Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє icon

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Сторінка3/5
Дата23.06.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
^

1. Підготовчі роботиДля підготовки пропозицій щодо організації проведення (в межах певної споруди) робіт із створення комплексу захисту (робіт з ТЗІ) заявник готує дані про необхідність використання в інформаційній діяльності ІзОД та її перелік. При цьому повинні бути враховані інформаційні потоки, технологічні та виробничі особливості, вимоги документів, що містять затверджені (рекомендовані) зведені (розгорнуті) відомості, які за режимом доступу віднесені до ІзОД. Також описується інженерно-технічна споруда, де буде створюватися комплекс (приналежність, склад, дислокація, архітектурно-будівельні границі і т.п.).

Основою для створення комплексу захисту є рішення керівника установи-замовника щодо:

- надання споруді, де планується це створення, статусу ОІД, та призначення відповідальної особи для організації, супроводження та координації робіт на всіх етапах цього створення;

- обов'язкового оформлення результатів створення комплексу згідно з встановленим порядком;

- затвердження програми для проведення обстеження ОІД (відповідно до п.4.2 ДСТУ 3396.1) та термінів виконання інших робіт з ТЗІ.

При цьому враховуються:

- пропозиції від заявників щодо організації створення комплексів захисту;

- відомості про діючі ОІД та створені в установі комплекси захисту;

- перспективу подальших робіт з ТЗІ в установі;

- технічні та економічні можливості установи щодо впровадження інженерно-технічних заходів з ТЗІ.

Зміст програми обстеження (перелік і обсяги робіт, терміни їхнього виконання, виконавці, співвиконавці обстеження) залежить від технічного стану спорудження і від того діюче (існуюче) воно чи заново будується (дані про стан спорудження, що заново будується, готує проектна організація цього будівництва).


^ 2. Основні положення

Створення комплексів ТЗІ це:

1. Процес, пов'язаний з вивченням, дослідженням, конструктивними змінами і т.п. об'єкта, його елементів, оточення, що можуть бути можливим середовищем поширення носіїв ІзОД (складові частини технічних каналів витоку інформації).

2. Збір вихідних даних та оформлення (узгодження й затвердження) необхідних документів:

- протоколів, актів досліджень, вимірів технічних засобів, розпоряджень на експлуатацію технічних засобів, призначених для оброблення ІзОД;

- переліку загроз для безпеки ІзОД (модель загроз);

- результатів категорування на ОІД;

- технічних завдань на розробку і впровадження заходів для ТЗІ і т.п.

3. Прийняття рішень з ТЗІ, їх реалізація й оформлення (узгодження чи затвердження) необхідної документації, а саме:

- техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО), проектно-кошторисної, робочої, конструкторської, іншої документації;

- програми і методики приймальних і атестаційних випробувань;

- протоколів випробувань;

- актів приймання й атестації комплексу.

4. Оформлення документації для введення в експлуатацію ОІД з урахуванням вимог з ТЗІ:

- технічного паспорта на комплекс ТЗІ і паспорта на кожне приміщення ОІД;

- наказів, розпоряджень (на підставі позитивних результатів атестації), що дозволяють обробляти чи озвучувати, працювати з ІзОД (для АС готують окремі дозвільні документи).


На ОІД досліджують складові комплексу, що можуть впливати на ефективність захищеності ІзОД і бути середовищем поширення носіїв ІзОД за межу контрольованої зони.

Складовими комплексу захисту на ОІД можуть бути розміщені на ньому засоби оброблення ІзОД, засоби ТЗІ, інженерні комунікації, обладнання, системи зв’язку, радіофікації, телебачення, сигналізації, автоматизації, керування, заземлення, електро-, газо-, водопостачання (холодного, гарячого), опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоку, каналізації, технологічне обладнання, огороджувальні будівельні конструкції, світлопроникнені отвори приміщень, будинків, споруд, салонів транспортних засобів тощо.

Створення комплексу ТЗІ здійснюється як під час нового будівництва, так і при розширенні, реконструкції, капітальному ремонті, пристосуванні інженерно-технічної споруди, де передбачається здійснювати діяльність, пов'язану з використанням ІзОД (далі – будівництво ОІД), у т.ч. під час створення АС.

При будівництві ОІД повинні бути впроваджені відповідні організаційні та інженерно-технічні заходи для таких видів ІзОД:

- мовної ІзОД, яка озвучується в приміщеннях ОІД, де можливе проведення нарад, показів із звуковим супроводженням кіно- і відеофільмів тощо, а також у приміщеннях, де встановлені кінцеві пристрої систем спеціального зв’язку, засоби обчислювальної техніки тощо;

- ІзОД, яка обробляється на ОІД технічними засобами (формування, збирання, введення, записування, накопичення, підсилення, перетворення, відтворення, зчитування, зберігання, копіювання, множення, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання, відображення тощо);

- виробничої ІзОД, що має місце при виробництві й експлуатації продукції спеціального призначення.

Організаційні та інженерно-технічні заходи, що застосовуються при створенні комплексу захисту на ОІД, повинні відповідати вимогам нормативних документів з питань ТЗІ та містять:

- архітектурно-будівельні заходи захисту;

- інженерно-технічні заходи пасивного захисту інформації (оптичне, акустичне, електромагнітне, радіаційне екранування, технічні засоби із захистом, спеціальні засоби захисту інформації в телефонних та інших проводових лініях тощо);

- технічні заходи активного захисту інформації (генератори віброакустичного, просторового акустичного та електромагнітного зашумлення, лінійного електромагнітного зашумлення).

Як правило, в технічних рішеннях при створенні комплексу захисту на ОІД перевага повинна надаватися заходам пасивного захисту інформації.

Засоби забезпечення ТЗІ загального призначення застосовують у складі комплексу на ОІД державних органів за наявності сертифіката відповідності системи УкрСЕПРО вимогам нормативних документів з питань ТЗІ чи позитивного експертного висновка державної експертизи у сфері ТЗІ. Застосування імпортних засобів можливо лише за умови відсутності вітчизняних аналогів, за наявності відповідних техніко-економічних обґрунтувань і у випадку їх сертифікації чи одержання позитивного експертного висновка.


^ 3. Етапи створення комплексу ТЗІ на ОІД

Створення комплексу ТЗІ на ОІД включає такі основні етапи:

1 – передпроектні роботи;

2 – розроблення та впровадження заходів з ТЗІ;

3 – випробування комплексів захисту.


3.1. На етапі виконання передпроектних робіт (1 етап):

 • організовують проведення обстеження ОІД;

 • організовують оформлення моделі загроз для ІзОД;

 • розробляють завдання на виконання робіт зі створення комплексу;

 • готують звіт про виконання передпроектних робіт;

 • розробляють технічні вимоги із захисту ІзОД чи ТЗ на виконання робіт зі створення комплексу.


У ході обстеження необхідно:

- провести аналіз умов функціонування ОІД, його розташування на підприємстві, в організації, дослідити інформаційні потоки і технологічні процеси обробки інформації, об'єкти захисту;

- дослідити засоби забезпечення інформаційної діяльності, комунікації яких мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ);

- провести аналіз схем засобів і систем життєзабезпечення ОІД (електроживлення, заземлення, пожежна й охоронна сигналізація і т.д.), а також інженерних комунікацій і металоконструкцій;

- визначити наявність і технічний стан засобів забезпечення ТЗІ;

- виявити наявність транзитних, незадіяних комунікацій, заставних пристроїв в архітектурно-будівельних конструкціях, що можуть створювати технічні канали витоку інформації;

- визначити технічні засоби і системи, застосування яких не обґрунтовано службовою чи виробничою необхідністю і які підлягають демонтажу;

- провести аналіз зведень, приведених в організаційних, проектних, інших документах, розроблених у частині ТЗІ для існуючих об'єктів.


Звіт про виконання передпроектних робіт може містити:

а) результати обстеження ОІД, оформлення моделі загроз, розробки завдань (технічних вимог);

б) час і умови проведення категорування на ОІД, а саме встановлення категорій для кожного приміщення, де озвучується мовна ІзОД, кожного об'єкта обробки ІзОД технічними засобами і для інших об'єктів (порядок проведення категорування встановлюється діючими НД з питань ТЗІ);

в) обґрунтування необхідності:

- застосування інженерно-технічних заходів захисту (у т.ч. застосування засобів обробка ІзОД у захищеному виконанні);

- залучення до виконання робіт суб'єктів господарської діяльності в галузі ТЗІ, проектно-дослідних, будівельно-монтажних організацій;

- розробка проектно-кошторисної документації в частині ТЗІ;

г) пропозиції про порядок подальшого виконання робіт зі створення комплексу, їхній склад, обсяг, виконавців і т.п.

Під час підготовки звіту та прийняття рішень повинні бути враховані фінансові можливості замовника, особливості, обсяг і характер інформаційної (виробничої) діяльності, результати аналізу можливості здійснення загроз, співвідношення витрат на захист і наслідків здійснення загроз і т.п.


Для комплексу ТЗІ, що буде створюватися під час нового будівництва, реконструкції інженерно-технічної споруди, повинно бути розроблено:

- технічне завдання (ТЗ) на виконання робіт зі створення комплексу на ОІД, а також, у разі потреби, завдання на проектування заходів захисту відповідно до вимог ДБН А.2.2-2;

- проектно-кошторисну документацію в частині ТЗІ відповідно до вимог ДБН.

Для особливо важливих ОІД ТЗ і результати атестації комплексу узгоджуються з Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації СБ України.


^ 3.2. На етапі розробки і впровадження заходів щодо ТЗІ (2 етап):

Розробляється “План заходів щодо захисту ІзОД на ОІД”.

У "Плані заходів..." повинно бути зазначено:

- роботи зі створення комплексу, перелік, зміст, терміни виконання, відповідальні, головні виконавці цих робіт;

- перелік технічної документації, яку необхідно розробити (у т.ч. програма і методики іспитів, технічний паспорт на комплекс;

- терміни придбання (закупівлі) технічних засобів забезпечення ТЗІ, іншого устаткування.

Відповідно до затвердженого "Планом заходів..." чи з проектними рішеннями замовник організовує:

- придбання (закупівлю) технічних засобів забезпечення ТЗІ та іншого устаткування;

- впровадження на ОІД заходів з ТЗІ;

- здійснення (у разі потреби) відповідних будівельних і монтажних робіт та післяопераційного технічного контролю їх виконання.


^ 3.3. На етапі випробування комплексів ТЗІ (3 етап):

Комісія, що створює замовник здійснює приймання комплексу, а виконавець відповідно до затвердженої програми і методик іспитів проводить атестацію комплексу. При цьому аналізують і враховують вимоги акта категорування.

Приймання комплексу може бути об’єднане з його атестацією. Атестацію комплексу здійснюють тільки ті виконавці робіт, що мають відповідну ліцензію чи дозвіл на проведення робіт з ТЗІ. Протоколи й акт атестації комплексу також враховуються при проведенні державної експертизи КСЗІ в АС.

Після завершення атестації комплексу оформляється технічний паспорт на комплекс ТЗІ і готується наказ (розпорядження) керівника установи щодо готовності ОІД до озвучення та (або) оброблення ІзОД технічними засобами (крім оброблення ІзОД в АС: дозвіл на обробку ІзОД в АС готується за результатами проведення державної експертизи КСЗІ в АС).


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА

ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Биков Сергій Віталійович,

ДСТСЗІ СБ України, конт. тел. 483-97-99


^ 1. Нормативно-методичне забезпечення проведення обстеження на об’єкті інформаційної діяльності

Першочерговим завдання забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим доступом (ІзОД), що циркулює на об’єкті інформаційної діяльності (ОІД) установи, є здійснення робіт зі створення комплексу захисту, під якими розуміється сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, які мають забезпечувати захист ІзОД від витоку технічними каналами та (або) від спеціального впливу.

Найбільш інформативним та важливішим з точки зору обґрунтування подальших робіт зі створення комплексу захисту є етап обстеження на ОІД.

На даний час нормативно-методичну основу робіт з обстеження на ОІД складає декілька нормативних документів системи ТЗІ другого класу нормативно-правової бази:

- ДСТУ 3396.1-96 “Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт”;

- ДБН А.2.2-2-96 “Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва”;

- ДБН А.2.2.3-2004 „Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”.

Розвитком нормативного забезпечення з питань побудови комплексу захисту на ОІД, й, у тому числі, проведення обстеження, є розроблення та введення в дію двох базових НД ТЗІ:

- НД ТЗІ “Технічний захист інформації на об’єкті інформаційної діяльності. Створення комплексу захисту. Основні положення”.

- НД ТЗІ “Технічний захист інформації на об’єкті інформаційної діяльності. Створення комплексу захисту. Передпроектні роботи”.


^ 2. Зміст та порядок обстеження на об’єкті інформаційної діяльності

Під час обстеження:

 • проводиться аналіз умов функціонування ОІД, його особливостей розташування на місцевості, розташування відносно меж контрольованої зони, інших приміщень установи та інших архітектурно-будівельних особливостей;

 • досліджуються передбачувані потоки ІзОД (з визначенням ступеня обмеження доступу до неї), процеси пов’язані з одержанням, використанням, поширенням, зберіганням інформації, технологічні процеси, види, характеристики ІзОД, для якої повинні бути впроваджені відповідні організаційні та інженерно-технічні заходи захисту від витоку технічними каналами;

 • визначаються приміщення, де здійснюватиметься інформаційна діяльність, пов’язана з ІзОД;

 • вивчаються характеристики технічних засобів, що оброблятимуть ІзОД, та технічних засобів, які не використовуються безпосередньо для її оброблення, визначаються місця їх розташування на ОІД;

 • визначається можливість створення технічних каналів витоку ІзОД, що циркулюватиме на ОІД, інших загроз;

 • проводиться аналіз інженерних комунікацій, якими ОІД, з розташованими на ньому системами та засобами, буде пов’язаний із зовнішніми (для ОІД) засобами та системами (в тому числі лінії заземлення), окремо виявляються такі комунікації та металоконструкції, що виходитимуть за межі контрольованої зони;

 • виявляються транзитні, в тому числі незадіяні (повітряні, зовнішні та підземні) інженерні комунікації, що перетинатимуть простір ОІД і які були прокладені до створення ОІД (для опрацювання рекомендацій щодо вилучення чи доопрацювання);

 • уточнюються результати обстеження на ОІД шляхом проведення (за необхідності) інструментальних досліджень технічних засобів обробки інформації, інших технічних засобів, комунікацій, при цьому орієнтуються на затверджену по установі межу контрольованої зони;

 • аналізується перелік засобів загального призначення з метою визначення можливості застосування таких технічних засобів, які мають властивості захисту інформації від витоку визначеними технічними каналами (засоби із захистом), а також засобів, що мають сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО вимогам нормативних документів з питань ТЗІ або позитивні експертні висновки державної експертизи у сфері ТЗІ.


^ 3. Напрямки оптимізації робіт з обстеження на об’єкті інформаційної діяльності

На сьогодні можливо виділити декілька напрямків оптимізації робіт з обстеження на ОІД установи:

1. Застосування типового опитувача, який дозволяє значно скоротити час на проведення обстеження та забезпечити повноту цього обстеження.

Набутий позитивний досвід супроводження обстеження на ОІД державних органів та побудови моделей загроз на цих ОІД свідчить, що для ефективного дослідження ОІД та визначення повного переліку можливих технічних каналів витоку інформації доцільно розробити та застосовувати типові опитувачі або стандартні анкети опитування.

При цьому типовий опитувач (анкета) повинен містити перелік питань або положень, які дозволяють провести повний факторний аналіз ОІД і в подальшому застосувати експертні методи для отримання кількісних оцінок. Зміст опитувача для різних типів об’єктів може відрізнятися, але всі ОІД установи мають кінцевий набір ознак, аналіз яких дозволяє провести повний аналіз фактично будь-якого об’єкта. Тому застосування типового опитувача для проведення робіт з обстеження об’єкта у багатьох випадках є актуальним, передусім у випадках, коли мова йде про необхідність обстеження значної кількості однотипних ОІД установи, або необхідністю періодичного (планового) обстеження одного й того ж ОІД, пов’язаного зі зміною умов функціонування.

2. Складання та затвердження програми обстеження на ОІД, яка повинна містити:

- повну назву установи-замовника та структурних підрозділів-заявників створення комплексу захисту;

- позначення ОІД;

- підстави для проведення обстеження (рішення керівника установи про проведення робіт із створення комплексу захисту);

- перелік, обсяги робіт, терміни їх виконання;

- найменування підрозділів, виконавців, співвиконавців обстеження.

При цьому до складу комісії, яка проводитиме обстеження, включають фахівців з ТЗІ, організації безпеки інформації в установі та інших посадових осіб на розсуд керівника установи.

3. Застосування експертних систем та інших спеціалізованих програмних засобів, які дозволяють забезпечити автоматизацію процесу дослідження будь-якого ОІД, оцінити можливі загрози ІзОД від витоку технічними каналами та видати обґрунтовані рекомендації із захисту.


^ 4. Орієнтовний зміст акта обстеження

Акт обстеження розробляється для кожного ОІД, який проектується, планується для введення в експлуатацію, експлуатується чи модернізується, силами призначеної наказом керівника установи комісії, до складу якої повинні входити фахівці штатного (позаштатного) підрозділу ТЗІ або відповідальні співробітники, а також представники інженерно-експлуатаційних служб установи. За необхідності, для розроблення Акта обстеження можуть залучатися інші компетентні у сфері ТЗІ спеціалісти організації.

За рішенням керівника установи для проведення обстеження та розроблення Акта обстеження також можуть залучатися суб’єкти господарювання, які мають ліцензію ДСТСЗІ СБ України на провадження відповідних видів робіт у сфері ТЗІ.

Розроблення Акта обстеження здійснюється після закінчення всіх робіт з обстеження ОІД відповідно до вимог розділу 4 ДСТУ 3396.1. Результати обстеження враховуються при побудові моделі загроз для ІзОД, що циркулює на ОІД, від витоку технічними каналами.

Під час розроблення Акта обстеження слід вживати терміни, визначення, позначення та скорочення, які встановлені чинними нормативними документами.

Вихідними даними для розроблення Акта обстеження ОІД установи є:

 •  матеріали (акти) попередніх обстежень;

 •  матеріали попередніх інструментальних перевірок ОІД на наявність технічних каналів витоку інформації (наявність таких матеріалів дозволить оптимізувати подальші роботи на ОІД та скоротити матеріальні витрати на заходи з проектування комплексу);

 •  генеральний та ситуаційний плани об’єкта (у разі відсутності цих планів в установі вони розробляються під час проведення обстеження із залученням інженерно-експлуатаційних служб установи);

 •  план-схема контрольованої зони ОІД та оточуючих забудов;

 •  інженерно-будівельна, проектна документація на ОІД та комплекси (засоби) захисту інформації на ньому;

 •  матеріали (акти) щодо перевірок, вимірів і контролю за станом систем заземлення та електроживлення;

 •  результати роботи комісії з обстеження ОІД: результати візуального обстеження місця розташування приміщень та оточення ОІД, інженерного аналізу комунікацій (трас проходження систем електроживлення та заземлення, ліній зв’язку, систем життєзабезпечення тощо), конструкцій та інтер’єру приміщень ОІД щодо можливості утворення технічних каналів витоку інформації тощо.

 •  перелік нормативних документів системи ТЗІ, наявних в установі для нормативно-методичного забезпечення заходів захисту на ОІД.

Акт обстеження на ОІД затверджує керівник установи-замовника.

За необхідності до акта обстеження долучають висновок щодо отримання даних про можливі місця розміщення засобів технічної розвідки (стаціонарних або автономних автоматичних), що можуть використовуватися для організації тривалого перехоплення ІзОД, а також висновок щодо необхідності розроблення нової або уточнення затвердженої в установі моделі загроз для ІзОД.


^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

ІЗ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


^ Скринник Микола Миколайович,

ДСТСЗІ СБ України, конт. тел. 483-97-99

1   2   3   4   5

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни від 20 листопада 2003 р. №1316-iv м. Київ Про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2–3, ст. 20; 2000 р., №28, ст. 223; 2002 р., №12–13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10–11,...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє
У законі України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про власність", прийнятий Верховною Радою України 20. 11. 03 Обґрунтування
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про власність”, прийнятий Верховною Радою України 20. 11. 03
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про державну таємницю\"     Верховна Рада України постановляє iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи