Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) icon

Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”)
Скачати 22.36 Kb.
НазваПерелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”)
Дата23.06.2012
Розмір22.36 Kb.
ТипРуководство

ПЕРЕЛІК

літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії,

які рекомендуються для підготовки по практичних занять

та самостійного опрацювання

студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”)


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Михельсон В.А. Детская анестезиология и реаниматология.-М.: Медицина, 1985.

 2. Детская анестезиология и реаниматология. Под. ред. В.А.Михельсона, В.А.Гребенникова.-М.: Медицина, 2001


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА, ЯКА ПОГЛИБИТЬ ЗНАННЯ З РЕАНІМАТОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ:

 1. Подлеш И. Анестезиология и интенсивная терапия у новорожденных и детей /Пер. с немецкого.-Киев: Здоров’я, 1979.

 2. Лоурин Лихорадка у детей.-М.: Медицина, 1985.

 3. Папаян А.В., Цыбулькин Э.К. Острые токсикозы в раннем детском возрасте.- М.: Медицина, 1984.

 4. Руководство по педиатрии (Неотложная помощь и интенсивная терапия)/ Под ред.. М.Роджерса, М.Халфаера.-СПб.:Питер,2000.

 5. Смит К.А. Критические состояния у детей/ Пер. с англ.-М.: Медицина, 1980.

 6. Расстройства дыхания у детей/ Пер. с англ. //Под ред. Дж.А.Грегори.-М.: Медицина, 1984.

 7. Шелдон Б., Коронес Н. Новорожденные високого риска /Пер. с англ.-М.: Медицина, 1981.

 8. М.И.Рейдерман Неотложная электрокардиография (Атлас-справочник).- М.: Медицина, 1993.

 9. Гроер К., Д. Кавалларо Сердечно-легочная реанимация (Карманный справочник).-М.: Медицина, 1996.

 10. Нейротравматология/ Под. ред. А.Н.Коновалова, Л.Б.Лихтермана, А.А.Попова.-М.: Медицина, 1994.

 11. Рид А.П., Каплан Д.А. Клинические случаи в анестезиологии.-М.:Медицина, 1995.

 12. Неотложная медицинская помощь/ Под ред. А.И.Трещинского.-К.: Вища школа, 1995.

 13. Зильбер А.П. Медицина критических состояний.- Петрозаводск. Книга І, 1995, книга ІІ – 1996.

 14. Практическая трансфузиология (кол.авторов).-М.: Триада-Х, 1997.

 15. Руководство по анестезиологии /Под ред. А.А.Бунятяна. Издание второе.-М.: Медицина, 1997.

 16. Зильбер А.П., Шифман Е.М. Акушерство глазами анестезиолога.- Петрозаводск, 1997.

 17. Дон Х. Принятие решений в интенсивной терапии /Пер. с англ. – М.: Медицина, 1995.

 18. Сафар Петер, Бичер Николас Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация.-М.:Медицина, 1997.

 19. Крафт Т.М., Антон П.М. Ключевые вопросы и темы в анестезиологии/Перевод с англ. А.М.Варвинского, А.Л.Мельникова//Под ред. д.мед.н. Э.В.Недашковского.-М.:Медицина, 1997.

 20. Морган-мл Эдвард Дж., Михаил Мэгид С. Клиническая анестезиология (1, 2, 3 книги)/Перевод с англ. //Под ред. академика РАМН А.А.Бунятяна, к.мед.н. А.М.Цейтлина.- М.: Из-во БИНОМ, 1998-2003.

 21. Марино Пол Л. Интенсивная терапия/Перевод с англ.//Под ред. А.И.Мартынова.- М.:ГЕОТАР МЕДИЦИНА, 1998.

 22. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Панасюк А.М. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 23. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь/ Под ред. В.Д.Малышева.-М.:Мир, 2000.

 24. Сумин С.А. Неотложные состояния.-М.:Фармацевтический мир, 2000.

 25. Габа Дэвид М., Фин Кевин Дж., Хауард Стивен К. Критические ситуации в анестезиологии/ Перевод с англ. А.А.Митрохина// Под ред. акад. РАМН, профессора А.А.Бунятяна, д.мед.н., профессора Е.А.Дамир.-М.:Медицина, 2000.

 26. Скорая и неотложная медицинская помощь/Под ред. профессора, засл. деятеля науки и техники Украины И.С.Зозули, чл.-кор. НАН и АМН Украины И.С.Чекмана.- К.:Здоров’я, 2002.

 27. Шлапак І.П., Пилипенко М.М. Посібник із проведення респіраторної підтримки.- Київ: Логос, 2003.

Схожі:

Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconРозклад практичних занять з анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5 курсу на кафедрі анестезіології та реаніматології на осінній семестр 2010-2011 н р

Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план практичних занять з дисципліни „Внутрішня медицина для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»
Змістовий модуль Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconПерелік практичних навичок з нервових хвороб, які повинен опанувати студент ІV курсу медичного факультету за спеціальністю ”педіатрія” І які підлягають контролю до, або під час проведення іспиту
Дослідження поверхневих рефлексів (зі слизових оболонок, черевних та кремастерних)
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconЗвіт про наявність до кожного курсу лекцій, методичних вказівок для самостійного опрацювання
Методичні вказівки. Перелік тем для самостійного опрацювання курсу «Малюнок, живопис» дшв – І
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 4 курсу медичного факультету №2
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 3 курсу медичного факультету №2
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 4 курсу медичного факультету №2
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 6 курсу медичного факультету №2
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 5 курсу медичного факультету №2
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Перелік літературних джерел з дитячої реаніматології та інтенсивної терапії, які рекомендуються для підготовки по практичних занять та самостійного опрацювання студентам VІ курсу медичного факультету (спеціальність “Педіатрія”) iconТематичний план самостійної позааудиторної роботи для студентів 3 курсу медичного факультету №2 «Сестринська практика»
Підготовка до практичних занять теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи