Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять
Сторінка4/9
Дата23.06.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Задача № 16. Попроцесна калькуляція

У цеху було виготовлено і передано для подальшої обробки 10 000 шт. виробів у процесі №1, а 3 000 шт. продукції залишилися неопрацьованими на кінець місяця за матеріалами на 33,3%, і по зарплаті – 33,3%.

Необхідно:

 1. Визначити собівартість еквівалентної одиниці продукції.

 2. Визначити собівартість готової продукції, переданої із процесу 1 у процес 2.


Таблиця 2.11 – Вихідні даніПоказники


Процес 1

Процес 2

В

% обробки

Сума,

грн.

В

% обробки

Сума,

грн.

1. НЗВ на початок місяця:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати

1000

100

20

202208

252

504

2000

100

50

50

5012 120

2000

636

12 272

2. Запуск за звітний місяць


12000
100003. Витрати за місяць:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати

24 000

14 400

28 800


10000
21 000

7000

14 000

4. Випуск за звітний місяць


10000
110005. НЗВ на кінець місяця:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати

3000100

33,33

33,33
1000
100

50

50

50

Література: [7].

Практичне заняття № 7

Тема: Облік матеріальних ресурсів (ФІФО, ЛІФО і середньозважена вартість)


План:

1. Вирішення задач № 17, 18 і 19.

2. Прийом теми № 3 – Достоїнства і недоліки бюджетування.


Вартість матеріальних ресурсів, віднесена на вироби виробництва, а отже, і на собівартість продукції, залежить від вибору того чи іншого методу оцінки виробничих запасів при їхньому вибутті. Для цього використовується два основні методи:

 • метод середньозваженої собівартості;

 • метод ФІФО.

Перший застосовується при великій номенклатурі використовуваних у виробництві продукції матеріалів і основується на розрахунку середньої ціни на всі матеріали, за якою згодом списуються запаси на виробництво.

Другий припускає, що запаси повинні списуватися по собівартості відповідних партій у хронологічному порядку їхнього надходження.


Задача № 17

Рух матеріальних ресурсів у минулому місяці характеризується наступними показниками:


Таблиця 2.12 – Рух матеріальних ресурсів

Показники

Кількість, од.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Залишок на початок місяця

800

95

76 000

Надійшли протягом місяця:

1 партія

2 партія

3 партія


1000

1000

1000


100

105

110


100 000

105 000

110 000

Відпущено у виробництво

3200Залишок на кінець місяця

600
Зробити розрахунок фактичної собівартості відпущених у виробництво матеріалів і фактичної собівартості їхнього залишку на кінець місяця за допомогою трьох методів: ФІФО, ЛІФО і середньозваженої вартості.

^ Умовні позначки:

ФСВ – фактична собівартість відпущених у виробництво матеріалів, у. од.;

ЗК – залишок матеріалів на кінець місяця, у. од.;

СЦ – середня ціна матеріалів, у. од.


Задача № 18

У підвідділі обліку матеріалів бухгалтерії промислового підприємства за минулий звітний період відображено наступний рух матеріалу, що показано в табл. 2.13.


Таблиця 2.13 – Рух матеріалу за минулий звітний період

Дата

Прихід, кг.

Витрати, кг.

Ціна, у. од./кг.

15.01
2300
10.02

5000
3,60

03.03
1500
13.04
4000
29.05
2000
19.07

3000
3,75

11.08
5500
13.08

7000
3,10

29.10
500
16.11
1500

Початкові запаси на 1 січня склали 8300 кг за ціною 3 у. од./кг.

 1. Знайти кінцевий залишок цього матеріалу.

 2. Визначити витрати матеріалу за даний період у грошовому вимірі методами ФІФО, ЛІФО й середньозваженої вартості.


Задача № 19

Матеріал певного виду придбаний у такій послідовності:

I партія – 750 кг по 95 грн. /кг.;

II партія – 1000 кг по 105 грн. /кг.

Відпущено у виробництво 1300 кг.

Оцінити відпуск у виробництво матеріалу й залишок його на складі методами ФІФО й ЛІФО.

Література: [7].

^ Практичне заняття № 8

Тема: Розрахунок ставки накладних витрат.

Методи розподілу накладних витрат (НВ)


План заняття:

 1. Вирішення задач № 20, 21, 22, 23.


Більшість підприємств відносять накладні витрати на продукцію, використовуючи двохступінчату процедуру. На першій ступені вони розподіляються по центрах витрат, а на другій – накопичені в центрах витрат розподіляються на продукцію.

Механізм розподілу основується на розрахунку ставок накладних витрат.


^ Задача № 20. Розподіл накладних витрат, ставка НВ

Виробнича компанія використовує ставку накладних витрат (НВ) на основі машино-годин при нормальному рівні виробництва. Ставка НВ, що буде використана на початку року, становить 15 грн. на 1 маш./год.

Очікувані накладні витрати по рівнях виробництва наступні:

Рівень виробництва Накладні витрати, грн.

(маш.-годин)

1500 25 650

1650 26 325

2000 27 900

Необхідно:

 1. Розрахувати ставку змінних НВ на 1маш./год.

 2. Сукупні кошторисні постійні НВ.

 3. Нормальний рівень виробництва.

 4. Розмір нестачі (надлишку) відшкодування НВ, якщо фактичний час роботи верстатів склав 1700 год., а накладні витрати дорівнюють передбаченому кошторису.Задача № 21. Розподіл накладних витрат між виробничими й обслуговуючими підрозділами


Таблиця 2.14 – Вихідні даніПідрозділ

Вартість устатку-вання., грн.

Площа,

м2

Чисель-ність

зайнятих,

чол.

Витрати праці основних виробн. робітників, год.

Час роботи верстатів, маш.-год.

1. Верстатний цех № 1

800 000

10 000

30

200 000

100 000

2. Верстатний цех № 2

500 000

5000

20

150 000

50 000

3. Складальний цех

100 000

15 000

30

200 000
4. Склад

50 000

15 000

105. Відділ технічного

обслуговування

50 000

5000

10Разом:

1 500 000

50 000

100Є наступна інформація:

Дані про вартість Дані про витрати праці

матеріалів, грн. з техобслуговування, год.

Верстатний цех № 1 400 000 12 000

Верстатний цех № 1 300 000 8000

Складальний цех 100 000 5000

Разом: 800 000 25 000

Дані про загальнозаводські накладні витрати у підрозділах заводу, грн.

Зар.плата допоміжних Витрати на допоміжні

робітників матеріали

Верстатний цех № 1 100 000 100 000

Верстатний цех № 1 99 500 100 000

Складальний цех 92 500 40 000

Склад 10 000 400

Відділ техніч. обслугов. 60 000 9000

Разом: 362 000 253 000

Витрати:

 • Освітлення та опалення – 50 000

 • Орендна плата і мито – 100 000

 • Страховка устаткування – 15 000

 • Амортизація устаткування – 150 000

 • Страховка будинків – 25 000

 • Заробітна плата управлінського персоналу – 80 000

420 000

Усього: 1 035 000

^ Таблиця 2.15Відомість аналізу накладних витрат


^ Статті витрат

База розподілу

Усього, грн.

Виробничі відділи, грн.

^ Службові відділи, грн.

цех № 1

цех № 2

складаль-ний цех

склад

техніч. обслугов.

1. Заробітна плата

по факту2. Допоміжні матеріали

по факту3. Освітлення та опалення

площа4. Орендна плата й освітлення

площа5. Страховка устаткування

баланс. вартість устат.6. Амортизація устаткування

баланс. вартість устат.7. Страховка будинків

площа8. Зарплата АУП

чисельністьУсього:


Перерозподіл витрат обслуговуючого підрозділу:

склад


відділ обслуговуваннявартість виданих матеріалів

техніч. оцінкаУсього:


Час роботи верстатів і тривалість праці виробничих робітників

Ставка НВ на 1 год. верстатів

Ставка НВ на 1 основного робітника^ Облік витрат по місцях їхнього формування

Задача № 22.

Розрахуйте собівартість внутрівиробничих послуг на основі даних обліку місць виникнення витрат і використання додаткових ставок.

За звітний період три виробничих ділянки на підприємстві користувалися послугами ремонтної майстерні. Витрати ремонтної майстерні в сумі 16 000 у. од. складаються з, у. од.:

– зарплати за ремонтні роботи 4000

– одноелементних витрат на матеріали 2000

– накладних витрат 10 000

Одноелементні витрати по виконанню замовлень на ремонт розподіляються по виробничих ділянках у наступних співвідношеннях (табл.2.16):


Таблиця 2.16 – Розподіл одноелементних витрат (%)

Виробнича

ділянка

Вид

одноелементних витрат


1


2


3

Зарплата за ремонтні роботи

25

55

20

Одноелементні витрати на матеріали

25

65

10


40 % накладних витрат на виконання замовлень з ремонту повинні відноситися на виробничі ділянки за допомогою базової величини «Одноелементні витрати на матеріали», а 60 % – за допомогою вихідної величини «Зарплата за ремонтні роботи».

Визначити величину витрат виробничих ділянок.


Задача № 23

Фірма має три виробничих і два обслуговуючих підрозділи.

Сума накладних витрат, у. од.:

 • виробничі підрозділи: X – 48 000

Y - 42 000

Z - 30 000

 • обслуговуючі підрозділи: 1 – 14 040

2 - 18 000

Витрати обслуговуючих підрозділів розподілені наступним чином (табл. 2.17):

Таблиця 2.17 – Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів, %

обслуговуючого підрозділу

X

Y

Z

1

2

1

20

40

3010

2

40

20

20

20
Розподілити накладні витрати обслуговуючих підрозділів і віднести їх на виробничі підрозділи.

Підрахувати загальну суму витрат.

Література: [4].


^ Практичне заняття № 9, 10

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Контролінг» та проведенню практичних занять iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи