Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/8
Дата23.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
В.О. ПРОРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Професор Ю.Т. АХТИМІЙЧУК
“____” _________________ 2009 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: “Клінічне медсестринство” (цикл "Хірургія")

на 2009-2010 навчальний рік

Факультет

- медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Спеціальність

- 6.110100 “Сестринська справа”.

Кваліфікація

- медична сестра-бакалавр.

Кафедра

- Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Курс

- другий.

Семестр

- ІІІ-IV.

Лекції

- 10 акад. годин.

Практичні заняття

- 26 акад. годин.

Самостійна робота

- 20 акад. годин.

Залік

- ІІІ семестр.

Іспит з клінічного медсестринства

- IV семестр.

Всього:

- 56 акад. годин.

Переддипломна практика

- у хірургічному відділенні стаціонару (2 тижні).

Практичні заняття

- 106 акад. годин.

Самостійна робота

- 54 акад. годин.

Диференційований залік

- 2 акад. години.

Всього:

- 162 акад. годин.

Робоча навчальна програма складена на підставі:

  • Програми “Медсестринство в хірургії” (основи догляду за пацієнтами хірургічного профілю) для студентів вищих медичних навчальних закладів І – IІ рівнів акредитації. (МОЗ України – Київ, 1998).


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 29.04.2009 року (протокол №13).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, д.мед.н

І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 12.05.2009 року (протокол №5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

^ Мета вивчення

дисципліни “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”)

для студентів II-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (МЕДИЧНА СЕСТРА-БАКАЛАВР) на 2009-2010 навчальний рік.


Курс “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”) ставить своєю метою ознайомити та навчити медсестринський персонал з вищою базовою медичною освітою, основним принципам організації практичної роботи в хірургічному стаціонарі, вмінню надати хворому кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, та забезпечити відповідний до профільної патології медичний догляд в до, та післяопераційному періодах. Будучи завершальним етапом програми підготовки з хірургічних дисциплін, на даному циклі, акцентована особлива увага на суто практичних аспектах організації роботи медичного персоналу загальнохірургічних, та спеціалізованих хірургічних відділень, операційного блоку, і відділення інтенсивної терапії. Базуючись на вже опанованому студентом рівні знань з хірургії та інших клінічних дисциплін що вивчаються на даному етапі підготовки, особлива увага звернута на особливостях догляду за пацієнтами з супутньою патологією.

^ Задачі вивчення дисципліни.


Основними задачами у викладанні предмету є практичне засвоєння матеріалу з таких розділів хірургії як:

  • правові аспекти організації хірургічної допомоги;

  • вивчення основних обов’язків та умов роботи середнього медичного персоналу у хірургічному стаціонарі;

  • хірургічна термінологія, хірургічний ризик;

  • практична організація роботи хірургічного стаціонару та операційного блоку;

  • стратегія сестринської допомоги пацієнтам які лікуються в хірургічному стаціонарі з наявною у них супутньою патологією;

  • знайомство студентів з основами медичної психології, етики та деонтології в хірургії;

  • навчання студентів медичним процедурам та маніпуляціям;

  • остаточне засвоєння та підсумок отриманих студентами знань з практичної гемотрансфузіології.

^ Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно для вивчення програми

з дисципліни “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”)

для студентів II-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (МЕДИЧНА СЕСТРА-БАКАЛАВР) на 2009-2010 навчальний рік.


Оптимальне засвоєння матеріалу з курсу “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”) у студентів, можливе при умові попереднього та поєднаного вивчення таких базових медичних дисциплін як: анатомія людини (для загального усвідомлення особливостей перебігу патологічних станів що потребують хірургічного втручання з урахуванням анатомічної зони їх розташування); фізіології (для розуміння особливостей фізіологічних аспектів життєдіяльності організму людини); патологічної анатомії (для обгрунтованої інтерпретації морфологічних змін при хірургічних хворобах та їх ускладненнях); фармакології (для усвідомленого проведення адекватної фармакотерапії); основ загального медичного догляду за хірургічним хворим; терапії; загальної хірургії; циклу “Окремі форми хірургічної патології”, які студенти вже опанували за період їх попереднього навчання в медичному училищі.


^ Зміст навчальної програми

з дисципліни “Клінічне медсестринство” (цикл “Хірургія”)

для студентів II-ГО КУРСУ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ), II-ГО КУРСУ, які мають кваліфікацію "Лікар" освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" за спеціальностями лікувальна справа, педіатрія (навчання з неповним робочим тижнем) МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “Сестринська справа” (МЕДИЧНА СЕСТРА-БАКАЛАВР) на 2009-2010 навчальний рік.


Розділ 1. Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові аспекти. Класифікація хірургічної допомоги. Особливості організації роботи медичних сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках. Хірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи