Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") icon

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит", 0501. 07 „Економіка підприємства", 0502. 01 „Менеджмент організацій", 0504. 00 „Туризм")
НазваМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит", 0501. 07 „Економіка підприємства", 0502. 01 „Менеджмент організацій", 0504. 00 „Туризм")
Сторінка1/5
Дата22.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Мікроекономіка

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 7.0501.06 „Облік і аудит”, 7.0501.07 „Економіка підприємства”, 7.0502.01 „Менеджмент організацій”, 6.0504.00 „Туризм”)


Харків – ХНАМГ – 2005

Мікроекономіка: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 7.0501.06 „Облік і аудит”, 7.0501.07 „Економіка підприємства”, 7.0502.01 „Менеджмент організацій”, 6.0504.00 „Туризм”). – Харків: ХНАМГ, 2005 – 76 с.


Укл.: О.А. Цимбалюк, В.В. Гранкіна


Рецензент: к.е.н., доц. І.А. Островський


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 8 від 22 лютого 2005 р.

^ Вступ


Визначення мікроекономіки

Мікроекономіка (від англ. Microeconomics) являє собою науковий і навчальний предмет, який є стандартною частиною економічної освіти в будь-якій країні. Це логічно струнка, вельми цікава та надзвичайно корисна для розуміння оточуючої дійсності дисципліна, яка почала формуватися ще фізіократами, а до середини ХХ ст. набула свої сучасні форми. Сьогодні це в прямому розумінні зріла наука з відточеним інструментарієм, елегантними й чіткими визначеннями та великою областю застосування.


Мікроекономіка („мікро” – малий) — це частина економічної теорії, що вивчає поведінку малих ринкових одиниць (учасників ринку), таких як приватні фірми, державні підприємства, групи людей або окремі люди.

Мікроекономіка досліджує поведінку окремих елементів і структур, таких як галузь виробництва і підприємства, товарні й фінансові ринки, банки, різноманітні фірми, домашні господарства та ін. Вона вивчає, як встановлюються обсяги виробництва окремих товарів і ціни на них, як впливають податки на добробут населення і т.п. Окремий самостійний розділ вивчення ринкової економіки з точки зору мікроекономіки — питання економіки та організації підприємницької діяльності. Це організаційні форми та правові основи бізнесу, питання фінансового та господарського планування фірми, засоби мобілізації капіталу для розвитку бізнесу, методи оцінки рівня монополізації ринку, питання ціноутворення, розрахунку витрат виробництва та реалізації продукції, процедури укладання підприємницьких угод та ін.

Мікроекономіку в сучасних умовах можна розглядати як науку та інструмент прийняття управлінських рішень на рівні одного господарюючого об’єкта (підприємства), групи (концерн), рівні структурних підрозділів окремого господарюючого суб’єкта.

В умовах ринкової економіки провідне місце в мікроекономіці як науці займають такі основні питання:

 • дослідження факторів виробництва та їх вплив на механізм формування виробничих витрат та собівартості, прибутку;

 • дослідження стратегії конкуренції в умовах різноманітних типів ринку;

 • аналіз попиту і пропозиції в умовах різного рівня диверсифікації виробництва та в умовах різних типів ринку;

 • аналіз формування рівня цін на вироблювану підприємством продукцію в умовах конкурентного ринку

^ Мікроекономічний аналіз розглядає частини економіки, по-перше, такі відособлені економічні одиниці, як галузі, фірми й домашні господарства, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни та конкретні товари й послуги. Є і більш широке визначення: мікроекономіка пов’язана з діяльністю окремих економічних суб’єктів (робітників, яких найняли, підприємців, фірм і т.д.), а мікроекономічний аналіз пояснює, як і чому приймаються економічні рішення на нижчому рівні. Ще одним важливим аспектом мікроекономіки є вивчення взаємодії суб’єктів економіки в процесі утворення більш великих структур — ринків у галузях виробництва.


^ Принципи мікроекономіки


Мікроекономіка базується на таких принципах:

 • обмеженість ресурсів;

 • багатоцільове використання ресурсів, тобто виникає необхідність вибору з альтернативних ресурсів. Ця концепція торкається питань «Що виробляти?» «Які технології використовувати?» та ін.;

 • оптимізуюча поведінка учасників економічного процесу. Припускається, що кожен учасник раціональний, інформований і вирішує завдання покращення свого становища. Наприклад, при існуючих обмеженнях на ресурси фірма прагне обрати такий план виробництва, щоб максимізувати свій прибуток. Якщо відома кількість продуктів, то завдання — мінімізувати витрати.


Ці методичні рекомендації розроблені на основі вирішення типових задач з усіх розділів курсу і орієнтовані на студента, який бажає самостійно отримати систематичні знання.

Наша мета полягає в тому, щоб студент придбав навички економічного мислення і зміг би самостійно аналізувати економічну дійсність та вирішувати реальні завдання.

Саме всі характерні риси мікроекономіки визначають те зовнішнє середовище, яке створює умови для розвитку підприємництва і бізнесу і ми розглянемо їх на підставі розрахункових робіт. З цією метою пропонуються наступні задачі варіанта №4 (всього 50 варіантів по 9 задач) та методика їх вирішення.


Задача №1


Функція попиту: QD = 10 – P, функція пропозиції: QS = 2P – 5.

 1. Визначити графічно й аналітично точку рівноваги.

 2. Вважаємо, що на даний товар ввели податок, який виплачує продавець у розмірі 1,5 грош. од. за штуку. Одночасно держава встановила на даний товар фіксовану роздрібну ціну, яка включає податок у 5 грош.од. Визначити надмірний попит.


Задача №2


Визначити трьома способами ринковий попит на товар Х на ринку, де тільки три покупці, якщо їх індивідуальний попит поданий формулами: QD = 80 – P; QB = 70 – P; QC = 50 – P. Чому крива ринкового попиту Д випукла донизу?


Задача №3


Що трапиться з лінією попиту на хліб при зростанні прибутків населення?


Задача №4


Якщо міркувати строго, то чи є абсолютно правильним твердження, що зміна ціни деякого блага приводить до зміни величини попиту на нього, але не зрушення кривої ДД?

 1. Як вплинуло велике збільшення ціни на бензин в 70-ті роки на криву попиту на автомобілі з ощадливою витратою пального?

 2. Як це через кілька років впливало на вихідну криву попиту на бензин?

 3. Яким чином підвищення в 70-ті роки ціни на паливо змінило попит на теплоізоляцію житлових будинків? Як це в підсумку змінило попит на паливо?

 4. Можете Ви навести аналогічні приклади?

 5. Якщо за подією деякого часу ціна блага повертається до вихідного рівня, а величина попиту - ні, то чи означає це, що в проміжку змінився попит?Задача №5


Еластичність попиту населення на даний товар за ціною дорівнює 0,25, по доходу ? 0,6. У майбутньому періоді доходи збільшаться на 5%, загальний рівень цін залишиться незмінним. На скільки відсотків зміниться обсяг попиту на даний товар, якщо його ціна зменшиться на 8%?


Задача №6

Припустимо, Ви головуєте в державній комісії з оподаткування, завданням якої є розробка програми одержання додаткових доходів шляхом ведення акцизних податків. Наскільки важливим для вас був би облік фактора еластичності попиту при визначенні конкретних продуктів, на продаж яких варто накласти акциз?


Задача №7


Літаком з пункту А в пункт У можна добратися за одну годину. Поїздка в автобусі по тому ж маршруту займає 5 год. Якщо авіаквиток коштує 30 дол., а автобусний – 10 дол., то який спосіб пересування дешевше для людини, здатної заробляти 2 дол. за годину? 10 дол. за годину? 5 дол. за годину?


Задача №8


Допустимо, споживач має прибуток 100 грош. од. На рисунку показані дві бюджетні лінії й відповідні їм дві криві байдужності:

а) яка ціна товару Y?

б) визначити координати двох точок лінії попиту даного споживача на товар Y;

в) чи залежить положення цієї лінії попиту від ціни товару Х, від доходу споживача?

Y


20 Е2


15 Е1


5 8 20 Х


Задача №9


«Ніщо не є більш корисним, ніж вода, але на неї навряд чи можна хоч що-небудь купити або одержати в обмін. Діамант же, навпаки, навряд чи має якусь цінність з погляду його безпосереднього вживання; однак величезна кількість інших товарів часто може бути отримана в обмін на нього» (Адам Сміт). Поясніть це твердження.


Задача №1


Функція попиту: QD = 10 – P, функція пропозиції: QS = 2P – 5.

1. Визначити графічно й аналітично точку рівноваги.

2. Вважаємо, що на даний товар ввели податок, який виплачує продавець у розмірі 1,5 грош. од. за штуку. Одночасно держава встановила на даний товар фіксовану роздрібну ціну, яка включає податок 5 грош. од. Визначити надмірний попит.


^ Методика вирішення задачі


З нашої точки зору, перед тим, як починати аналіз даної задачі, необхідно ознайомитися з поняттями попиту та пропозиції.

„Попит” — це узагальнюючий термін, що описує поведінку фактичних і потенційних покупців товару. Щоб зрозуміти, як функціонують ринки, необхідно оперувати більш точними поняттями. Перше з них — це обсяг попиту. Обсяг попиту на якийсь товар — це кількість товару, який покупці бажають придбати за деякий період (наприклад, день або рік). Обсяг попиту залежить від ціни даного товару та інших факторів, включаючи ціни інших товарів, а також прибутки покупців та їх смаки.

„Бажання придбати” тут означає, що покупці дійсно мали б бажання та можливість заплатити за потрібну кількість товару, якщо б таке було в наявності.

Так само як і попит, пропозиція — це узагальнюючий термін, який використовується для опису поведінки покупців. Пропозиція є узагальнюючим терміном, що характеризує поведінку фактичних і потенційних продавців товару.

^ Обсяг пропозиції товару — це кількість товару, яку продавці бажають продати за деякий період (наприклад, день або рік). Обсяг пропозиції залежить від ціни товару та інших факторів, перш за все від цін використовуваних у виробництві ресурсів та наявних в розпорядженні продавців виробничих технологій.

„Бажання продати” тут означає, що продавці справді бажали і могли б поставити на ринок пропоновану кількість товару при наявності достатнього числа покупців.


а) Отже, нам дано функцію попиту і функцію пропозиції. Ми можемо визначити графічно й аналітично точку рівноваги. Для цього нам необхідно скласти таблицю функцій попиту і пропозиції, щоб визначити обсяг попиту і пропозиції на товар при кожному значенні ціни (ціни від 0 — 5 грн.) (таблиця 1). QD і QS ми отримали, підставляючи кожне значення ціни у функції попиту і пропозиції.


Таблиця 1 – Обсяг попиту і пропозиції на товар


QD

P

QS

P

5

5

5

5

6

4

3

4

7

3

1

3

8

2

-1

2

9

1

-3

1

10

0

-5

0


Тепер, обчисливши і одержавши дані обсягів попиту і пропозиції товару і ціни, можна побудувати графік (графік 1) і отримати точку рівноваги Е.


P
Qs

5 E

PE

3

2,5

2 QD

0

5 Q

Графік 1 ? Попит, пропозиція на товар і точка рівноваги


^ Рівноважна ціна(РЕ) — це ціна, при якій обсяг попиту рівний обсягу пропозиції, і цей обсяг відповідно є рівноважним обсягом, QD=QS.

Графік дозволяє побачити ключові особливості представленого співвідношення, які набагато трудніше побачити в колонках чисел таблиці. Так, в табл. 1 показано, що 5 грн. за штуку — це рівноважна ціна, а 5 млн. штук в місяць — це рівноважний обсяг. При будь–якій ціні вище рівноважної має місце надмірна пропозиція, або надлишок.

Графік 1 з’єднує криву попиту і пропозиції на товар з тим, щоб проілюструвати графічно встановлення ринкової рівноваги. Крива попиту QD розташована правіше кривої пропозиції QS при цінах 5 грн. за штуку. Рисунок показує графічно, що при низьких цінах існує надлишковий попит. При цінах, що перевищують 5 грн. за штуку, крива пропозиції розташована правіше кривої попиту, що вказує на наявність надлишкової пропозиції. Криві перехрещуються в точці Е, показуючи тим самим, що при ціні 5 грн. за штуку попит дорівнює пропозиції. Точка Е показує і значення рівноважної ціни на вертикальній осі, рівної 5 грн., і рівноважний обсяг — на горизонтальній, рівний 5 млн. штук цього товару в місяць.

Економіст, використовуючи описаний тут аналіз попиту — пропозиції, завбачив би, що ціна нашого товару складе 5 грн. за штуку і 5 млн. штук товару в місяць буде продано і куплено. Причина полягає в тому, що якщо ціна не рівняється 5 грн. за штуку, то дія ринкових сил призведе її до цього рівня.

^ Ринок знаходиться в рівновазі, коли об’єм попиту дорівнює об’єму пропозиції.


Таким чином, якщо ринкова ціна не рівна рівноважній, то дії покупців і продавців рухають її в напрямку до рівноважної ціни. Коли ціна рівняється 5 грн. за штуку (в точці рівноваги), то у продавців немає причин змінювати ціну, тому що вони реалізують стільки, скільки хочуть, — не більше і не менше. Покупці покупають рівно таку кількість, яку вони хочуть. Отже, не існує тиску з боку покупців, яке призвело б до зміни ціни. У точці рівноваги і тільки в ній сили, схильні до здійснення цінових змін, урівноважують один одного.

Конкретні деталі змін ціни і кількості поза точкою рівноваги доволі складним чином залежать від відмінностей в організації ринку.

б) За допомогою витрат та податків держава, звичайно, відіграє провідну роль в розподілі ресурсів в економіці. У термінах „що”, „як” та „для кого” держава обирає багато з того, що виробляється, — від витрат на охорону та освіту до підтримки різних видів мистецтв. Воно впливає на те, як виробляються блага, за допомогою регулювання та правової системи. Воно впливає на те, для кого виробляються блага, через податки і трансферти, за допомогою яких стягується прибуток з одних і передається іншим.

Окрім цих прямих дій, держава чинить непрямий вплив на розподіл ресурсів через податки, на ціни та рівень виробництва на окремих ринках. Коли держава обкладає деякий товар податком, то це в цілому зменшує об’єм виробництва даного товару.

На графіку 2 зображено ринок нашого товару і вплив на нього податку, який становить 1,50 грн. за штуку. Ціна, яку платять покупці, відкладається по вертикальній осі. Крива попиту на товар QD показує обсяг попиту при кожному значенні ціни, яку платять покупці. QS — це крива пропозиції до введення яких-небудь податків. Ця крива показує обсяг пропозиції при кожному значенні ціни, яку отримують продавці.

Тепер припустимо, що держава вводить податок у розмірі 1.50 грн. з кожної штуки нашого товару. Тепер покупці будуть платити за штуку на 1.50 грн. більше, ніж раніше.
P Qs’

Qs

PE’ 6 E’ T

PE 5 E

4

3

2,5 QD

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

QE’ QE Q

Графік 2 ? Попит та пропозиція на товар після введення податку


Крива попиту показує кількість, яке покупці хочуть придбати при кожній ціні, яку вони платять. Податок не змінює кількість, яку покупці хочуть придбати при кожній ціні, яку вони платять і це, отже, не зміщує криву QD.

QS зміщується. Продавці бажають продати ту саме кількість, що і раніше, при кожній ціні, яку вони отримують. Крива пропозиції QS на графіку 2 зміщується вгору в положення QS’ на величину, в точності рівну розміру податку. Розмір податку дорівнює відстані між QS та QS’ й дорівнює Т.

Податок не зміщує криву попиту. Він зміщує криву пропозиції вгору на величину податку — від QS к QS’. У результаті зміщення кривої пропозиції ринкова рівновага зміниться. Податок зміщує точку рівноваги з точки Е до точки Е’ на графіку 2. У новій точці рівноваги Е’ покупці платять ціну Р1 за кожну штуку — більшу, ніж початкова ціна Р0. Тепер ціна продукту складе 6 грн. за штуку і 4 млн. штук продукту буде продано і куплено, тобто попит змінився.

В результаті введення податку відбудеться зміщення кривої на величину Т, тому що для отримання того самого прибутку виробник товару буде згоден продати меншу кількість товару за ціною, яка значно вище попередньої ціни. Якщо ми з цієї точки опустимо перпендикуляр, то отримаємо, що об’єм товару скорочується в цьому напрямку. Податок, згідно з випадком, виплачує продавець, але тягар розподіляється між продавцем і покупцем.

Тепер держава вводить на даний товар фіксовану роздрібну ціну, включаючи податок, в 5 грн. У такому випадку будуємо новий графік (графік 3).
P

Qs’’

E’’

PE 5


2,5

QD
0 5 Q

QE

Графік 3 ? Попит, пропозиція на товар після встановлення роздрібної ціни на товар і надлишковий попит


Цей графік ми отримали шляхом з’єднання графіку попиту та пропозиції до введення податку, графіку попиту та пропозиції після введення податку в розмірі 1.50 грн. за штуку і побудували криву попиту на товар після встановлення фіксованої роздрібної ціни державою. Фіксована роздрібна ціна, встановлена державою, яка включає в себе податок, дорівнює 5 грн. У такому випадку наша нова крива пропозиції буде рівна початковій кривій пропозиції і рівновага перейде в початкову точку Е. У нас знову встановиться рівновага попиту та пропозиції.

Різниця — перевищення обсягу попиту над обсягом пропозиції — називається надлишковим попитом на товар. Те, що надлишковий попит позитивний при низьких цінах, означає, що попит перевищує пропозицію. Якщо ціна яким-небудь чином виявилася зафіксованою на низькому рівні, то мав би місце дефіцит товару; покупці були б не в змозі знайти ту кількість товару, яку вони бажали б купити. Негативна величина надлишкового попиту при високих цінах означає, що попит нижче пропозиції. Коли надлишковий попит негативний, ми говоримо, що має місце надлишкова пропозиція товару на ринку. Якщо ціна була б зафіксована яким-небудь чином на високому рівні, то спостерігався б надлишок товару; продавці були б не в змозі знайти достатньо покупців для того, щоб реалізувати всю продукцію, яку вони бажали б запропонувати для продажі.

У нашому випадку надлишкового попиту немає, тому що на ринку товару встановлена рівновага. Оскільки наша ціна дорівнює 5 грн. (в точці рівноваги), то в продавців немає причин змінювати ціну, оскільки вони реалізують стільки, скільки бажають, — не більше і не менше. Покупці купують рівно таку кількість, яку вони хочуть. Отже, не існує тиску з боку покупців, який призвів би до зміни ціни. У точці рівноваги, і тільки в ній, сили, схильні до здійснення цінових змін, врівноважують один одного.


^ Що будуть робити підприємці за наявності надлишкового попиту?

Завжди, коли має місце надлишковий попит, ціна зростатиме. Продавці розуміють, що вони можуть підняти ціну і при цьому продавати стільки, скільки бажають продати (тобто вони дійсно можуть продати пропоновану кількість) за новою, більш високою ціною. Але такий стан ринку утворює напруження в соціальній сфері, держава починає регулювати ринок. Розглянемо цю ситуацію докладніше.

Основними інструментами державного регулювання ринку є:

 • податки;

 • дотації;

 • фіксовані ціни.

Найбільш цивілізованим інструментом державного регулювання ринку вважаються податки, тому що вони не обмежують свободу дій економічних агентів і, отже, не порушують функціонування ринкових процесів.

Вплив податків на ринок можна розглянути, наприклад, на введенні акцизного податку. Умовно візьмемо два варіанти:

а) податок виплачують продавці;

б) податок виплачують покупці.

^ Перший варіант. Припустимо, що введений податок на кожну одиницю блага склав Т грн. До введення податку лінія попиту займала положення D1D1, а лінія пропозиції — S1S1. Рівноважна ціна складала Р1, рівноважний обсяг продажів — Q1 (рис. 1 ).

У результаті введення податку відбудеться зрушення лінії пропозиції вгору на величину Т, тому що для отримання тієї ж суми прибутку продавець буде згодний продати дане благо за ціну, яка вище попередньої на величину Т грн. Лінія пропозиції займе положення S2S2. На ринку встановлюється нова рівновага, при якій обсяг продажів скоротиться з Q1 до Q2 , ціна для покупців підвиситься з Р- до Р+. Загальна сума податку, що надходить до держбюджету, буде рівна площі прямокутника Р+АВР-. Податок, згідно з умовою цього варіанта, виплачують продавці, але тягар податку розподіляється між продавцями та покупцями. Внесок продавців рівний площі прямокутника Р1СВР-, а внесок покупців — Р+АСР1.


P

S2

D1 S1

A T

P+

P1 C

P-- B


0

Q2 Q1 Q


Рис. 1 ? Вплив на ринкову рівновагу акцизного податку при сплаті його продавцями

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства", 0501 "Маркетинг", 0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Харламова, О. О. Конопліна, Ю.І. Мізик методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни
Для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»,...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconН. В. Методичні вказівки
«Економіка підприємства» та 030509 «Облік І аудит» (0501 – «Економіка І підприємництво», спеціальностей 050100 – «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconМетодичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 050106 «облік...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» 030509 «Облік І аудит» І слухачів другої вищої...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит\", 0501. 07 „Економіка підприємства\", 0502. 01 „Менеджмент організацій\", 0504. 00 „Туризм\") iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи