Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» icon

Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія»
Скачати 79.68 Kb.
НазваПитання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія»
Дата01.06.2012
Розмір79.68 Kb.
ТипКонцепція

Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія».

 1. Основні поняття нейропсихології.

 2. Методи нейропсихологічного дослідження.

 3. Сенсорні та гностичні розлади аналізаторів.

 4. Нейропсихологічні механізми керування поведінкою.

 5. Проблема мови в нейропсихології.

 6. Нейропсихологічні синдроми полімодального генеза.

 7. Порушення розумового розвитку при дифузних враженнях мозку.

 8. Порушення емоцій при враженнях мозку.

 9. Предмет і завдання клінічної психології.

 10. Взаємозв'язок клінічної психології з іншими науками.

 11. Етика в клінічній психології.

 12. Клінічне интерв’ювання.

 13. Методи дослідження в клінічній психології

 14. Експериментально-психологічні (пато- і нейропсихологічні) методи дослідження в клінічній психології.

 15. Патопсихологічні методи дослідження.

 16. Патопсихологічне оцінювання порушень уваги.

 17. Патопсихологічне оцінювання порушень пам’яті.

 18. Патопсихологічне оцінюваня порушень сприйняття.

 19. Патопсихологічне оцінювання порушень мислення.

 20. Патопсихологічне оцінювання порушень інтелекта.

 21. Патопсихологічне оцінювання порушень емоцій.

 22. Патопсихологічне оцінювання індивидуально-психологічних особливостей.

 23. Психоаналітичний напрям у психосоматичній медицині.

 24. Концепція профілю особистості у психосоматичній медицині.

 25. Концепція алексітімії у психосоматичній медицині.

 26. Зміни психічної діяльності при хронічних соматичних захворюваннях.

 27. Поняття дизонтогенії та основні види психічного дизонтогенеза.

 28. Психологічна характеристика дітей при різних формах аномального розвитку.

 29. Психічний недорозвиток. Розумово-відсталі діти.

 30. Затримка психічного розвитку.

 31. Дисгармонічний психічний розвиток. Психопатія як форма дисгармонії особистості.

 32. Патологічне формування особистості.

 33. Клініко-фізіологічні основи поведінки, що відхиляється.

 34. Соціально-психологічні фактори поведінки, що відхиляється.

 35. Поняття адиктивної поведінки.

 36. Основні форми поведінки, що відхиляється.

 37. Патологічні та непатологічні форми девіантної поведінки.

 38. Профілактика девіантної поведінки

 39. Психологія хворого. Психічне реагування на захворювання та психологія соматично хворого.

 40. Типи психологічного реагування на захворювання.

 41. Психічні характеристики хворих в залежності від діагнозу.

 42. Психологічні характеристики хворих з онкологічною патологією.

 43. Психологічні характеристики хворих з акушерською і гінекологічною патологією.

 44. Психологічні характеристики хворих з терапевтичною патологією.

 45. Психологічні характеристики хворих з хірургічною патологією.

 46. Психологічні характеристики хворих з дефектами тіла та органів чуття.

 47. Соціальні та біологічні складові нормального й аномального розвитку людини.

 48. Психічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародженості, немовляти і раннього дитинства.

 49. Психічні особливості та психосоматичні розлади у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 50. Психологічні особливості та психосоматичні розлади у підлітків.

 51. Психологія і психопатологія ранньої юності.

 52. Психологічні особливості та психічні розлади осіб зрілого, літнього та похилого віку.

 53. Правові і деонтологічні аспекти поведінки медичного психолога.

 54. Делінквентна і адиктивна поведінка.

 55. Патохаракерологічна поведінка.

 56. Психопатологічна поведінка.

 57. Принципи, особливості, різновиди психологічного консультування.

 58. Психологічна корекція.

 59. Психотерапія: принципи, особливості, різновиду.

 60. Мова та її порушення. Афазії.

 61. Характеристика розділів клінічної психології.

 62. Предмет патопсихології, її теоретичні основи.

 63. Поняття симптома, симптомокомплекса, синдрома в патопсихології.

 64. Основні види патопсихологічних синдромів.

 65. Агнозії, характеристика основних видів.

 66. Методи дослідження порушень відчуття та сприймання.

 67. Порушення мислення: класифікація Б.В.Зейгарнік, основні характеристики порушень операційної сторони мислення, особистісного компонента, динаміки мисленевої діяльності.

 68. Порушення інтелекту; класифікація; характеристика вроджених порушень інтелекту (олігофренія), їх основні форми.

 69. Основні види психопатій та акцентуацій характеру за А.Е.Лічко.

 70. Порушення особистості: класифікація Б.В.Зейгарник. Характеристика порушень опосередкованості та ієрархії мотивів.

 71. Характеристика порушень сенсоутворювання та підконтрольності поведінки в контексті порушень особистості.

 72. Порушення свідомості: визначення, головні ознаки порушеної свідомості, класифікація порушень свідомості.

 73. Вплив хвороби на психіку людини. Поняття «внутрішньої картини хвороби».

 74. Психологічні основи психотерапії: класифікація основних методів психотерапії.

 75. Етапи клінічного опитування пацієнта.


Варіант 1

1. Психопатологічна поведінка.

2. Клініко-фізіологічні основи поведінки, що відхиляється.

3. Психічні характеристики хворих в залежності від діагнозу.


Варіант 2

1. Патологічне формування особистості.

2. Порушення інтелекту; класифікація; характеристика вроджених порушень інтелекту (олігофренія), їх основні форми.

3. Психологічні характеристики хворих з дефектами тіла та органів чуття.


Варіант 3

1. Основні види психопатій та акцентуацій характеру за А.Е.Лічко.

2. Психологічні основи психотерапії: класифікація основних методів психотерапії.

3. Методи нейропсихологічного дослідження.


Варіант 4

1. Проблема мови в нейропсихології.

2. Предмет і завдання клінічної психології.

3. Соціальні та біологічні складові нормального й аномального розвитку людини.


Варіант 5

1. Поняття симптома, симптомокомплекса, синдрома в патопсихології.

2. Психологічні характеристики хворих з акушерською і гінекологічною патологією.

3. Етика в клінічній психології.


Варіант 6

1. Методи дослідження в клінічній психології.

2. Патопсихологічне оцінювання індивидуально-психологічних особливостей.

3. Психологія хворого. Психічне реагування на захворювання та психологія соматично хворого.


Варіант 7

1. Вплив хвороби на психіку людини. Поняття «внутрішньої картини хвороби».

2. Психологічні характеристики хворих з хірургічною патологією.

3. Патопсихологічне оцінювання порушень пам’яті.


Варіант 8

1. Методи дослідження порушень відчуття та сприймання.

2. Основні форми поведінки, що відхиляється.

3. Патопсихологічні методи дослідження.


Варіант 9

1. Афазії, класифікація та характеристики.

2. Психологічна характеристика дітей при різних формах аномального розвитку.

3. Принципи, особливості, різновиди психологічного консультування.


Варіант 10

1. Основні поняття нейропсихології.

2. Етапи клінічного опитування пацієнта.

3. Порушення розумового розвитку при дифузних враженнях мозку.


Варіант 11

1. Нейропсихологічні синдроми полімодального генеза.

2. Характеристика розділів клінічної психології.

3. Психологічні характеристики хворих з терапевтичною патологією.


Варіант 12

1. Сенсорні та гностичні розлади аналізаторів.

2. Поняття адиктивної поведінки.

3. Типи психологічного реагування на захворювання.


Варіант 13

1. Патопсихологічне оцінювання порушень емоцій.

2. Патологічні та непатологічні форми девіантної поведінки.

3. Психічні особливості та психосоматичні розлади у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.


Варіант 14

1. Порушення свідомості: визначення, головні ознаки порушеної свідомості, класифікація порушень свідомості.

2. Психологія і психопатологія ранньої юності.

3. Психологічні характеристики хворих з онкологічною патологією.


Варіант 15

1. Порушення емоцій при враженнях мозку.

2. Правові і деонтологічні аспекти поведінки медичного психолога.

3. Основні види патопсихологічних синдромів.


Варіант 16

1. Експериментально-психологічні (пато- і нейропсихологічні) методи дослідження в клінічній психології.

2. Поняття дизонтогенії та основні види психічного дизонтогенеза.

3. Порушення особистості: класифікація Б.В.Зейгарник. Характеристика порушень опосередкованості та ієрархії мотивів.

Варіант 17

1. Психологічна корекція.

2. Мова та її порушення. Афазії.

3. Зміни психічної діяльності при хронічних соматичних захворюваннях.


Варіант 18

1. Характеристика порушень сенсоутворювання та підконтрольності поведінки в контексті порушень особистості.

2. Профілактика девіантної поведінки.

3. Соціально-психологічні фактори поведінки, що відхиляється.


Варіант 19

1. Порушення мислення: класифікація Б.В.Зейгарнік, основні характеристики порушень операційної сторони мислення, особистісного компонента, динаміки мисленевої діяльності.

2. Психічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародженості, немовляти і раннього дитинства.

3. Предмет патопсихології, її теоретичні основи.


Варіант 20

1. Психологічні особливості та психосоматичні розлади у підлітків.

2. Патопсихологічне оцінювання порушень інтелекту.

3. Взаємозв'язок клінічної психології з іншими науками.


Варіант 21

1. Психотерапія: принципи, особливості, різновиди.

2. Патопсихологічне оцінюваня порушень сприймання.

3. Концепція алексітімії у психосоматичній медицині.


Варіант 22

1. Нейропсихологічні механізми керування поведінкою.

2. Патопсихологічне оцінювання порушень уваги.

3. Патохарактерологічна поведінка.


Варіант 23

1. Патопсихологічне оцінювання порушень мислення.

2. Затримка психічного розвитку.

3. Делінквентна і адиктивна поведінка.


Варіант 24

1. Психологічні особливості та психічні розлади осіб зрілого, літнього та похилого віку.

2. Психічний недорозвиток. Розумово-відсталі діти.

3. Психоаналітичний напрям у психосоматичній медицині.


Варіант 25

1. Концепція профілю особистості у психосоматичній медицині.

2. Дисгармонічний психічний розвиток. Психопатія як форма дисгармонії особистості.

3. Клінічне интерв’ювання.

Схожі:

Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПитання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія»
Експериментально-психологічні (пато- І нейропсихологічні) методи дослідження в клінічній психології
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПсихологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія”
У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПсихологія” спеціалізація – „КЛІНІЧНА психологія”
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи