1 Трудове право регулює трудові відносини icon

1 Трудове право регулює трудові відносини
Назва1 Трудове право регулює трудові відносини
Сторінка1/15
Дата01.06.2012
Розмір2.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1. /tpu.doc1 Трудове право регулює трудові відносини

Трудове право України - тести 2010


1

Трудове право регулює трудові відносини

1) військовослужбовців збройних сил України

2) атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України

3) державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

4) осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах

5) осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи

6) членів виробничих кооперативів


2

Трудове право регулює трудові відносини

1) осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах

2) працівників державних підприємств, установ, організацій

3) атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України

4) осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи

5) військовослужбовців збройних сил України

6) членів виробничих кооперативів


3

Трудове право регулює трудові відносини

1) атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України

2) військовослужбовців збройних сил України

3) осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах

4) осіб, що уклали трудовий договір з фізичною особою – роботодавцем

5) осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи

6) членів виробничих кооперативів


4

Трудове право регулює трудові відносини

1) найманих працівників, які працюють на сезонних роботах

2) військовослужбовців збройних сил України

3) осіб, які уклали трудову угоду на виконання певної роботи

4) атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України

5) осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах

6) членів виробничих кооперативів


5

Предметом трудового права України є

1) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам

2) відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору

3) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства

4) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями

5) відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів

6) відносини навчання з відривом від виробництва


6

Предметом трудового права України є

1) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам

2) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства

3) відносини працевлаштування

4) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями

5) відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів

6) відносини навчання з відривом від виробництва


7

Предметом трудового права України є

1) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам

2) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями

3) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства

4) відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації та перекваліфікації

5) відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів

6) відносини навчання з відривом від виробництва


8

Предметом трудового права України є

1) відносини оренди приміщень для розміщення цехів і відділів підприємства

2) відносини з управління підприємствами, установами, організаціями

3) відносини з нарахування і виплати дивідендів акціонерам

4) відносини з нарахування соціальних платежів до відповідних фондів

5) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці

6) відносини навчання з відривом від виробництва


9

Комплексне поєднання централізованого і децентралізованого регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин на основі координації дій суб’єктів, локального правовстановлення та застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків – це

1) завдання трудового права

2) соціальне призначення трудового права

3) основна функція трудового права

4) метод трудового права

5) диференціація трудового права

6) принципи трудового права


10

Основними функціями трудового права України є

1) контролююча

2) відтворювальна

3) захисна

4) встановлююча

5) нормативна

6) оплатна


11

Основними функціями трудового права України є

1) відтворювальна

2) контролююча

3) встановлююча

4) виробнича

5) нормативна

6) оплатна


12

Основними функціями трудового права України є

1) контролююча

2) нормативна

3) відтворювальна

4) встановлююча

5) виховна

6) оплатна


13

Основним інститутом в системі трудового права є

1) трудовий договір

2) трудові відносини

3) норми трудового права

4) трудова дієздатність

5) трудові гарантії

6) трудовий стаж


14

Основним інститутом в системі трудового права є

1) трудові відносини

2) робочий час

3) трудова дієздатність

4) норми трудового права

5) трудові гарантії

6) трудовий стаж


15

Основним інститутом в системі трудового права є

1) трудові відносини

2) трудова дієздатність

3) час відпочинку

4) норми трудового права

5) трудові гарантії

6) трудовий стаж


16

Основним інститутом в системі трудового права є

1) трудові відносини

2) норми трудового права

3) трудова дієздатність

4) трудова дисципліна

5) трудові гарантії

6) трудовий стаж


17

Основним інститутом в системі трудового права є

1) трудові відносини

2) норми трудового права

3) трудова дієздатність

4) трудові гарантії

5) охорона праці

6) трудовий стаж


18

Основним інститутом в системі трудового права є

1) нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства

2) трудова дієздатність

3) трудові відносини

4) норми трудового права

5) трудові гарантії

6) трудовий стаж


19

Ядром і основним видом трудових правовідносин є

1) виробничі відносини

2) індивідуально-трудові

3) колективно-трудові

4) соціального партнерства

5) правовідносини працевлаштування

6) вирішення трудових спорів


20

Суб'єктами індивідуально-трудових правовідносин є

1) працівник і профспілковий орган

2) працівник і роботодавець

3) роботодавець і профспілковий орган

4) роботодавець і трудовий колектив

5) працівник і трудовий колектив

6) наймач і роботодавець


21

За загальним правилом учасником трудових правовідносин може бути особа, яка на момент укладення трудового договору досягла __________ років.


22

Учасником трудових правовідносин є особа, яка досягла __________ років і уклала трудовий договір за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.


23

Фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається

1) роботонаймач

2) робітник

3) роботонадавач

4) роботодавець

5) зайнята особа

6) службовець


24

Юридична особа, яка надає працю фізичній особі на підставі укладення трудового договору називається

1) роботонаймач

2) служба працевлаштування

3) роботонадавач

4) роботодавець

5) зайнята особа

6) центр зайнятості


25

Суб'єктом колективних трудових правовідносин є

1) працівник

2) роботодавець

3) центр зайнятості

4) колективне підприємство

5) збори акціонерів

6) збори учасників ТзОВ


26

Суб'єктом колективних трудових правовідносин є

1) працівник

2) центр зайнятості

3) профспілкова організація

4) збори акціонерів

5) колективне підприємство

6) збори учасників ТзОВ


27

Суб'єктом колективних трудових правовідносин є

1) центр зайнятості

2) працівник

3) колективне підприємство

4) примирна комісія

5) збори акціонерів

6) збори учасників ТзОВ


28

Суб'єктом колективних трудових правовідносин є

1) працівник

2) збори акціонерів

3) центр зайнятості

4) колективне підприємство

5) трудовий арбітраж

6) збори учасників ТзОВ


29

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) перетворення моральних норм на норми праці

2) встановлених державою правових норм (так званого писаного права)

3) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

4) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці

5) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

6) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг


30

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) перетворення моральних норм на норми праці

2) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

3) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці

4) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

5) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

6) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг


31

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)

2) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

3) перетворення моральних норм на норми праці

4) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

5) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

6) міжнародно-правових норм, що регулюють трудові відносини найманої праці


32

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) звичаєвого права, судової практики та юридичної науки (так званого неписаного права)

2) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

3) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

4) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

5) перетворення моральних норм на норми праці

6) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг


33

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

2) перетворення моральних норм на норми праці

3) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів

4) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

5) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

6) встановлених державою правових норм (так званого писаного права)


34

Досвід розвинених країн Заходу засвідчує, що трудове право формується на базі

1) новітніх інформаційних технологій та розширення сфери інтернетпослуг

2) перетворення моральних норм на норми праці

3) розширення сфери міжнародного співробітництва та співпраці

4) встановлених державою правових норм (так званого писаного права)

5) теорії класової боротьби за права трудящих і знедолених

6) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод – тарифних чи колективних договорів


35

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) О.І.Процевський

2) Ю.С.Шемшученко

3) О.Л.Копиленко

4) Я.М.Шевченко

5) В.П.Маляренко

6) В.Г.Ротань


36

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) О.І.Процевський

3) Н.М.Хуторян

4) О.Л.Копиленко

5) Я.М.Шевченко

6) В.П.Маляренко


37

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) Я.М.Шевченко

3) О.Л.Копиленко

4) А.Р.Мацюк

5) В.С.Венедиктов

6) В.П.Маляренко


38

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Н.М.Хуторян

2) О.Л.Копиленко

3) Я.М.Шевченко

4) Ю.С.Шемшученко

5) В.І. Прокопенко

6) В.П.Маляренко


39

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Ю.С.Шемшученко

2) Р.І.Кондратьєв

3) Я.М.Шевченко

4) Г.І.Чанишева

5) О.Л.Копиленко

6) В.П.Маляренко


40

Провідними вченими у сфері науки трудового права України є

1) Я.М.Шевченко

2) О.Л.Копиленко

3) Ю.С.Шемшученко

4) Н.Б.Болотіна

5) В.П.Маляренко

6) В.С.Венедиктов


41

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з приводу працевлаштування

2) індивідуально-трудові відносини

3) відносини робочого часу і часу відпочинку

4) відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини з оплати праці та соціального страхування


42

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) індивідуально-трудові відносини

2) відносини робочого часу і часу відпочинку

3) відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства

4) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

5) відносини, пов'язані з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації безпосередньо на виробництві

6) відносини з оплати праці та соціального страхування


43

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) індивідуально-трудові відносини

2) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

3) відносини робочого часу і часу відпочинку

4) відносини з приводу працевлаштування

5) відносини з оплати праці та соціального страхування

6) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах


44

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з оплати праці та соціального страхування

2) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах

3) відносини з приводу вирішення трудових спорів

4) індивідуально-трудові відносини

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини робочого часу і часу відпочинку


45

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини з оплати праці та соціального страхування

2) відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства

3) відносини з приводу вирішення трудових спорів

4) індивідуально-трудові відносини

5) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

6) відносини робочого часу і часу відпочинку


46

Відносини, що тісно пов'язані з трудовими і які разом з трудовими відносинами формують предмет трудового права, є

1) відносини соціального партнерства і встановлення умов праці на підприємствах

2) відносини з оплати праці та соціального страхування

3) відносини щодо розподілу прибутку підприємства, установи, організації

4) відносини робочого часу і часу відпочинку

5) відносини з приводу працевлаштування

6) індивідуально-трудові відносини


47

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

3) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

6) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності


48

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці

3) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

4) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

5) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

6) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності


49

Основними принципами трудового права України є

1) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

2) систематизація та інкорпорація правових норм

3) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання

6) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці


50

Основними принципами трудового права України є

1) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

2) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

3) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

4) систематизація та інкорпорація правових норм

5) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

6) визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників


51

Основними принципами трудового права України є

1) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

2) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

3) систематизація та інкорпорація правових норм

4) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці

5) соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці

6) визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників


52

Основними принципами трудового права України є

1) систематизація та інкорпорація правових норм

2) створення додаткових умов працівникам для підприємницької діяльності

3) встановлення імперативної відповідальності за порушення дисципліни праці

4) забезпечення єдності і диференціації правового регулювання

5) обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

6) забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

1 Трудове право регулює трудові відносини icon1. Трудове право регулює трудові відносини: військовослужбовців Збройних сил України; атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України;
Трудове право регулює трудові відносини: військовослужбовців Збройних сил України
1 Трудове право регулює трудові відносини iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
1 Трудове право регулює трудові відносини iconНа засіданні приймальної комісії Львівського національного університету
Трудове право регулює трудові відносини
1 Трудове право регулює трудові відносини iconАнотація програми Цивільне право
Цивільне право одна з провідних галузей права України, що регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини...
1 Трудове право регулює трудові відносини iconПроформа модуль: Д
Економічна теорія; Макроекономіка; Трудове право; Економіка праці; Соціально-трудові відносини; Соціальна політика; Ринок праці
1 Трудове право регулює трудові відносини iconТестові завдання
Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств?
1 Трудове право регулює трудові відносини iconЗ м І ст
Договір є нормативним документом, що регламентує та регулює виробничі І трудові відносини, умови праці, її оплату І охорону, питання...
1 Трудове право регулює трудові відносини iconЗа вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право»
Надати вміння практично використовувати трудове законодавство України для захисту трудових прав, приймати участь в правовому регулюванні...
1 Трудове право регулює трудові відносини iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
1 Трудове право регулює трудові відносини iconО.Є. Соловйова ме тодичні вказівки для виконання курсової роботи «економіка праці І соціально трудові відносини»
«Економіка праці І соціально – трудові відносини (для слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І 050107...
1 Трудове право регулює трудові відносини iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи