Харкiвська національна академiя мiського господарства icon

Харкiвська національна академiя мiського господарства
Скачати 260.29 Kb.
НазваХаркiвська національна академiя мiського господарства
Дата23.06.2012
Розмір260.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ


ХАРКIВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ

МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ МІСЬКОГО

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ”

(для студентів 2 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092202 - „Електричний транспорт”)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2006


Організація руху міського електротранспорту: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Укл. Кульбашна Н.І., – Харків: ХНАМГ, 2006. – 20 с.


Укладач: Н.І Кульбашна


Рецензент: к.т.н., проф. Е. І. Карпушин


Рекомендовано кафедрою „ Електричного транспорту”, протокол № 14 від 6.06.06


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лабораторні заняття з дисципліни «Організація руху міського електротранспорту» проводяться відповідно до навчальної програми та порядку, що визначається Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затв. наказом Міністерства освіти України 02.06.1993 р.) [1]. Заняття здіснюються на лабораторній базі академії (ауд. 326), на ділянках транспортної мережі м. Харкова та на окремих маршрутах масового пасажирського транспорту.

Проведення занять на діючих лініях маршрутної системи дає можливість студентам набути навички одержання первинної інформації про стан пасажироперевезень з подальшим розв'язанням конкретних виробничих питань для швидкого адаптування на місцях роботи після закінчення навчання.

Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі [2].

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни „Організація руху міського електротранспорту" і складається з чотирьох лабораторних робіт для студентів денної форми навчання (3-ій семестр); двох лабораторних робіт для заочної форми навчання (8-ий семестр)

Встановлено наступні етапи підготовки і проведення занять:

  • проведення інструктажів з охорони праці та оформлення їх у журналах;

  • попередній контроль підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи;

  • виконання конкретних завдань відповідно до запропонованої тематики;

  • оформлення індивідуального звіту;

  • оцінювання результатів роботи студентів викладачем.


Лабораторні роботи для денної форми навчання [3]:

1. Визначення швидкостей руху на маршруті.

2. Визначення основних характеристик пасажирських перевозок на маршруті методом реєстрації наповнення поїздів.

3. Визначення часу очікування пасажиром поїзду маршруту на зупиночному пункті.

4. Визначення часу оборотного рейса маршруту за хронометражними спостереженнями.

Лабораторні роботи для заочної форми навчання [3]:

1. Визначення основних характеристик пасажирських перевозок на маршруті методом реєстрації наповнення поїздів.

2. Визначення часу очікування пасажиром поїзду маршруту на зупиночному пункті.

Вище наведені лабораторні роботи повинні базуватися на реальних експериментальних вимірюваннях, тому заняття проводяться в умовах реального процесу перевезень на діючих маршрутних системах. Графік проведення лабораторних робіт складається викладачем згідно з розкладом аудиторних занять студентів і передається на кафедру та в деканат.

Лабораторні роботи проводяться згідно з методичними вказівками для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Організація руху МЕТ” /3/.

Перед початком лабораторних робіт студенти проходять інструктаж з техніки безпеки, що проводиться провідним викладачем дисципліни. Список студентів з їхніми особистими підписами про проходження інструктажу оформляється в журналах з техніки безпеки і завіряється викладачем. Інструкція з техніки безпеки наведена в додатку цих методичних рекомендацій.

Лабораторні роботи повинні проводитися не менше як двома викладачами на групу. Викладач перед початком проведення заняття, робить перелік студентів, розподіляє їх по місцях проведення обстеження, чітко встановлює термін проведення замірів і час повернення студентів до аудиторії з подальшою обробкою результатів.

Проведення занять по місцях реєструється у спеціальному журналі, що ведеться викладачем. У ньому відзначаються явка студентів, найменування робіт і місто їх проведення. Контроль роботи студентів на транспортній мережі виконується викладачами. Експериментальні дані повинні бути підписані викладачем при поверненні студентом з місця обстеження у встановлений термін. Якщо студент не повернувся до аудиторії і не відмітив результати, лабораторна робота не зараховується.

Перша і друга лабораторні роботи є колективними, тобто виконуються групою студентів (не менш 10 студентів). Після проведення замірів студенти обмінюються даними обстеження і виконують колективну обробку результатів з побудовою графіків розподілу швидкостей руху чи пасажиропотоків по перегонах маршрутів.

Якщо студент за графіком аудиторних занять не зміг виконати заміри для лабораторних робіт, він повинен їх провести під час консультацій, встановлених викладачем. У таких випадках допускається проведення лабораторних занять з меншою чисельністю студентів.

Третя лабораторна робота проводиться за даними вимірювання першої роботи. Обробка результатів базується на методах наукових досліджень з використанням методів математичної статистики.

По четвертій лабораторній роботі одержання результатів замірів проводиться студентами самостійно у вільний від аудиторних занять час. Кожен студент повинен взяти у викладача завдання (номер маршруту, по якому він проводитиме хронометраж). Обробка результатів здійснюється в аудиторії.

Звіти з лабораторних робіт виконують в окремому зошиті, який після закінчення семестру здається на кафедру. Кожний звіт повинен мати такий зміст: тема, мета, журнал спостережень, формули, необхідні розрахунки, схеми, діаграми, графіки і висновки.

Захист звітів про виконані лабораторні роботи, як правило, здійснюється в аудиторії під час проведення занять чи консультацій викладача. Для захисту звіту студент повинен володіти теоретичними питаннями, які представлені як контрольні питання в методичних вказівках для виконання лабораторних робіт.

Керівництво групою, забезпечення дисципліни, контроль виконання студентами правил проведення лабораторних робіт покладаються на викладача кафедри.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1


Тема роботи : ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ НА МАРШРУТІ

1. Метою даної роботи є дослідження залежності швидкостей руху на МЕТ від умов руху по перегонах, дільницях транспортної мережі маршруту. Виконання даної роботи дозволяє студентам придбати практичні навички отримання експериментальних даних роботи транспорту, визначення основних параметрів руху по маршруту і кращого розуміння теоретичного матеріалу.

2. Як вказувалось вище, дана робота є колективною, тобто виконується групою студентів. Точність одержаних експериментальних даних буде повністю залежати від організованості роботи групи. Тому важливо кожному студенту синхронізувати годинники, чітко встановити місце обстеження, придержуватися визначеного терміну проведення роботи. Для полегшення знаходження пункту обстеження наводимо таблицю:


Таблиця 1 – Місце розташування пунктів обстеження

Напрямок руху

Прямий

Зворотній

Назва ЗП

Відстань до наступного ЗП, м

Орієнтир

Назва ЗП

Відстань до наступного ЗП, м

Орієнтир

Вул. Богдана Хмельницького

500

Пройти мимо Сільхозакадемії,

Вул. Пушкінська

483

---

Пл. Руднєва

560

На стороні Сільхозакадемії, напроти скверу

Парк Молоді


436

На стороні парку

Пров. Короленка

558

Напроти магазину Монарх

Ст. метро

Пушкінська

558

-

Пл. Конституції

472

Обладнаний павільйоном ЗП

Вул. Гірш-мана

648

Напроти маг. Антошка

пл. Поезії

558

Напроти земельного банку

пл. Поезії

481

На стороні земельного банку

Вул. Гіршмана

542

Напроти маг. Доміно

Пл. Конституції

497

Не обладнаний павільйоном ЗП

Ст. метро

Пушкінська

570

-

Пров. Короленка

600

Біля магазину Монарх

Парк Молоді

581

Напроти парку

Пл. Руднева
На протилежній стороні від Сільхозакадемії,

Вул. Пушкінська

496

--

Вул. Богдана Хмельницьк.

3. При виконанні роботи кожний студент повинен мати свій журнал спостережень. На зупиночному пункті студент повинен розміщуватися поблизу дорожнього знака „Зупинка трамваю” чи в павільйоні даного зупиночного пункту. Фіксуючи час прибуття та відправлення поїздів, треба знати, що моментом прибуття є час, коли вагон зупинився перед початком відкриття дверей. Часом відправлення є момент часу після закриття дверей. Інвентарний номер поїзду розташований спереду вагону нижче лобового скла водія і визначається за номером першого вагона.

4. Обробку результатів спостереження виконують у аудиторії в період наступного заняття з лабораторних робіт.

Складання схеми перегону треба проводити за нижче наведеним планом

Рис. 1 – Схема перегону


Схема перегону полегшить проаналізувати умови руху по перегону і пропонувати заходи щодо підвищення середньоходової швидкості.

5. Під час проведення розрахунків швидкостей руху треба стежати за одиницями виміру. Швидкість повинна визначатись в км/год, час руху – в секундах.

6. Для зручності побудови графіку розподілу середньоходової швидкості по маршруту V x = F (Lм) необхідно використовувати дошку в аудиторії. Для побудови графіку по осі Х відкладають зупиночні пункти маршруту, по осі У – значення ходових швидкостей. Кожен студент на графік наносить усі значення швидкостей з поміткою інвентарного номера рухомої одиниці. Приклад графіку подано нижче.

Рис. 2 - Г рафік розподілу середньоходової швидкості по маршруту

7. Проаналізувати значення середньоходової швидкості на перегоні відносно значень на інших перегонах.

Пропоновані заходи по підвищенню середньо ходової швидкості на розглядуваному перегоні повинні відноситись до конкретних ділянок. Наприклад, якщо пропонується зміна світлофорного циклу, то треба вказати назву перехрестя і т. д.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2


Тема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАРШРУТІ МЕТОДОМ РЕЄСТРАЦІЇ НАПОВНЕНЬ ПОЇЗДІВ

1. Мета роботи: Дослідити зміну показників пасажирських перевезень на маршруті МЕТ, отриманих методом реєстрації наповнень поїздів, у часі й просторі. Виконання цієї роботи дозволить студентам придбати практичні навички отримання даних пасажиропотоків за допомогою обстеження останніх бальним методом, визначення основних характеристик пасажироперевезень по маршруту і кращого розуміння теоретичного матеріалу.

2. Як вказувалось вище, дана робота є колективною, тобто виконується групою студентів. Розташування студентів по ділянках транспортної мережі виконується викладачем.

3. При виконанні роботи кожний студент повинен мати свій журнал спостережень. На зупиночному пункті студент розміщується поблизу дорожнього знаку „Зупинка трамваю” або в павільйоні даного зупиночного пункту. Тут буде початок перегону , який далі проходитиме по шляху руху вагону. Тому фіксувати значення наповнення і часу виміру необхідно за відправленням вагонів, тобто коли двері вже закрилися.

Приклад оформлення журналу спостережень наведено в табл. 2


Таблиця 2 — Журнал спостережень

Напрямок руху прямий Дата 8.10.05___________

Назва перегону Пушкінська - ТЮЗ День тижня середа

Місяць року жовтень Тривалість обстеження 14 30 – 15 00

Номер маршруту 5,6 П.І.Б обліковця Івановвим

Час проходж.,

год.хв.

№ марш-

руту

Наповнення , балів

Тип РС

Кількість вагонів

Поточне наповнен-ня, пас

1

2

3

4

5

1234. Обстеження пасажиропотоків бальним методом виконують шляхом приблизної оцінки наповнення салону з подальшим перерахунком в кількість пасажирів. Застосовують п’ятибальну шкалу заповнення салону:

1 бал – зайнята половина або менше місць для сидіння;

2 бали – зайняті всі місця для сидіння;

3 бали – зайняті всі місця для сидіння і стоять окремі пасажири;

4 бали – між пасажирами, які стоять, тільки окремі просвіти;

5 балів – салон наповнений повністю (зайняті східці).

Після проведення обстеження пасажиропотоків студенти повертаються до аудиторії і виконують перший етап обробки. Перерахунок балів в поточне наповнення кількості пасажирів проводять згідно з табл. 3


Таблиця 3 — Наповнення поїздів МЕТ

Тип РО одиниці

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

ЗИУ—9

25

25

45 45

70 80

100 90

126 116

ЗИУ —10

45 45

65 65

110 100

140 130

164 154

ДАК —217

45 45

65 65

100 90

130 120

156 146

ЮМЗ ( Т — 1 )

45 45

65 65

110 100

140 130

164 154

Т —3

35 35

48 48

70 60

95 85

115 105

Т- 3М

40 40

55 55

100 90

140 130

168 158

КТМ —5М

30 30

45 45

90 80

130 120

175 165


Якщо зареєстровано два вагони, то кількість пасажирів у даному рядку помножують на 2. Далі знаходять сумарний пасажиропотік за одну годину, використовуючи формулу (6) з методичних вказівок / 3 /.

5. Обробку результатів спостереження виконують у аудиторії під час наступного заняття з лабораторних робіт.

6. Дослідження зміни пасажиропотоку на маршруті виконують за допомогою діаграми розподілу пасажиропотоку по перегонах маршруту для двох напрямків. Для цього на дошці в аудиторії кожен студент повинен нанести значення потужності пасажиропотоку по своєму перегону. Цю сумісну діаграму накреслюють у звіті. Приклад діаграми наведено нижче
Рис 3 - Діаграма розподілу пасажиропотоку по перегонах маршруту


7. Отриману діаграму використовують для розрахунків коефіцієнтів нерівномірності розподілу пасажиропотоку. Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за довжиною маршруту оцінюється тільки по одному напрямку руху, який встановлено в журналі спостережень.

Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за напрямками руху оцінюється по двох напрямках. Якщо значення R max вибирається найбільше з одного з двох напрямків, то значення Rmіп вибирається найменше з протилежного.

8. Студенти повинні вміти оцінювати коефіцієнти нерівномірності пасажиропотоку, аналізувати їхнє значення.

9. У висновках треба вказати причину зміни пасажиропотоку на маршруті, проаналізувати величину пасажиропотоку на своєму перегоні і які фактори впливають на його значення.

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3


Тема роботи : ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПАСАЖИРОМ ПОЇЗДУ МАРШРУТУ НА ЗУПИНОЧНОМУ ПУНКТІ

1. Мета роботи полягає в дослідженні залежності часу очікування пасажиром рухомої одиниці від випадкових параметрів руху та перевезень на маршруті.

2. Для обробки даних спостережень використовують методи математичної статистики.

3. Роботу виконують на основі даних спостережень, що прв водилися лабораторній роботі №1. У звіті подають журнал спостережень, який зображений у табл. 3 методичних вказівок /3/. У цей журнал спостережень з табл. 1 (лабораторної роботи №1) виносяться заміри часу прибуття на зупиночний пункт. Якщо на пункті обстеження стояли два обліковці, то другий виписує виміри часу відправлення.

Приклад заповнення журналу спостережень:

Таблиця 4 — Журнал спостережень

Напрямок руху прямий Дата 24.10.05

Назва зупиночного пункту майдан Поезії День тижня середа

П.І.Б. обліковця Іванов В.В

№ виміру

Час прибуття (відправлен.), год.,хв.,с

Інтервал руху, с

Кількість пасажирів, які залишилися на ЗП

1

12.25.29

---

4

2

12.26.11

42

6

3

12.27.02

51

2

4

12.32.14

312

9

5

12.32.29

15

4

6

12.34.16

107

7

7

12.34.38

22

1

8

12.38.10

212

7

9

12.39.25

75

2

10

12.40.53

88

3

11

12.41.22

29

2

12

12.42.25

63

5


4. Приклад статистичної обробки рядів випадкових величин

4.1. Розташовуємо ряд випадкових величин Х (і) у порядку збільшення: Х (і) : 15, 22, 29, 42, 51, 63, 75, 88, 107, 212, 312 .

4.2. Визначаємо кількість розрядів за формулою 13 /3/

К = 1 + 3,2 ·11 = 6 розрядів.

4.3. Знаходимо попередню довжину розрядів за формулою 14 /3/

.

4.4.Поділяємо шкалу від 15 до 312 на 6 розрядів, визначаємо мережі кожного розряду і розподіляємо кожну випадкову величину в розряд, в який вона попадає.4.5. Якщо всі розряди перекриті, тобто в розряд попала хоч одна випадкова величина, то мережі розрядів вибрані правильно. Якщо ні, то переходять к розбивці на розряди різної довжини.

Визначення довжини неправильних розрядів проводять за таким принципом: якщо значення випадкових величин розташовано в групованому статистичному ряду густо – довжину розряду вибирають невелику, а там де рідко – більш велику. Вибирають довжину розряду таким чином, щоб в кожний розряд попало хоча б одне значення випадкової величини. Підраховують кількість влучень n j в кожен розряд. Заповнюють табл. 4 з методичних вказівок /3/

Таблиця 5

Розряди

0-30

30-60

60-90

90-200

200-300

300-320

Кількість влучень, n j

3

2

3

1

1

1

Частота Р1 *

0,27

0,18

0,27

0,09

0,09

0,09

Щільність частоти

0,009

0,006

0,009

0,0008

0,0009

0,0045


4.6 Приклад розрахунку частоти (імовірність події) виконуємо за формулою (15) /3/ для першого розряду

.

Приклад розрахунку щільності частоти виконуємо за формулою (16) /3/ для першого розряду

.

4.8. Будуємо гістограму – емперічний аналог функції щільності розподілу f (x). Відкладають по осі абцис розряди, по осі ординат - значення щільності розподілу. Будують на кожному розряді стовпчик площиною Рj *. Визначають закон розподілу ряду випадкових величин.Рис. 4 - Гістограма і закон розподілу інтервалів руху.


4.9. Розраховуємо кількісні показники випадкових величин

а) визначаємо математичне очікування ряду випадкових величин Х (і)за формулою (17) /3/:Наносимо значення математичного очікування інтервалів руху на гістограму і перевіряємо правильність розрахунків;

б) визначаємо значення статистичної дисперсії за формулою (18) /3/в) визначаємо середньоквадратичне відхилення за формулою (19) /3/

.

5. Аналогічно робимо розрахунки для знаходження середнього значення кількості пасажирів, яким відмовлено в посадці. По величині середнього значення (математичного очікування) кількості пасажирів, яким відказано у посадці, визначити ймовірність відказу у посадці Р від. Ймовірність відмови в посадці доріватиме значенню Рj * того розряду, в який влучить значення математичного очікування.

6. Визначити середній час очікування пасажиром рухомої одиниці на зупиночному пункті за формулою (20) /3/:

.

У цій формулі під середнім значенням інтервалу вважається значення його математичного очікування.

7. У висновках охарактеризувати рух вагонів (регулярний чи нерегулярний), проаналізувати величину статистичної дисперсії та середньоквадратичного відхилення. Визначити закон розподілу інтервалів руху.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4


Тема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОБОРОТНОГО РЕЙСУ МАРШРУТУ МЕТОДОМ ХРОНОМЕТРАЖНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

1. Мета роботи полягає в дослідженні тривалості оборотного рейсу, практичного визначення його складових і встановлення факторів, що впливають на складові часу руху за маршрутом.

2. Набуття результатів замірів проводиться студентами самостійно у вільний від аудиторних занять час, тобто час на обстеження відводиться з часу самостійної роботи.

3. Для проведення замірів необхідно мати секундомір або годинник із секундною стрілкою, олівець і журнал спостережень.

4. Кожен студент повинен взяти у викладача завдання (номер маршруту, по якому він проводитиме хронометраж). Рекомендується вибирати знайомий маршрут, зручний для поїздок додому і не дуже довгий.

5. Накреслити у звіті з лабораторних робіт журнал спостережень, зразок якого наведений у табл. 5 методичних вказівок /3/. У першу колонку записати всі зупиночні пункти маршруту, якщо вони не знайомі, залишити місце для запису в період обстеження.

6. Починати обстеження зручніше з кінцевої станції. Перед початком обстеження бажано зайняти місце поблизу кабіни водія. Під час руху по маршруту фіксувати часи зупинки і відправлення із зупиночних пунктів. Якщо трапляються затримки на світлофорах, пішохідних переходах чи інші непередбачені затримки треба фіксувати час початку і кінця затримки. У графі примітка вказати причину непередбаченої затримки.


Таблиця 6 — Приклад оформлення журналу спостережень

Номер маршруту тролейбус № 3

Дата 10.10.05

День тижня понеділок

Стан погодних умов сухо, вітер

П.І.Б. обліковця Іванов О.В

Назва зупиночного пункту

Час прибуття, год.,хв.,с.

Час відправлення, год., хв., с.

Час затримки на перегоні, год.хв.с

Примітка

Зірка

-------------

12.40.50

12.41.02 – 12.41.22

Спала штанга

Пров. Соляніківський

12.42.34

12.42.52

12.44.07 - 12.44.16

Світлофор

Метро „Проспект Гагаріна”

12.44.22.

12.45.05

------

7. Обробку результатів проводять в аудиторії. Визначають складові елементи часу оборотного рейсу за формулою (21) з методичних вказівок /3/, результати розрахунків заносять до табл. 7.


Таблиця 7 — Результати первинної обробки спостережень

Назва ЗП

Час стоянки

на ЗП, сек/хв.

Час руху

по перегону, с/хв.

Час затримки

на перегоні, с/хв.

Зірка

124 /2,07Пров. Соляніківський

18 / 0,3

104 / 1,733

20 /0,333

Метро „Проспект Гагаріна”

43 / 0,716

90 / 1,5

9 / 0,15….


8. Під час розрахунків необхідно бути уважним з одиницями виміру. За формулою (21) розрахунки складових часу проводяться у секундах, за формулою (22) – у хвилинах.

9. Накреслення графіку хронометражу виконують у такій послідовності. По осі У відкладають усі зупиночні пункти в прямому й зворотному напрямках, по осі Х – час у хвилинах. З табл. 6 відкладають усі значення.
Рис. 5 - Графік хронометражу по маршруту тролейбуса №…


10. Якщо студенти проводили обстеження на рухомих одиницях одного маршруту, необхідно скласти сумісний графік спостережень.

11. У висновках треба вказати, які складові часу оборотного рейсу впливають на час руху на розглядуваному маршруті.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладів. Затв. наказом Міністерства освіти України 02.06.1993 р., зареєстр. в Мінюсті України 23.11.1993 р.

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. К.: ВВП „КОМПАС", 1997. - 63 с.

3. Кульбашна Н.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Організація руху електротранспорту”.- Харків: ХНАМГ, 2006. – 30 с.

4. Ефремов И.С., Кобозев В.И., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. – М.: Высш.шк., 1980. – 526 с.

5. Варелопуло Г.А., Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. – М.: Транспорт, 1980. – 208 с.

6. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. – М.: Высш. Шк., 1985. – 239 с.

7. Самойлов Д.С. Городской транспорт. – М.: Стройиздат, 1983. – 384 с.

8. БДН-360-92 . Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

9. Коссой Ю.М. Городской электрический транспорт: Экономика. Управление. Организация. – М.: Стройиздат, 1983. -252 с.


Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт по дисципліні „Організація руху міського електротранспорту” (для студентів 2 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання спец. 7.092202 - „Електричний транспорт”)


Укладач : Надія Іванівна Кульбашна


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2006, поз. 461
Підп. до друку 21.06.06 Формат 60 х 80 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі

Обл.. – вид. арк.2,0. Умовн. – друк. арк. 1,3

Тираж 50 прим. Замовл. №


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
«Промислове та цивільне будівництво» спеціалізація «Охорона працi в будiвництвi»
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою: аналіз небезпечності 3- фазних електричних мереж
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
«Електробезпека в будiвництвi» (для студентів спецiальності 06010101 Промислове та цивільне будівництво спеціалізації «Охорона працi...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
«Електробезпека в будiвництвi» для магістрів 5 к денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101 – «Будівництво» спеціальності...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
«Електробезпека в будiвництвi» для спеціалістів 5 к денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101 – «Будівництво» спеціальності...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
«забезпечення безпечної експлуатації електроустановок» з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання напряму...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту забезпечення безпечної експлуатації електроустановок з курсу «Електробезпека» (для...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харкiвська національна академiя мiського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для бакалаврів 4 к денної форми навчання...
Харкiвська національна академiя мiського господарства iconМіністерство освiти І науки україни харькiвська нацiональна академiя мiського господарства
Методичні вказівки до практичних занять І виконання самостійної роботи з курсу «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентiв 1 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи