Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
НазваНавчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
Сторінка3/3
Дата01.06.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛІ ТА ТРАКТОРИ. ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ»


Виконав Петров О.Н.

Група ТЗ-10-1з сп

Шифр 201356

Перевірив Усик М.І.


КРЕМЕНЧУК 2011


Додаток Б

Таблиця вибору даних до виконання контрольної роботи

Остання

цифра шифру

Передостання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

34,68

2

35,69

3

36,70

4

37,71

5

38,72

6

39,73

7

40,74

8

41,45

9

42,76

10

43,77

2

11

44,78

12

45,79

13

46,80

14

47,81

15

48,82

16

49,83

17

50,84

18

51,85

19

52,86

20

53,87

3

21

54,88

22

55,89

23

56,90

24

57,91

25

58,92

26

59,93

27

60,94

28

61,95

29

62,96

30

63,97

4

31

64,98

32

65,99

33

66,100

34

67,101

1

70,66

2

71,65

3

72,64

4

73,63

5

74,62

6

75,61

5

7

76,60

8

77,54

9

78,58

10

79,57

11

80,56

12

81,55

13

82,54

14

83,53

15

84,52

16

85,51

6

17

86,50

18

87,44

19

88,48

20

89,47

21

90,46

22

91,45

23

92,44

24

93,43

25

94,42

26

95,41

7

27

96,40

28

97,39

29

98,38

30

99,37

31

100,36

32

101,35

33

102,34

34

103,32

1

104,33

2

103,34

8

3

102,35

4

101,36

5

100,37

6

99,38

7

98,39

8

97,40

9

96,41

10

95,42

11

94,43

12

93,44

9

13

92,45

14

91,46

15

90,47

16

89,48

17

88,49

18

87,50

19

86,51

20

85,52

21

84,53

22

83,54

10

23

82,55

24

81,56

25

80,57

26

79,58

27

78,54

28

77,61

29

76,62

30

75,63

31

74,64

32

73,65Додаток В

^ Таблиця для вибору варіанту розрахункового завдання

Таблиця В-1


Остан-ня

цифра

шифру

Гру-

па

авто-

мобі-

лів

Модель

авто-

мобіля

Кален

дарне

число днів

Число

робо-

чих днів

Час

у на-

ряді

(год)

Фактич-

не на-

ванта-

ження,

т

Від-

стань

пере-

возок,

км

Вид

заван-

таження

Число їздок одного автомо

біля з грузом за день

Час на наванта-ження та розванта-

ження на одну їздку, год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


2


3


41

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5


ЗІЛ-130-76


ГАЗ-53А


ЗІЛ-130-76


МАЗ-533530

30

30

30

30

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

50

50

50

50

50


28

27

26

27

28

22

21

22

23

22

27

28

26

27

25

45

46

47

43

44


12,5

9,6

12,8

14

12

13

12,5

12,7

11,8

12

12

12,5

14

13

13,5

12,5

14

11,8

13

12


4,6

4,7

4,8

4,75

4,9

4,0

3,9

3,8

4,0

3,7

4,6

4,9

4,9

4,8

4,7

7,8

8,0

7,5

7,7

7,8


15

12

20

30

26

18

20

25

26

24

18

22

29

32

25

15

18

10

20

19


в один кінець

у два кінці

в один кінець

в один кінець

в один кінець

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець

у два кінці

у два кінці

в один кінець

в один кінець

в один кінець

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець


10

18

9

6

6

10

12

15

10

8

14

12

8

8

10

7

12

17

12

7


0,3

0,25

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,6Продовження табл. В-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5


6


7


8


9


0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ГАЗ-52-03


МАЗ-5429

з напів-

причепом


МАЗ-8549


КамАЗ-

5320


ЗІЛ-130-76


КамАЗ-5320

50

50

50

50

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

46

46

46

46

46

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

46

48

47

48

46

38

37

36

38

37

37

38

36

38

37

40

38

42

40

40

50

52

51

53

48

44

43

45

46

44

10,5

10,8

12

16

14

14

15

16

14

14

12,0

12,5

13,0

14,0

14,0

14

16

13

14

14

12

11,5

12,5

13

12

10,5

12,5

14

16

13

2,4

2,3

2,5

2,5

2,4

13

13,3

13,5

13,2

13,1

8

7,8

7,6

8

7,4

8

7,7

7,8

8

7,9

5,6

5,8

5,8

5,9

6,0

7,5

8,0

7,7

7,6

7,9

6

8

10

12

7

30

20

24

28

32

5

8

7

6

12

18

25

15

12

20

18

20

25

30

18

8

10

12

16

20

в один кінець

в один кінець

у два кінці

у два кінці

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець

в один кінець

в один кінець

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

в один кінець

у два кінці

в один кінець

в один кінець

в один кінець

у два кінці

у два кінці

у два кінці

13

11

16

19

16

11

14

14

12

10

20

18

19

20

22

14

15

14

13

13

14

12

8

10

9

12

13

17

17

12

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,5

0,6Таблиця В-2

Параметр

Група

автомобілів

Варіант (передостання цифра шифру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Списочний

склад


1

2

3

4

5

58

44

46

60

50

64

44

36

56

40

72

40

25

42

61

42

78

66

15

12

10

60

40

18

22

82

70

41

64

17

12

62

18

41

40

32

28

12

17

80

12

10

72

90

65

18

24

42

60

80

Число автомобілів

на лінії

1

2

3

4

5

53

38

42

56

46

60

42

34

46

38

68

38

23

39

58

40

72

62

13

10

9

58

38

16

21

80

68

39

64

16

11

60

17

39

38

30

27

11

17

78

12

8

70

87

60

16

20

40

50

78Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.05050305 – «Колісні та гусеничні транспортні засоби»


Укладач доцент Микола Іванович Усик

Відповідальний за випуск зав. Кафедри автом. і тракт. д.т.н., проф. А.П.Солтус


Підп. до др. . Формат 6084 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. . Наклад прим. Зам. № . Безкоштовно.


Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

1   2   3

Схожі:

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання до I модульного контролю з дисципліни „Основи експлуатації та ремонту автомобілів”
Основні недоліки та переваги автотранспорту у порівнянні з іншими видами транспорту
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon«основи експлуатації та ремонту автомобілів»
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon2. Код модуля: ерат 6064 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів»
Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальноїдисципліни "основи ергономіки та дизайну автомобілів" для студентів денної та
У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технічне обслуговування І ремонт автомобіля”
Система технічної експлуатації автомобілів І її зв’язок з основним виробничим процесом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи