Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах icon

Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах
Скачати 54.75 Kb.
НазваЗадача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах
Дата22.06.2012
Розмір54.75 Kb.
ТипЗадача

Задача 5. Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах

Симетричний трифазний приймач електричної енергії з'єднаний зіркою чи трикутником. Напруга на фазі приймача . Активний і індуктивний опір фаз приймача відповідно рівні , . У коло приймача включений одноелементний лічильник активної енергія для виміру реактивної енергії. Послідовна обмотка лічильника ввімкнена в один із проводів трифазного кола, як зазначено в табл.8.

Приймач електричної енергії працює безупинно на протязі часу . Відповідно до вихідних даних (табл.8) потрібно:

  1. Накреслити схему ввімкнення лічильника відповідно до даних варіанта, зробити розмітку генераторних затисків його обмоток.

  2. Визначити лінійну напругу , лінійний струм , коефіцієнт потужності і кут .

  3. Для заданого кола побудувати в масштабі векторну діаграму виділити в ній вектори і під дією яких знаходяться паралельна і послідовна обмотки лічильника.

  4. Користаючись векторною діаграмою, довести, що лічильник, ввімкнений за такою схемою, вимірює реактивну енергію. Визначити витрату реактивної енергії, що враховується лічильником за час .

  5. Підрахувати за час реактивну енергію всього приймача.

  6. Знайти чисельне співвідношення між енергією, що враховується лічильником, і енергією приймача.


^ 5 ДОДАТКОВІ ЗАДАЧІ


В цьому розділі наведені додаткові задачі, які будуть корисними при самостійному вивченні курсу "Основи метрології і електричні виміри" студентам всіх форм навчання (не тільки заочної). Також вони можуть бути використаними викладачем при проведенні іспиту.

Задача Д1. В результаті багаторазових вимірів опору резистора отримані такі його значення:

досліду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R, Ом

20,50

20,38

20,40

20,38

20,61

20,45

20,40

20,60

20,30

20,55

Визначте ймовірну похибку виміру.

Задача Д2. До магнітоелектричного міліамперметру на 75 мВ з внутрішнім опором 10 Ом підключений шунт, опір якого дорівнює 0,53 Ом. Як зміниться чутливість приладу за струмом? Наведіть схему.

Задача Д3. Визначить найбільшу можливу відносну похибку виміру енергії ватметром з межею виміру 750 Вт, класу точності 0,5 і шкалою на 150 поділок за час 1201,5 сек., якщо покази ватметра дорівнюють 60 поділкам на протязі всього часу виміру. Визначте чутливість ватметра і наведіть схему його вмикання.

Задача Д4. Для виміру напруги 220 В взяли два вольтметри, з'єднані послідовно. Перший вольтметр має межу виміру 150 В, внутрішній опір 12 кОм, клас точності 0,5; другий вольтметр з межею виміру 120 В має внутрішній опір 10 кОм, клас точності 0,5. Визначте покази кожного вольтметра і найбільші абсолютну і відносну похибки.

Задача Д5. Магнітоелектричний прилад на 75 мВ зі шкалою 150 поділок має опір 50 Ом. Чому дорівнюють його стала і чутливість за струмом і напругою, потужність власного споживання? Як розширити межу виміру цього приладу до 3 В? Наведіть схему.

Задача Д6. Підберіть шунти до магнітоелектричного приладу зі шкалою на 5 мА і опором 10 Ом таким чином, щоб цим приладом можна було вимірювати струми 1, 3, 5 А. Наведіть схему.

Задача Д7. Вольтметр електростатичної системи на 150 В має ємність 100 пФ. Розрахуйте ємність додаткового конденсатора для розширення межі виміру до 2 кВ. Наведіть схему.

Задача Д8. На розподільному щитку однофазного струму установлений вольтметр на 150 В, амперметр на 5 А зі шкалою на 100 поділок і ватметр на 150 В і 5 А зі шкалою на 150 100 поділок. Амперметр і ватметр включені через трансформатор струму 50/5. Накресліть схему і визначте первинний струм, потужність і , якщо стрілка амперметра показує 80 поділок, вольтметра – 120 поділок, ватметра – 50 поділок.

Задача Д9. У трифазному колі потужність виміряється за схемою двох ватметрів. Навантаження фаз рівномірне. Фазний струм 5 А, лінійна напруга 380 В. Сумарна потужність, обмірювана ватметрами, складає 206 Вт. Визначте покази кожного ватметра і кола. Наведіть схему.

Задача Д10. У трифазному колі з рівномірним навантаженням включені два ватметри. Напруга мережі 220 В. Покази ватметрів: , . Наведіть схему, визначте коефіцієнт потужності і струм в колі.

Задача Д11. Визначте чутливість за струмом і напругою магнітоелектричного приладу на 75 мВ з внутрішнім опором 15 Ом і шкалою 150 поділок. Як зміниться чутливість приладу за струмом і напругою, якщо число витків на рамці приладу збільшити вдвічі, залишивши діаметр проводу незмінним?

Задача Д12. До мережі однофазного струму через трансформатори струму 100/5 і напруги 30000/100 ввімкнений електродинамічний ватметр на напругу 120 В і струм 5 А зі шкалою 150 поділок. Наведіть схему вмикання приладів і визначте потужність мережі, якщо показ ватметра – 85 поділок.

Задача Д13. В трифазному колі з рівномірним навантаженням потужність вимірюють за схемою двох ватметрів, лінійний струм складає 5 А, лінійна напруга – 120 В, повна потужність, вимірювана ватметрами, складає 807 Вт. Визначте покази кожного ватметра, кола. Наведіть схему.

Задача Д14. Магнітоелектричний вимірювач з опором 0,3 Ом має шкалу на 100 поділок і чутливість за струмом 0,05 . Визначте постійну цього приладу і нову межу виміру при підключенні шунта з опором 0,015 Ом. Наведіть схему.

Задача Д15. Міліамперметр на 200 mA має опір 3 Ом, чутливість за струмом 0,5 . Визначте число поділок всій шкали і струм в колі, якщо стрілка приладу відхилилась на 25 поділок. Як зробити межу виміру цього приладу рівною 30 В? Наведіть схему.

Задача Д16. До мережі однофазного струму через трансформатори струму 200/5 і напруги 6000/100 ввімкнені амперметр, вольтметр і ватметр. Визначте покази всіх приладів, якщо відомо, що струм в колі 168 А, напруга – 3300 В і . Наведіть схему.

Задача Д17. Для виміру напруги і струму в колі постійного струму використані вольтметр на номінальну напругу 250 В (класу точності 1,5) і амперметр на номінальний струм 150 А (класу точності 1,0). Покази вольтметру і амперметру на протязі доби дорівнюють, відповідно, 215 В і 120 А. Визначте кількість енергії, яка витрачається за добу, і найбільші можливі абсолютну і відносну похибки при її вимірі, якщо час вимірюється з точністю до 60 с.

Задача Д18. В трифазному колі з рівномірним навантаженням реактивна потужність вимірюється за схемою одного ватметра. Показ ватметра – 85 поділок. Номінальний струм ватметра 10 А, напруга – 300 В, шкала – на 150 поділок. Лінійна напруга кола 220 В, лінійний струм – 8,5 А. Визначте реактивну, активну потужності і трифазного кола. Наведіть схему.

Задача Д19. Ватметр на напругу 220 В і струм 5 А ввімкнений через трансформатор струму 300/5 до трифазного кола з рівномірним навантаженням. Наведіть схему і визначте потужність трифазного кола, якщо ватметр показує 250 Вт. Нейтральна точка доступна.

Задача Д20. Ввімкнені до трифазного кола з рівномірним навантаженням через трансформатори струму 200/5 і напруги 6000/100 прилади дають такі покази: вольтметр – 105 В; амперметр – 3,6 А; ватметри , . Визначте значення струму, напруги, потужності і кола. Наведіть схеми.
Схожі:

Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconМ. О. Петрище особливості проектування електронних лічильників реактивної енергії змінного струму
Відмічено недоліки таких методів щодо можливості несанкціонованого відбору реактивної енергії при неправильному фазуванні струму....
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconЗадача Вимір активної потужності в трифазних колах Для виміру активної потужності трифазного кола із симетричним активно-індуктивним навантаженням, з'єднаним зіркою чи трикутником,
При рішенні п. 1а необхідно написати вираз миттєвого І середнього обертаючих моментів, а потім кута повороту рухомої частини амперметра...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconВідомості про
Система компенсації реактивної потужності призводить до зменшення втрат реактивної І активної потужності, та зменшенню струму, що...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconДевіз:”компенсація реактивної потужності”
Система управління компенсатором реактивної потужності на базі транзисторного перетворювача з підвищеними регульованими властивостями...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconДевіз:”компенсація реактивної потужності”
Система управління компенсатором реактивної потужності на базі транзисторного перетворювача з підвищеними регульованими властивостями...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconЗадача прогноз задача ефект ставка -1 задача ефект ставка -2 задача опт портфель графіки
По акціях корпорацій виплачується дивіденд 5 г о на одну акцію. Продажна ціна акцій на фондовій біржі становила 100 г о
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconЗадача Вимір струму в колах змінного
Коло несинусоїдного струму має: амперметр магнітоелектричної системи й амперметр електродинамічної системи. Амперметри мають однакові...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconУправління компенсатором реактивної потужності на базі транзисторного перетворювача з підвищеними регульованими властивостями коєфіцієнту потужності
Ергію, яка постачається від генераторів енергосистеми, в механічну роботу та тепло. Для здійснення такого перетворення необхідне...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconАнотація наукової роботи з девізом «Компенсація реактивної потужності» Актуальність роботи
В сучасних системах з дискретним регулювання еквівалента ємності знижується споживання реактивної потужності, але можуть виникати...
Задача Вимір реактивної енергії в трифазних ланцюгах iconАнотація наукової роботи з девізом «Компенсація реактивної потужності» Актуальність роботи
В сучасних системах з дискретним регулювання еквівалента ємності знижується споживання реактивної потужності, але можуть виникати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи