Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
НазваНавчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
Сторінка2/3
Дата01.06.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 7 Технічне обслуговування, ремонт та вимоги до конструкції автомобіля для забезпечення його експлуатаційної технологічності та ремонтопридатності

 1. Фізичні основи зміни технічного стану автомобілів у процесі експлуатації.

 2. Спрацювання деталей як основна причина погіршення технічного стану автомобілів.

 3. Основні фактори, які визначають швидкість зміни технічного стану автомобілів.

 4. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

 5. Методика визначення періодичності та трудомісткості технічного обслуговування.

 6. Суть та фізичні основи діагностики.

 7. Методи діагностування автомобілів.

 8. Організація технологічного процесу ТО.

 9. Технологія, обладнання та вимога до експлуатаційної технологічності конструкції автомобіля під час виконання прибирально-мийних робіт.

 10. Технологія, обладнання та вимоги до експлуатаційної технологічності конструкції автомобіля під час виконання кріпильних, заправних та мастильних робіт.

 11. Технологія, обладнання та методи визначення технічного стану механізмів двигуна.

 12. Технологія, обладнання та методи визначення технічного стану системи живлення карбюратора та дизельного двигунів.

 13. Якість, технічний стан та працездатність автомобілів.

 14. Класифікація відмов автомобілів.

 15. Методи забезпечення працездатності автомобілів.

 16. Методи та процеси діагностування.

 17. Технологічне обладнання для виконання ТО і ПР автомобілів.

 18. Загальна характеристика робіт, які проводяться при ТО і ПР автомобілів.

 19. Технологія ТО і ПР системи електрообладнання автомобілів.

 20. Форми організації технологічних процесів ТО і ПР автомобілів.

 21. Особливості організації ТО і ПР автомобілів.

 22. Фактори, які впливають на ресурс автомобілів.

 23. Основні причини підвищеного спрацювання автомобільних шин.

Вихідні дані прийняти за додатком Б.


^ 4 РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ

«ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ»


Для автотранспортного підприємства визначити коефіцієнти використання та технічної готовності рухомого складу, пробігу та робочого часу, середньодобовий пробіг, середню довжину їздки з вантажем, середнє значення коефіцієнта статичного та динамічного використання вантажопідйомності, технічну та експлуатаційну швидкості руху, продуктивність робочого та інвентарного парку.

Вихідні дані для рішення задачі прийняти за додатком В.

Номінальну вантажопідйомність прийняти для автомобілів: ГАЗ-52-03 –2500 кг, ГАЗ-53А – 4000 кг, ЗІЛ-130-76 – 6000 кг, МАЗ-5335 – 8000 кг, МАЗ-5549 – 8000 кг, МАЗ-5429 – 135000 кг, КамАЗ-5320 – 8000 кг.


5 ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧІ


Для автотранспортного підприємства визначити коефіцієнти використання рухомого складу (), пробігу (), робочого часу (); середньодобовий пробіг (lcc); середню довжину їздки з вантажем (lе.гр.); середнє значення коефіцієнта статичного використання вантажності (); технічну (Vт) та експлуатаційну (Vo) швидкості руху; продуктивність інвентарного парку автомобілів (Wp).


Вихідні дані

Група

авто-

мобі-

лів

Модель

автомо-білів

Загаль-на кіль-кість днів,

Дu

Кіль-

кість

робо-

чих днів,

Дe

^ Робота автом.

на лінії,

год.

Фактич-

не за-

ванта-

ження автом.,

mф

Від-

стань

пере-

везень,

км,

lгр

Вид

заван-

тажен-ня

Кіль-кість їздок з грузом за день,

ze

Час на заванта-ження та розванта-

ження,

год

Склад автомо-білів за спис-ком,

Аu

Кіль-кість автомобілів у роботі,

Аe

1


2


3


4


5ГАЗ-53

25


25


25


25


25

22


21


22


23


22

13


12,5


12,7


11,8


12

4,0


3,9


3,8


4,0


3,7

18


20


25


26


24

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець

10


12


15


10


8

0,4


0,4


0,3


0,4


0,5

42


78


66


15


12

40


72


62


13


10


Рішення

Час перебування кожної одиниці парку рухомого складу в одному або іншому стані визначається у днях (Д) або годинах (t). Календарний час (дні, години) перебування автомобіля на АТП Дu (tu) можна розділити на час перебування його в стані готовим до експлуатації Дгe (tг.э.), в експлуатації Дe (to), у ТО та IIP Др (tр), час простою у справному стані Дп (tп). Таким чином,

Дu = Дгe + Др = Дe + Др + Дп.

Для всього парку рухомого складу використовується сумарне число автомобілів-днів АД ( автомобіле-годин Аt) перебування в одному або іншому стані всіх одиниць парку рухомого складу

АД =

Таким чином, для парку, наприклад, календарні автомобіле-дні

АДu =

АДu = АДге + АДр = АДе + АДр + АДп.

За допомогою розглянутих показників можна розрахувати тільки загальний час перебування автомобілів у різних станах.

Для оцінки ступеня використання парку рухомого складу з часу прийнята система відносних показників: коефіцієнт технічної, випуску рухомого складу на лінії, використання рухомого складу, використання робочого часу та використання часу доби.

1. Визначення коефіцієнта використання рухомого складу

= 0,803.

2. Визначення коефіцієнта використання пробігу

= 0,852.

3. Визначення коефіцієнта використання часу доби4. Визначення коефіцієнта використання робочого часу=0,647.

5. Визначення середньодобового пробігу

=316,6 км.

6. Визначення середньої довжини їздки з вантажем

=22,1 км.

7. Визначення середнього значення коефіцієнта статичного використання вантажопідйомності

= 0,969.

8. Визначення експлуатаційної швидкості руху

Ve = 25,1 км/г.

9. Визначення технічної швидкості руху автомобілів10. Визначення продуктивності інвентарного парку автомобілів– коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності

= 0,967.


^ 6 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1. Єдина транспортна система та її призначення у розвитку економіки країни.

2. Техніко-експлуатаційні показники основних видів транспорту.

3. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту.

4. Значення автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі країни.

5. Показники використання рухомого складу за часом.

6. Показники використання рухомого складу за пробігом та вантажністю.

7. Вимірювачі швидкості руху автомобілів.

8. Продуктивність рухомого складу та шляхи її підвищення.

9. Оцінка досконалості конструкції автомобіля за його експлуатаційними властивостями.

10. Оцінка ефективності використання автомобіля.

11. Відстань перевезень, коефіцієнт використання пробігу та їх вплив на продуктивність рухомого складу.

12. Технічна швидкість руху автомобіля, час простою під навантаженням-розвантаженням та їх вплив на продуктивність рухомого складу.

13. Державна та технічна класифікація автомобільних шляхів.

14. Технічна характеристика елементів шляхів у плані, у поперечному та повздовжньому профілях.

15. Безпека системи водій-автомобіль-довкілля.

16. Активна та пасивна безпека автомобіля.

17. Шляхові покриття. Взаємодія шляху і автомобіля.

18. Вагові та габаритні обмеження автомобілів.

19. Вплив конструкції елементів шляхів на безпеку руху.

20. Особливості експлуатації автомобілів в гірських умовах.

21. Вимоги до конструкції автомобілів при експлуатації їх у гірських умовах.

22. Умови експлуатації. Вплив вимог експлуатації на розвиток конструкції автомобілів.

23. Основні види автомобільних перевезень.

24. Післяаварійна та екологічна безпеки автомобіля.

25. Особливості експлуатації автомобілів в умовах холодного клімату.

26. Запуск двигуна в умовах холодного клімату.

27. Методи та засоби запуску двигуна автомобіля в умовах холодного клімату.

28. Дефекти автомобілів, які виникають при експлуатації автомобілів в умовах холодного клімату.

29. Природно-кліматичні зони та їх характеристика.

30. Вимоги до конструкції автомобілів, які працюють в умовах холодного клімату.

31. Особливості умов роботи водія та поїздки пасажирів в умовах холодного клімату.

32. Особливості експлуатації автомобілів в умовах сухого жаркого клімату.

33. Дефекти автомобілів, які виникають при експлуатації автомобілів в умовах жаркого клімату.

34. Вимоги до конструкції автомобілів при експлуатації в умовах жаркого клімату.

35. Собівартість перевезень. Складові собівартості перевезень та шляхи їх зниження.

36. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів які працюють в умовах вологого тропічного клімату.

37. Ергономічні показники автомобіля.

38. Перевезення вантажів у контейнерах і піддонах та вимоги до конструкції автомобілів.

39. Централізовані перевезення та вимоги до конструкції автомобілів.

40. Класи вантажів та їх зв'язок з конструкцією автомобілів.

41. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів при перевезенні вантажів у гірничорудній промисловості.

42. Економічна ефективність використання автомобілів та вимоги до їх конструкції.

43. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів в умовах міських перевезень.

44. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автобусів в умовах міських, приміських та міжміських перевезеннях пасажирів.

45. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції легкових автомобілів-таксі та індивідуального використання.

46. Види автомобільних перевезень та їх класифікація. Міжнародні автомобільні перевезення.

47. Класифікація вантажів та вимоги до типажу рухомого складу.

48. Надійність та її складові.

49. Методи виконання технічного обслуговування автомобілів.

50. Фізичні основи зміни технічного стану автомобіля у процесі експлуатації.

51. Призначення технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

52. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

53. Види технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

54. Періодичність технічного обслуговування та її корегування за категоріями умов експлуатації.

55. Діагностика технічного стану автомобілів та її місце у технічному процесі ТО.

56. Методи і засоби діагностування автомобілів.

57. Діагностування КШМ і ГРМ за тиском у кінці такту стиснення.

58. Діагностування та технічне обслуговування системи живлення двигуна.

59. Діагностування та технічне обслуговування електрообладнання автомобілів.

60. Технологія виконання, обладнання та вимоги до конструкції автомобілів при заправних, прибиральних та мийних роботах.

61. Види спрацювання деталей.

62. Основні фактори, які визначають швидкість зміни технічного стану автомобіля.

63. Технологія виконання, обладнання та вимоги до конструкції автомобілів при кріпильних, мастильних та шинних роботах.

64. Технологія виконання, обладнання та вимоги до конструкції автомобілів при контрольно-регулювальних роботах.

65. Поточний ремонт автомобілів та його характеристика.

66. Основні поняття про технологічний процес капітального ремонту автомобілів.

67. Основні види робіт при поточному ремонті.

68. Вимоги до експлуатаційної технологічності автомобіля.

69. Капітальний ремонт та його економічна доцільність.

70. Технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту автомобілів.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Артемьев СП. Развитие и организация международных автомобильных перевозок. – М.: Транспорт, 1984. – 222 с.

 2. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевози. – М.: Транспорт, 1984. – 336 с.

 3. Афанасьев Л.Л. и др. Конструктивная безопасность автомобиля. – М.: Машиностроение, 1983. – 212 с.

 4. Бабков В.Ф. Автомобильные дороги. – М.: Транспорт, 1983. – 280 с.

 5. Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. – Минск: Высшая школа, 1985. – 284 с.

 6. Великанов Д.П. Эксплуатационные качества автомобилей. – М.: Транспорт, 1962. – 396 с.

 7. Великанов Д.П. Автомобильные транспортные средства. – М.: Транспорт, 1977. – 326 с.

 8. Великанов Д.П. Развитее автомобильных транспортных средств. – М.: Транспорт, 1984. – 120 с

 9. Высоцкий М.С. Автомобили. Основы проектирования. – Минск: Высшая школа, 1987. – 152 с.

 1. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. – Харьков: Высшая школа, 1984. – 310 с.

 2. Гохман В.А. и др. Общий курс автомобильных дорог. – М.: Высшая школа, 1976. – 285 с.

 3. Конарчук В.Е. и др. Техническое обслуживание, ремонт и хранение АТС. – В 3-х книгах. – Киев: Высшая школа, 1991. – 345 с.

 4. Королев А.И. и др. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей: Учебник для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1972 – 352 с.

 5. Крамаренко Г.В. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. – М.: Транспорт, 1983. – 487 с.

 6. Кугель P.B. Надежность машин массового производства. – М.: Машиностроение, 1981. – 243 с.

 7. Маслов H.H. Организация капитального ремонта автомобилей. – Киев: Техника, 1977. – 320 с.

 8. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине ОЭ и РА. (Ч. 1.) для студентов дневной и заочной форм обучения по спец. 7.090211 – "Колесные и гусеничные транспортные средства". – Кременчуг, 1999. – 50 с.

 9. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине ОЭ и РА. (Ч. 2.) для студентов дневной и заочной форм обучения по спец. 7.090211 – "Колесные и гусеничные транспортные средства". – Кременчуг, 1999. – 38 с.

 10. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей. Рабочая программа, методические указания и задания на контрольные работы. – Л: СЗПИ, 1982. – 27 с.

 11. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы водитель – автомобиль – дорога – среда. – М.: Машиностроение, 1986. – 215 с.

 12. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1988. – 328с.

 13. Техническая эксплуатация автомобилей под редакцией Е.С. Кузнецова. – М.: Транспорт, 1991. – 416 с.

 14. Шумик С.В. Лабораторный практикум по ТЭА. – Минск: Высшая школа, 1984. – 176 с.

 15. Робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної робота з дисципліни "Основи експлуатації та ремонту автомобілів" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090211 "Колісні та гусеничні транспортні засоби". Кременчук, 2000. 25 с.Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЙІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА «АВТОМОБІЛІ ТА ТРАКТОРИ»

1   2   3

Схожі:

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання до I модульного контролю з дисципліни „Основи експлуатації та ремонту автомобілів”
Основні недоліки та переваги автотранспорту у порівнянні з іншими видами транспорту
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon«основи експлуатації та ремонту автомобілів»
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon2. Код модуля: ерат 6064 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів»
Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальноїдисципліни "основи ергономіки та дизайну автомобілів" для студентів денної та
У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технічне обслуговування І ремонт автомобіля”
Система технічної експлуатації автомобілів І її зв’язок з основним виробничим процесом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи