Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності icon

Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності
Скачати 70.09 Kb.
НазваКонцепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності
Дата23.06.2012
Розмір70.09 Kb.
ТипКонцепція

Зміст

Стор.
Вступ….......……………..……………………………..…..

6
Основні терміни і визначення .……...………….……..…

11

Розділ 1.

Наукові основи безпеки життєдіяльності …….....…........

15

Глава 1.1.

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності ….….…….

15

1.1.1.

Предмет «Безпека життєдіяльності». Основні задачі предмета …………....………………………………….......


15

1.1.2.

Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація

небезпек ..…………………......……………………….......


21
Контрольні запитання .……………………………………

26

Глава 1.2.

Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності ……....………………………………......


26

1.2.1.

Поняття ризику. Керування ризиком ...………………….

26

1.2.2.

Принципи визначення припустимого рівня негативних

факторів стосовно здоров'я людини …....……………......


34

  1. 1.2.3.

Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини ...………………......……………


37

1.2.4.

Керування безпекою життєдіяльності ...……….……......

41

1.2.5.

Системний аналіз безпеки. Методи аналізу ...………......

45
Контрольні запитання ……………………….……………

50

Розділ 2.

Людина в системі «людина – середовище існування» …

52

Глава 2.1.

Фізіологія людини в контексті його здоров'я і безпеки...

52

2.1.1.

Людина, як біоенергетична система ...………………......

52

2.1.2.

Єдність біологічних систем організму людини ...………

54

2.1.3.

Фактори, що забезпечують здоров'я людини ...………....

56
Контрольні запитання ………………….…………………

57

Глава 2.2.

Фізіологічні фактори забезпечення безпеки життєдіяльності людини ...……......…………………........


58

2.2.1.

Функціональні системи організму людини в забезпеченні його безпеки життєдіяльності ...……..……


58

2.2.2.

Захисні функції організму людини ...………..………......

63
Контрольні питання ...……………………….……………

66

Глава 2.3.

Роль сприйняття середовища існування в безпеці

життєдіяльності людини ...….....…………………………


67

2.3.1.

Роль рецепторів і аналізаторів організму людини в

оцінці факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера ………………......…67

2.3.2.

Структура зорового аналізатора людини ...……………..

71

2.3.3.

Структура звукового аналізатора людини ...………….…

74

2.3.4.

Сприйняття вібрації організмом людини ...…………......

77

2.3.5.

Аналізатори нюху, смаку і дотику …..………………......

78

2.3.6.

Тактильний аналізатор організму людини ...…..……......

80

2.3.7.

Рухові реакції організму людини ...……….…………......

83
Контрольні запитання …………...…………………....…..

84

Глава 2.4.

Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності ...……………......……………………......


85

2.4.1.

Психологічні фактори, що визначають особисту

Безпеку людини ...……………………...... …..………......


85

2.4.2.

Психофізіологічний стан організму. Залежність стану

організму від зовнішніх подразників ...………....…….…


86

2.4.3.

Раціональні режими праці і відпочинку ...……..……......

93
Контрольні запитання ………...………………………......

97

Глава 2.5.

Моделі формування здоров'я людини ...…………….......

99

2.5.1.

Поняття «здоров'я». Основні аспекти

здоров'я людини ...……………………………….……......


99

2.5.2.

Фактори формування здоров'я людини ...…….....………

105
Контрольні питання ...……………….……………………

109

Розділ 3.

Середовище в структурі системи «людина-середовище існування» ...…..…......……………….……………………


110

Глава 3.1.

Середовище життєдіяльності людини ...……….……......

110

3.1.1.

Навколишнє середовище і середовище життєдіяльності людини .…...…..…......……………….……………………


110

3.1.2.

Класифікація і характеристики середовища

життєдіяльності людини ...………………………………


120
Контрольні запитання …………………….………………

123

Глава 3.2.

Негативні фактори середовища життєдіяльності

людини .………………………………………......……......


124

3.2.1.

Класифікація і характеристика негативних факторів середовища існування людини ...…………………….......


124

3.2.2.

Фізичні негативні фактори механічного походження. Методи і засоби захисту людини …………….………......


137

3.2.3.

Негативні фактори енергетичного походження.

Методи і засоби захисту людини ……………………......


148

3.2.4.

Хімічні негативні фактори. Методи і засоби

захисту людини …...………………………………………


175

3.2.5.

Аварії і катастрофи ...………………………………..……

185

3.2.6.

Соціальні небезпеки ...…………………..……………......

191
Контрольні запитання ……………………………………

193

Розділ 4.

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини ...……...

195

Глава 4.1.

Вплив параметрів мікроклімату на забезпечення

безпеки життєдіяльності людини ...………………...……


196

4.1.1.

Теплообмін організму людини з навколишнім

середовищем ……..……………………………………......


198

4.1.2.

Вплив параметрів мікроклімату на здоров'я людини .….

202


Глава 4.2.


Вплив освітленості на забезпечення безпеки

життєдіяльності людини ...……………..........………........208

4.2.1.

Вимоги до систем освітлення ...…….……………………

209

4.2.2.

Класифікація систем освітлення ...….……………………

209
Контрольні питання ...………………….…………………

211

Глава 4.3.

Безпека харчування ...……………..………………………

212

4.3.1.

Види забруднювачів харчових продуктів ...…………......

212

4.3.2.

Шляху запобігання забруднення продуктів харчування..

217
Контрольні запитання ……………….……………………

219

Глава 4.4.

Безпека в умовах кримінальної злочинності і тероризму

220

4.4.1.

Кримінал. Способи захисту від криміналу ...…..……......

220

4.4.2.

Тероризм. Розвиток тероризму. Стратегія захисту ...…...

222
Контрольні запитання ……………………….……………

224

Глава 4.5.

Корпоративна безпека ...……………………...………......

224

4.5.1.

Основи корпоративної безпеки ...……………………......

224

4.5.2.

Система забезпечення корпоративної безпеки...……......

225
Контрольні запитання ……………………….……………

227

Глава 4.6.

Долікарняна допомога при нещасних випадках ...……...

228

4.6.1.

Послідовність дій при наданні першої допомоги потерпілим …….....……………………………………......


228

4.6.2.

Організація і засоби надання першої допомоги

потерпілим .………………………………………….........


229

4.6.3.

Аптечка першої медичної допомоги...………………......

235

4.6.4.

Використання підручних засобів ...………………………

235

4.6.5.

Правила зупинки кровотеч. Обробка раней при

механічних ушкодженнях, опіках і обмороженнях ...…..


236

4.6.6.

Перша допомога при переломах і вивихах …………......

247

4.6.7.

Проведення штучного дихання і непрямого

масажу серця .…………………………………………......


252
Контрольні запитання .……………………………………

254

Розділ 5.

Правове забезпечення безпеки життєдіяльності

людини …………………………………..………......…....


256

5.1.

Законодавча база правового забезпечення безпеки

життєдіяльності людини ..……………………………......


256

5.2.

Прокуратура України ...………………..…………………

260

5.3.

Адвокатура України ...………….…………………………

261
Контрольні запитання ……….……………………………

268
Теми і питання для індивідуальних завдань ……………

270
Список літератури ..………………………………………

293Схожі:

Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconКалендарний план лекцій з безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука І навчальна дисципліна. Законодавче І нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconПитання для модульного контролю №2 з предмету безпека життєдіяльності
Система державних виконавчих органів, відповідальних за забезпечення безпеки життєдіяльності
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconПрофесор В.І. Чепок Доцент Ю. О. Разлівінських Доцент І. О. Носова Доцент Г.І. Разумна
«Безпека 2010. Актуальні проблеми викладання безпеки життєдіяльності в закладах освіти», яка традиційно проводиться на факультеті...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconНаказ №208 14 Щодо виконання Наказу №969/922/216 від 21. 10. 2010
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconПро організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України
Держнаглядохоронпраці від 26. 01. 2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511, та з метою...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconПро організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України
Держнаглядохоронпраці від 26. 01. 2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511, та з метою...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconРозділ 4 забезпечення безпеки життєдіяльності людини
Життєдіяльність це активне існування людини, яке сполучає його виробничу, соціальну І побутову діяльність
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Концепція ризику. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності icon«затверджую» Ректор лнту
Посвята в студенти та проведення інструктажу з правил техніки безпеки, охорони праці І безпеки життєдіяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи