Конспект лекцій з курсу “фінанси” icon

Конспект лекцій з курсу “фінанси”
Скачати 53.37 Kb.
НазваКонспект лекцій з курсу “фінанси”
Дата23.06.2012
Розмір53.37 Kb.
ТипКонспект


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Конспект лекцій

з курсу “ФІНАНСИ”

(для студентів 4 курсу спеціальностей

6.050106 „Облік та аудит”,

6.050107 „Економіка підприємства”,

6.050.201 „Менеджмент організації”)


Харків ? 2006


Лелюк Н.Є.


Конспект лекцій

з курсу “ФІНАНСИ”

Харків ? 2006


Конспект лекцій з курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 6.050106 „Облік і аудит”, 6.050107 „Економіка підприємства”, 6.050201 „Менеджмент організації”). Укл. Лелюк Н.Є. ? Харків: ХНАМГ, 2006. ? 164 с.


Укладач: Н.Є.Лелюк


Рецензент: Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 12 від 6.04. 2006 р.


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, що виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях. Знання ці необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, що відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення, розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

При вивченні цього курсу студент повинен знати процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності, а також основні напрямки зміцнення фінансів, фінансової системи, заходи з подолання інфляції, бюджетного дефіциту.


Навчальне видання


Конспект лекцій з курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу спеціальностей 6.050106 «Облік і аудит», 6.050107 «Економіка підприємства», 6.050201 «Менеджмент організацій»)


Укладач: Лелюк Наталія Євгенівна


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2006, поз. 61

Підп. до друку Формат 60х81 1/16

Папір офісний Друк на різографі

Умовн.-друк. арк. Обл.-вид.арк. 7,9

Тираж 100 прим. Замовл. № ________


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, вул. Революції, 12


З М І С Т


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

3

Лекція 1.

СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ ……………..

4

Лекція 2.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА……………….…………………….

16

Лекція 3.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ…

25

Лекція 4.

ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ…………………

41

Лекція 5.

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ…………………………………………

54

Лекція 6.

ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА………………………

61

Лекція 7.

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА…………………………

78

Лекція 8.

ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ………...

90

Лекція 9.

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ……………………………………………

96

Лекція 10.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ………………………………...

109

Лекція 11.

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ………………

117

Лекція 12.

СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК……………………

134

Лекція 13.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК………………………………………..

145

Лекція 14.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ……………………………………..

153Схожі:

Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства", 0501 "Маркетинг", 0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconХарківська національна академія міського господарства козир О. Ф. Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний бюджет І фінанси”, (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconМіського господарства лелюк н.Є. Конспект лекцій з навчальноі дисципліни
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 030509 – „Облік...
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання
Фінансова санація та банкрутство підприємства: Конспект лекцій / Укладачі: В. М. Боронос, І. В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" всіх форм навчання та слухачів цпо
Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 154с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Конспект лекцій з курсу “фінанси” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи