Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі icon

Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі
Скачати 85.36 Kb.
НазваТкс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі
Дата28.05.2012
Розмір85.36 Kb.
ТипДокументи

Програма для вступу в ОНАЗ ім. О.С. Попова

для навчання на спеціаліста та магістра по спеціальності ТКС.

Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі.


 1. Місце і роль ЛП в системах електрозв'язку.

 2. Принцип організації передачі сигналів по ЛП.

 3. Параметри і режими роботи ЛП. Теорія ЛП. Частотно-хвильова класифікація. Поверхневий ефект та ефект близькості. Симетричні та коаксіальні кола і кабелі, їх первинні та вторинні параметри. Умови мінімуму втрат, найвигідніше співвідношення діаметрів провідників.

 4. Вплив у довгих кабельних лініях зв’язку. Розрахунок перехідних затухань на ближньому і дальньому кінцях. Аналіз залежності від довжини лінії.

 5. Заходи захисту симетричних кабельних ліній зв’язку від взаємного впливу. Загальні заходи по зменшенню взаємного впливу. Методи симетрування кабелів зв’язку.

 6. Взаємний вплив між ланцюгами коаксіального кабелю. Причини взаємного впливу. Параметри впливу. Аналіз залежності від частоти. Захист коаксіальних ланцюгів від взаємного впливу.

 7. Захист споруд зв’язку від зовнішнього впливу. Види та класифікація зовнішнього впливу. Вплив атмосферної електрики.

 8. Екранування кабелів зв'язку. Принцип екранування. Електростатичні, магнітостатичні та електромагнітні екрани.

 9. Корозія металевих, оболонок кабелю. Види та причини корозії. Заходи захисту кабелів від корозії.

 10. Проектування лінійних споруд МТМ.

 11. Будівництво лінійних споруд зв'язку.

 12. Основи технічної експлуатації лінійних споруд зв’язку.

 13. Основні етапи розвитку ВОСП, їх роль та місце в системі зв'язку України.

 14. Поширення світла в оптичних хвилеводах.

 15. Поширення мод і сигналів у ступеневих оптичних волокнах.

 16. Особливості поширення мод і сигналів у градієнтних оптичних волокнах.

 17. Анізотропні середовища і обладнання у ВОСП.

 18. Компоненти ВОСП. Оптичні волокна. Введення оптичного випромінювання в оптичне волокно. Електрооптичні модулятори. Джерела оптичного випромінювання. Передавальні оптоелектронні модулі (ПОМ). Приймальні оптоелектронні модулі (ПРОМ). Елементи інтегральної оптики.

 19. Волоконно-оптичні системи передачі.

 20. Основи проектування, особливості будівництва і експлуатації ВОСП.


Дисципліни: телекомунікаційних систем передачі, системи передачі електрозв’язку.


1.Основні поняття телекомунікаційних систем передачі.

ТкС (визначення), складові ТкС, види мережних вузлів. Види систем передачі (СП), призначення основних елементів СП. Характеристики сигналів і шумів, Вплив захищеності сигналу від шумів на довжину підсилювальної ділянки, діаграма рівнів. Ретрансляція і регенерація сигналів.

Методи побудови каналів і трактів систем передачі і їх характеристики.

Мостові, канальні і пакетні методи розділення сигналів. Організація дуплексного зв'язку.

2.Принципи побудови ВРК-ІКМ

Ієрархія, загальні характеристики і відмінні особливості ЦСП; структурна схема кінцевої станції, види АЦП/ЦАП-ІКМ; шуми квантування ІКМ.

3.ЦСП – PDH

Структурні схеми і фрейми ВЦСП і вищих ступенів ієрархії, группоутворення методом стаффінга, пристрій циклової синхронізації пошукового типу і його часові характеристики.

4.Лінійний тракт ЦСП

Структура і коди лінійного тракту ЦСП, регенератор, оцінка якості лінійного тракту, довжина ділянки регенерації на електропровідному і волоконно-оптичному кабелях.

Структурні схеми і плани частот радіорелейних системи передачі прямої видимості, особливості і характеристики цифрових РРСП.

5.ЦСП-SDH

Ієрархія, інформаційні структури, модулі ЦСП-SDH. Основні архітектурні елементи і структури SDH. Методи збільшення надійності на основі ЦСП-SDH. Устаткування ЦСП-SDH. Види допоміжних мереж SDH.


6.ВОСП –WDM. Пакетні методи передачі

Спектральне мультиплексування у ВОСП (WDM). Причини появи, переваги, види, частотні плани WDM. Фактична смуга частот оптичного каналу WDM. Проліт, секція, дистанція. Структурна схема секції, призначення її основних елементів. БОУ, ПОУ. ЛОУ секції WDM.

Пакетні методи передачі в мережах PBN. Збільшення трафіку ефективним кодуванням і пакетними методами передачі.


^ Дисципліни: технології передачі дискретних повідомлень, системи документального електрозв’язку.

1. Распределение ошибок в дискретном канале:

– понятие структуры дискретного канала и его параметры;

– независимое распределение ошибок, канал без памяти;

– зависимое распределение ошибок пакетирования ошибок, модель Пуртова, канал с памятью.

2. Структурные схемы дискретного канала с видами модуляции: АМ, ЧМ, ОФМ. Временные диаграммы в контрольных точках.

3. Помехоустойчивое кодирование: линейные блоковые коды, непрерывные коды (+ турбокоды). Циклические коды: кодер, декодер, образующий полином ,синтез КК Циклических кодов. Правила построения устройств получения остатка в кодеках ЦК.

4. Факсимильные системы связи. Структурные схемы передатчика и приемника. Методы кодирования кодами МКХ и КДС.

5. Алгоритмы и структурные схемы РОС-ОЖ, РОС-НПбл, РОС-АП, ИОС-ОИС. Расчетные параметры адаптивных систем передачи данных.

^ Дисципліни: телекомунікаційні та інформаційні мережі.

1 Стандарти протокольних моделей. Еталонна модель OSI/ISO. Принципи інкапсуляції даних.

2 Промисловий стандарт TCP/IP. Переваги та недоліки моделей OSI/ISO і TCP/IP.

3 Архітектура мережі. Топології фізичних і логічних зв’язків. Організаційна структура мережі.

4 Архітектура мережі. Функціональна модель. Протокольна модель Модель програмного забезпечення.

5 Компоненти і моделі фізичної структури мережі. Модель апаратурної реалізації функцій та об’єктів. Активне та пасивне обладнання мережі.

6 Задачі синтезу телекомунікаційної мережі. Модель мережі, як об’єкту синтеза. Математичні моделі типових задач синтезу телекомунікаційних мереж. Методи й алгоритми їх розв’язання.

7 Математичні моделі типових задач аналізу телекомунікаційних мереж. Методи й алгоритми їх розв’язання.

8 Задачі про потоки. Визначення потоку в зв’язувальної мережі. Умови збереження потоку в мережевому вузлі. Визначення перерізу мережі, теорема про величину максимального потоку. Методи й алгоритми знаходження максимального потоку в мережі.

9 Поняття технології в телекомунікаціях. Загальний огляд телекомунікаційних технологій, що забезпечують синхронний режим перенесення інформаційних повідомлень в мережі.

10 Загальний огляд телекомунікаційних технологій, що забезпечують асинхронної, режим перенесення інформаційних повідомлень в мережі.

11 Концепція інтелектуальної мережі (IN). Модель обслуговування IN-виклику. Концептуальна модель інтелектуальної мережі.

12 Концепції керування мережами. Основні положення концепції TMN. Основні положення концепції TINA. Архітектура TINA.

13 Концепція мережі наступного покоління (NGN). Основні положення концепції NGN. Архітектура концепції NGN. Принципи роботи програмних комутаторів. Протокол ініціалізування сеансів зв'язку.

14 Призначення й принципи побудови мереж доступу. Мережі абонентського проводового доступу. Технології та обладнання цифрової абонентської лінії. Концепції побудови широкосмугового доступу.

15 ІР-мережі. Взаємодія ІР- мереж на основі протоколу міжмережевої взаємодії. ІР-адреса. Підмережі та маски підмереж. Динамічні та статичні ІР-адреси. Динамічний протокол конфігурування хоста.

16 Доменні імена. Формат ІР-пакету для версій IPv4 i IPv6. Протокол розв'язування адрес.

17 Загальна структура Інтернету. Методи і проколи маршрутизації. Безкласова міждоменна маршрутизація.

18 Протоколи транспортного рівня в ТСР/ІР - мережах. Протокол UDP. Протокол ТСР.

19 Мережі підприємств та установ. Особливості побудови. Технології та обладнання телекомунікаційних мереж підприємств та установ. Використання інтелектуальних функцій комутаторів при розв'язанні задач підвищення ефктивності роботи мережі.

20 Структуровані кабельні системи. Основні положення стандартів побудови телекомунікаційних мереж підприємств.

21 Організація файлової системи з погляду користувача і розробника. Файли і каталоги, атрибути доступу. Структура дискового простору, внутрішнє представлення об'єктів файлової системи. Способи розміщення блоків файлів на диску і відстежування їх місцеположення.

22 Реалізація мережевої|мережної| підсистеми в ядрах Unix-подібних| ОС. Використання для цих цілей підсистеми STREAMS| (у операційних системах гілки SYSTEMV|). Модулі мережевих|мережних| протоколів, як мультиплексори STREAMS|, обмін повідомленнями|сполученнями| між модулями. Механізм сокетів в ядрах систем, що відносяться до гілки розвитку BSD|.


23 Архітектура ГІІ. Визначення. Склад поняття. Модельне подання. Промислова модель. Структурна модель. Функціональна модель. Модель реалізації.

24 Сценарії ГІІ. Призначення. Графічна мова сценаріїв, подання елементів. Методи використання сценаріїв, етапи розробки. Еталонна модель сценарія.

25 Базові стандарти і профілі взаємодії в ГІІ. Визначення. Категорії профілів. Структура профілів. Формування і застосування профілів.


^ Дисципліни: системи розподілу інформації, системи комутації в електрозв’язку.


 1. Функції та структура вузлів комутації в телекомунікаційних мережах. Типи та особливості комутаційних станцій сільських, міських та міжміських телефонних мереж.
 1. Принципи побудови та види нумерації сільських, міських та міжміських телефонних мереж. Організація міжнародного телефонного зв’язку.
 1. Функціональні підсистеми цифрових систем комутації (ЦСК) та їх призначення. Основні типи ЦСК, що використовуються та телекомунікаційних мережах України.
 1. Просторова та часова комутація в синхронних ЦСК. Структура, параметри, принцип дії та види пам’яті блоків просторово-часової комутації.
 1. Пакетна комутація в асинхронних ЦСК. Широкосмугові комутаційні блоки за технологією ATM та Ethernet (на прикладі SI-2000/V.5 та комутатора EAS MSAN).
 1. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Інформаційні, лінійні та керуючі сигнали сигналізації. Способи передавання та кодування сигналів по каналам систем передавання.
 1. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Обладнання сигналізації сучасних цифрових систем комутації. Особливості протоколів сигналізації в стиках V5.1 і V5.2.
 1. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Архітектура спільноканальної сигналізації СКС №7.
 1. Синхронізація в телекомунікаційних системах. Загальні положення. Тактова, циклова й надциклова синхронізація.
 1. Математична модель системи розподілу інформації. Види систем розподілу інформації та їх класифікація.
 1. Навантаження та пропускна здатність комутаційних систем. Види навантаження та його інтенсивність і скупченість.
 1. Математичні моделі трафіка телекомунікаційних мереж. Ймовірнісні функції розподілу його основних характеристик. Особливості мультисервісного трафіка.
 1. Вплив характеристик трафіка на пропускну здатність та якість обслуговування телекомунікаційних систем. Порівняння характеристик якості обслуговування для різних моделей трафіка.
 1. Методи розрахунку характеристик якості обслуговування (QoS). Основні характеристик QoS за дисципліни обслуговування з втратами та чергами.
 1. Основні тенденції розвитку систем і мереж радіодоступу. Сучасний стан і темпи розвитку технологій та систем радіодоступу в Україні та світі.
 1. Класифікація систем радіо доступу та їх основні особливості. Еволюція систем радіодоступу. Характеристика обладнання різних етапів розвитку мереж радіодоступу та області застосування.
 1. Узагальнена структура мережі радіодоступу. Опорна мережа, абонентські пристрої, радіоінтерфейси мережі радіодоступу. Типи радіоінтерфейсів (діапазон частот, метод розподілу каналів та способи модуляції). Мережі радіодоступу другого, третього та четвертого покоління.
 1. Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Архітектура мережі NGN, особливості та технічні характеристики обладнання згідно рекомендаціям ITU-Т Y.2010, Y.2011.
 1. Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Класифікація обладнання мережі NGN: комутаційне обладнання управління викликами (Softswitch), шлюзи доступу (AG), сигнальні шлюзи (SG) та шлюзи з’єднувальних ліній (TG).


Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Застосування програмних комутаторів Softswitch та медіа-шлюзів в мережах NG

Схожі:

Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconЛінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку
Загальні відомості про лінії зв’язку. Напрямні системи передавання. Провідники. Ізоляція. Типи скруток у групи. Побудови осердя кабеля....
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Радіотехніка»
П І н-хвилеводи); в) лінії передачі поверхневих хвиль (лінія Губо, діелектричні хвилеводи, ребристі структури); г) лінії передачі...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «теорія та історія соціальних комунікацій»)
Комунікаційні канали як матеріальна складова системи соціальних комунікацій. Їх характеристика як засобу (лінії зв'язку) для передачі...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconЛінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі icon2. Код модуля: езікт 6010 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Сті плат. Комп’ютерний відеозв’язок. Веб-камери. Особливості радіоканалів мобільного зв’язку. Термінали для мобільного зв’язку. Блок-схема...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі icon3. у деякій точці двопровідної телефонної лінії невідомої довжини
Ом, R2=8 Ом, r1=3,5 Ом. Визначити опір витоку Rx, відстань L до місця пошкодження, загальну довжину лінії L, а також відновити втрачене...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу спез "Цифрові багатоканальні системи передачі первинної мережі плезіохронної ієрархії"
Принципи побудови багатоканальних систем передачі (бсп) з ЧсРК, що використовують імпульсно-кодову модуляцію (ікм) та характеристики...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconУ деякій точці двопровідної телефонної лінії невідомої довжини
Ом, R2=8 Ом, r1=3,5 Ом. Визначити опір витоку Rx, відстань L до місця пошкодження, загальну довжину лінії L, а також відновити втрачене...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» за спеціальністю 090220 «Обладнання...
Ткс. Дисципліни: напрямні системи зв’язку, лінії передачі iconВ.І. Основні характеристики, суть розробки
Модуляції світлового сигналу по інтенсивності на вході оптичного каналу відповідає пропорційна зміна напруги на вході лінії передачі....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи