Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності icon

Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності
Скачати 244.49 Kb.
НазваАдміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності
Дата22.06.2012
Розмір244.49 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

на методичній нараді до практичного заняття № 1

кафедри соціальної медицини та для самостійної підготовки

організації охорони здоров'я студентів II курсу

"_"________ 2001 р. з адміністрування в

Протокол •№ медсестринстві
Зав. кафедрою: _________

ТЕМА: Адміністрування - шлях вирішення завдань, проблем в діяльності

медсестринства.

МЕТА: Ознайомити студентів з поняттям адміністрування і його
значення в діяльності медичних сестер при виконанні завдань і
вирішенні проблем.

^ ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соціальної медицни та ООЗ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

І. Поняття - "адміністрування в медсестринстві".

2. Значення управлінського рішення для організації виконання
завдань, вирішення проблем адміністративним шляхом.

3. Управлінське рішення: його оформлення і значення в
адмініструванні медсестринства.

4. План реалізації управлінського рішення (ПРУР) і його
значення в адмініструванні медсестринства.

^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

В ході практичного заняття студенти під контролем викладача
визначають організацію виконання завдань медичних сестер, прблем,
які виникають в практичній роботі адміністративним шляхом.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения.- М:Медицина,1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я

"__"________2001 р.

Протокол №

Зав. кафедрою: _________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 2

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринстві

^ ТЕМА: Конституція України і охорона здоров'я. Основи законодавства
України про охорону здоров 'я.


МЕТА: Судентам необхідно засвоїти основні статті Конституції
України щодо охорони здоров'я, а також ознайомити студентів з
основними положеннями основ законодавста про охорону здоров'я.
^ ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:
кафедра соціальної медицни та

ооз.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:^

1.' Статті Конституції України, які забезпечують охорону здоров'я
громадян України, їх зміст і вимоги.
Статті: 16;27;45;46;48;49;50.

2. Закони в галузі охорони здоров'я:

2.1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: значення і
зміст.

2.2. Про охорону навколишнього природнього середовища.

2.3. Про охорону праці.

2.4. Про державну допомогу сім'ям з дітьми.

2.5. Про захист населення від інфекційних хвороб.

2.6. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення та деякі інші законодавчі акти.
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

В ході практичного заняття студенти під контролем викладача
проводять порівняння вимог законодавчих актів в галузі охорони
здоров'я з показниками здоров'я населення і діяльності лікувально-
профілактичних закладів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения.- М:Медицина,1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді
кафедри соціальної медицини та
організації охорони здоров'я
"_"________2001 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: _________

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № З

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринстві

ТЕМА: Медичка сестра в охороні здоров'я. Робота палатної

(постової) медичної сестри: загальні відомості.

МЕТА: Ознайомити студентів з загальними відомостями про
спеціаліста по сестринській справі, а також з посадовими інструкціями
палатної (постової) медичної сестри,

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соціальної медицин та

003.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Роль і місце медичної сестри в охороні здоров'я.

2. Загальні відомості про спеціаліста по сестринській справі.
З'. Вимоги до спеціаліста "сестринської справи"'.
4. Посадові інструкції медичної сестри.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

В ході практичного заняття студенти під контролем викладача
розглядають забезпечення роботи медичних сестер у відповідності з їх
функціональними обов'язками і посадовими інструкціями, а також
вивчають наявність умов і матеріального забезпечення для діяльності
медеестринства.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина.1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения.- М:Медицина, 1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

на методичній нараді до практичного заняття № 4
кафедри соціальної медицини та для самостійної підготовки
організації охорони здоров'я студентів II курсу
"_"________ 2001 р. з адміністрування в
Протокол № . медсестринстві
Зав. кафедрою: ______________

ТЕМА: Санипарно-протиепідемічний ремсим в ЛПЗ і режимні накат
МОЗ України. Роль медичних сестер.


МЕТА: Ознайомити студентів з розумінням необхідності забезпечення

санітарно-протиепідемічного режиму в ЛПЗ, як основи успішного

виконання завдань, які стоять перед лікувально-профілактичними

установами.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соц. медицни та ООЗ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

\. Санітарно-протиепідемічний режим в ЛПЗ і завдання медичних

сестер.

2, Діючі режимні накази МОЗ:

2.1. Наказ №288 від 23.03.1976р. "Про затвердження Інструкції про
санітарно-протиепідемічний режим лікарень".

2.2. Наказ №720 від 31.07.1978р. "Об улучшении медицинской
помощи больньїм с гнойньїми хирургическими заболеваниями
й усилений мероприятий по борьбе с внутрибольничной
инфекцией".

2.3. Наказ №916 від 04.08.1983р. "Об утверждении Йнструкции по
санитарно-противозпидемическому режиму й охране труда
персонала инфекционньїх больниц (отделений)".

2.4. Наказ №408 від 12.07.1989р. "О мерах по снижению
заболеваемости вирусньїм гепатитом в стране".

2.5. Наказ №4 від 05.01.1996р. "Про організацію та забезпечення

медичної допомоги новонародженим".
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Під час практичного заняття студенти під керівництвом викладача
вивчають положення і значення діючих режимних наказів МОЗ №288
від 23.03.1976р.; №720 від 31.07.1978р.; №916 від 04.08.1983р.; №408 від
12.07.1989р; №4 від 05.01.1996р.

ЛІТЕРАТУРА:

І. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
МедицинаЛ984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения,- М:Медицина, 1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я

"_"________ 2001 р.

Протокол №

Зав. кафедрою: _________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 5

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринстві

ТЕМА: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної
допомоги в умовах переходу до страхової медицини. Приватна медико-
санітарна допомога (НМСД) і січейна медицина. Завдання медичних
сестер. (І частина).


МЕТА: Ознайомити студентів з проблемами реформування охорони
здоров'я населення при переході до страхової медицини.
ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 4 години (в тч. І частина - 2 години).
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:
кафедра соціальної медицни та

ооз.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

\. Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню в
сучасних умовах: поняття про первинну, вторинну та третинну
медико-санітарну допомогу населенню; дільничний принцип в
організації амбулаторно-поліклічної допомоги: спеціалізація
дільничної служби та її недоліки.

2. Сімейна медицина, як шлях підвищення ефективності та якості
надання медичної допомоги населенню.

3. ПМСД та сімейна медицина - завдання медичних сестер.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Під час практичного заняття студенти під керівництвом викладача
розглядають необхідність реформування амбулаторно-поліклінічної
допомоги в сучасних умовах, звернувши особливу увагу на первинну
медико-санітарну допомогу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения.- МІМедицина, 1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я

"_"________ 2001 р.

Протокол №

Зав. кафедрою: _____________

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 6

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринетві

ТЕМА: Основні напрями реформування амбулаторно-полікігінічної
допомоги в умовах переходу до страхової медицини. Приватна медико-
санітарна допомога (ПМСД) і сімейна медицина. Завдання медичних
сестер. (11 частина).


МЕТА; Ознайомити студентів з проблемами реформування охорони
здоров'я населення при переході до страхової медицини.
ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 4 години (в т.ч. II частина - 2 години).
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:
кафедра соціальної медицни та

ооз.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

\. Медичне страхування.

2. Страхова медицина.

3. Завдання медичних сестер в здійсненні медичної допомоги в умовах
страхової медицини.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Під час практичного заняття студенти під керівництвом викладача
розглядають питання медичного страхування і страхової медицини та їх
значення для надання медичної допомоги населенню в умовах
ринкових відносин.

ЛІТЕРАТУРА:

\. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения,- М:Медицина,І987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я

"__"________ 2001 р.

Протокол №

Зав. кафедрою: ______________

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 7

для самостійної підготовки

студентів II курсу

•з адміністрування в

медсестринстві

ТЕМА: Оцінка праці палатних медичних сестер та їх атестація,

МЕТА: Ознайомити студентів з сучасними підходами до оцінки праці
медичних сестер.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соціальної медицин та

003.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Посадова інструкція палатної медичної сестри відділення стаціонару:
її знання та вміння і організація виконання.

2. Підходи до контролю якості роботи медичної сестри: структурний,
процесуальний, " по кінцевому результату., Медико-економічні
стандарти: їх наявність і виконання.

3. Положення про атестацію середніх медичних працівників.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

В ході практичного заняття під керівництвом викладача
розглядають шляхи оцінки праці середніх медичних сестер, посадові
інструкції, а також положення про атестацію середніх медичних сестер..

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения.-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения.- М:Медицина> 1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації оборони здоров'я

"__"_______ 2000 р.

Протокол №__

Зав. кафедрою: _________

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 9

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринстві

ТЕМА: Формування здорового способу життя населення: участь і

завдання медичних сестер.

МЕТА: Ознайомити студентів з методами і засобами санітарно-
освітньої роботи та їх використання в практичній діяльності медичних
сестер.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ; 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соціальної медицин та
003.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Спосіб життя і здоровий спосіб життя (ЗСЖ): поняття і значення для
здоров'я населення.

2. Формування ЗСЖ: завдання санітарної освіти, її форми І методи.

3. Роль медичних сестер в формуванні ЗСЖ серед населення та в
проведені санітарно-освітньої роботи в ЛПЗ.

4. Центри здоров'я та їх роль в організації пропаганди ЗСЖ.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Студенти повинні засвоїти сутність ЗСЖ для здоров'я населення і
основні форми його пропаганди, а також обов'язкову участь медичних
працівників всіх категорій в здійснені формування здорового способу
життя.

ЛІТЕРАТУРА:

І. Серенко А.Ф. Соціальная гигиена й организация здравоохранения.-
К4едицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
. здравоохранения.- М:Медицина,1987.

3. Лекційний матеріал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я

" __"________ 2001 р.

Протокол №

Зав. кафедрою: _________

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 8

для самостійної підготовки

студентів II курсу

з адміністрування в

медсестринстві

^ ТЕМА: Медична документація, облік тимчасової непрацездатності в
лікувально-профілактичних закладах і завдання медичних
сестер поліклініки і стаціонару*


МЕТА: Ознайомити студентів з медичною документацією і обліком
тимчасової непрацездатності в ЛПЗ.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години,

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: кафедра соціальної медицни та

ооз.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Тимчасова непрацездатність., як показник захворюваності населення..

2. Поняття "експертиза непрацездатності".

3. Експертиза тимчасової непрацездатності в ЛПЗ.

4. Облік тимчасової непрацездатності в поліклініці., стаціонарі і
завдання медичних сестер.

5. Основна медична документація, яка використовується для обліку і
звітності при тимчасовій непрацездатності.

6. Показники тимчасової непрацездатності.

7. Порядок видачі лікарняних листків в поліклініці і стаціонарі.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

В ході практичного заняття студенти під керівництвом викладача
вивчають медичну документацію, яка використовується при обліку
тимчасової непрацездатності, а також вивчають правила її заповнення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена й организация здравоохранения,-
Медицина,1984.

2. Лаврова М.Г.,Майстрах К.В. Социальная гигиена й организация
здравоохранения,- МгМедицина, 1987.

3. Лекційний матеріал.

Схожі:

Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconТематичний план
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності медсестринства. Конституція України І охорона здоров’я. Основи законодавства...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconМ., Манько В. М. Суб’єктивні дидактичні умови розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів постановка проблеми
Альних умінь, зокрема таких, як уміння самостійно поповнювати і поглиблювати запас професійних знань, застосовувати їх для вирішення...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методика вирішення еколого-інженерних задач Освітньо-кваліфікаційний рівень
Ознайомлення з методами вирішення проблем забруднення навколишнього середовища та вибір найбільш оптимального рішення для зменшення...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconНове дослідження міського господарського права О. П. Подцерковний
України, – все це не дозволяє рішуче встати на європейський шлях розвитку місцевого самоврядування, коли самостійне вирішення місцевих...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconКонцепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки
При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconПлан роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 рок
При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи І напрями діяльності, організацію...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури фізичного факультету зну
Педагогічна практика – це вид практичної діяльності студентів, спрямований на вирішення різноманітних педагогічних завдань. Специфікою...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconУказ президента україни
З метою вирішення актуальних проблем молодих учених, забезпечення їх активної участі в реалізації державної політики у сфері наукової...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності iconКафедра регіональної економіки
Мета дисципліни – формування у студентів компетенцій щодо вирішення складних проблем у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей...
Адміністрування шлях вирішення завдань, проблем в діяльності icon Міжнародна науково-практична конференція «фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз»
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи