Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік icon

Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік
Скачати 105.36 Kb.
НазваЕматичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік
Дата23.06.2012
Розмір105.36 Kb.
ТипДокументи
ЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З дисципліни “ЛАБОРАТОРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ” для студентів ііІ курсу ФАРМАЦЕВТИЧНОГО факультету за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА фармація” на 2009-2010 навчальний рік


№№

ТЕМА


К-ть годин

1

Стислий історичний нарис розвитку лабораторної служби та функ­ціональної діагностики. Внесок вітчизняних вчених. Основні методи лабораторних та інструментальних досліджень в клініці внутрішніх хвороб. Короткі анатомо-фізіологічні особливості органів дихання.

2

2

Інструментальні методи дослідження органів дихання. Рентгенологічні методи. Дослідження функції зовнішнього дихання. Класична і комп’ютерна спірографія. Основні показники. Виставлення функціонального діагнозу.

Лабораторні методи дослідження хворих із патологією органів дихання. Дослідження мокротиння, плеврального випоту. Діагностичне значення, тлумачення результатів.

2

3

Короткі анатомо-фізіологічні особливості органів кровообігу. ЕКГ. Додаткові методи електрокардіографічного дослідження. Тривале моніторування за Холтером. Додаткові методи рентгенологічного дослідження. Ехокардіографія, фонокардіографія. Неінвазивні та інвазивні методи дослідження артеріального та венозного відділів системи кровообігу.

2

4

Методи лабораторної та функціональної діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи. Гастроінтестинальні гормони. Дослідження шлункової секреції: зондові та беззондові методи. Метод визначення внутрішньошлункової рН-метрії. Уявлення про методи виявлення Helicobacter pylori, діагностичне значення. Дослідження калу. Поняття про методи виявлення мікробної контамінації кишечника.

2

5

Порушення пігментного, білкового, вуглеводного, жирового, мінерального обміну, видільної та знешкоджувальної функції печінки. Біохімічні синдроми. Дуоденальне зондування, мета проведення, діагностичне значення. Методи інструментальної діагностики. Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози, методики вивчення, діагностичне значення. Рентгенологічні дослідження стравоходу, шлунка, кишечника, жовчного міхура, печінки. Гастродуоденоскопія. УЗД.

2

6

Короткі відомості про структуру та функції нирок. Теорія утворення сечі. Порогові і непорогові речовини. Кліренс. Значення пункційної біопсії нирок. Протеїнурія, причини і види (ниркова, надниркова, позаниркова). Зміни в сечі при хворобах нирок. Діагностика прихованого процесу в нирках. Основні лабораторні та інструментальні методи дослідження при патології нирок, сечовидільних шляхів і передміхурової залози.

2

7

Регуляція кістково-мозкового кровотворення. Схема гемопоезу. Зміни в аналізах крові при патології органів кровотворення. Визначення парапротеїнів у сироватці крові та білка Бенс-Джонса в сечі. Пункція кісткового мозку, лімфатичних вузлів, селезінки. Патологічні елементи пунктатів. Рентгенологічні дослідження

2

8

Лабораторні та інструментальні методи дослідження хворих із ендокринною патологією та захворюваннях нервової системи. Добове моніторування при проведенні інтенсивної терапії.

2

9

Основні лабораторні та інструментальні методи дослідження у хворих із патологією кістково-м’язової системи. Остеопенія, остеопороз. Основні денситометричні показники.

2
^
Всього 18 акад. годин


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік


п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Основні методи лабораторної діагностики і функціональних методів у клініці внутрішніх хвороб. Організація роботи клінічної лабораторії, відділення функціональної діагностики. Охорона праці та техніка безпеки. Види обліково-звітної документації. Чинні накази та інструктивні листи МОЗ України, обласного управління охорони здоров'я.

2

2-3.

Правила забору і техніка проведення загального аналізу крові. Уявлення про сучасні гематологічні аналізатори. Інтерпретація результатів дослідження. Взяття і підготовка крові для біохімічних досліджень. Стандартний набір біохімічних показників. Методи визначення кислотно-лужної рівноваги. Особливості взяття крові. Базисні методи дослідження судинно-тромбоцитарного, коагуляційного гемостазу. Імунологічні дослідження. Загальні уявлення про імунні реакції організму. Інтерпретація результатів дослідження.

4

4.

Дослідження мокроти: макроскопічне, мікроскопічне, мікробіологічне. Види плеврального випоту. Визначення фізико-хімічних властивостей, мікроскопічне та мікробіологічне дослідження. Діагностичне значення, тлумачення результатів. Інструментальні та функціональні дослідження, які застосовуються у пацієнтів із патологією органів дихання.

2

5-6.

Методика реєстрації та аналіз електрокардіограми. Зміни при стенокардії, інфаркті міокарда, порушеннях ритму. Аналіз та інтерпретація ехокардіограми. Оцінка функціонального стану шлуночків, клапанного апарату. Нормальна фонокардіограма. Зміни тонів серця при патології. Вимірювання артеріального тиску. Інтерпретація результатів.

4

7.

Підсумкове заняття. Лабораторна та функціональна діагностика захворювань органів дихання, серцево-судинної системи.

2

8-9.

Дослідження фізичних, хімічних властивостей шлункового вмісту, ферментоутворювальної функції, мікроскопічне дослідження. Метод визначення внутрішньошлункової рН-метрії. Виявлення Helicobacter pylori, діагностичне значення. Фізичні властивості, хімічне, мікроскопічне дослідження калу. Підготовка хворих до рентгенологічних досліджень, ГДФС, УЗД, шлункового зондування.

4

10-11.

Методики визначення білірубіну та його метаболітів. Дуоденальне зондування: техніка класичного і багатофазного методів. Фізичні властивості, хімічне, мікроскопічне, бактеріологічне дослідження жовчі. Основні рентгенологічні, ендоскопічні та ультразвукові методи діагностики жовчного міхура, жовчних шляхів, печінки, підшлункової залози.

4

12-13.

Вимоги до збирання сечі на дослідження. Загальний клінічний аналіз сечі: фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопія осаду. Методи кількісної оцінки числа лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів у сечі і ступеня бактеріурії: проба за Нечипоренко, бактеріологічне дослідження. Проба за Зимницьким. Методи визначення парціальних функцій нирок: швидкість клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції, секреторна функція нирок.

4
п/п

Назва теми

К-сть годин
Діагностичне значення показників. Рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові методи дослідження. Підготовка хворих до обстеження.
14.

Підсумкове заняття. Лабораторна та функціональна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи та нирок.

2

15.

Зміни в аналізах крові при анеміях, гемобластозах, мієломній хворобі, лімфогрануломатозі. Методики визначення парапротеїнів у сироватці крові та білка Бенс-Джонса в сечі. Діагностичне значення. Проби на резистентність стінки капілярів: симптом джгута, симптом щипка, молоточковий симптом. Інтерпретація результатів рентгенологічних, радіонуклідних методів дослідження, УЗД, сканування.

2

16.

Основні методи дослідження хворих із цукровим діабетом. Інтерпретація результатів лабораторних та функціональних досліджень. Порушення вуглеводного і жирового обміну, їх взаємозв'язок. Основні методи діагностики. Інтерпретація результатів.

2

17.

Лабораторні методи дослідження (визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного протеїну, антинуклеарних антитіл, LE-клітин, визначення антигенів системи НLA). Дослідження синовіальної рідини. Інтерпретація результатів. Підготовка хворих до інструментальних методів дослідження. Основні денситометричні показники. Інтерпретація результатів дослідження.

Онайомлення з основними методиками лабораторних досліджень в реанімації. Фукнціональні методи дослідження. Добовий моніторинг. Інтерпретація результатів дослідження.

2

18.

Підсумкове заняття. Лабораторна та функціональна діагностика захворювань органів кровотворення, ендокринної патології, захворювань нервової системи, невідкладних станів.

2

Всього: 36 годин


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення

з дисципліни “ЛАБОРАТОРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ” для студентів ііІ курсу ФАРМАЦЕВТИЧНОГО факультету за спеціальністю “КЛІНІЧНА фармація” на 2009-2010 навчальний рік№№

Назва теми

К-ть год

1

Уявлення про методи дослідження фібринолізу: дослідження часу і ступеня лізису згустків крові, визначення концентрації плазміногену, його активаторів і інгібіторів. Інтерпретація результатів дослідження.

2

2-3

Неспецифічна гуморальна система захисту. Гуморальний специфічний імунітет. Клітинний специфічний імунітет. Неспецифічна клітинна система імунітету. Неспецифічна гуморальна система захисту. Гуморальний специфічний імунітет. Клітинний специфічний імунітет. Неспецифічна клітинна система імунітету.

4

4-5

Уявлення про томографічні дослідження, рентгенівську комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію, цифрову обчислювальну ангіографію, які застосовуються в кардіології. Уявлення про артеріальну осцилло- і тахоосциллографію, сфігмографію. Визначення венозного тиску. Флебографія. Реографія. Ультразвукове дослідження серця і судин. Поняття про інвазивні та радіонуклідні методи дослідження.

4

6-7-8

Поняття про методи виявлення мікробної контамінації кишечника.

Визначення маркерів вірусів гепатиту.

Поняття про парацентез, дослідження асцитичної рідини.

6

9-10

Проба за Аддис-Ка­ковським, преднізолоновий тест, дво- і трисклянкові проби. Визначення здатності нирок до осмотичного розведення та концентрування сечі: проба на розведення і концентрацію сечі, методи визначення осмотичної концентрації.

Причини і види гематурії. Гемоглобінурія, гемосидеринурія, порфиринурія, міоглобінурія, меланінурія. Діагностичне значення показників.

4

11

Лабораторно-інструментальні дослідження в педіатрії.

2

12

Лабораторно-інструментальні дослідження, що застосовуються в хірургічній практиці.

2

13-14

Лабораторна та функціональна діагностика вагітних і жінок з гінекологічною патологією.

3


Всього 27 години


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з

вищої медсестринської освіти, професор Т.В.Сорокман

Схожі:

Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconСпеціальністю “фармація” (окр “бакалавр”) на 2009-2010 навчальний рік
З дисципліни “лабораторна діагностика” для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “фармація”
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconНа 2009-2010 навчальний рік
План лекцій з дисципліни “терапія ” для студентів ІІІ –го курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних...
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів іу курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2009-2010 навчальний рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів іу курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2009-2010 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів іу-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2008-2009 навчальний рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів іу-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconТематичний план лекцій з дисципліни “Догляд за хворими” для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навч. Рік

Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2008-2009 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconКалендарний план лекцій з курсу „нутріціологія" для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація" 2009/2010 н р
Для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація” 2009/2010 н р
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconПерелік тем для самостійних занять з дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2008-2009 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Ематичний план лекцій з дисципліни “лабораторна та функціональна діагностика ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2009-2010 навчальний рік iconТематичний план лекцій з основ клінічної медицини для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету внму (спеціальність клінічна фармація) на 1V семестр 2012 -2013 навчальний рік
Туберкульоз. Клінічніознаки та симптоми, діагностика. Загальніпринципилікування та профілактики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи