Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни icon

Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни
Скачати 447.7 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір447.7 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з навчальної роботи

професор М.Ю. Коломоєць

“__” __________ 2005 рокуРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ „ТОКСИКОЛОГІЯ,


РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ”

на 2005-2006 навчальний рік

Факультет: - медичний

Спеціальність: - лікувальна справа, педіатрія, медична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: - спеціаліст

Кваліфікація: - лікар

Кафедра: - медицини катастроф та військової медицини

Курс: - п’ятий

Семестри: - 9, 10

Лекції: -

Семінарські заняття: - 8 год.

Практичні заняття: - 24 год.

ВСЬОГО: - 32 год.

Навчальні збори у військах – два тиждні (14 діб):

Курс: - п’ятий

Семестр: - 10

Практичні заняття: - 18 год.

РАЗОМ: 78 годин

Форма підсумкового контролю - 9 семестр – залік;

- 10 семестр – диф. залік;

- 10 державний комплексний випускний іспит.

^
Схвалено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

“__”_____________ 2005року (Протокол №______)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК
^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“__” ____________ 2005 року (Протокол № _____)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

Робоча навчальна програма з дисципліни „Токсикологія, радіологія і медичний захист” для студентів V курсів медичного факультету складена на підставі: 1. Наказ Міністра оборони України, Міністерства охорони здоров`я України від 18 липня 1996 року № 215/202 “Про введення в дію Положення, Учбової програми, типового штатного розкладу кафедр екстремальної і військової медицини та організацію їх роботи”.
 1. Наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".
 1. Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 року № 866 "Про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу".^

Основна мета дисципліниВивчити токсикологію бойових отруйних та сильнодіючих отруйних речовин, радіаційні фактори ядерного вибуху та при аваріях ядерних реакторів, військові та медичні засоби захисту від ядерної та хімічної зброї, радіаційних факторів при аваріях ядерних реакторів, бойових отруйних і сильнодіючих отруйних речовин.


^ 1.1 ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 • клініку та основні принципи лікування уражених отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами, компонентами ракетних палив і технічними рідинами;

 • основні уражаючі фактори ядерної зброї і радіаційні фактори при аваріях ядерних реакторів;

 • загальновійськові та медичні засоби захисту від ядерної та хімічної зброї, радіаційних факторів при аваріях ядерних реакторів, отруйних і сильнодіючих отруйних речовин;

 • зміст медичної допомоги ураженим іонізуючим випроміненням та бойовими і сильнодіючими отруйними речовинами;

 • праивла користування індивідуальними засобами захисту;

 • організацію, способи і засоби проведення спеціального оброблення при зараженні ОР і РР поранених і хворих на МПП;

 • організацію проведення радіаційної і хімічної розвідки, радіометричного, дозиметричного та хімічного контролю на МПП.


^ 1.2 ПОВИНЕН УМІТИ:

 • діагностувати ураження бойовими отруйними та сильнодіючими отруйними речовинами та надавати першу медичну, долікарську і першу лікарську допомогу;

 • розгорнути площадку часткового спеціального оброблення;

 • проводити індикацію отруйних речовин, алкалоїдів та солей важких металів за допомогою ПХР-МВ (МПХР);

 • здійснювати радіаційну розвідку, контроль радіоактивного зараження та опромінення за допомогою табельних дозиметричних приладів, які знаходяться на оснащенні в медичній службі ЗС;

 • застосовувати індивідуальні військові і медичні засоби захисту від зброї масового ураження (ЗМУ);

 • користуватися індивідуальними засобами захисту, засобами спеціального оброблення, правилами радіометричного, дозиметричного та хімічного контролю;

 • розгорнути площадку спеціального оброблення на МПП. Організувати роботу при надходженні уражених ОР і РР;

 • здійснювати контроль повноти санітарного оброблення уражених, які заражені радіоактивними речовинами;

 • виконати нормативи № 1 - 6 по захисту від зброї масового ураження та нормативи № 6 та № 7 з військово-медичної підготовки.

^ 1.3 ПОВИНЕН БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ:

 • з фізико-хімічними і токсичними властивостями бойових отруйних і сильнодіючих отруйних речовин, компонентами ракетних палив і технічними рідинами (для медичного і стоматологічного факультетів);

 • з оцінкою хімічної та радіаційної обстановки;

 • з наданням кваліфікованої медичної допомоги;

 • з порядком розгортання та роботи відділенням спеціального оброблення окремого медичного батальйону.^

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: „ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ І МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ”
^ Назва дисципліни

Зміст дисциплін необхідних для вивчення дисципліни: „Токсикологія, радіологія і медичний захист”


1. Загальнавійськова підготовка
 1. Топографічні карти

 2. Ведення робочої карти

 3. Організація механізованого (танкового) полку
2. Організація медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

 1. Сучасні види зброї та їх вплив на величину санітарних втрат;

 2. Сучасна система лікувально-евакуаційних заходів;

 3. Заходи медичної служби по захисту особового складу військ, частин і підрозділів медичної служби від ЗМУ;

 4. Основи організації забезпечення медичним майном частин і підрозділів;

 5. Медична служба механізованого (танкового) полку;

 6. Окремий медичний батальйон.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З дисципліни: „Токсикологія,

радіологія і медичний захист”

для студентів IV, V курсів медичного факультету ,

стеціальностей: „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медична психологія”, вос - 901000


^ ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ. ОСНОВИ ТОКСИКОКІНЕТИКИ, ТОКСИКОДИНАМІКИ І ТОКСИКОМЕТРІЇ.

Предмет і завдання військової токсикології. Хімічна зброя її уражаюча дія. Класифікація отруйних речовин. Токсикокінетика, токсикодинаміка і токсикометрія.


^ ТЕМА 2. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ НЕРВОВО-ПАРАЛІТИЧНОЇ ДІЇ.

Фізико-хімічні і токсичні властивості зарину, зоману і V-газів. Механізм дії і патогенез інтоксикації. Перебіг отруєння. Профілактика та лікування отруєнь. Зміст медичної допомоги ураженим в вогнищі і етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 3. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ШКІРНО-НАРИВНОЇ ДІЇ.

Фізико-хімічні та токсичні властивості сірчистого іприту та люїзиту. Механізм дії та патогенез інтоксикації. Клініка уражень і особливості її проявлення при різних шляхах надходження. Профілактика уражень та основні принципи лікування.

Зміст медичної допомоги у хімічних вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 4. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ЗАГЕЛЬНООТРУЙНОЇ ДІЇ. ОКСИД ВУГЛЕЦЮ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТОКСИЧНІ ВЛАСТИ­ВОСТІ СИНІЛЬНОЇ КИСЛОТИ ТА ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ.

Механізм дії і патогенез інтоксикації. Клініка уражень. Профілактика уражень. Антидотна та симптоматична терапія. Зміст медичної допомоги ураженим у хімічних вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 5. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ЗАДУШЛИВОЇ ДІЇ.

Фізико-хімічні та токсичні властивості фосгену. Механізм дії І патогенез інтоксикації. Клініка уражень. Загальні принципи лікування. Зміст медичної допомоги ураженим у хімічних вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 6. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ.

Фізико-хімічні та токсичні властивості хлорацетофенону адамситу, Cl-Ec, Cl-Ар.

Патогенез інтоксикацій. Клініка отруєнь. Профілактика уражень. Основні принципи лікування. Зміст медичної допомоги ураженим у хімічних вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 7. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ПСИХОТОМІМЕТИЧНОЇ ДІЇ.

Фізико-хімічні та токсичні властивості Бі-зет та ДЛК. Механізм дії і патогенез інтоксикації . Клініка уражень. Антидотна і симптоматична терапія. Загальні принципи лікування Зміст медичної допомоги ураженим у хімічних вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 8. АВАРІЇ НА ХІМІЧНО- НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ. СИЛЬНО­ДІЮЧІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ.

Поняття про хімічно - небезпечні об'єкти СДОР. Токсикологічна класифікація СДОР . Механізм дії і патогенез інтоксикації. Клініка уражень. Загальні принципи лікування. Медико-тактична характеристика вогнищ ураження СДОР. Загальні принципи надання допомоги у вогнищі і на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 9. КОМПОНЕНТИ РАКЕТНИХ ПИЛИВ. ТЕХНІЧНІ РІДИНИ.

Коротка характеристика фізико-хімічних і токсичних властивостей компонентів ракетних палив (азотна кислота, оксиди азоту, гідразін та ін.), технічних рідин (метиловий спирт, етиленгліколь, дихлоретан, трихлор етилен).

Механізм дії. Особливості клінічної картини отруєнь. Перша медична допомога. Основні принципи лікування.


^ ТЕМА 10 ГІПОКСИЧНІ СТАНИ. ПОЛЬОВА КИСНЕВА АПАРАТУРА. ПРИЛАДИ ШТУЧНОГО ДИХАНН Я

Класифікація гіпоксій. Види токсичних гіпоксій. Види токсичних гіпоксій, які виникають при ураженнях отруйними речовинами .

Табельна киснева апаратура та прилади штучної вентиляції легень.

Призначення, принципи будови та правила роботи з приладами у незараженій та зараженій атмосфері. Заходи безпеки при користуванні киснем з підвищеним тиском.


^ ТЕМА 11. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.

Принциповий устрій ядерної зброї. Характеристика вражаючих фак­торів ядерного вибуху. Медико-тактична характеристика вогнищ та особливості санітарних втрат. Організація медичної допомоги у вогнищах та на етапах медичної евакуації.


^ ТЕМА 12. ЯДЕРНІ АВАРІЇ.

Типи аварій на АЕС. Характеристика вражаючих факторів при аваріях ядерних реакторів. Медико-тактична характеристика вогнищ. Особливості ліквідації наслідків ядерної аварії. Участь військових і військових медичних формувань у ліквідації наслідків аварії.


^ ТЕМА 13. МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ТА ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН. МЕТОДИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ.

Індивідуальні медичні засоби захисту. Призначення та правила користування. Аптечка індивідуальна (АІ), її призначення та правила користування. Медичні засоби профілактики, надання допомоги та лікування уражених отруйними речовинами та іонізуючим випромінюванням, які містяться у сумках та комплектах медичної служби: сумка санітарна (СС), сумка медична військова (СМВ), сумка лікаря військового (СЛВ); комплекти: ПФ - (фельдшерський), В-3 (спеціальна допомога), ЛУЧ ( лікарські засоби для лікування уражених іонізуючим випромінюванням), ОР (лікарські засоби для лікування уражених ОР), УТ (токсикологічний) їх призначення та правила користування .


^ ТЕМА14.ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ.

Класифікація засобів захисту та їх призначення. Засоби захисту органів дихання. Фільтруючі протигази, їх призначення, принципи будови. час захисної дії. Респіратор. Шолом для поранених у голову (ШР). Гопкалітовий патрон. Ізолюючі протигази, їх призначення, принципи будови. Фізіолого-гігієнічна оцінка засобів захисту органів дихання. Медичний контроль за протигазним тренуванням. Протипоказання до користування фільтруючим протигазом.

Засоби захисту шкіри: їх призначення, принцип будови, фізіолого-гігієнічна оцінка.

Колективні засоби захисту, призначення, принципи їх улаштування. Санітарно-гігієнічні вимоги до сховищ. Використання колективних засобів захисту для розгортання етапів медичної евакуації.


^ ТЕМА 15. СПЕЦІАЛЬНЕ ОБРОБЛЕННЯ

Задачі та види спеціального оброблення.

Табельні дегазуючі і дезактивуючі речовини та рідини. Табельні засоби санітарного оброблення, дегазації та дезактивації. Схема розгортання та організація роботи площадки спеціального оброблення медичного пункту полку та відділення спеціального оброблення окремого медичного батальйону дивізії. Організація проведення часткового та повного санітарного оброблення у військових медичних частинах (установах).

Порядок дегазації і дезактивації медичного майна та техніки. Медичний контроль та заходи безпеки при проведенні спеціального оброблення.


^ ТЕМА 16. ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ

ОБСТАНОВКИ.

Організація і проведення радіаційної розвідки, радіометричного контролю та контролю випромінювання у військах, медичних підрозділах і частинах. Допустимі величини радіоактивного зараження різних пред­метів. продовольства, води та доз опромінювання особового складу. Технічні засоби радіаційної розвідки, радіометричного контролю та контролю випромінювання. Принципи будови та правила роботи.

Характеристика зон радіаційного зараження при наземному ядерному вибуху. Оцінка радіаційної обстановки. Мета та задачі. Вихідні дані. Оцінка небезпеки радіаційного опромінення. Прийняття рішення.


^ ТЕМА 17. ІНДИКАЦІЯ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.

Організація хімічної розвідки у військах, медичних підрозділах і частинах. Методи індикації ОР. Технічні засоби хімічної розвідки та індикації ОР у польових умовах (ПХР-МВ, МПХР, РПХР, ГСП, МПХЛ. АП-1), їх призначення, будова. Зараження ОР води і продуктів харчування. Правила відбору проб для аналізу. Визначення у воді І харчових продуктах ОР, солей важких металів та алкалоїдів за допомогою ПХР-МВ (МПХР). Складання документації. Медико-тактична характеристика хімічних вогнищ.

Цілі, методи, послідовність оцінки хімічної обстановки. Одержання вихідних даних, використання графічної частини, оцінка обстановки. висновки і прийняття рішення.


^ ТЕМА 18. ЗАХОДИ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ПО ЗАХИСТУ ВІД ЯДЕРНОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ.

Захист військ, об'єктів тилу населення від зброї масового ураження. Заходи медичної служби по захисту особового складу військ населення від ядерної і хімічної зброї. Особливості захисту військ від радіаційних факторів при аваріях на АЕС і хімічно-небезпечних об'єктах.

Захист медичних підрозділів і частин. Сили і засоби медичної служби для проведення заходів по захисту військ від ядерної і хімічної зброї.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ навчальних зборів у військах

з дисципліни: „Токсикологія, радіологія

і медичний захист” для студентів V курсУ медичного факультету , стеціальностей: „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медична психологія”, вос - 901000


^ ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ. ПРИЙОМИ І СПОСОБИ ДІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НА МІСЦЕВОСТІ, ЯКА ЗАРАЖЕНА РАДІОАКТИВНИМИ І ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ.

Правила користування фільтруючим протигазом, загальновійськовим захисним комплектом. Протигазову тринування. Умови використання нормативів ЗЗМЗ № 1. Перевірка герметичності протигаза, прийоми користування несправним протигазом в зараженій атмосфері. Виконання нормативу з ЗЗМЗ № 2.

Прийоми надівання протигазу на ураженого. Порядок виконання нормативу з військово-медичної підготовки (ВМП) № 6.

Шолом для поранених в голову, порядок його надівання на пораненого. Аптечка індивідуальна (АІ), правила користування шприц-тюбиком, порядок виконання нормативу з ВМП № 7.

Дії особового складу із спалахом ядерного вибуху, порядо киконання нормативу ЗЗМЗ № 4. Сигнали і порядок сповіщення про радіоактивну і хімічну забрудненість. Дії особового складу по сигналам сповіщення. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 5, 6. Подолання місцевості, яка заражена радіоактивними і отруйними речовинами.


^ ТЕМА № 2 РОЗГОРТАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЛОЩАДКИ ЧАСТКОВОГО САНІТАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ (ЧСО) МПП. ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ ЧАСТКОВОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ.

Вибір місця для площадки (ЧСО) медичного пункту полку. Розгортання, обладнання площадки. Часткове санітарне оброблення поранених і хворих, заражених радіоактивними і хімічними речовинами. Часткова дегазація, дезактивація обмундирування, медичного майна і санітарного транспорту.

Прийоми і засоби часткового спеціального оброблення. Дегазація і дезактивація зброї. Прийоми і засоби ЧСО.


^ ТЕМА № 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ І ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ, РАДІОМЕТРИЧНОГО, ДОЗИМЕТРИЧНОГО І ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В МЕДИЧНИХ ПІДРОЗДІЛАХ.

Радіаційна і хімічна розвідка території на місцевості розгортання МПП. Виконання нормативу з ЗЗМЗ № 8. Визначення наявності зараження радіоактивними і отруйними речовинами медичного майна, санітарного транспорту, поранених і хворих, які поступають на етап медичної евакуації. Організація і проведення дозиметричного контролю на МПП.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни:

“Токсикологія, радіологія і медичний захист”

для студентів V курсу, медичного факультету № 1, № 2 та № 3

спеціальність “Лікувальна справа”, „Педіатрія”,

ВОС – 901000


п/п

Назва теми

К-ть годин

1.

Т. №2 Отруйні речовини нервово-паралітичної дії.

4

2.

Т. № 3 Отруйні речовини шкірно-наривної дії.

2

3.

Т. № 4 Отруйні речовини загальноотруйної дії. Окис вуглецю.

2

4.

Т. № 5 Отруйні речовини задушливої дії.

2

5.

Т. № 8 Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах. Сильнодіючі отруйні речовини.

2

6.

Т. № 10 Гіпоксичні стани. Польова киснева апаратура і прилади штучної вентиляції легень.

2

7.

Т. № 12 Ядерні аварії.

2

8.

Т. № 16 Дозиметричний контроль. Оцінка радіаційної обстановки.

4

9.

Т. № 17. Індикація отруйних речовин. Оцінка хімічної обстановки.

4

Всього:

24^
Схвалено на засіданні кафедри

“___”_____________ 2005року (Протокол №________)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“___” ______________ 2005 року (Протокол № ________)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять з дисципліни:

“Токсикологія, радіологія та медичний захист”

для студентів V курсу, медичного факультету № 1, № 2 та № 3

спеціальність “Лікувальна справа”, „Педіатрія”,

ВОС – 901000


п/п

Назва теми

К-ть годин

1.

Т. № 2 Отруйні речовини нервово-паралітичної дії

2

2.

Т. № 3 Отруйні речовини шкірнонаривної дії

2

3.

Т. №4 Отруйні речовини загальноотруйної дії. Оксид вуглецю

2

4.

Т. № 10 Гіпоксичні стани. Польова киснева апаратура і прилади штучного дихання

2

Всього:

8^Схвалено на засіданні кафедри

“___”_____________ 2005року (Протокол №________)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“___” ______________ 2005 року (Протокол № ________)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять навчальних зборів у військах

з дисципліни: “Токсикологія, радіологія та медичний захист”

для студентів V курсу, медичного факультету № 1, № 2 та № 3

спеціальність “Лікувальна справа”, „Педіатрія”,

ВОС – 901000


п/п

Назва теми

К-ть годин

1.

Т. № 1. Використання індивідуальних засобів захисту. Прийоми і способи дії особового складу на місцевості, яка заражена радіоактивними і отруйними речовинами.

6

2.

Т. № 2. Розгортання і організація роботи площадки часткового санітарного оброблення (ЧСО) МПП. Прийоми і засоби часткового спеціального оброблення.

6

3.

Т № 3. Організація і проведення радіаційної і хімічної розвідки, радіометричного, дозиметричного і хімічного контролю в медичних підрозділах.

6

Всього:

18^Схвалено на засіданні кафедри

“___”_____________ 2005року (Протокол №________)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“___” ______________ 2005 року (Протокол № ________)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк
^

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


З ДИСЦИПЛІНИ “ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ І МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ” ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СТУДЕНТАМИ V КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З СТЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: „ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, „ПЕДІАТРІЯ”, вос - 901000Організація медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

Номери тем при вивченні яких відпрацьовуються практичні навички

Кількість годин по програмі на практичні заняття

1. Проведення оксигенотерапії і штучного дихання за допомогою польової кисневої апаратури і приладів штучного дихання.

Т. 10

4 год.

2. Діагностика ураження бойовими та сильнодіючими отруйними речовинами та надання першої медичної, долікарської та першої лікарської допомоги.

Т. 2, 3, 4, 5, 8

16 год.

3. Проведення індикації отруйних речовин, алкалоїдів, солей важких металів за допомогою ПХР – МВ (МПХР).

Т. 17

4 год.

4. Проведення контролю радіаційного забруднення об’єктів і опроміненням особового складу з допомогою табельних дозиметричних приладів які знаходяться на оснащенні медичної служби ЗС.

Т. 16

4 год.

5. Оцінка радіаційного і хімічної обстановки.

Т. 14, 16

4 год.^
Схвалено на засіданні кафедри

“___”_____________ 2005року (Протокол №________)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“___” ______________ 2005 року (Протокол № ________)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк
^

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


З ДИСЦИПЛІНИ “ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ І МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ” ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СТУДЕНТАМИ V КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З СТЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: „ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, „ПЕДІАТРІЯ”, вос - 901000, під час навчальних зборів у військахОрганізація медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

Номери тем при вивченні яких відпрацьовуються практичні навички

Кількість годин по програмі на практичні заняття

1. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 1.

Т. № 1

6

2. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 2.

3. Виконання нормативів з ВМП № 6.

4. Виконання нормативів з ВМП № 7.

5. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 4.

6. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 5.

7. Виконання нормативів з ЗЗМЗ № 6.

8. Застосування засобів часткового спеціального оброблення.

Т. № 2

6

9. Розгортання площадки ЧСО.

10. Проведення індикації отруйних речовин, алкалоїдів, солей важких металів за допомогою ПХР – МВ (МПХР).

Т. 3

6

11. Виконання нормативу з ЗЗМЗ № 8.^
Схвалено на засіданні кафедри

“___”_____________ 2005року (Протокол №________)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк


^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“___” ______________ 2005 року (Протокол № ________)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.Бірюк

^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався па попередніх курсах загальної військової підготовки та організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану, що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання контрольних робіт, для чого використовуються питання для контрольних робіт та білети.

^ Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування; вирішення тестових завдань різного ступеня важкості, розв'язання ситуаційних задач.


^ Проміжний контроль знань студентів проводиться шляхом письмово-усного опитування студентів по пройденому матеріалу за осінній (ІХ) семестр.


Підсумковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення диференційного заліку, який проводиться в усно-письмовій формі. У студентів з'ясовують знання теоретичного матеріалу згідно екзаменаційної програми, а також методику засвоєних практичних навичок. Поряд з цим студенти виконують практичні навички, що також враховується при виставленні екзаменаційної оцінки.


Перелік питань для диференційованого заліку з дисципліни: „Токсикологія, радіологія і медичний захист” для студентів V курсу, медичного факультету № 1, № 2 та № 3, спеціальностей: „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Медична психологія” 1. Шляхи надходження отруйних речовин в організм і їх виділення. Поняття про системи хімічної зброї.

 2. Індивідуальні медичні засоби захисту (АІ, ІПП-8), призначення і правила користування.

 3. Профілактика уражень ОР нервово - паралітичної дії. Антидотна і симптоматична терапія уражених.

 4. Засоби захисту органів дихання. Загальновійськові фільтруючі протигази. Їх призначення, принцип влаштування, час захисної дії правила користування, фізіолого-гігієнічна оцінка.

 5. Загальні принципи антидотної і симптоматичної терапії при уражені ОР

 6. Зараження води і продовольства ОР. Правила відбору проб для аналізу. Складання документації з оцінки результатів дослідження.

 7. Характеристика уражаючих факторів ядерного вибуху. Вплив на організм людини радіоактивного зараження. Допустимі величини зараження різних променів.

 8. Фізико-хімічні і токсичні властивості зарину, зоману, Vі-газів. Механізм дії. Визначення ФОР в пробі води приладом ПХР-МВ (МПХР).

 9. Вплив на організм людини проникаючої радіації і радіоактивного зараження.

 10. Методи вимірювання радіоактивного зараження особового складу, поверхонь різних об'єктів води і продовольства на гама-випромінюванню.

 11. Медико-тактична характеристика хімічних осередків.

 12. Медичні засоби профілактики, надання допомоги і лікування уражених іонізуючим випромінюванням, що знаходиться в сумках і комплектах військово-медичної служби (СМВ, ПФ, В-3, ЛУЧ), їх призначення і правило користування.

 13. Механізм дії і патогенез інтоксикації ОР нервово-паралітичної дії

 14. Класифікація військових засобів захисту. Поняття при індивідуальні засоби захисту, їх призначення. Підготувати загальновійськовий фільтруючий протигаз до використання.

 15. Профілактика уражень ОР нервово-паралітичної дії. Антидотна і симптоматична терапія.

 16. Ізолюючі протигази. Їх призначення, принцип обладнання, правила користування їх фізіологічно-гігієнічна оцінка.

 17. Фізико-хімічні і токсичні властивості іприту та люїзиту Визначення іприту в пробі води приладом ПХР-МВ (МПХР).

 18. Особливості виникнення санітарних втрат у ядерних осередках.

 19. Клініка та надання медичної допомоги при ураженнях шкіри іпритом

 20. Технічні засоби радіаційної розвідки і радіометричного контролю. Підготувати прилад ДП-5В до роботи та виміряти рівень радіації по місцевості.

 21. Зміст медичної допомоги ураженим ОР нервово-паралітичної дій в осередку і на Е.М.Е.

 22. Поняття про дози зовнішнього опромінення і величини зараження різних предметів РР.

 23. Клініка уражень ОР нервово-паралітичної дії. Особливості перебігу отруєння при різних шляхах надходження ФОР в організм

 24. Поняття про колективні засоби захисту, їх призначення обладнання. Сан-гігієнічні вимоги до сховищ.

 25. Механізм дії іприту і люїзиту, патогенез інтоксикації.

 26. Мета та завдання радіометричного контролю (контролю ступеня зараження РР продуктів харчування приладом ДП-5В.

 27. Антидотна і симптоматична терапія уражень ОР шкірно-наривної дії.

 28. Мета і завдання дозиметричного контролю (контроль за опроміненням).

 29. Зміст медичної допомоги ураженим ОР шкірно-наривної дії в осередку і на Е.М.Е. Визначення іприту у пробі води прилади ПХР-МВ (МПХР).

 30. Підбір і перевірка загальновійськового фільтруючого протигазу. Медичний контроль за протигазовим тренуванням до використання фільтруючого протигазу.

 31. Диференційна діагностика уражень шкіри іпритом і люїзитом.

 32. Вплив на організм людини проникаючої радіації. Методика збору показань з хімічного дозиметру ДП-70 польовим колориметром ПК-56 М.

 33. Клінічна картина і терапія уражень очей іпритом та люїзитом.

 34. Засоби захисту шкіри їх призначення, принцип захисної дії, фізіолого-гігієнічна оцінка.

 35. Клініка отруєння хлором і аміаком, основні принципи лікування.

 36. Методи і організація контролю радіоактивного опромінення. Допустимі величини радіоактивного зараження продовольства і води.

 37. Клінічна картина і терапія уражень органів дихання іпритом і люїзитом. Показати методику подачі кисню ураженому приладом КІ-4 в зараженій і незараженій ОР атмосфері.

 38. Методи і організація контролю радіоактивного опромінення.

 39. Антидотна і симптоматична терапія уражених Бі-зет і ДЛК і атропіноподібними препаратами. Зміст і організація медичної допомоги ураженим Бі-зет і ДЛК в осередку і на ЕМЕ.

 40. Індивідуальні медичні засоби захисту (АІ, ІПП-8). Призначення і правила користування. Правила застосування засобів, що знаходяться в АІ.

 41. Фізико-хімічні властивості Бі-зет і ДЛК. Механізм дії і патогенез інтоксикації. Клініка уражень. Диференційна діагностика отруєння Бі-зет і ДЛК. Отруєння атропіноподібними препаратами.

 42. Методи і організація контролю радіоактивного опромінення.

 43. Особливості формування санітарних втрат і надання медичної допомоги ураженим при аваріях ядерних реакторів АВС.

 44. Профілактика уражень ОР нервово-паралітичної дії. Антидотна і симптоматична терапія.

 45. Загальновійськові фільтруючі протигази, їх призначення принцип обладнання, правила користування протигазом в зараженій атмосфері.

 46. Фізико-хімічні властивості окису вуглецю. Механізм дії і патогенез інтоксикації. Клінічна картина отруєння. Загальні принципи лікування.

 47. Схема розгортання і організація роботи відділення спеціальної обробки ОМедБ.

 48. Зміст медичної допомоги ураженим ОР нервово-паралітичної дії і осередку ЕМЕ.

 49. Технічні засоби хімічної розвідки і індикації ОР в польових умовах (ВПХР,ГСП,АП-1) їх призначення обладнання. Показати методику визначення ОР нервово-паралітичної дії у повітрі приладом ПХР-МВ.

 50. Фізико-хімічні і токсичні властивості етиленгліколю, особливості клінічної картини отруєння. Медична допомога і принципи лікування.

 51. Технічні засоби хімічної розвідки і індикації ОР в польових умовах (ПХР-МВ, МПХЛ) їх призначення, обладнання. Визначення ФОР в пробі води приладом ПХР-МВ

 52. Фізико-хімічні і токсичні властивості метилового спирту. Особливості клінічної картини отруєння. Медична допомога і принципи лікування.

 53. Схема розгортання і принципи роботи на площадці спеціальної обробки МПП.

 54. Фізико-хімічні властивості фосгену. Механізм дії і патогенез інтоксикації. Клінічна картина уражень.

 55. Радіометричний контроль у військах, медичних підрозділах і частинах.

 56. Клінічна картина ураження синільною кислотою. Антидотна терапія.

 57. Організація повної санітарної обробки в ОМедБ. Табельні засоби її проведення.

 58. Зміст і організація надання медичної допомоги ураженим синільною кислотою в осередках і на ЕМЕ.

 59. Спеціальні засоби захисту шкіри їх призначення, принцип обладнання. Фізіолого-гігієнічна оцінка.

 60. Фізико-хімічні властивості окису вуглецю. Механізм дії і патогенез інтоксикації, клінічна картина отруєння. Загальні принципи лікування.

 61. Фізико-хімічні властивості синільної кислоти. Механізм дії і патогенез інтоксикації. Визначення синільної кислоти в пробі "води приладом ПХР-МВ (МПХР).

 62. Табельні засоби для проведення санітарної обробки, дегазації і дезактивації.

 63. Засоби захисту органів дихання. Загальновійськові фільтруючі протигази їх призначення, принцип побудови, час захисної дії, правила користування, фізіолого-гігієнічна оцінка.

 64. Види токсичних гіпоксій, що виникають при ураженні ОР.

 65. Мета і завдання хімічної розвідки. Методи індикацій ОР. Визначення солей важких металів і алкалоїдів в пробі води приладом ПХР-МВ.

 66. Предмет і завдання військової токсикології. Токсикологічна класифікація ОР.

 67. Медичні засоби профілактики надання допомоги і лікування уражених ОР, що міститься в сумках комплектах військово-медичної служби (СМВ, ПФ, В-3, 0В) їх призначення і привила використання. Показання до використання проф. препарату П-6 в бойовій обстановці.

 68. ДП-10, призначення, принципи побудови дії і привила роботи з приладом у зараженій атмосфері.

 69. Характеристика уражуючих факторів ядерного вибуху.

 70. Принцип дії і правила роботи з приладом радіаційної розвідки ДП-5В.

 71. Фізико-хімічні властивості, КРП (азотна кислота, фтор, окис азоту, перекис водню, гідроліз). Особливості клінічної картина отруєння. Методика допомоги і принципи ліку­вання.

 72. Мета, методи, послідовність оцінки хімічної обстановки.

 73. Аптечка індивідуальна (АІ). АВ, їх призначення, правила користування.

 74. Клінічна картина уражень ОР нервово-паралітичної дії і особливості її перебігу при рі­зних шляхах їх надходження. Показання та застосування шприц - тюбику з будакси­ном в бойовій обстановці.

 75. Методи і організація контролю радіоактивного зараження різних предметів, продо­вольства і води.

 76. Фізико-хімічні властивості діхлоретану і трихлоретилену. Особливості клінічної кар­тини отруєння. Медична допомога і принципи лікування.

 77. Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Призначення, обладнання і привила за­стосування.

 78. КІ-4, призначення, обладнання, правила роботи у незараженій і зараженій атмосфері. Заходи безпеки при використанні кисню під підвищеним тиском.

 79. Порядок дегазації, дезактивації медичного майна і техніки. Медичний контроль і захо­ди безпеки при проведенні спеціальної обробки.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


 1. Діагностувати ураження бойовими та сильнодіючими отруйними речовинами.

 2. Надати першу медичну, долікарську та першу лікарську допомогу при ураженні бойовими та сильнодіючими отруйними речовинами.

 3. Накреслити схему розгортання майданчика спеціального оброблення медичного пункту полку.

 4. Накреслити схему розгортання відділення спеціального оброблення окремого медичного батальйону.

 5. Провести індикацію бойових отруйних речовин, алколоїдів та солей важких металів за допомогою ПХР-МВ (Прилад хімічної розвідки – медично-ветеринарний), МПХР (Медичний прилад хімічної розвідки).

 6. Провести контроль радіаційного забруднення об`єктів за допомогою табельних приладів.

 7. Провести дозиметричний контроль радіаційного опромінення особового складу військ за допомогою табельних дозиметрів.

 8. Використати засоби захисту органів дихання (фільтруючого та ізолюючого типу) від вражаючих факторів зброї масового ураження.

 9. Використати засоби захисту шкіри (ЗЗК – загальновійськовий захисний комплект) від вражаючих факторів зброї масового ураження.

 10. Провести штучну вентиляцію легень за допомогою табельних приладів (ДП-9, ДП-2).

 11. Провести оксигенотерапію чистим киснем та кискево-повітряною сумішшю за допомогою табельних приладів (І-2, І-4) в забрудненій та не забрудненій повітрі.^
Схвалено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

“__”_____________ 2005 року (Протокол №______)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“__” ____________ 2005 року (Протокол № _____)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАН І ПРАКТИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ V курсу з дисципліни:

ТоксикологіЯ, радіологіЯ і медичний захист”


ВІДМІННО” якщо студент показав глибокі і тверді знання програмного матеріалу, швидко приймає правильне рішення, чітко подає команди і впевнено виконує встановлені нормативи.


ДОБРЕ” якщо студент твердо знає програмний матеріал грамотно без помилок його викладає; правильно застосовує отримані знання для вирішення практичних завдань, має міцні навички у виконанні встановлених нормативів.

ЗАДОВІЛЬНО” якщо студент має знання тільки основного матеріалу вимагає в окремих випадках додаткових питань для повної відповіді, допускає неточності або невпевнено подає команди, невпевнено виконує нормативи.


НЕЗАДОВІЛЬНО” якщо студент допускає грубі помилки відповіді на поставлені питання, не може застосувати отримані знання на практиці має низькі навички в роботі, не виконує на оцінку ЗАДОВІЛЬНО” установлені нормативи.


Підсумковою формою контролю з дисципліни “Токсикологія, радіологія і медичний захист” - диференційований залік.


^
Схвалено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

“__”_____________ 2005 року (Протокол №______)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“__” ____________ 2005 року (Протокол № _____)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДИННЯ ДИФЕРЕНЦйованого ЗАЛІКА

з дисципліни: „Токсикологія, радіологія і медичний захист” для студентів V курсу медичного факультету, спеціальність: „лікувальна справа”,

педіатрія”, „Медична психологія”, ВОС-901000


Диференційний залік з дисципліни: “Токсикологія, радіологія і медичний захист” проводиться в два етапи в усно-письмовій формі на останньому занятті. У студентів з’ясовують рівень теоретичних знань та рівень засвоєння практичних навичок (під час рішення ситуаційних задач і роботи на приладах) згідно навчальної програми.

З цією метою студентам спочатку пропонується письмово відповісти на питання підсумкового тестового контролю рівня знань з дисципліни: “Токсикологія, радіологія і медичний захист”. Потім пропонується вирішити ситуаційну задачу. Підсумкова оцінка виставляється згідно критеріїв оцінювання теоретичних знань та практичної підготовки студента.


^
Схвалено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

“__”_____________ 2005року (Протокол №______)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“__” ____________ 2005 року (Протокол № _____)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ державного комплексного випускного ІСПИТУ З дисципліни: „Військова токсикологія, радіологія та медичний захист”

для студентів V курсу медичного факультету

^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ЛІКУЛЬНА СПРАВА”, „ПЕДІАТРІЯ”,

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”, ВОС - 901000


Державний комплексний випускний іспит з дисципліни „Військова тоуксикологія, радіологія та медичний захист” покликаний виявити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з цього теоретичного предмету. Підготовка до іспиту здійснюється протягом навчального року (6, 8 семестри) з постійним акцентом на оптимальний кінцевий результат. Це проявляється в тому, що постійно поряд з вивченням нового матеріалу повторюється раніше пройдений матеріал, особливо це важливо у восьмому - завершальному семестрі, під час проходження навчальних зборів у військах.

В передекзаменаційний і екзаменаційний період студенти мають можливість щоденно в позаурочний час підвищувати теоретичний, і практичний рівень своїх знань на кафедрі. До їх послуг весь наочний навчальний матеріал, включаючи і зразки індивідуальних засобів медичниого захисту, засобів захисту органів дихання та шкіри, зразки медичного майна та муляжі, а також консультації викладачів (екзаменаторів). Студентів завчасно знайомлять з білетною програмою, з критеріями оцінки теоретичної та практичної підготовки до іспиту, методикою його проведення. Іспит проводиться згідно розкладу затвердженого проректором з навчальної роботи.

Спеціально до іспиту викладачами кафедри готується приміщення (навчальний клас), яке оснащується необхідною кількістю зразків медичного майна, зразків індивідуальних засобів медичниого, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, засобів захисту органів дихання та шкіри. Зі всіма цими наочно-демонстраційними матеріалами студентів ознайомлюють викладачі (екзаменатори) напередодні іспиту, під час проведення консультацій.

Іспит починається о 800, на який студенти прибувають з заліковими книжками. Студенти одержують екзаменаційні білети. Їм надається достатня кількість часу для підготовки відповіді.

Опитування студентів проводять затверджені наказом по академії екзаменатори, в присутності інших членів державної екзаменаційної комісії. Студент відповідає на питання зазначені в білеті. Оцінки виставляються з кожного питання, а при виставленні остаточної оцінки враховуються також поточна успішність, відношення до навчання, відвідування занять та ін.

^
Схвалено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

“__”_____________ 2005 року (Протокол №______)

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

^

Схвалено ПМК з медицини катастроф та військової медицини


“__” ____________ 2005 року (Протокол № _____)

Голова ПМК з медицини катастроф та військової медицини

доцент І.Г.БІРЮК

Затверджую

Проректор з навчальної роботи

Професор М.Ю. Коломоєць

“___” ________________ 2005 рік.^ Перелік питань що виносяться на

ДЕРЖАВНИЙ комплексний випускний іспит
  1   2

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров'я україни
Розвиток центральних органів кровотворення та імунного захисту
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет «Затверджую»
«Фітотерапія» для студентів вищих навчальних закладів освіти (Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 1999 р.); навчальної програми...
Міністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи