текст] / Ю. А. Селихов, В. А. Коцаренко // Пром. теплотехніка. – 2007. – Т. 29. – № 1. – С. 55 – 59.

83. Семернин, А. М. Моделирование тепловых процессов в помещении, обогреваемом газовыми трубчатыми нагревателями / А. М. Семернин, С. Д. Семернина, А. А. Левченко // Пром. теплотехника. – 2004. – Т. 26. – № 6. – С. 76 – 79.

84. Система довговічного внутрішнього теплоізоляційного захисту промислових димових труб [Текст] / П. В. Кривенко, О. М. Петропавловський, М. А. Мохорт, Г. В. Вознюк // Будівництво України. – 2004. – № 4. – С. 18 – 21.

85. Системы газоснабжения и газопотребления харьковского региона [Текст] / В. И. Торкатюк, В. В. Коненко, А. Л. Шатенко, И. Н. Володина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 110 – 115. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4188/

86. Страшко, В. В. Сонячний дах із геліопрофілю ТЕПС [Текст]: [комплексне рішення питань гарячого водопостачання, опалення, вентиляції та кондиціонування об’єктів] / В. В. Страшко // Будівництво України. – 2006. – № 1. – С. 10 – 16.

87. Строй, А. Ф. Математична модель нестаціонарного теплообміну в топці теплогенератора [Текст] / А. Ф. Строй, Б. М. Федяй // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 255 – 264. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3175/

88. Строй, Д. А. Энергосберегающий способ отопления помещений [Текст] / Д. А. Строй // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 22. – С. 160 – 165. – (Серия «Технические науки»).

89. Тадля, О. Ю. Совершенствование методов и моделей расчетного анализа тепловых режимов и теплопотерь помещений с различными системами отопления [Текст] / О. Ю. Тадля, П. Г. Круковский // Пром. теплотехника. – 2004. – Т. 26. – № 6. – С. 197 – 200.

90. Тестирование отопительных систем с помощью распределенного синхронного температурного мониторинга [Текст] / В. А. Белошенко, А. С. Карпачев, В. А. Титиевский и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 4. – С. 61 – 67.

91. Фоменко, О. В. Дослідження газотранспортної системи України стосовно фактичних витоків газу [Текст] / О. В. Фоменко // Розвідка та розробка нафтогазових родовищ. – 2002. – № 4. – С. 85 – 88.

92. Формирование стратегии инновационного развития рынка теплоизоляционных материалов в строительном комплексе Украины [Текст] / Л. Н. Шутенко, Л. Г. Бойко, С. В. Бутник и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 63. – С. 35 – 58. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2126/

93. Хаванов, П. А. Термоблоки с «закрытой» топкой в поквартирных системах теплоснабжения [Текст]: [теплотехническая эффективность применения] / П. А. Хаванов, К. П. Барник // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 1. – С. 70 – 73.

94. Худенко, А. А. Проекти з розроблення високих наукоємних технологій у галузі теплоенергетичного забезпечення будівництва [Текст] // А. А. Худенко // Нові технології в будівництві. – 2005. – № 1. – С. 33 – 36.

95. Черних, Л. Ф. Підлогова електротеплоакумуляційна система опалення будинків [Текст] / Л. Ф. Черних // Нові технології в будівництві. – 2005. – № 2. – С. 57 – 64.

96. Шестаков, В. Н. Современная система отопления при помощи теплонасосных установок [Текст] / В. Н. Шестаков, А. И. Подопригора, В. А. Теличко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 4. – С. 34 – 39.

97. Шульга, М. О. Головні проблеми та технічне переоснащення систем теплопостачання [Текст] / М. О. Шульга // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 70 – 73. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1565/

98. Шульга, Н. А. Оптимальное распределение тепловой энергии закрытой системы централизованного теплоснабжения [Текст] // Н. А. Шульга, А. А. Бобух, С. Ю. Андреев, Д. А. Ковалев // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.:Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 183 – 189. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5644/

99. Шульга, Н. А. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения (на примере г. Харькова) [Текст] / Н. А. Шульга // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып.57. – С. 220 –224. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3801/

100. Юрьева, Т. П. Внедрение альтернативных источников теплоэнергии – один из путей оптимальной системы теплоснабжения городов [Текст] / Т. П. Юрьева, А. А. Балаганская // Коммунальное хозяйство городов: науч.– техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 261 – 264. – (Серия «Экономические науки»)

101. Юрьева, Т. П. Применение альтернативных источников теплоэнергии в современных условиях [Текст] / Т. П. Юрьева, А. А. Балаганская // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып.37. – С. 127 – 130. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4269/

102. Юрьева, Т. П. Системы теплоснабжения городов и выбор источников теплоэнергии [Текст] / Т. П. Юрьева, А. А. Балаганская // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып.41. – С. 24 –27. – (Серия «Экономические науки»).

103. Энергосберегающие технологии для отопления производственных помещений [Текст] / А. М. Семернин, С. Д. Семернина, А. А. Левченко, А. М. Кузьмич // Промышленная теплотехника. – 2004. – Т.26. – № 3. – С. 76 – 79.


ВЕНТИЛЯЦІЯ


104. Адамчо, Я. В. Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок [Текст] / Я. В. Адамчо // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 60. – С. 187 – 190. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2230/

105. Андрийчук, Н. Д. Моделирование характеристик вентиляционных систем теплогенерирующих установок [Текст] / Н. Д. Андрийчук // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 124 – 128. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2700/

106. Белова, Е. М. Математическая модель потокораспределения в системе тепло-, хладоснабжения вентиляторных доводчиков [Текст] / Е. М. Белова, А. А. Кривоус // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 30. – С. 165 – 169. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4938/

107. Белова, Е. М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами [Текст] / Е. М. Белова. – 2 е изд., испр. – М.: Техносфера, ЗАО «Евроклимат», 2006. – 400 с.

108. Бунько, Т. В. Закономерности, связывающие структуру и аэродинамические параметры шахтной вентиляционной сети [Текст] / Т. В. Бунько // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 36. – С. 15 – 21.

109. Бунько, Т. В. Критерий оптимальности потокораспределения шахтной вентиляционной сети [Текст] / Т. В. Бунько, Т. Г. Недокус, А. В. Пицьк // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 32. – С. 212 – 216.

110. Бунько, Т. В. Математическая модель вентилятора главного проветривания в методах расчета воздухораспределения в вентиляторнных сетях угольных шахт [Текст] / Т. В. Бунько // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 39. – С. 186 – 192.

111. Гольберт, А. Е. О возможности бадейного комплекса в условиях вентиляционного ствола шахты [Текст] / А. Е. Гольберт // Уголь Украины. – 2002. – № 8. – С. 41 – 42.

112. Гусенцова, Я. А. Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной системы [Текст] / Я. А. Гусенцова, К. Н. Андрийчук // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вып. 60. – С. 191 – 195. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2231/

113. Дмитриев, С. Л. Выбор оптимальной конструкции глушителей шума вентиляционных установок [Текст] / С. Л. Дмитриев, Ю. И. Жигло, О. А. Щур // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2005. – Вып. 64. – С. 74 – 76. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4469/

114. Довгалюк, В. Б. Системи вентиляції з транзитним повітророзподіленням [Текст] / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський // Будівництво України. – 2007. – № 5. – С. 34 – 37.

115. Зимин, Л. Б. Опытная установка для утилизации низкопотенциальной теплоты вентиляционных выбросов метрополитенов [Текст] / Л. Б. Зимин // Пром. теплотехника. – 2001. – Т. 23. – № 1-2. – С. 92 – 95.

116. Исследование характеристик вентиляционных выбросов стекловаренных печей [Текст] / В. Ф. Губарь, А. Г. Яценко, И. В. Губарь, З.В.Удовиченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 168 – 170. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5407/

117. Калюжний, А. П. Питомі капітальні вкладення у будівництво вентиляторних градирень [Текст] / А. П. Калюжний, В. Г. Новохатній // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 27. – С. 209 – 213. – (Серия «Технические науки»).

118. Конструкция устройств для замера количества воды в вентиляционных стволах и каналах вентиляторов главного проветривания и результаты шахтного эксперимента [Текст] / Т. В. Бунько, Л. А. Новиков, Б. В. Бойкий и др. // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 37. – С. 135 – 140.

119. Корнилов, Т. А. Особенности работы вентилируемого фасада в условиях устойчивой низкой температуры по результатам натурного эксперимента [Текст] / Т. А. Корнилов // Жилищное строительство. – 2008. – № 1. – С. 32 – 35.

120. Краснов, П. Л. Современная вентилируемая кровельная система [Текст] / П. Л. Краснов // Жилищное хозяйство. – 2008. – № 1. – С. 30 – 32.

121. Кректунов, А. О. Климатические системы в современном гостинично-досуговом комплексе [Текст] / А. О. Кректунов, И. Ю. Алексиков // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 1. – С. 38 – 43.

122. Ластовец, Н. В. Применение компьютерных программ вычислительной гидродинамики для анализа процессов вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] / Н. В. Ластовец // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 208 – 212. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5648/

123. Медицинский научно-исследовательский институт [Текст]: [Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха] // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2008. – № 1. – С. 22 – 28.

124. Методологические основы совершенствования шахтной вентиляционной системы [Текст] / А. Ф. Булат, Н. А. Ефремов, В. Г. Ильюшенко и др. // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 37. – С. 23 – 29.

125. Молодченко, Г. А. Применение вентиляционных фасадов при новом строительстве и реконструкции зданий [Текст] / Г. А. Молодченко, А. Ю. Кулаков, Е. И. Лугченко // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства: материалы II Международной научно-технической интернет-конференции 1-31 мая 2007 г. / МОН Украины, Хар. обл. террит. отделение акад. строительства Украины, ХНАГХ. – Х.: ХНАГХ, 2007. – С. 113 – 116.

126. Обводненность каналов вентиляторов главного проветривания [Текст]: [исследование и пути снижения] / И. И. Пожитько, Т. В. Бунько, И. Е. Кокоулин и др. // Геотехн. механика. – 2002. – Вып. 37. – С. 128 – 135.

127. Петров, В. И. К опыту обследования промышленных дымовых и вентиляционных труб [Текст] / В. И. Петров, С. Н. Яровой, Ю. Н. Яровой // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 170 – 174. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3890/

128. Піотровські, Є. З. Процеси природного повітрообміну в приміщеннях будівель [Текст]: автореф. дис.... докт. техн. наук: 05.23.03 / Піотровські Єжи Збігнев; Харків. держ. техн. ун-т будівн. та архітек. – Х., 2003. – 33 с.

129. Потетюев, С. Ю. Оценка устойчивости вентиляционных потоков при пожарах в тоннелях метрополитена [Текст] / С. Ю. Потетюев // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 240 – 244. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5427/

130. Пример энергосберегающей технологии выработки холода для комплекса «Форум» в Барселоне [Текст] // Вентиляция. Кондиционирование. Отопление. – 2008. – № 1. – С. 34 – 37.

131. Розумна вентиляція [Текст] // Архіт. вісник. – 2004. – № 1-2. – С. 30 – 33.

132. Соколов, В. И. Прогнозирование характеристик вытяжной системы вентиляции [Текст] / В. И. Соколов // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 187 – 189. – (Серия «Технические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5413/

133. Строй, А. Ф. Розрахунок гравітаційної системи вентиляції у приміщеннях з інфрачервоним опаленням [Текст] / А. Ф. Строй, Ю. К. Припотень // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2001. – Вып. 30. – С. 169 – 172. – (Серия «Технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4939/

134. Фади Насер Альтернативная система кондиционирования воздуха с фото - электротермическими преобразователями солнечной энергии [Текст] / Фади Насер, А. В. Дорошенко, Б. А. Афанасьев // Холодильна техніка і технологія. – 2006. – № 2. – С. 58 – 65.

135. Фиалко, Н. М. О взаимосвязи теплового и вентиляционного режимов подземных объектов при естественных внешних воздействиях [Текст] / Н. М. Фиалко, Л. Б. Зимин // Доп. НАН України. – 2002. – № 7. – С. 100 – 106. – (Серія „Математика, природознавство, технічні науки”).

136. Щекин, И. Р. Повышение энергетической эффективности вентиляционно-отопительных систем (принципы энергоаудита) [Текст]: науч. Пособие / И. Р. Щекин. – Х.: Изд-во «Форт», 2003. – 164 с.

137. Яременко, С. А. Глушитель шума для систем вентиляции и кондиционирования воздуха встроенно-пристроенных помещений [Текст] / С. А. Яременко // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 10. – С. 48.


Схожі:

Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції
«Автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції
«Автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції
«Автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції
Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання І вентиляції» (для студентів...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconПаспорт спеціальності 05. 23. 03 вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
Галузь науки І техніки, предметом якої є будівництво, монтаж, експлуатація систем теплогазопостачання й вентиляції (тгв), вивчення...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Технічна діагностика систем теплогазопостачання І вентиляції” (для студентів...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМетодичні вказівки
«Аеродинамічний розрахунок систем вентиляціі» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання за за напрямом підготовки 0921...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconОлеся Тєлєжкіна Національний фармацевтичний університет сучасні інноваційні технології навчання української мови у вищих навчальних закладах
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки дослідники виділяють такі новітні технології, як кейс-стаді, метод проектної діяльності,...
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «спецкурс з систем промислової вентиляції»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Бібліотека інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни аеродинаміка вентиляції
Програма та робоча програма навчальної дисципліни аеродинаміка вентиляції для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи