Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять
Сторінка1/9
Дата23.06.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг»

та проведенню практичних занять

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2005


Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій») – Харків: ХНАМГ, 2005 – 75 с.


Укладачі: Кайлюк Є.М., Бондаренко О.В., Княжеченко В.В.


Рецензент: проф., д.е.н. Ковалевський Г.В.


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 6 от 8. 11. 2005 р.

Зміст

Стор.

1. Загальна частина.............................................................................................4

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять..............................5

2.1. Тематика практичних занять..................................................................5

2.2. Зміст практичних занять і рекомендована література.........................6

  1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...............................39

3.1. Частина 1. Бізнес-планування діяльності підприємства

(спеціалізація МОМС i МОМГ)...........................................................40

3.1.1. Визначення планових показників

виробничої програми...............................................................40

3.1.2. Визначення чисельності працюючих і

фонду оплати праці..................................................................43

3.1.3. Визначення витрат, пов’язаних з

реалізацією бізнес-ідеї.............................................................45

3.1.4. Розрахунок планової собівартості

пасажироперевезень.................................................................47

3.1.5. Планування фінансового результату діяльності та

обґрунтування доцільності оновлення ОФ............................49

3.1.6. Додатки.....................................................................................51

3.2. Бізнес-планування діяльності підприємства

(спеціалізація МГКТС i ММТ)..........................................................52

3.2.1. Визначення планових показників

виробничої програми...............................................................52

3.2.2. Розрахунок підсумкових показників діяльності...................59

3.2.3. Розробка бізнес-плану.............................................................60

3.3. Частина 2. Управління витратами за відхиленнями.......................62

3.3.1. Використання системи «стандарт-кост»

при розрахунку витрат на виробництво продукції...............62

3.3.2. Розрахунок відхилень..............................................................64

3.3.3. Правила облікових записів у

системі «стандарт-кост»..........................................................69

Додаток А...........................................................................................................71

Список літератури.............................................................................................74


1. Загальна частина


1.1. Самостійна робота студентів з дисципліни «Контролінг» організується відповідно до навчального плану за фахом «Менеджмент організацій» і містить у собі:

а) проведення практичних занять в обсязі 32 години (Перелік практичних занять і їхня тематика приводяться в табл. 2.1.);

б) самостійну роботу студентів в аудиторіях під керівництвом викладача в обсязі годин (Зміст цієї роботи приводиться в табл. 2.1.);

в) самостійну роботу студентів з літературою, індивідуальним завданням викладача за власним планом.

1.2. Студенти заочники вибирають номер свого варіанту відповідно до завдання виданого викладачем.

1.3. Основна задача самостійної роботи з дисципліни – закріплення знань, отриманих студентом у процесі конспектування лекцій викладача й вивчення літератури.

1.4. По кожній темі дисципліні (див. робочу програму) передбачено виконання 1– 2 практичних занять. Крім вирішення задач на кожному занятті викладач повинен провести опитування з теоретичної частини прочитаних їм лекцій і законспектованої самостійно студентами одній з тем дисциплін.

1.5. Усього студент самостійно повинен вивчити шість тем дисциплін, перелік яких приводиться в розділі 2.1.


^ 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять


2.1. Тематика практичних занять наведена в табл. 2.1


Таблиця 2.1 – Тематика практичних занять

тижня

Тематика практичних занять, контрольних робіт й індивідуальної теми

Кількість годин

I

а) Тестування по темі «Ціна і собівартість»

б) Задача № 1 – Вибір оптимального варіанта в бізнесі

2

II - III

Задача № 2, 3, 4 і 5. Класифікація витрат.

Задача № 6, 7, 8. Прийом теми № 1 – Сутність стратегічного і операційного контролінгу. Поняття, завдання та відмінності управлінського і фінансового обліку.

4

IV

Задача № 9, 10. Розрахунок собівартості продукції.

Калькуляція собівартості.

2

V - VI

Задача № 11, 12, 13 ,14, 15, 16. Попроцесна система калькулювання. Контрольна робота № 1.

Прийом теми № 2 – Структура собівартості, склад її статей та елементів.

4

VII

Задача № 17, 18, 19. Облік матеріальних ресурсів (ФІФО, ЛІФО і середньозважена вартість).

Прийом теми № 3 – Достоїнства і недоліки бюджетування.

2

VIII

Задача № 20, 21, 22, 23. Розрахунок ставки накладних витрат. Методи розподілу накладних витрат.

2

IV - X

Задача № 24, 25. Облік витрат по відхиленнях. Контрольна робота № 2.

Прийом теми № 4 – Облік відповідальності на основі стандартних витрат.

4

XI - XIII

Задача № 25 – 38. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва й продажів. Розрахунок ціни й вибір структури продажів. Графік прибутку і обсягу для декількох виробів. Прийом теми № 5 – Структура та місце служби контролінгу на підприємстві.

6

XIV - XV

Задача № 39, 40, 41, 42.

Прийняття управлінських рішень.

4

XVI

Підсумкове заняття. Підготовка до іспиту.Разом

32
    1. Зміст практичних занять і рекомендована література

Практичне заняття № 1

Тема: Вибір оптимального варіанта в бізнесі

План заняття:

  1. Тести по темі: Ціни і собівартість продукції (див. додаток А).

  2. Вирішення задачі № 1.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи