Фірмове обслуговування транспортних засобів” icon

Фірмове обслуговування транспортних засобів”
Скачати 64.02 Kb.
НазваФірмове обслуговування транспортних засобів”
Дата01.06.2012
Розмір64.02 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольної роботи

з навчальної дисципліни

ФІРМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”

для студентів заочної форми навчання

зі спеціальності

7.090258 – „АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО”

(у тОМУ чИСЛІ скорочениЙ термін навчання)


Кременчук 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090258 „Автомобілі та автомобільне господарство” (у тому числі скорочений термін навчання)


Укладач асист. М.Б. Бурлига

Рецензент к.т.н., доц. В.В. Павленко

Кафедра „Автомобілі та трактори”


Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ________ від _______ _______________ 2010 р.

Заступник голови методичної ради ________________ доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


1 Вступ ……………............................................................................................. 4

2 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи ......... 5

3 Контрольне завдання ……………................................................................... 6

Список літератури ............................................................................................... 7

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи ….. 8


ВСТУП


Відповідно до навчального плану для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» (у тому числі скорочений термін навчання) передбачено виконання контрольної роботи.

Мета контрольної роботи: поглиблене ознайомлення студентів із задачами фірмового обслуговування транспортних засобів, питаннями технічної підготовки автомобільної техніки до експлуатації, обґрунтування та призначення оптимальних режимів технічного обслуговування автомобілів, організація та планування ремонтних робіт виробництва.

Контрольна робота є одним із важливих видів самостійної роботи студентів. Вона сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок самостійної інженерної діяльності, що необхідно майбутньому фахівцеві.

У методичних вказівках з навчальної дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» щодо виконання контрольної роботи дається пояснення про хід виконання контрольної роботи, вибір варіантів та наводиться перелік рекомендованих літературних джерел.


^ 1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи


Контрольна робота з навчальної дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» виконується відповідно до навчального плану зі спеціальності 7.090258 – «Автомобілі та автомобільне господарство» та графіка навчального процесу заочної форми навчання.

Передбачено виконання однієї контрольної роботи, яка налічує шість завдань.

 1. Аналіз вихідних даних.

 2. Вибір раціонального способу відновлення деталі та розроблення плану операцій технологічного процесу.

 3. Розрахунок припусків на механічну обробку.

 4. Вибір обладнання, різального та вимірювального інструментів.

 5. Розрахунок режимів обробки.

 6. Технічне нормування та заповнення технологічної документації.

Контрольна робота виконується за методичними вказівками щодо практичних робіт з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» на аркушах форматом А 4. Зразок оформлення титульної сторінки поданий у додатку А.

Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою в заліковій книжці.


2 Контрольне завдання


Виконати відновлення шийок під підшипники вала-шестерні, див. рисунок 1.

Відповідно до варіанта контрольної роботи, див. табл. 1Рисунок 1.– Вал-шестірня


Таблиця 1 – Варіанти контрольної роботи

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розмір, d

40К6

42К6

44К6

46К6

46К6

50К6

52К6

55К6

60К6

62К6

Матеріал

Сталь 12ХНЗАСписок літератури


 1. Градиль В.П., Моргун А.К., Егошин Р.А.– Справочник по единой системе конструкторской документации. - Х.: Прапор, 1988. – 304с.

 2. Малышев Г.А. Справочник технолога авторемонтного производства. – М.: Транспорт, 1977. – 432с.

 3. Общемашиностроительные нормы режимов резания и времени для технического нормирования // Госкомтруд. – М.: Машиностроение, 1974. – 200с.

 4. Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении / Под ред. В.В. Бабука. – Минск: Вышейшая школа, 1987. – 255с.

 5. Режимы резания металлов / Под ред. Ю.В. Барановского. – М.: Машиностроение, 1972. – 408с.

 6. Справочник технолога-машиностроителя. – Т.1,2. / Под ред. А.Г. Касиловой, Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656с., 496с.

 7. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ю. – Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1985. – 224с.

 8. Шадричев В.А. Основы технологии автомобилестроения и ремонта автомобилей. – Л.: Машиностроение, 1976. – 560с.Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА «АВТОМОБІЛІ ТА ТРАКТОРИ»


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІРМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»


Виконав Петров М.О.

Група АГ-09-1з

Шифр 020265

Перевірив Бурлига М.Б.


КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.090258 – „Автомобілі та автомобільне господарство ” (у тому числі скорочений термін навчання)


Відповідальний за випуск

зав. кафедри «Автомобілі та трактори» __________ Солтус А.П.


Підп. до др._________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад 25 прим. Зам. № ________ Безкоштовно.


Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ фірмове обслуговування транспортних засобів для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фірмове обслуговування транспортних засобів” для студентів...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів»
Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Х. Далека, В.І. Коваленко, В. М. Шавкун методичні вказівки
Технічна експлуатація транспортних засобів". Частина 2: “Технічне обслуговування транспортних засобів” (для студентів 4-5 курсів...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconНазва модуля: Електронні пристрої та системи автотранспортних засобів
Моделювання комплексів та систем транспортних засобів, Системи керування електроприводами транспортних засобів, Електрообладнання...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів
Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів" (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 092201...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconТехнічна експлуатація транспортних засобів” Частина 1: „Діагностування вузлів І агрегатів транспортних засобів”
Частина 1: “Діагностування вузлів І агрегатів транспортних засобів” (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconСамостійно творча робота студентів з інформатики на матеріалі “ обслуговування транспортних засобів високої прохідності”

Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconПрограма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів»
Системні властивості (надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, естетичність та ін.) транспортних засобів та...
Фірмове обслуговування транспортних засобів” iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни Електричне обладнання транспортних засобів
Програма І робоча програма навчальної дисципліни Електричне обладнання транспортних засобів (для студентів 3, 4 курсів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи