Зміст icon

Зміст
НазваЗміст
Сторінка3/3
Дата23.06.2012
Розмір436 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^
ДОДАТОК 2

ЛІТЕРНІ КОДИ ДЛЯ ЗАЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПО ГОСТ 2.710-81

Літерний код

Функціональне

призначення

Літер-ний код

Функціональне

призначення

A

Допоміжний

N

Вимірювальний

B

Напрям руху (вперед, назад)

P

Пропорційний

C

Рахуючий

R

Повернення, скид

D

Диференцюючий

S

Запам'ятовування, запис

F

Захисний

T

Синхронізація, затримка

G

Випробовуючий

U

Швидкість, прискорення

H

Сигнальний

W

Додавання

I

Інтегруючий

X

Множення

K

Штовхаючий

Y

Аналоговий

M

Головний

Z

Цифровий
^

ДОДАТОК 3

СТАНДАРТИ ЄСКД «ПОЗНАЧЕННЯ УМОВНІ ГРАФІЧНІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ»
ГОСТ 2.721-74


Позначення умовні графічні в схемах. Позначення загального використання

ГОСТ 2.722-68

Машини електричні

ГОСТ 2.723-68

Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, автотрансформатори і магнітні підсилювачі

ГОСТ 2.765-68

Пристрої комутуючі

ГОСТ 2.726-68

Струмозйомники

ГОСТ 2.727-68

Розрядники, запобіжники

ГОСТ 2.728-74

Резистори, конденсатори

ГОСТ 2.729-68

Прилади електровимірювальні

ГОСТ 2.730-73

Прилади напівпровідникові

ГОСТ 2.731-81

Прилади електровакуумні

ГОСТ 2.732-68

Джерела світла

ГОСТ 2.735-68

Антени

ГОСТ 2.741-68

Прилади акустичні

ГОСТ 2.742-68

Джерела струму електрохімічні

ГОСТ 2.751-73

Електричні зв'язки, дроти, кабелі і шини

ГОСТ 2.755-74

Пристрої комутаційні і контактні з'єднання

ГОСТ 2.758-81

Сигнальна техніка

ГОСТ 2.414-75

Правила виконання креслень джгутів, кабелів і дротів

ГОСТ 2.415-68

Правила виконання креслень виробів з електричними обмотками

ГОСТ 2.417-78

Правила виконання креслень печатних плат

ГОСТ 2.413-81

Правила виконання конструкторської документації виробів, які виготовляються із застосуванням електричного монтажу^

ДОДАТОК 4ДОДАТОК 5
ДОДАТОК 6


ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
ДОДАТОК 7


Рекомендації для виконання першого аркушу (ф.А3) завдання «Схеми електричні принципові» (спеціальності ЕТ, СДС, ЕПМ)

Необхідно виконати умовні графічні позначення елементів схем електричних принципових відповідно ГОСТ ЄСКД.п/п

№ ГОСТу

Найменування елементу, відповідно ГОСТ

1

2

3

ГОСТ 2.721-74

Заземлення, загальне позначення

Корпус приладу

Кабель коаксіальний, загальне позначення

4

5

ГОСТ2.722-69

Генератор синхронний трифазний

Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором

6


7

ГОСТ 2.723-68

Котушка індуктивності з феромагнітним магнітопроводом

Трансформатор з феромагнітним сердечником і відводом від середньої точки

8

9


10

ГОСТ 2.755-87

Контакт комутаційного пристрою замикаючий

Електромагнітне реле з замикаючим, розмикаючим і перемикаючим контактами

Контакт контактного роз'ємного з'єднання (штир, гніздо)

11

12

ГОСТ 2.726-68

Тролейний токозйомник керований

Кільцевий токозйомник

13

14

ГОСТ 2.727-68

Плавкий запобіжник, загальне позначення

Розрядник, загальне позначення

15

16

17

18

19

ГОСТ 2.728-74

Резистор постійний- 0,5 Вт

Резистор змінний з розривом ланцюга

Резистор підстроєчний, загальне позначення

Конденсатор постійної ємності, загальне позначення

Конденсатор електролітичний поляризований

20

21

ГОСТ 2.729-68

Прилад вимірювальний показуючий

Прилад вимірювальний регіструючий

22

23

24

25

ГОСТ 2.730-73

Діод, загальне позначення

Стабілітрон односторонній

Транзистор з PN-переходом типу PNP

Транзистор з PN-переходом типу NPN

26

27


28


29


30

31

ГОСТ 2.732-68


ГОСТ 2.732-68

Лампа накалювання, загальне позначення

Газорозрядна лампа низького тиску з простим и електродами для роботи на змінному струмі

Газорозрядна лампа високого тиску з простими електродами

Газорозрядна лампа зверхвисокого тиску з простими електродами

Дугова лампа з соосними електродами

Пускач для газорозрядних ламп

32

33

34

ГОСТ 2.741-68

Телефон, загальне позначення

Гучномовець, загальне позначення

Дзвоник електричний змінного струму

35

36

ГОСТ 2.742-68

Елемент гальванічний

Батарея із гальванічних елементів


Лист формату А3 треба умовно розділити на квадрати розміром 5555 мм. У верхній частині кожного квадрату написати назву елемента шрифтом № 5 по ГОСТ 2.304-81. Нижче указати ГОСТ, по якому зображується елемент. На площі, яка залишилась, викреслити умовне зображення елемента з дотриманням його накреслення і розмірів, відповідно стандарту ЄСКД.

З правої сторони елемента або над ним написати його літерне позначення.

В графі (1) основного напису, написати шрифтом № 7 – Умовні позначення елементів електросхем.

Для виконання завдання рекомендується скористатися методичною розробкою кафедри «Выполнение схем електрических принципиальных по ЕСКД», 1992 р., яка є в бібліотеці академії під № 198.^ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) ТЕРМІНІВ


батарея гальванічна батарея гальваническая

вимикач выключатель

однополюсний однополюсный

кнопочний кнопочный

випрямляч выпрямитель

однофазний однофазный

мостовий мостовой

головка головка

динамічна динамическая

двигун постійного струму двигатель постоянного тока

джерело живлення источник питания

дзвінок електричний звонок электрический

діод диод

елемент гальванічний елемент гальванический

запобіжних плавкий предохранитель плавкий

з’єднання соединение

контактне контактное

роз’ємне разъемное

кабель кабель

коаксіальний коаксиальный

котушка катушка

індуктивності индуктивности

з феромагнітним сердечником с ферромагнитным сердечником

конденсатор постійної ємності конденсатор постоянной емкости

електролітичний электролитический

контакт контакт

замикаючий замыкающий

магнітокерований магнитоуправляемый

розмикаючий размыкающий

корпус приладу (пристрою) корпус прибора

лампа лампа

комутаторна коммутаторная

накалу накаливания

освітлювальна осветительная

обмотка (реле) обмотка (реле)

опір навантаження сопротивление нагрузки

прилад показуючий прибор показывающий

мікроамперметр микроамперметр

резистор резистор

змінний переменный

постійний постоянный

реле електричне (обмотки) реле электрическое (обмотки)

стабілітрон стабилитрон

схема схема

однофазна однофазная

мостова мостовая

терморезистор дротяний терморезистор проволочный

транзистор транзистор

трансформатор трансформатор

напруги напряжения

струму тока

однофазний однофазный

двофазний двухфазный


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; Під ред. В.Є. Михайленка. – К.: Вища школа, 2000. -342 с.

  2. Лагерь А.И., Колесникова Э.А. Инженерная графика: Учеб. для инж.-техн. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1985. -176 с.

  3. Черчение / А.М. Хаскин. – 4-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1985. – 447 с.

  4. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. ГОСТы 2.721-74…2.758-81. – М.: Изд-во стандартов, 1985.

  5. ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения электрических схем. – М.: Изд-во стандартов, 1985.

  6. ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. – М.: Изд-во стандартов, 1985.

  7. ГОСТ 2.710-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – М.: Изд-во стандартов, 1985.


1   2   3

Схожі:

Зміст iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками зимової сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2008/09 навчального року
Зміст iconЗміст contents andriy Pashuk
Результат цієї діалогічної дискусії засвідчує, що хоча зміст суспільного буття пройнятий суперечливими процесами, його історична...
Зміст iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Зміст iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Дидактика розкриває основі категорії, зміст, принципи побудови навчання, методи, форми організації процесу навчання, а також контроль...
Зміст iconЛекція 10 структура І зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу види зовнішньоторгових договорів Зміст І характеристика основних умов контракту
Практична реалізація міжнародних комерційних операцій (мко) здійснюється на основі застосування певних правових норм та конкретних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи