Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Скачати 105.71 Kb.
НазваОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Дата01.06.2012
Розмір105.71 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО (ЗА ФАХОМ) ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050206 - «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»В екзаменаційному білеті 5 питань:

• з першої частини дисципліни «Основи менеджменту»;

• з другої частини дисципліни «Основи менеджменту»;

• з дисципліни «Маркетинг»;

• з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

• з дисципліни «Організація і планування експортно-імпортної діяльності».

^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


1. Управління, менеджмент як самостійна область знань.

2. Визначення організації Формальні і неформальні організації.

3. Загальні характеристики організацій. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці

4. Загальні фактори в роботі керівників. Десять управлінських ролей Мінцберга.

5. Рівні управління. Два способи зображення рівнів управління.

6. Характеристика керівників низової, середньої і вищої ланки.

7. Складові успіху організації: виживання, результативність, ефективність, продуктивність і практична реалізація.

8. Систематизований погляд на управління. Еволюція управління як наукової дисципліни.

9. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл.

10. Класична або адміністративна школа в управлінні. Принципи управління А.Файоля.

11. Процесний підхід до управління. Функції процесу управління.

12. Системний підхід до управління. Модель організації як відкритої системи.

13. Ситуаційний підхід і процес управління.

14. Внутрішні змінні - ситуаційні фактори організації.

15. Структура організації - внутрішня змінна. Сфера контролю і рівні управління.

16. Внутрішні змінні - ситуаційні фактори організації.

17. Класифікації технологи по Д.Вудворду і Д.Томпсону.

18. Організація і її зовнішнє середовище. Модель впливу не передбачених обставин на організацію.

19. Взаємопов'язаність факторів зовнішнього середовища. Складність, рухливість і невизначеність зовнішнього середовища.

20. Основні фактори середовища прямої дії: постачальники, закони і державні органи, споживачі і конкуренти.

21. Основні фактори середовища не прямої да технологія, соціокультурні і політичні фактори, відносини з місцевим населенням.

22. Різновиди міжнародного бізнесу. Шляхи проникнення підприємств на міжнародні ринки.

23. Характеристика факторів міжнародного середовища: культура, економіка, закони і державне регулювання, політичне становище.

24. Організаційні рішення. Запрограмовані і незапрограмовані рішення, компроміси.

25. Сутність, функції і переваги стратегічного планування. Процес стратегічного планування.

26. Місія організації. Вибір місії комерційних і не комерційних організацій.

27. Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабих сторін організацій.

28. Реалізація стратегічного плану. Процес стратегічною планування - поширена версія.

29. Управління реалізацією стратегічного плану і контроль за його виконанням.

30. Управління по цілям. Етапи процесу управління по цілям

31. Лінійні і апаратні /штабні/ повноваження. Ланцюг команд.

32. Типи адміністративного апарату. Консультативний, обслуговуючий і особистий апарат.

33. Вибір структури. Проектування організаційної структури

34. Дивізіональна структура: продуктова, орієнтована на споживача, регіональна.

35. Проектна організація. Матрична структура організації.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

1. Смисл і еволюція поняття мотивації. Первісні концепції мотивації.

2. Сучасні теорії мотивації: змістовні і процесуальні.

3. Первинні і вторинні потреби. Модель мотивації поведінки через потреби.

4. Винагородження. Внутрішнє і зовнішнє винагородження.

5. Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреби по А.Маслоу.

6. Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікування.

7. Суть і смисл контролю. Попередній контроль.

8. Характеристики ефективного контролю. Стратегічна направленість контролю і орієнтація на результати.

9. Інформаційно-управлінські системи в плануванні і контролі.

10. Групи і їх значимість. Формальні і неформальні групи.

11. Розвиток неформальних організацій і їх характеристики. Механізм створення формальних і неформальних організацій.

12. Управління неформальною організацією. Модель Д.Хоманса.

13. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. Типи поведінки в групах.

14. Влада, вплив, лідер. Керівництво в організації.

15. Форми влади і впливу. Модель впливу керівника на підлеглого.

16. Переконання і участь. Вплив шляхом переконання.

17. Огляд теорій лідерства. Підхід на основі поведінки і ситуаційний підхід.

18. Автократичне і демократичне керівництво.

19. Чотири базових системи стилю лідерства Р.Лайкерта.

20. Двомірне трактування стилів лідерства. Управлінська решітка.

21. Ситуаційна модель керівництва Ф.Фідлера.

22. Підхід «шлях-мета» Т.Мітчела і Р.Хауса.

23. Природа конфлікту в організації. Типи конфлікту.

24. Причини конфлікту. Модель конфлікту як процесу.

25. Управління конфліктною ситуацією. Чотири структурних методи вирішення конфлікту.

26. Заходи успішного проведення змін в організації.

27. Організаційний розвиток. Передумови і цінності організаційного розвитку.

28. Природа стресу. Модель стресової реакції.

29. Як управляти, щоб збільшити продуктивність і знизити рівень стресу. Стресовий і низькостресовий стилі життя.

30. Етапи управління трудовими ресурсами. Планування потреби в трудових ресурсах.

31. Розвиток трудових ресурсів. Професійна орієнтація і соціальна адаптація в колективі.

32. Підготовка керівних кадрів і управління просуванням по службі.

33. Системний підхід до управління операціями. Операційна система.

34. Суть управління операціями. Класифікація операційних систем.

35. Стратегія виробництва і фірма. Конкурентоспроможність і стратегічне рішення в області виробництва.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»


1. Поняття і визначення маркетингу.

2. Концепція маркетингу.

3. Функції маркетингу.

4. Основні види діяльності підприємства з орієнтацією на виробництво і маркетинг.

5. Різновиди маркетингу: конверсійний, ремаркетинг, синхромаркетинг.

6. Різновиди маркетингу: демаркетинг, підтримуючий і протидіючий маркетинг.

7. Значення маркетингу.

8. Особливості маркетингу виробів промислового призначення.

9. Суть управління асортиментом випускаємої продукції.

10. Маркетингове мислення. Еволюція маркетингу.

11. Управління якістю продукції в системі маркетингу.

12. Маркетингова петля якості.

13. Суть і основні задачі комплексного дослідження ринку.

14. Етапи ефективного обслуговування покупців: масовий, товарно-диференційований і цільовий маркетинг.

15. Сегментування ринку.

16. Основні принципи сегментування споживчих ринків.

17. Географічні і демографічні фактори сегментування ринку.

18. Вибір цільових сегментів ринку. Три варіанту охоплення ринку.

19. Недиференційований, диференційований і концентрований маркетинг.

20. Виявлення найбільш привабливих сегментів ринку.

21. Позиціонування товару на ринку.

22. Загальний підхід до проблеми визначення ємності виробу промислового призначення.

23. Визначення ємності ринку нових виробів, які мають аналоги.

24. Визначення ємності ринку принципово нової техніки.

25. Облік факторів науково-технічного прогресу при прогнозуванні ємності ринку.

26. Ціноутворення на різних типах ринків.

27. Завоювання лідерства за показниками долі ринку або якості товару.

28. Методи оцінки кривих попиту на товар.

29. Еластичність попиту за цінами.

30. Оцінка витрат в системі маркетингу.

31. Аналіз цін і товарів конкурентів.

32. Вибір методу ціноутворення при призначенні ціни на товар.

33. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку.

34. Підходи до проблеми ціноутворення з урахуванням факторів навколишнього середовища.

35. Дев'ять варіантів стратеги маркетингу стосовно показників ціни і якості.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1. Теорія управління зовнішньоекономічною діяльністю

2. Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні.

3. Інструмента державного регулювання фінансових потоків.

4. Міжнародні інститути регулювання зовнішньої торгівлі.

5. Торгово-посередницькі організації та їх організаційні форми.

6. Загальна характеристика валютного ринку.

7. Об'єкти валютного регулювання.

8. Інструменти валютного регулювання.

9. Інвестиції та інвестиційні інститути.

10. Система оподаткування іноземних інвестицій.

11. Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон.

12. Міжнародні фінансові організації

13. Міжнародні товари біржі

14. Міжнародні товарні аукціони.

15. Особливості проведення торгів на зовнішньому ринку.

16. Міжнародні ярмарки та виставки.

17. Структура стратега фірми на зовнішньому ринку.

18. Особливості росту малих, великих і середніх фірм.

19. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

20. Умови зовнішньоторгового контракту.

21. Платежі у зовнішньоекономічній діяльності.

22. Управління контрактною діяльністю та практика ведення комерційних переговорів.

23. Сучасна цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку.

24. Ціни зовнішньоторгових контрактів і методи їх розрахунків.

25. Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях.

26. Базисні умови зовнішньоторгового контракту куполі-продажу.

27. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі

28. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.

29. Страхування зовнішньоекономічного ризику.

30. Захист від валютного та кредитного ризику під час здійснення зовнішньоекономічних контрактів.

31. Структура та зміст бізнес-плану міжнародних підприємницьких проектів.

32. Метода оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень.

33. Вплив інфляції на оцінку інвестиційних проектів.

34. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

35. Техніка залучення кредитних ресурси для реалізації міжнародних підприємницьких проектів

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» .

1. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків.

2. Фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльної

3. Проблеми торгівлі іноземного партнера з Україною.

4. Проблеми торгівлі українського партнера з іноземним.

5. Економічні методи стимулювання експортного виробництва.

6. Робота підприємства по виходу на зовнішній ринок.

7. Економічне обґрунтування рішень, що приймаються менеджерами фірм.

8. Класифікація фірм, які діють на світовому ринку, їх правовий статус і відповідальність

9. Техніка здійснення експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

10. Зовнішня торгівля різними видами послуг, інжиніринг, орендні відносини.

11. Зовнішня торгівля різними видами послуг: операції з технічного обслуговування.

12. Зовнішня торгівля різними видами послуг операції з експорту та імпорту туристичних послуг, консультаційні послуги в галузі інформації і вдосконалення управління.

13. Основи валютного законодавства України.

14. Валютно-фінансові умови контрактів.

15. Валютний рахунок. Принцип його відкриття і дії.

16. Міжнародна торгівля валютою.

17. Облік валютних операцій.

18. Облік експортних операцій.

19. Облік імпортних операцій підприємства.

20. Страхуванні ризиків пов'язаних з інвестиціями.

21. Організація перестрахування і його роль в надійному страховому захисті

22. Визначення митної вартості товарів, що ввозяться та територію України.

23. Визначення митної вартості товарів, що вивозяться з території України.

24. Міжнародний розподіл праці, його зміст і форми.

25. Трудова міграція - характерна особливість міжнародних економічних відносин.

26. Характеристика, особливості розвитку, економічні переваги транснаціональних корпорацій.

27. Форорейтингові операції і основні їх спрямування.

28. Спільні підприємства як засіб залучення іноземного капіталу в Україні.

29. Страхування відповідальності власників транспортних засобів.

30. Страхування відповідальності різних видів перевізників.

31. Митний тариф, його цілі і функції Ставки митних зборів.

32. Характеристика податку на добавлену вартість в зовнішньоекономічній діяльності.

33. Акцизи в зовнішньоекономічній діяльності. Система класифікації і кодування товарів в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності країн СНД.

34. Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу і його прогнозування на підприємствах.

35. Обов'язки фірм-імпортерів від ризику неплатежу.

Схожі:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon7. 060101 Правознавство. Спеціалізація: правове забезпечення господарської діяльності Кафедра галузевого права
Спеціалізація: правове забезпечення підприємницької діяльності (освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”), 050101 Економічна...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма вступного іспиту з першої іноземної мови Освітньо-кваліфікаційний рівень
В межах вступного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») перевіряється та оцінюється практична та науково-теоретична...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України Оголошує прийом
Прийом на освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальністю "Професійне...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 787 Київ
Шифр | Найменування галузі | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Освітньо-кваліфікаційний рівень |
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПоложення Стандарту вищої освіти мон україни про державний екзамен
Психології, Української і світової художньої культури та методики її викладання, Творчої роботи (виконання театральних постановок)...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 02030304 „Переклад" (Денна) освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " пояснювальна записка
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
move to 0-791
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи