Програма icon

Програма
Скачати 58.17 Kb.
НазваПрограма
Дата27.07.2012
Розмір58.17 Kb.
ТипКонцепція

Програма

Підготовки до іспиту для вступу

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра


Спеціальність: "Інформаційні мережі зв’язку"

 1. Стандарти протокольних моделей. Еталонна модель OSI/ISO. Принципи інкапсуляції даних.

 2. Промисловий стандарт TCP/IP. Переваги та недоліки моделей OSI/ISO і TCP/IP.

 3. Архітектура мережі. Топології фізичних і логічних зв’язків. Організаційна структура мережі.

 4. Архітектура мережі. Функціональна модель. Протокольна модель Модель програмного забезпечення.

 5. Компоненти і моделі фізичної структури мережі. Модель апаратурної реалізації функцій та об’єктів. Активне та пасивне обладнання мережі.

 6. Задачі синтезу телекомунікаційної мережі. Модель мережі, як об’єкту синтеза. Математичні моделі типових задач синтезу телекомунікаційних мереж. Методи й алгоритми їх розв’язання.

 7. Математичні моделі типових задач аналізу телекомунікаційних мереж. Методи й алгоритми їх розв’язання.

 8. Задачі про потоки. Визначення потоку в зв’язувальної мережі. Умови збереження потоку в мережевому вузлі. Визначення перерізу мережі, теорема про величину максимального потоку. Методи й алгоритми знаходження максимального потоку в мережі.

 9. Поняття технології в телекомунікаціях. Загальний огляд телекомунікаційних технологій, що забезпечують синхронний режим перенесення інформаційних повідомлень в мережі.

 10. Загальний огляд телекомунікаційних технологій, що забезпечують асинхронної, режим перенесення інформаційних повідомлень в мережі.

 11. Концепція інтелектуальної мережі (IN). Модель обслуговування IN-виклику. Концептуальна модель інтелектуальної мережі.

 12. Концепції керування мережами. Основні положення концепції TMN. Основні положення концепції TINA. Архітектура TINA.

 13. Концепція мережі наступного покоління (NGN). Основні положення концепції NGN. Архітектура концепції NGN. Принципи роботи програмних комутаторів. Протокол ініціалізування сеансів зв'язку.

 14. Призначення й принципи побудови мереж доступу. Мережі абонентського проводового доступу. Технології та обладнання цифрової абонентської лінії. Концепції побудови широкосмугового доступу.

 15. ІР-мережі. Взаємодія ІР-мереж на основі протоколу міжмережевої взаємодії. ІР-адреса. Підмережі та маски підмереж. Динамічні та статичні ІР-адреси. Динамічний протокол конфігурування хоста.

 16. Доменні імена. Формат ІР-пакету для версій IPv4 i IPv6. Протокол розв'язування адрес.

 17. Загальна структура Інтернету. Методи і проколи маршрутизації. Безкласова міждоменна маршрутизація.

 18. Протоколи транспортного рівня в ТСР/ІР-мережах. Протокол UDP. Протокол ТСР.

 19. Мережі підприємств та установ. Особливості побудови. Технології та обладнання телекомунікаційних мереж підприємств та установ. Використання інтелектуальних функцій комутаторів при розв'язанні задач підвищення ефективності роботи мережі.

 20. Структуровані кабельні системи. Основні положення стандартів побудови телекомунікаційних мереж підприємств.

 21. Принципи побудови та види нумерації сільських, міських та міжміських телефонних мереж. Організація міжнародного телефонного зв’язку.

 22. Просторова та часова комутація в синхронних ЦСК. Структура, параметри, принцип дії та види пам’яті блоків просторово-часової комутації.

 23. Функції та структура вузлів комутації в телекомунікаційних мережах. Типи та особливості комутаційних станцій сільських, міських та міжміських телефонних мереж.

 24. Функціональні підсистеми цифрових систем комутації (ЦСК) та їх призначення. Основні типи ЦСК, що використовуються та телекомунікаційних мережах України.

 25. Математична модель системи розподілу інформації. Види систем розподілу інформації та їх класифікація.

 26. Системи побудови міських телефонних мереж.

 27. Первинні параметри передавання симетричних кіл, залежність від частоти та аналіз залежностей.

 28. Вторинні параметри передавання кіл зв’язку ліній передавання, їх залежності від частоти.

 29. Первинні параметри впливу між симетричними колами ліній передавання, їх визначення та одиниці виміру.

 30. Параметри впливу між колами коаксіального кабелю, їх визначення та одиниці виміру.

 31. Розподіл помилок у дискретному каналі:

- поняття структури дискретного каналу і параметри опису;

- незалежний розподіл помилок, канал без пам'яті;

- залежний розподіл помилок пакетування помилок, модель Пуртова, канал з пам'яттю.

 1. Структурні схеми дискретного каналу з видами модуляції: АМ, ЧМ, ОФМ. Тимчасові діаграми в контрольних точках.

 2. Завадостійке кодування: лінійні блокові коди, безперервні коди (+ турбокоди). Циклічні коди: кодер, декодер, утворюючий поліном, синтез КК Циклічних кодів. Правила побудови пристроїв отримання залишку в кодеках ЦК.

 3. Факсимільні системи зв'язку. Структурні схеми передавача і приймача. Методи кодування кодами МКХ і КДС.

 4. Алгоритми і структурні схеми ВЗЗ-ОЧ, ВЗЗ-НПбл, ВЗЗ-АП, ІЗЗ-ОЧ (скорочена). Розрахункові параметри адаптивних систем передачі даних.

 5. ТкС (визначення), складові ТкС, види мережних вузлів. Види систем передачі (СП), призначення основних елементів СП. Характеристики сигналів і шумів, Вплив захищеності сигналу від шумів на довжину підсилювальної ділянки, діаграма рівнів. Ретрансляція і регенерація сигналів. Методи побудови каналів і трактів систем передачі і їх характеристики. Мостові, канальні і пакетні методи розділення сигналів. Організація дуплексного зв'язку.

 6. Ієрархія, загальні характеристики і відмінні особливості ЦСП; структурна схема кінцевої станції, види АЦП/ЦАП-ІКМ; шуми квантування ІКМ.

 7. Структурні схеми і фрейми ВЦСП і вищих ступенів ієрархії, группоутворення методом стаффінга, пристрій циклової синхронізації пошукового типу і його часові характеристики.

 8. Структура і коди лінійного тракту ЦСП, регенератор, оцінка якості лінійного тракту, довжина ділянки регенерації на електропровідному і волоконно-оптичному кабелях. Структурні схеми і плани частот радіорелейних системи передачі прямої видимості, особливості і характеристики цифрових РРСП.

 9. Ієрархія, інформаційні структури, модулі ЦСП-SDH. Основні архітектурні елементи і структури SDH. Методи збільшення надійності на основі ЦСП-SDH. Устаткування ЦСП-SDH. Види допоміжних мереж SDH.

 10. Спектральне мультиплексування у ВОСП (WDM). Причини появи, переваги, види, частотні плани WDM. Фактична смуга частот оптичного каналу WDM. Проліт, секція, дистанція. Структурна схема секції, призначення її основних елементів. БОУ, ПОУ. ЛОУ секції WDM. Пакетні методи передачі в мережах PBN. Збільшення трафіку ефективним кодуванням і пакетними методами передачі.


Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи