Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Скачати 102.02 Kb.
НазваОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Дата01.06.2012
Розмір102.02 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО (ЗА ФАХОМ) ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050201 - «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»В екзаменаційному білеті 5 питань:

• з першої частини дисципліни «Основи менеджменту»;

• з другої частини дисципліни «Основи менеджменту»;

• з дисципліни «Маркетинг»;

• з дисципліни «Організація виробництва»;

• з дисципліни «Планування діяльності підприємства».

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


1. Управління, менеджмент як самостійна область знань.

2. Визначення організації. Формальні і неформальні організації.

3. Загальні характеристики організацій. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

4. Загальні фактори в роботі керівників. Десять управлінських ролей Мінцберга.

5. Рівні управління. Два способи зображення рівнів управління.

6. Характеристика керівників низової, середньої і вищої ланки.

7. Складові успіху організації: виживання, результативність, ефективність, продуктивність і практична реалізація.

8. Систематизований погляд на управління. Еволюція управління як наукової дисципліни.

9. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл

10. Класична або адміністративна школа в управлінні. Принципи управління А.Файоля.

11. Процесний підхід до управління. Функції процесу управління.

12. Системний підхід до управління. Модель організації як відкритої системи.

13. Ситуаційний підхід і процес управління.

14. Внутрішні змінні - ситуаційні фактори організації.

15. Структура організації - внутрішня змінна. Сфера контролю і рівні управління. 1 б. Внутрішні змінні - ситуаційні фактори організації.

17. Класифікації технології по Д.Вудворду і Д.Томпсону.

18. Організація і її зовнішнє середовище. Модель впливу не передбачених обставин на організацію.

19. Взаємопов'язаність факторів зовнішнього середовища. Складність, рухливість і невизначеність зовнішнього середовища.

20. Основні фактори середовища прямої дії: постачальники, закони і державні органи, споживачі і конкуренти.

21. Основні фактори середовища не прямої дії: технологія, соціокультурні і політичні фактори, відносини з місцевим населенням.

22. Різновиди міжнародного бізнесу. Шляхи проникнення підприємств на міжнародні ринки.

23. Характеристика факторів міжнародного середовища: культура, економіка, закони і державне регулювання, політичне становище,

24. Організаційні рішення. Запрограмовані і незапрограмовані рішення, компроміси.

25. Сутність, функції і переваги стратегічного планування. Процес стратегічного планування.

26. Місія організації. Вибір місії комерційних і не комерційних організацій.

27. Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабих сторін організації.

28. Реалізація стратегічного плану. Процес стратегічного планування - поширена версія.

29. Управління реалізацією стратегічного плану і контроль за його виконанням.

30. Управління по цілям. Етапи процесу управління по цілям.

31. Лінійні і апаратні /штабні/повноваження. Ланцюг команд.

32. Типи адміністративного апарату. Консультативний , обслуговуючий і особистий апарат.

33. Вибір структури. Проектування організаційної структури.

34. Дивізіональна структура: продуктова, орієнтована на споживача, регіональна.

35. Проектна організація. Матрична структура організації.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


1. Смисл і еволюція поняття мотивації. Первісні концепції мотивації.

2. Сучасні теорії мотивації: змістовні і процесуальні.

3. Первинні і вторинні потреби. Модель мотивації поведінки через потреби.

4. Винагородження. Внутрішнє і зовнішнє винагородження.

5. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреби по А.Маслоу.

6. Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікування.

7. Суть і смисл контролю. Попередній контроль.

8. Характеристики ефективного контролю. Стратегічна направленість контролю і орієнтація на результати.

9. Інформаційно-управлінські системи в плануванні і контролі.

10. Групи і їх значимість. Формальні і неформальні групи.

11. Розвиток неформальних організацій і їх характеристики. Механізм створення формальних і неформальних, організацій.

12. Управління неформальною організацією. Модель Д.Хоманса.

13. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. Типи поведінки в групах.

14. Влада, вплив, лідер. Керівництво в організації.

15. Форми влади і впливу. Модель впливу керівника на підлеглого.

16. Переконання і участь. Вплив шляхом переконання.

17. Огляд теорій лідерства. Підхід на основі поведінки і ситуаційний підхід.

18. Автократичне і демократичне керівництво.

19. Чотири базових системи стилю лідерства Р.Лайкерта.

20. Двомірне трактування стилів лідерства. Управлінська решітка.

21. Ситуаційна модель керівництва Ф.Фідлера.

22. Підхід «шлях-мета» Т.Мітчела і Р.Хауса.

23. Природа конфлікту в організації. Типи конфлікту.

24. Причина конфлікту. Модель конфлікту як процесу,

25. Управління конфліктною ситуацією. Чотири структурних методи вирішення конфлікту.

26. Заходи успішного проведення змін в організації.

27. Організаційний розвиток. Передумови і цінності організаційного розвитку.

28. Природа стресу. Модель стресової реакції.

29. Як управляти, щоб збільшити продуктивність і знизити рівень стресу. Стресовий і низькостресовий стилі життя.

30. Етапи управління трудовими ресурсами. Планування потреби в трудових ресурсах.

31. Розвиток трудових ресурсів. Професійна орієнтація і соціальна адаптація в колективі.

32. Підготовка керівних кадрів і управління просуванням по службі.

33. Системний підхід до управління операціями. Операційна система.

34. Суть управління операціями. Класифікація операційних систем.

35. Стратегія виробництва і фірма. Конкурентоспроможність і стратегічне рішення в області виробництва.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»


1. Поняття і визначення маркетингу.

2. Концепція маркетингу.

3. Функції маркетингу.

4. Основні види діяльності підприємства з орієнтацією на виробництво і маркетинг.

5. Різновиди маркетингу: конверсійний, ремаркетинг, сннхромаркетинг.

6. Різновиди маркетингу: демаркетинг, підтримуючий і протидіючий маркетинг,

7. Значення маркетингу.

8. Особливості маркетингу виробів промислового призначення.

9. Суть управління асортиментом випускаємої продукції.

10. Маркетингове мислення. Еволюція маркетингу.

11. Управління якістю продукції в системі маркетингу.

12. Маркетингова петля якості.

13. Суть і основні задачі комплексного дослідження ринку.

14. Етапи ефективного обслуговування покупців; масовий, товарно-диференційований і цільовий маркетинг.

15. Сегментування ринку.

16. Основні принципи сегментування споживчих ринків.

17. Географічні і демографічні фактори сегментування ринку.

18. Вибір цільових сегментів ринку. Три варіанту охоплення ринку.

19. Недиференційований, диференційований і концентрований маркетинг.

20. Виявлення найбільш привабливих сегментів ринку.

21. Позиціонування товару на ринку.

22. Загальний підхід до проблеми визначення ємності виробу промислового призначення.

23. Визначення ємності ринку нових виробів, які мають аналоги.

24. Визначення ємності ринку принципово нової техніки.

25. Облік факторів науково-технічного прогресу при прогнозуванні ємності ринку.

26. Ціноутворення на різних типах ринків.

27. Завоювання лідерства по показникам долі ринку або якості товару.

28. Методи оцінки кривих попиту на товар.

29. Еластичність попиту по цінам.

30. Оцінка витрат в системі маркетингу.

31. Аналіз цін і товарів конкурентів.

32. Вибір методу ціноутворення при призначенні ціни на товар.

33. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.

34. Підходи до проблеми ціноутворення з урахуванням факторів навколишнього середовища.

35. Дев'ять варіантів стратегії маркетингу стосовно показників ціни і якості.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»


1. Поняття та структура виробничого процесу. Засади раціональної організації виробничого процесу.

2. Різновиди виробництва та їх техніко-економічна характеристика.

3. Виробнича та загальна структура промислового виробництва. Вдосконалення виробничої структури підприємства.

4. Управління виробничо-господарським підрозділом підприємства та шляхи його вдосконалення.

5. Загальна характеристика основного виробництва.

6. Організація непоточного виробництва.

7. Організація поточного виробництва.

8. Загальна характеристика поточного виробництва.

9. Різновиди поточних ліній, їх загальна характеристика. Підготовка впровадження та розрахунки поточних ліній.

10. Особливості організації перервно-поточного виробництва.

11. Розрахунки основних параметрів перервно-поточної лінії.

12. Особливості організації безперервно-поточного виробництва.

13. Розрахунки основних параметрів безперервно-поточних ліній.

14. Автоматичні лінії: їх різновиди та загальна характеристика.

15. Виробничий цикл та його характеристика. Поняття та структура виробничого циклу.

16. Розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення виробу.

17. Роль та склад допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств.

18. Організація ремонтного господарства.

19. Організація енергетичного господарства.

20. Організація інструментального господарства.

21. Організація транспортного господарства.

22. Організація складського господарства.

23. Якість продукції та показники якості.

24. Економічне значення підвищення якості продукції.

25. Контроль. Суть та зміст процесу технічного контролю,

26. Шляхи підвищення рівня контролю якості продукції, робіт і послуг.

27. Задачі та зміст підготовки виробництва нових виробів.

28. Організація конструкторської підготовки виробництва.

29. Організація технологічної підготовки виробництва.

30. Організація технічної підготовки виробництва.

31. Обґрунтування вибору технологічних процесів. Порівняльний техніко-економічний аналіз технологічних процесів.

32. Суть та задачі організації праці на промисловому підприємстві.

33. Нормування праці на промисловому підприємстві.

34. Основні засади та задачі організації заробітної плати на промисловому виробництві.

35. Різновиди поточних ліній, їх загальна характеристика.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

1. Предмет та метод курсу «Планування діяльності підприємства» та його місце серед економічних дисциплін.

2. Призначення та мета планування.

3. Розробка стратегії та мети підприємства.

4. Вибір товару та послуг.

5. Характеристика споживчих товарів та товарів промислового призначення.

6. Ринкові дослідження.

7. Фактори, які впливають на попит та пропозицію.

8. Бухгалтерська модель беззбитковості.

9. Сегментація ринку.

10. Економічна модель беззбитковості.

11. Загальна характеристика методів оцінки інвестиційних проектів, які засновані на дисконтуванні грошових надходжень.

12. Визначення поточної та майбутньої вартості грошей.

13. Поточна та майбутня вартість ануїтету.

14. Чиста поточна вартість інвестиційного проекту,

15. Визначення внутрішньої норми окупності.

16. Рентабельність інвестицій.

17. Прості методи оцінки інвестиційних проектів.

18. Фінансові документи.

19. Показники фінансової діяльності підприємства.

20. Прогноз проламу.

21. Характеристика беззбиткового обсягу продажу.

22. Загальна характеристика плану виробництва.

23. Планування споживання сировини та матеріалів.

24. Планування запасів.

25. Розрахунок розміру замовлення.

26. Система забезпечення рівня якості продукції.

27. Оцінка можливостей збуту.

28. Визначення ринкової ціни продукції,

29. Засоби привертання уваги споживача до продукції підприємства.

30. Можливі напрями збуту.

31. Сіткове планування, загальна характеристика сіткових моделей.

32. Правила побудови сіткових графіків.

33. Основні параметри сіткових моделей.

34. Табличний метод розрахунків основних параметрів сіткових графіків.

35. Аналітичний метод розрахунків сіткових моделей.

Схожі:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon7. 060101 Правознавство. Спеціалізація: правове забезпечення господарської діяльності Кафедра галузевого права
Спеціалізація: правове забезпечення підприємницької діяльності (освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”), 050101 Економічна...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») перевіряється та оцінюється практична та науково-теоретична...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України Оголошує прийом
Прийом на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальністю "Професійне...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 787 Київ
Шифр | Найменування галузі | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Освітньо-кваліфікаційний рівень |
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПоложення Стандарту вищої освіти мон україни про державний екзамен
Психології, Української і світової художньої культури та методики її викладання, Творчої роботи (виконання театральних постановок)...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 02030304 „Переклад" (Денна) освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " пояснювальна записка
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
move to 0-791
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи