Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c icon

Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c
Скачати 123.3 Kb.
НазваВимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c
Дата22.06.2012
Розмір123.3 Kb.
ТипДокументи
Лабораторна робота 6

ВИМІР ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ: R, L, M І C6.1 Мета роботи

Освоєння деяких методів виміру параметрів електричних кіл: R, L, М і С.

Одержання практичних навичок роботи з омметрами, мегометрами, мостами постійного і змінного струму.


6.2 Загальні відомості

Опір – один з найважливіших параметрів електричних кіл. За величиною опори дуже різноманітні і поділяються на три групи: малі – від 1 Ом і менше; середні – від 1 Ом до 0,1 МОм; великі – від 0,1 МОм і вище. При вимірах малих опорів на результат вимірів впливає опір з'єднуючих проводів, контактів і контактні термо-ЕРС. При вимірах великих опорів необхідно враховувати і усувати вплив температури, вологості та інших величин. Опір твердих провідників вимірюють на постійному струмі, тому що при цьому виключається похибка, пов'язана з впливом ємності і індуктивності.

6.2.1 Непрямий метод виміру опорів

Метод порівняння при послідовному і паралельному з'єднанні заснований на порівнянні вимірюваного і зразкового опорів. При установці перемикача "К" у положення 1 (рис. 6.1, а) вимірюють напругу . Cтрум у колі(6.1)

При установці "К" у положення 3 вимірюють напругу , тоді вимірюваний опір(6.2)

Цей метод застосовують для виміру середніх і великих опорів.

Для виміру малих і середніх значень опорів застосовують схему рис. 6.1, 6.

У положенні 1 ключа "К" вимірюють струм , а в положення 3 – струм .

Напруга мережі(6.3)

Вимірюваний опір(6.4)а)б)

Рис. 6.1

6.2.2 Прилади безпосередньої оцінки для виміру опорів

Для прямого виміру електричного опору використовують омметри і мегометри, в яких застосовують вимірювальні механізми магнітоелектричної системи.

Омметри можна розділити на дві групи: 1) однорамкові, що мають одну рухому рамку; 2) з логометром, рухома частина яких складається з двох рамок.

Однорамкові омметри характеризуються тим, що покази їхні правильні тільки при певному значенні напруги джерела струму.

Покази омметрів-логометрів не залежать від напруги джерела струму. Промисловість випускає омметри з межами виміру від 0 до 100 кОм і 0,2-200 МОм. Основна їхня погрішність дорівнює ±1%.

6.2.3 Метод амперметра, вольтметра, ватметра для виміру індуктивності, ємності і взаємної індуктивності в колах змінного струму

Підключаючи по черзі до затискачів 1-1/ котушку з індуктивністю L і конденсатор з ємністю С, вимірюють активну потужність Р, струм І, напругу U (рис. 6.2).Рис. 6.2

Індуктивність котушки(6.5)

Ємність конденсатора(6.6)

При узгодженому послідовному з'єднанні двох котушок їхня загальна індуктивність(6.7)

де – індуктивність першої котушки; – індуктивність другої котушки; – взаємна індуктивність двох котушок.

Загальну індуктивність котушок при узгодженому включенні і зустрічному включенні можна визначити за формулою (6.7), знаючи покази амперметра і вольтметра:(6.10)(6.11)

При зустрічному послідовному з'єднанні двох котушок їх загальна індуктивність(6.8)

Віднімаючи з рівняння (6.7) рівняння (6.8), одержимо

;

(6.9)

6.2.4 Визначення взаємної індуктивності за допомогою амперметра і вольтметра (рис.6.3)Рис. 6.3

Якщо вимірити струм у першій котушці і індуктовану в другій котушці ЕРС, то маємо співвідношення

;

(6.12)

де – кутова частота.

Для виміру ЕРС використовують цифровий вольтметр, тому що він споживає малу потужність при вимірі, тоді .

6.2.5 Вимір ємності за сталою часу (рис. 6.4)

При встановлені ключа в положення 1, конденсатор заряджається до напруги . У положенні ключа 2 відбувається розряд конденсатора через опір до напруги , тоді(6.13)

де t – час розряду конденсатора, обмірюваний секундоміром; ? – постійна часу ().Рис. 6.4

З рівняння (6.13) знайдемо(6.14)

6.2.6 Вимірювальні прилади врівноважуючого перетворення

1) Вимірювальні мости постійного струму. Мостовий метод є основним, найбільш довершеним методом виміру параметрів електричних кіл. Міст постійного струму призначений для виміру опору.

Найбільше поширення одержали два варіанти мостів: одинарні і подвійні (рис. 6.5).Рис. 6.5

Плечі і , суміжні в мостовій схемі, називаються плечами порівняння. Два інших опори, які входять у рівняння у вигляді відношення , називають плічми відношення.

Різниця напруг між точками А і В вимірювального моста дорівнює нулю за умови, що(6.15)

Ця рівність визначає умову рівноваги моста. Якщо один з опорів пліч моста є невідомим, то його значення встановлюють(6.16)

2) ^ Мости змінного струму. Ці мости служать в основному для вимірів комплексних опорів. Основні рівняння для мостів змінного струму: .(6.17)(6.18)
Рис. 6.6

Промислові мости змінного струму звичайно роблять універсальними, об'єднуючими декілька зазначених вимірювальних схем; вони призначені для вимірів комплексних опорів, ємності, індуктивності, тангенса кута втрат і тангенса кута зсуву фаз між векторами струму і напруги (рис. 6.6).


6.3 Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитися з приладами і записати їх характеристики.

 2. Зібрати схему (рис. 6.1, а), вимірити і для двох різних значень напруги. Обчислити значення R за формулою (6.2) і середнє значення занести до табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Метод

вимірів
^

Вимірюваний опір


 1. Зібрати схему (рис. 6.1, 6), вимірити струми і , обчислити опір за формулою (6.4), занести до табл. 6.1.

 2. Вимірити опір мегометром, результат занести до табл.6.1.

 3. Вимірити опір мостом постійного струму.

 4. Вимірити опір обмоток котушок індуктивності омметром. Результат занести до табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Кількість витків котушки індуктивності

3600

2400

1200

40

25

15

 1. Зібрати схему (рис. 6.2), вимірити струм, напругу і потужність. За формулами (6.5), (6.6), (6.9) обчислити K, C, і М. Результати занести до табл.6.3, 6.4, 6.5.

Примітка. Активний опір котушки з 1200 витками взяти з попереднього дослідження (табл. 6.2).

Таблиця 6.3

Виводи

котушок

А

В

Вт

Ом

Ом
Гн
1200

Таблиця 6.4

^ Номер

конденсатора
В

А

Вт

Ом

Ом
мкФ

С1


С2


С3


Таблиця 6.5

^ Поєднання
котушок
А

В

Вт

Гн

Гн

послідовне
зустрічне
 1. Зібрати схему (рис. 6.3), вимірити струм і напругу. Обчислити за формулою (6.12) взаємну індуктивність. Занести результат до табл. 6.6.

Таблиця 6.6А

В

Гц

с-1

Гн

 1. Зібрати cxемy (рис. 6.4). Вимірити напругу заряду і розряду ємності, час розряду ємності секундоміром до напруги. . Обчислити за формулою (6.14) . Результати занести до табл. 6.7.

Таблиця 6.7B

В

с

Ом

мкФ

 1. Вимірити ємність і індуктивність мостом змінного струму. Значення L і С будуть дорівнювати добутку показів по шкалі перемикача діапазонів вимірів змінного опору. Результати занести до табл. 6.8 і 6.9.

Таблиця 6.8

Номер

конденсатора(мкФ)

Таблиця 6.9
^

Виводи котушок


3600

2400

1200

(Гн)


6.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені:

1. Найменування і ціль роботи.

2. Характеристики приладів.

3. Схеми електричних кіл.

4. Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень.

5. Стислі висновки по роботі.

^
6.5 Контрольні запитання

 1. Назвати основні методи виміру опорів.

 2. Як вимірюють опір методом порівняння?

 3. Прилади безпосередньої оцінки опорів.

 4. Непрямі методи виміру індуктивності, ємності і взаємної індуктивності.

 5. Прямі методи виміру індуктивності і ємності.

 6. Якими недоліками володіють методи виміру L і C приладами безпосередньої оцінки?

 7. Вимір індуктивності мостом змінного струму.

 8. Вимір ємності мостом змінного струму.

 9. Мости постійного струму і їхнє застосування.
Схожі:

Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconПрограма предмет : Теорія електричних та електронних кіл
Метою дисципліни є формування у студентів елементів світогляду щодо функціонування електричних та електронних кіл
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconЛабораторна робота №1 Дослідження електричних І світлотехнічних параметрів нормально- освітлювальних ламп розжарювання
Мета роботи: Вивчення конструкції та принципу дії ламп розжарювання, визначення їх електричних І світлових параметрів та впливу напруги...
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconНазва модуля: Теорія електромагнітних кіл Код модуля
Блажкевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл. Київ. "Наука думка" 1964. 425 с
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconНазва модуля: Електротехніка Код модуля
Основні закони електротехніки (Ома, Кірхгофа), елементи (ерс, струм, напруга, енергія, потужність). Джерела електричної енергії та...
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconС фсу іесу, Козловського В. Ф
Теорія електричних І магнітних кіл. Лабораторні роботи І завдання на курсову роботу
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconУдк 621 02 інтервальна оцінка параметрів сигналів струму, напруги та миттєвої потужності при діагностуванні електричних двигунів
Нтервальна оцінка параметрів сигналів струму, напруги та миттєвої потужності при діагностуванні електричних двигунів
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconЛабораторна робота №2 Дослідження параметрів галогенних ламп розжарювання
Мета роботи: Визначення електричних І світлових параметрів малогабаритної галогенної лампи розжарювання, дослідження розподілу температури...
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c icon“Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”
Порядок розрахунку електричних кіл постійного струму з використанням законів Кірхгофа
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconВимір електричних величин електронним осцилографом
Придбати навички виміру за допомогою ео миттєвих значень напруг, струмів, часових інтервалів, частоти, зсуву фаз
Вимір параметрів електричних кіл: R, L, m І c iconЕкспериментальна перевірка методів аналізу лінійних складних електричних кіл постійного струмУ
Підготовчий етап лабораторної роботи передбачає вивчення теоретичного матеріалу [1- с. 40-67, 2 – c. 24-59]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи