Зміст Пішак В. П., Тащук В. К icon

Зміст Пішак В. П., Тащук В. К
Скачати 57.25 Kb.
НазваЗміст Пішак В. П., Тащук В. К
Дата23.06.2012
Розмір57.25 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Пішак В.П., Тащук В.К. ЮВІЛЕЙ ЖУРНАЛУ
«БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК»:
ДЕСЯТЬ РОКІВ АКТИВНОЇ НАУКОВОЇ І МЕДИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ
3

Клінічні дослідження

Алексєєнко О.В., Шкварковський І.В., Іфтодій А.Г.,
Соколов В.Ю., Білик О.В., Більцан О.В.
Профілактична оментопексія
куКСИ бронха (
повідомлення 2) 5

Андрієць О.А., Данькова К.Ю., Боднарюк О.І. ЕТІОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР ЗБУДНИКІВ
ВУЛЬВОВАГІНІТІВ У ДІВЧАТОК НЕЙТРАЛЬНОГО ВІКУ РОЗВИТКУ
8

Білоокий В.В., Роговий Ю.Є. РОЛЬ ІМУНОГЛОБУЛІНУ М КРОВІ ЗА І СТУПЕНЯ
ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО
МІСЦЕВИМ ПЕРИТОНІТОМ
11

Більцан О.В., Іфтодій А.Г., Гребенюк В.І. Оптимізація комплексного
хірургічного лікування гнійно-запальних процесів
м’яких тканин у наркоманів
15

Вадзюк С.Н., Суслова Н.О., Мосейчук І.П. ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ,
НЕЙРОТИЗМ ТА ЕКСТРА-ІНТРОВЕРСІЯ У 15-17-РІЧНИХ ШКОЛЯРІВ
З ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ
19

Волосянко А.Б., Синоверська О.Б., Литвинець Л.Я. Ефективність корекції
ендотеліальної дисфункції в дітей із мікроаномаліями розвитку
серця інгібіторами АНГІОТЕНЗИНКОНВЕРТУВАЛЬНОГО Фактору
23

Гдиря О.В., Гнатейко О.З., Бобер Л.Й. КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ ЦЕЛІАКІЇ У ДІТЕЙ
27

Годованець О.І., Рожко М.М., Ерстенюк А.М. СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ
СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ РОТОВОЇ РІДИНИ
У ДІТЕЙ ІЗ КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ГІНГІВІТУ ЗА УМОВ НАДМІРНОГО
НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ НІТРАТІВ
31

Громнацька Н.М. ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ МАСИ ТІЛА НА ЧАСТОТУ І ХАРАКТЕР
ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
34

Зайцев В.И., Гафси Махер Б.М. ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ЖАЛОБ
У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИЕЙ
37

Зорій І.А., Білецький С.В., Шевчук Н.М., Крецу Т.М. КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ
МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
40

Зуб Л.О., Дріянська В.Є. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОГО
ТА ІМУНОКОРЕГУВАЛЬНОГО ЕФЕКТУ СТАТИНІВ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ
45

Ілащук Т.О. Корвітин У лікуванні пацієнтів Із гострим інфарктом
міокарда, ускладненим гострою лівошлуночковою
недостатністю
48

Каліновська І.В. КАРДІОТОКОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВАГІТНИХ
ЗА УМОВИ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
51

Красюк Е.К., Алексеєва Н.Г., Брюзгіна Т.С. Жирнокислотний склад КРОВІ
У ХВОРИХ на ХРОНІЧНу НИРКОВу НЕДОСТАТНІСТь
53

кулачек Ф.Г., Кнут Р.П., Сидорчук Р.І., Михайловський О.В.,
Ковальчук Н.Г., Дикий М.В.
Топографо-анатомічне обҐрунтування
вибору алотрансплантата в оперативному лікуванні
пахвинних гриж
55

Левицька С.А. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АНТИМІКРОБНОЇ ТЕРАПІЇ
ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНОГО СИНУЇТУ В ДІТЕЙ
58

Міщук В.Г., Масюк Н.А., Гохкаленко М.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ
ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ ФІТОСУМІШІ "ГЕПАТОФІТ”,
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ ТА ?-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕННИЙ ГЕПАТИТ
61

Пацкань Б.М., Росул М.В., Тернущак М.М., Варга Л.Л., Яценко Р.П. РЕЗУЛЬТАТИ
ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ СТОПИ ДІАБЕТИКА
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СИСТЕМНОЇ
ТА МІСЦЕВОЇ ОЗОНОТЕРАПІЇ
64

Польова С.П., Давиденко І.С. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ІНФІКОВАНИХ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
67

Русіна С.М., Коваленко Н.П. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОГЕННИХ РОЗЛАДІВ
У ПІДЛІТКІВ
70

Семеняк А.В. ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОГО ІМУНОДЕФІЦИТНОГО СТАНУ
В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОПОМІЖНИХ
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
73

Слободян О.М., Ахтемійчук Ю.Т., Роговий Ю.Є. МОРФОМЕТРИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ЗА ДАНИМИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
78

Сорокман Т.В., Боднар Г.Б. АСОЦІАЦІЇ ГЕНІВ HLA-СИСТЕМИ З РОЗВИТКОМ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ДІТЕЙ БУКОВИНИ
81

Федько И.Д., Макиенко Н.В., Яблучанский Н.И. Общий индекс качества
жизни у горнорабочих угольных шахт с артериальной
гипертензией на этапах терапии эналаприла малеатом
и небивололом
83

Хмельницький С.Й. ДІАГНОСТИЧНІ І ЛІКУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ВИБОРУ ХАРАКТЕРУ І ТЕХНОЛОГІЙ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ОСЕРЕДКОВИХ УТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ В УМОВАХ
ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНОЇ КЛІНІКИ
87

Чоповський І.M. Комплексна оцінка клініко-інструментальних ознак
виникнення, РОЗРОБКА СИСТЕМИ профілактики та лікування
вегето-судинних розладів у юнаків у процесі навчання
та фізичної підготовки
89

Чендей Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА СТАН МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
В МЕШКАНЦІВ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ
92

Шорікова Д.В. РЕМОДЕЛЮВАННЯ СОННИХ АРТЕРІЙ ЗА ДАНИМИ КОЛЬОРОВОГО
ДУПЛЕКСНОГО СКАНУВАННЯ ТА ПРОЛІФЕРАТИВНА ФУНКЦІЯ
ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
94

Шіран А. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
У ПАЦІЄНТІВ З ПОВІЛЬНО ПРОГРЕСУЮЧИМ ДІАБЕТОМ ДОРОСЛИХ
98

Ясинська Е.Ц., Нягу П.Р., Ревенко Ж.А., Курик В.І. ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ РИТМУ
ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ
ХВОРОБУ СЕРЦЯ
103

Вакалюк Л.М. Розродження жінок Із повноцінним рубцем на матці 107

Експериментальні дослідження

Кривецький В.В. Анатомія АРТЕРІй ЗВ’ЯЗОК Хребетного стовпа
у плодів та новонароджених людини
112

Пішак В.П., Роговий Ю.Є., Савка В.Г., Архіпова Л.Г. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ GA-40
НА ОРІЄНТАЦІЙНУ БУДОВУ ТА ФАЗОВИЙ ЗСУВ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕЧОВИНИ
НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ
116

Швець В.М. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН АКТИВНОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ
У МІОКАРДІ ЩУРІВ ПРИ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ СТРЕСІ
120

Наукові огляди

Полянська О.С., Куртян Т.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ
124

Дискусійні статті

Зенин О.К., Федоришин Р.П., Лашин А.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ МОЧЕТОЧНИКА
130

Пішак В.П., Кардаш В.Е., Головатий І.Р., Бутаковський І.А., Зубович А.П.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОГРАМИ “МЕДИЧНІ КАДРИ УКРАЇНИ”
133

Пішак В.П., Сенютович Р.В., Пересунько О.П. СКРИНІНГ РАКУ В УКРАЇНІ.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
139

Ювілеї

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ (До 60-річчя від дня народження Л.Я.Ковальчука) 145


Докторські та кандидатські дисертації співробітників
Буковинського державного медичного університету,
затверджені у 2006 році 147

СПИСОК ВИДАНИХ У 2006 РОЦІ ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ,
МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, МОНОГРАФІЙ 149


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 151

Схожі:

Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconЗміст Колонка головного редактора
Давиденко І. С., Пішак В. П., Коломоєць М. Ю., Сидорчук І. Й., Пішак О. В., Курченко І. Ф. Апоптоз у стромальних клітинах проміжних...
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconЗміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є
За умов дії іммобілізаційного стресу на тлі інтоксикації солями алюмінію та свинцю 31
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconЗміст Колонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу в 2004 році та аналіз опублікованих статей 6
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconПрофесор В. П. Пішак кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconПрофесор В. П. Пішак кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconКолонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу "клінічна анатомія та оперативна хірургія" у 2005 році 7
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconКолонка головного редактора
...
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconБуковинський державний медичний університитет „Затверджую”
Робоча навчальна програма складена на основі власних розробок професора О. В. Пішак І доцента О.І. Сплавського
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст Пішак В. П., Тащук В. К iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи