Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Скачати 53.36 Kb.
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Дата28.05.2012
Розмір53.36 Kb.
ТипДокументи

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Н а в ч а л ь н о – н а у к о в и й і н с т и т у т

“ Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики ”


Програма до вступного іспиту зі спеціальності

“Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку” 1. Якість як об’єкт управління.

 2. Єдина система управління якістю.

 3. Контроль якості. Система контролю якості.

 4. Міжнародний стандарт управління якістю ISO 9000.

 5. Сертифікація по системі ISO – 9000

 6. Групи показників якості поштового зв’язку

 7. Показник якості обслуговування поштового зв’язку.

 8. Показник якості продукції поштового зв’язку.

 9. Види контролю якості.

 10. Контрольні операції.

 11. Контроль за строками проходження газет і письмової кореспонденції.

 12. Підвищення якості надання послуг в рамках Найробійської поштової стратегії ВПС.

 13. Головні цілі та мета створення системи поштової безпеки.

 14. Завдання служби поштової безпеки.

 15. Функції служби поштової безпеки.

 16. Міри безпеки об'єктів поштового зв'язку.

 17. Безпека персоналу.

 18. Визначення пропускного режиму.

 19. Організація пропускного режиму.

 20. Види перепусток, які діють на об’єктах поштового зв’язку.

 21. Службове розслідування як форма діяльності поштової безпеки.

 22. Системи відеонагляду. Сигналізація, охоронна та протипожежна безпека.

 23. Безпека інформації.

 24. Типові випадки порушень пов'язані з поштою.

 25. Форми та методи проведення контролю за збереженістю поштових відправлень.

 26. Засоби визначення пересилання заборонених вкладень.

 27. Супроводження та охорона пошти при перевезеннях.

 28. Метод дослідження знаків поштової оплати.

 29. Методи проведення контролю за схоронністю поштових відправлень.

 30. Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники.

 31. Принципи синхронізації оброблення і перевезення пошти.

 32. Показники якості обслуговування у мережі поштового зв’язку. Показники якості продукції поштового зв’язку.

 33. Побудова маршрутів виймання кореспонденції з поштових скриньок в обласних центрах.

 34. Задача визначення числа транспортних засобів для перевезення пошти.

 35. Задача визначення максимальних потоків між вузлами мережі перевезень пошти.

 36. Задача побудови маршрута листоноші. Навести методи формування маршрута листоноші.

 37. Задача комівояжера. Навести методи формування маршрута комівояжера.

 38. Побудова матриці найкоротших відстаней. Алгорит Флойда.

 39. Побудова кільцевих маршрутів. Алгоритм задачі розвезення пошти.

 40. Задача побудови найкоротших кільцевих маршрутів між вузлами мережі перевезень пошти.

 41. Задача побудови найкоротших радіальних маршрутів між вузлами мережі перевезень пошти. Навести методи формування найкоротших шляхів між визначеним вузлом та іншими вузлами мережі.

 42. Задача побудови найкоротшої мережі перевезень пошти. Навести методи формування сполучної мережі з мінімальною сумарною вагою зв’язків.

 43. Задача класифікації цифри поштового індексу з погляду прийняття рішень за умов мінімального ризику.

 44. Організація багатопрограмного сортування поштових відправлень. Умови доцільності застосування сортувальної машини.

 45. Задача побудови плану прямування пошти. Зазначити критерії оптимальності для планів прямування легкої та важкої пошти.

 46. Алгорит формування часового рельєфу для легкої пошти.

 47. Організація маршрутного сортування пошти.

 48. Визначення затримки відправлень пошти і вантажів з вузлів мережі поштового зв’язку .

 49. Технологічний процес: визначення та властивості.

 50. Організація виробничих процесів у регіональних вузлах поштового зв’язку.

 51. Організація сортування періодичних видань у газетно-журнальних експедиціях.

 52. Побудова національної поштової індексації. Недоліки систем індексації об’єктів поштового зв’язку.

 53. Принцип побудови систем індексації поштового зв’язку України.

 54. Визначення кількості робочих місць з оброблення пошти у вузлах поштового зв’язку.

 55. Організація багатопрограмного сортування пошти.

 56. Основні передумови впровадження засобів автоматизованого оброблення пошти в регіональних вузлах мережі поштового зв’язку.

 57. Розробка планів сортування пошти. Метод групування напрямів.

 58. Розробка планів сортування пошти. Комбінований метод сортування.

 59. Розробка планів сортування пошти. Метод виділення напрямів.

 60. RFID- технології в поштовому зв’язку.

 61. GPS - технології в поштовому зв’язку.

 62. Засоби зчитування штрихових кодів. Класифікація засобів зчитування штрихових кодів.

 63. Структура ШК-знака. Переваги та недоліки ШК. Штриховий код Code 128.

 64. Декодування штрихових кодів.

 65. Гібридна пошта.

 66. Корпоративна мережа УДППЗ “Укрпошта.”

 67. Загальні відомості та класифікація ЛСМ.

 68. Загальні відомості та призначення ЛШМ. Принципи побудови автоматичних ЛШМ.

 69. Автоматичні машини для розбирання листів. Принципи побудови автоматичних МРЛ.

 70. Специфіка та етапи автоматизації технологічного процесу обробки письмової кореспонденції.

 71. Аналіз продуктивності транспортно-розподільних систем листосортувальних машин.

 72. Класифікація та компоновка автоматизованих ліній обробки письмової кореспонденції.

 73. Оптимізація кількості технічних засобів автоматизації обладнання у технологічного процесу оброблення поштових відправлень.

 74. Аналіз ефективності застосування в автоматизованій лінії електронного кодувача.

 75. Загальна характеристика технічних засобів автоматизації письмової кореспонденції.

 76. Призначення та функціональна структура керуючих пристроїв.

 77. Принципи побудови та функціональна структура автоматичних машин розбирання листів.

 78. Принципи побудови та функціональна структура лицювально-штемпелювальних машин

 79. Принципи побудови автоматичних та функціональна структура листосортувальних машин.

 80. Транспортно-розподільні системи листосортувальних машин.

 81. Статистичний аналіз параметрів поштових вантажів, як об’єктів автоматизованої обробки.

 82. Статистичний аналіз параметрів потоків поштових вантажів в розподільному конвеєрі.

 83. Оптимізація вагового навантаження розподільного конвеєра.

 84. Аналіз потужності приводу розподільного конвеєра при середньому та максимальному навантаженні.

 85. Кореляційний аналіз характеристик професійної надійності оператора систем відео кодування.

 86. Кінематичний аналіз розподільного конвеєра.

 87. Алгоритмічне забезпечення периферійних пристроїв автоматизованих систем поштового зв'язку.

 88. Аналіз технікоекономічних показників впровадження

 89. Функціональна структура промислових роботів.

 90. Статистичний аналіз параметрів поштового індекса.

 91. Аналіз надійності зчитую чого пристрою при застосуванні інтегратора відеосигналу з не корельованими підрахунками.

 92. Аналіз надійності зчитую чого пристрою при застосуванні просторової фільтрації відеосигналу

 93. Синтез опису функціональної моделі об’єкта діагностики.

 94. Аналіз опису функціональної моделі об’єкта діагностики та визначення мінімальної множини діагностичних тестів.

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова чеглатонєв в’ячеслав іванович
Захист відбудеться 14 січня о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 в Одеській національній академії...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова програма

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова станкевич ірина володимирівна
Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconР 1,Р 1,Р 1,Р 1м р 2, 2, 2 2м
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова розклад занять по нні радіо, телебачення, електроніки
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Русу Олександр Петрович
Захист відбудеться 17 грудня 2010 р о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 01 в Одеській національній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи