Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 305.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата23.06.2012
Розмір305.42 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Індивідуальний навчальний план студента

Вінниця – 2010
Прізвище
Ім’я
По батькові
Підпис

Номер ІНПС
Дата видачі ІНПС

01.09.2010р.

Напрям підготовки

0502 – Менеджмент

Спеціальність

8.050201– Менеджмент організацій

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Інститут

Менеджменту

Факультет

Фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту

Шифр академічної групи

МЗВмі-10

Календарний термін навчання

початок - 01.09.2010

закінчення -30.06.2011

Форма навчання

Денна (стаціонар)

Декан факультетупідпис


Ткачук Л.М.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпеченняпідписРоманюк О.Н.

^ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ


Зміст підготовки за спеціальністю 8.050201 “Менеджмент організацій” спрямовано на навчання для подальшого виконання виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь:

 • реалізація загальних функцій управління шляхом здійснення евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

 • прийняття тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції;

 • тактичне та стратегічне управління первинними підроз­ділами;

 • управління лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, постачання та збут, транспортний, зберігання, господарське забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління (заступник, бухгалтерія);

 • керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів;

 • виконання управлінської діяльності в організаціях та підприємствах;

 • виконання дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного антикризового управління;

 • формулювання цілей, вибір методів і засобів задля успішного і ефективного виконання виробничих завдань та їх координація;

 • попередження та своєчасне розв'язання конфліктних ситуацій в колективі

 • аналіз позитивних і негативних змін і тенденцій в економіці України, в політичній, науково-технічній і соціально-психологічній сферах суспільства та врахування їх;

 • прийняття оперативних рішень при виконанні функціональних обов’язків;

 • підтримка ділових контактів і відносин у внутрішньому і зовнішньому оточенні;

 • вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку, підприємницької і комерційної діяльності, проведення заходів по адаптації до ринкових умов

 • розстановка кадрів по підрозділах, робочих місцях, ротації, формування стабільного трудового колективу;

 • відбір лідерів із числа перспективних працівників, які володіють талантом організатора.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.


^ Структурно-логічна схема підготовки магістрів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій»
(гуманітарна та соціально-економічна підготовка)


Структурно-логічна схема підготовки магістрів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій»

(спеціальна підготовка)


ТРИМЕСТР 1

Календарний термін навчання з 1 вересня 2010 p. по 10 грудня 2010 p. (14 тижнів)

Шифр за планом

Назва дисципліни

Обсяг

Курсове проектув.

Форма підсумкового контролю

Підсумкова оцінка

П.І.П.

викладача

Дата виставлення підсумкової оцінки

Підпис

викладача

Кредит ECTS

Годин

за шкалою університету

за національною шкалою

за шкалою ECTS

Всього

аудиторні

СРС

Лекції

лаб. зан.

семінар.

практич.
^ Нормативні дисципліни1.1.1

Психологія управління

2

72

14
14

44
і1.1.2

Конфліктологія

1,5

54

14
14

26
дз1.1.3

Цивільна оборона

1,5

54

6
22

26
з1.2.1

Стратегічний менеджмент

1,5

54

21
14

19
і1.2.2

Інвестиційний менеджмент

1,5

54

14
21

19
і1.2.3

Інноваційний менеджмент

2

72

21
21

30
дз1.2.3

Інноваційний менеджменткр


1.2.4

Менеджмент організацій

3,5

126

28
28

70
і1.2.4

Менеджмент організаційкр


1.2.5

АРМ менеджера

2

72

21
21

30
дз1.2.6

Управління регіональним розвитком і сучасними економічними процесами

1,5

54

21
14

19
дз1.2.7

Фінансовий менеджмент

1,5

54

14
21

19
дз1.2.8

Економічна діагностика

1,5

54

14
14

26
дз


^ Вибіркові дисципліни2.1.3

Інтелектуальна власність

1

36

1422
дз2.3.1

Практика технічного перекладу

2

7242

30
^ Зміни до переліку навчальних дисциплін


Консультації

1

36
Сесія

1

36
Всього

25

900

202
246

380

Підпис студента___________________ Підпис куратора__________________ Підпис декана_______________________


ТРИМЕСТР 2

Календарний термін навчання

з 27 грудня 2010 p. по 31 грудня 2010 р.

з 10 січня 2011 р. по 11 березня 2011 p.

(10 тижнів)

Шифр за планом

Назва дисципліни

Обсяг

Курсове проектув.

Форма підсумк. контролю

Підсум. оцінка

П.І.П.

викладача

Дата виставлення підсумкової оцінки

Підпис викладача

Кредит ECTS

Годин

за шкалою університету

за національн. шкалою

за шкалою ECTS

Всього

аудиторні

СРС

лекції

лаб. зан.

семінар.

практич.
^ Нормативні дисципліни1.2.9

Управління проектами

1

36

1026
дз1.2.10

Фінансова санація та банкрутство

1,5

54

10
10

34
дз1.2.11

Системи інтегральної безпеки сучасної фірми

1

36

1026
дз1.2.12

Антикризове управління

1,5

54

10
10

34
і1.2.13

Біржова справа

1

36

10
10

16
дз1.2.14

Банківська справа

1

36

1026
дз1.2.15

Менеджмент ЗЕД

1

36

10
6

20
і1.2.16

Патентування та ліцензування

1

36

10
6

20
дз1.2.17

Ціни і ціноутворення

1

36

1026
дз


^ Вибіркові дисципліни2.1.1

Основи риторики

1

36

10
10

16
з2.1.2

Вища освіта і Болонський процес

1

36

10
8

18
дз2.2.1

Глобальні закономірності розвитку світового ринку

1

36

10
5

21
і2.2.2

Інноваційне підприємництво

1

36

10
5

21
і2.3.1

Практика технічного перекладу

2

7240

32
і


^ Зміни до переліку навчальних дисциплін


Консультації

1

36
Сесія

1

36
Всього

18

648

130

0

110

336

Підпис студента___________________ Підпис куратора__________________ Підпис декана_______________________


^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Календарний термін з: 28.03.2011 p. по 22.04.2011 р. (4 тижні)

п/п

Назва практики

Дата складання

Екзаменаційна оцінка

П.І.П.

керівника переддипломної практики

Підпис

керівника переддипломної практики

за шкалою університету

за націо–нальною шкалою

за шкалою ECTS

1

Науково-дослідна та конструкторсько-технологічна практика


^ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Календарний термін здачі з: 25.04.2011 p. по 29.04.2011 p. (1 тиждень)
п/п

Назва екзамену

Дата складання

Екзаменаційна оцінка

П.І.П.

членів Державної екзаменаційної комісії

Підпис

членів Державної екзаменаційної комісії

за шкалою університету

за націо–нальною шкалою

за шкалою ECTS

1

Держіспит зі спеціальності

^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Назва

Кредит ECTS

Години

Практика

6

216

Державні іспити

2

72

Дипломне проектування

12

432

Консультації

1

36

Всього

21

756

^ МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

Календарний термін дипломного проектування з: 3.05.2011 р. по 3.06.2011 p. (6 тижнів)

Назва дипломної

магістерської роботи

Дата захисту

Захищено на оцінку
Підпис

П.І.П.

за шкалою університету

за націо–нальною шкалою

за шкалою ECTS
Голова ДЕКЧлени ДЕК
Рішенням Державної екзаменаційної комісії від «___»______________________20___ р. присвоєна кваліфікація магістра

___________________________________________________________________________________________________________.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи