Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок»
Скачати 441.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок»
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір441.47 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія

міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

по дисципліні «Електроустаткування електроустановок»

(для студентів 3 курси денної форми і 4 курси заочної форми навчання спец. 6.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»)


Харків – ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроустаткування електроустановок» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за спец. 6.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання“ Склад. В.Г. Воропай, О.Є. Ільїн, Ю.С. Шрамко, О.В. Саприка – Харків: ХНАМГ,2006. - 39 с.


Укладачі: В.Г. Воропай,

О.Є. Ільїн,

Ю.С.Шрамко,

О. В. Саприка


Рецензент: к.т.н., доц. А. В. Хитров


Рекомендовано кафедрою електропостачання міст, протокол № 11 від 5.05.2006


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Для успішного виконання лабораторних робіт ці методичні вказівки і рекомендована література повинні бути вивчені студентами до приходу на заняття. За день до виконання лабораторної роботи група, за узгодженням з викладачем, зобов'язана прибути в лабораторію для ознайомлення з робочими місцями і приладами, що використовуються у процесі досліджень.

При виконанні лабораторних робіт треба строго виконувати правила техніки безпеки:

 1. Перед набором схеми необхідно переконатися, що комутаційний апарат, який подає напругу, виключений.

 2. Після того як схема зібрана, ще раз переконатися, що всі з'єднання зроблені правильно, звірити монтаж з принциповою схемою. Запам'ятати, які відкриті частини схеми або апарат будуть знаходитися під напругою при проведенні досліджень.

 3. Включати напругу слід після перевірки схеми керівником і одержання на це його дозволу.

 4. Не торкатися струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

 5. Усі приєднання приладів і зміни в схемах виконувати тільки після відключення відповідних частин схеми від джерела живлення.

 6. При виникненні яких ось неполадок у роботі схеми треба негайно відключити неї від джерела живлення і сповістити керівника.

 7. Особливу обережність слід дотримувати при роботі зі схемами, в яких присутні великі ємкості або індуктивності.

 8. Після закінчення роботи виключити джерело живлення, привести робоче місце в порядок і здати його керівнику.

До виконання лабораторних робіт студенти допускаються тільки після вивчення правил техніки безпеки при роботі в лабораторії і відповідному розписі в журналі техніки безпеки.

Після виконання лабораторної роботи кожен студент складає звіт за встановленою формою і захищає його у складі бригади або індивідуально.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ОФОРМЛЕННЮ

ЗВІТУ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ


Звіт треба складати відповідно до загальних методичних указівок з оформлення звітів по лабораторних роботах, що виконуються на кафедрі «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ». Він повинен включати:

 1. Титульний аркуш з назвою лабораторної роботи, прізвища й ініціалів студента, групи, дати виконання роботи.

 2. Короткий опис мети і змісту роботи.

 3. Принципові схеми.

 4. Таблиці з результатами вимірів.

 5. Необхідні розрахунки.

 6. Графіки й залежності, отримані в результаті виконання роботи.

 7. Висновки за отриманими результатами.

Принципові схеми й рисунки слід виконувати відповідно до вимог ЄСКД і державних стандартів.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1


ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 1000В ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАВКИХ ЗАПОБІЖНИКІВ


1.МЕТА РОБОТИ

Ознайомлення з принципом дії та конструктивними особливостями плавких запобіжників, одержання експериментальним шляхом захисної характеристики плавкої вставки.


^ 2.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Запобіжники – це електричні апарати, призначені для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання і струмів перевантаження. Запобіжники переважно використовують для захисту від струмів короткого замикання, а для захисту від струмів перевантаження у більшості випадків перевага віддається тепловим реле й автоматичним вимикачам.

Плавкі запобіжники підрозділяють на запобіжники з малою і великою тепловою інерцією. До першої групи відносяться трубчасті запобіжники серії ПР-2, засипні серії ПН–2 та ряд інших серій, аналогічних за конструкцією. Плавкі вставки цих запобіжників виготовляються з міді, цинку або з мідно - цинкових сплавів. Плавка вставка являє собою тонкий дротик або пластинку запобіжника, які мають малу теплоємність і, як правило, містять виштампувані “слабкі місця “. Така плавка вставка швидко перегоряє, особливо при великих струмах. Запобіжники цієї групи слід вибирати з умови запуску електродвигуна, в результаті цього вони не можуть захищати електроустановку від струмів перевантаження, які менше пускових струмів.

До іншої групи відносяться “коркові” запобіжники серії ПДС та інші аналогічні за конструкцією серії. Плавкі вставки цих запобіжників виготовляють із свинцю або свинцевих сплавів. Оскільки електричний опір свинцю в 12 разів перевищує опір міді, плавка вставка цих запобіжників виходить товстої і з великою теплоємністю. Вона нагрівається повільно і перегоріти за час запуску електродвигуна не встигає. Вибирають плавкі вставки цих запобіжників за робочим струмом електроприймача, тому вони можуть захищати його не тільки від струмів короткого замикання, але й від перевантаження.

Вибір плавких уставок запобіжників з великою тепловою інерцією у всіх випадках виконують, виходячи з умови


Iв  Iр,


Де IB – струм плавкої вставки;

IP – розрахунковий струм у точці мережі, що захищається.

При виборі плавких уставок запобіжників з малою тепловою інерцією необхідно враховувати характер навантаження. Якщо пускових піків струму немає, їх вибирають у такий же спосіб, як плавкі вставки запобіжників з великою тепловою інерцією.

Якщо при включенні електроприймача виникає великий пік струму, плавку вставку запобіжників з малою тепловою інерцією, щоб уникнути перегоряння при запуску, вибирають з умови


Iв Iп / ,

Де Iп – пусковий струм;

(- коефіцієнт, що залежить від умов запуску електродвигуна. При тривалості пускового періоду до 2,5 з і нечастих пусках приймають  = 2, 5, а при тривалості пуску більше 2, 5 з, або при частих пусках приймають  = 2...1,6.

Основною характеристикою запобіжника є захисна характеристика, вид якої наведений на рис. 1.1


tIном Iп I


Рис. 1.1
Тут Iном – номінальний струм, що вказується на плавкій вставці;

Iп - прикордонний струм ( струм, при якому плавка вставка перегоряє за час не менше однієї години ).

Залежно від матеріалу вставки прикордонний струм може перевищувати номінальний на ( 10 – 70 ) %.

Маркірування запобіжників, наприклад ПН – 2 – 100 – 10, означає:

ПН – 2 – тип і серія запобіжника; 1 – переднє приєднання до панелі;

0 – без показника спрацьовування ( 1 – з показником спрацьовування; 2 – з показником спрацьовування і замикаючим блок – контактом; 3 – з показником і контактом, що розмикає блок - контакт ).


^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

При виконанні роботи необхідно познайомитися з конструкціями запобіжників, призначенням і принципом дії їхніх окремих елементів. Після цього провести дослідження для побудови захисної характеристики запобіжника.

За умовами безпеки запобіжники при дослідженнях вміщують у спеціальну камеру зі скляною передньою стінкою (дверцятами).

Дослідження проводять в такій послідовності:

 1. Зібрати схему, зображену на рис. 1.2


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт Чернівці Чернівецький національний університет 2011
В – п 781 Вінклер І. А. Проблеми екологічно безпечних технологій : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Організація руху міського електротранспорту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл. Кульбашна Н.І., – Харків:...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліні «Прикладна гідроекологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Основи автоматики та систем управління " для студентів спеціальності 091101
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерне моделювання процесів І систем" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електроустаткування електроустановок» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 3 курсу усіх форм навчання та слухачів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи